of 59220 LinkedIn

Personalia 24-2017

In Oegstgeest is Jan Nieuwenhuis (CDA) benoemd tot wethouder. Hij volgt Marien den Boer op. Voor wethouder Wendelien Tönjann wordt geen opvolger benoemd. Haar portefeuille wordt verdeeld onder het zittende college.

Miranda de Vries
Miranda de Vries

Miranda de Vries 
In Etten-Leur is Miranda de Vries met ingang van 20 december benoemd tot burgemeester. De Vries (47) is lid van de PvdA. Zij is momenteel burgemeester van Geldermalsen. De Vries volgt Heleen van Rijnbach-de Groot (CDA, 67) op. 

Boele Staal
Met ingang van 19 december 2017 is Boele Staal benoemd tot waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Staal (D66, 69 ) was eerder onder andere commissaris van de Koningin in Utrecht en lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal. Onlangs was hij waarnemend burgemeester van Arnhem. Hij volgt Ank Bijleveld-Schouten (CDA) op, die minister van Defensie is.

Carol van Eert
Met ingang van 11 januari 2018 is Carol van Eert benoemd tot burgemeester van Rheden. Van Eert (55) is lid van de PvdA. Hij is op dit moment burgemeester van Beuningen. Hij volgt Petra van Wingerden- Boers (VVD, 63) op.

John Joosten
In Dinkelland is John Joosten met ingang van 9 januari 2018 benoemd tot burgemeester. Joosten (VVD, 58) is kwartiermaker ‘De staat van het MKB’ namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en fractievoorzitter van de VVD bij de Provinciale Staten van Overijssel. Hij volgt Roel Cazemier (VVD) op, die in april 2016 burgemeester van Krimpenerwaard werd. Op dit moment is Ineke Bakker (VVD) waarnemend burgemeester van Dinkelland.

Astrid Nienhuis
Met ingang van 17 januari 2018 is Astrid Nienhuis (VVD, 52) benoemd tot burgemeester van Heemstede. Nienhuis is sinds 2011 burgemeester van Landsmeer. Daarvoor is zij werkzaam geweest als Officier van Justitie en als advocaat-generaal. Daarnaast werd zij in mei 2010 gemeenteraadslid voor de VVD in Velsen. Nienhuis wordt de opvolgster van Marianne Heeremans (PvdA), die vertrekt vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

Cia Kroon
De gemeenteraad van Losser heeft besloten Cia Kroon (VVD, 56) voor te dragen als burgemeester. Kroon is op dit moment werkzaam als senior adviseur/ interimmanager op het gebied van samenwerking voor onder andere gemeenten. Ze was eerder wethouder in Lisse. Daarvoor was onder andere directeur communicatie bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Ook was ze raadslid en commissielid in Oegstgeest.

Wietske Heeg
In Wijdemeren is Wietske Heeg benoemd tot gemeentesecretaris. De ambtelijke organisatie van Wijdemeren bestaat sinds 1 december 2017 uit vijftien teams. Heeg werkt sinds 2011 bij Wijdemeren als afdelingshoofd Dienstverlening en sinds januari 2015 als afdelingshoofd Sociaal Domein.

Rien Bogerd
Gemeentesecretaris Rien Bogerd van Urk gaat per 1 januari 2018 met pensioen. Hij begon in april 1986 in Urk en is met ruim 31 dienstjaren de langstzittende gemeentesecretaris van Nederland. Bogerd stopt op 64-jarige leeftijd omdat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie.

Frank Koen
In Wassenaar is Frank Koen (CDA, 61) met ingang van 11 januari benoemd tot waarnemend burgemeester. De vacature ontstaat door het vertrek van waarnemend burgemeester Charlie Aptroot (VVD, 67). Koen was eerder waarnemend burgemeester van Katwijk, en burgemeester van Capelle aan den IJssel en Zederik.

Huub Hieltjes
Met ingang van 1 januari 2018 is Huub Hieltjes (VVD, 52) benoemd tot waarnemend burgemeester van Kapelle. Hij volgt Anton Stapelkamp (ChristenUnie, 56) op, die burgemeester wordt van Aalten. Hieltjes is sinds 2009 lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. In 2017 vervulde hij een half jaar de rol van waarnemend dijkgraaf. Daarvoor was hij onder andere lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Jan Heijkoop
Burgemeester Jan Heijkoop (CDA, 64) van Hendrik-Ido- Ambacht is herbenoemd. Hij is sinds 1 februari 2012 burgemeester van Hendrik- Ido-Ambacht. Daarnaast nam hij van september 2014 tot de zomer van 2015 het burgemeesterschap van Alblasserdam waar. Eerder was hij waarnemend burgemeester van Oostflakkee en Cromstrijen. Daarvoor was hij voorzitter van de WLTO en LTO-Noord en daarvoor was hij een aantal jaar gedeputeerde in de provincie Zuid- Holland.

Tjebbe Vugts
Wethouder Tjebbe Vugts van Rheden heeft zijn ontslag ingediend na meldingen over zijn gedrag. De meldingen, afkomstig van meerdere ambtenaren, gaan over grensoverschrijdend gedrag. CDA’er Vugts was vanaf 2010 wethouder Sociaal Domein bij de gemeente. De andere leden van het college van burgemeester en wethouders nemen zijn taken vooralsnog over.

Albertine van Vliet
Met ingang van 10 januari 2018 is Albertine van Vliet-Kuiper (D66, 65) benoemd tot waarnemend burgemeester in Enkhuizen. De huidige burgemeester Jan Baas (PvdA, 65) treedt per 10 januari 2018 af. Van Vliet-Kuiper is vanaf 2014 voorzitter van het bestuurlijk overleg ‘Samen werkt Beter’. Zij was in 2016 waarnemend burgemeester van Gooise Meren en in 2015 van Bussum. Van 2012 tot 2014 was zij dijkgraaf van het waterschap Velt en Vecht. In 2011 was zij waarnemend burgemeester van De Ronde Venen en van 2000 tot 2010 burgemeester van Amersfoort.

Barometer:
Sollicitanten vacature burgemeester
De jongste en oudste sollicitanten naar een burgemeestersvacature waren 18 (Dordrecht) en 65 jaar (Midden-Drenthe en Ommen).
Bron: Onderzoek kandidaten burgemeestersvacatures

Rein Munniksma
In de nieuwe gemeente Midden- Groningen is Rein Munniksma (PvdA, 67) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij was burgemeester van Aa en Hunze en lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Op dit moment is hij waarnemend burgemeester van Menterwolde en Slochteren.

Titia Cnossen
De gemeenteraad van Woudenberg heeft burgemeester Titia Cnossen (ChristenUnie) voorgedragen voor herbenoeming. Haar eerste ambtstermijn loopt op 8 maart 2018 af. Voordat ze als burgemeester aantrad in Woudenberg was ze onder meer wethouder in Berkel en Rodenrijs en Woerden.

Noord-Brabant
De ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Brabant wordt met ingang van het nieuwe jaar aangestuurd door een nieuw directieteam bestaande uit algemeen directeur en provinciesecretaris Marcel van Bijnen (49) en vier directeuren: Jeroen Smarius, Michèle Vlug, Marc Glaudemans en Jochem Meulesteen. Smarius is op dit moment gemeentesecretaris in Uden; Vlug is directeur Mobiliteit & Infra bij de provincie Noord-Brabant Nieuw elan; Glaudemans is directeur van de Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg en Meulesteen is werkzaam als tijdelijk directeur organisatieontwikkeling bij de provincie.

Kees Telder
In Doetinchem is wethouder Kees Telder (D66) opgestapt. De aanleiding is dat de raadsleden Henri-Georges Moïze de Chateleux en Willem Traag uit D66 stappen en een nieuwe partij oprichten. Daarmee verdwijnt D66 uit de Doetinchemse raad. Telder vindt het principieel niet juist en niet netjes naar de kiezer om als wethouder aan te blijven.

Floor Roduner
In Haarlem is Floor Roduner (PvdA) benoemd tot wethouder. Hij is raadslid en werkzaam bij het ministerie van Financiën. Roduner volgt Joyce Langenacker op, die benoemd is tot burgemeester van Ouder-Amstel.

Paul Verschoor
In Molenwaard is Paul Verschoor (PvdA) benoemd tot wethouder. Hij volgt de opgestapte Fatih Özdere op. Verschoor was eerder wethouder in Graafstroom. Ook was hij daar lange tijd raadslid. Vanaf 2011 is hij met een korte onderbreking voorzitter van de PvdA Molenwaard.

Wilma van de Werken
Met ingang van 22 januari 2018 begint Wilma van de Werken als gemeente secretaris van Scherpenzeel. Ze werkt nu nog als directeur en plaatsvervangend gemeentesecretaris in Wijk bij Duurstede. Ze volgt in Scherpenzeel interim-secretaris Meine Bruinsma op, die daar op 1 oktober 2017 begon.

Bert Middel
Bij het waterschap Noorderzijlvest is Bert Middel herbenoemd tot dijkgraaf. Middel is sinds 1 januari 2012 dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Vanaf 1 december 2005 tot 1 december 2011 was Middel burgemeester van Drachten en Smallingerland. Daarvoor was hij zeventien jaar lang parlementariër namens de PvdA, waarvan dertien jaar in de Tweede Kamer en vier jaar in de Senaat.

Peter Blom
De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van Peter Blom als lid van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB). De Centrale Plancommissie (CPC) is het eigen advies- en toezichtsorgaan van het CPB. Blom is CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Triodos Bank.

Iede Bakker
De gemeenteraad van Barneveld heeft besloten per 1 februari 2018 Iede Bakker als de nieuwe raadsgriffier van de gemeente te benoemen. Bakker neemt de plaats in van de huidige griffier Erik van Steden, die vanaf 1 januari 2018 de nieuwe gemeentesecretaris wordt van Barneveld. Bakker is sinds februari 2003 griffier van Werkendam.

Jaap Zwaan
In Medemblik is Jaap Zwaan benoemd tot gemeentesecretaris. Zwaan volgt daarmee Wouter Slob op die in september in dienst is getreden bij Waterschap Zuiderzee land in Lelystad. Zwaan werkt al geruime tijd voor Medemblik. De laatste periode als directeur Bedrijfsvoering.

Judith Groot
De nieuwe gemeentesecretaris van Steenwijkerland is Judith de Groot. De Groot is nu nog gemeentesecretaris in het Groningse Ten Boer. Vanaf 1 februari 2018 vervult zij die functie in Steenwijkerland. Zij volgt daarmee Selie Weistra op die onlangs afscheid van de gemeente nam.

Peter Palsma
Met ingang van 1 januari 2018 wordt Peter Palsma bestuurder van Jeugdbescherming Overijssel. Palsma is op dit moment algemeen directeur van het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Hij werkte veertien jaar binnen deze organisatie, bekleedde diverse functies voordat hij vijf jaar geleden algemeen directeur werd.

Geke Faber
De nieuwe voorzitter van het Vervangingsfonds en Participatiefonds is Geke Faber. Ze volgt per 1 januari 2018 Piet Holthuis op. Faber was van 2007 tot december 2016 burgemeester van Zaanstad. Eerder was ze lid van de Provinciale Staten van Friesland, burgemeester van Zeewolde en staatssecretaris van LNV.

Overleden:
Oud-wethouder Jos Schijven is op 80-jarige leeftijd overleden. Schijven was voor de Rucphense Volkspartij (RVP) raadslid en 20 jaar wethouder in Rucphen. In 2010 nam hij afscheid van de actieve politiek.

Marlies Krul-Seen
Per 1 januari 2018 start Marlies Krul- Seen als directeur bij de Omgevingsdienst West-Holland. Zij is momenteel nog werkzaam als partner bij Twynstra Gudde. Krul volgt Nienke Mier op die sinds januari ad interim het directeurschap invulde.

Daphne Bergman
In Beuningen wordt Daphne Bergman (D66, 54) waarnemend burgemeester. Vanaf 15 januari 2018 vervangt zij Carol van Eert (PvdA, 55) die op 11 januari aantreedt als burgemeester van Rheden. Bergman is sinds 2010 namens D66 wethouder in Gouda.

Pieter van Maaren
De gemeenteraad van Urk heeft besloten om burgemeester Pieter van Maaren voor te dragen voor herbenoeming. Hij is sinds juli 2012 burgemeester van Urk.

Felix van Beek
Per 1 januari is Felix van Beek benoemd tot griffier van de Alkmaarse gemeenteraad. Zijn benoeming volgt op zijn tijdelijke griffierschap sinds 9 maart jongstleden. Van Beek was eerder raadsgriffier in Leeuwarden en wethouder in Boarnsterhim en Littenseradiel.

Hans van der Hoeve
De gemeenteraad van Epe heeft ingestemd met de voordracht voor de herbenoeming van Hans van der Hoeve tot burgemeester. Van der Hoeve is sinds 20 april 2012 burgemeester van Epe. Hij was waarnemend burgemeester sinds 17 december 2010.

Annette van der Werf
Voor de nieuwe gemeente Altena is Annette van der Werf-Bramer de beoogd gemeentesecretaris. Zij is op dit moment directeur ad interim voor de gemeenten Woerden en Oudewater. Eerder was zij onder andere manager in Alphen aan den Rijn en gemeentesecretaris van Rijnwoude en Scherpenzeel.