of 59130 LinkedIn

Personalia 24-2016

In Veenendaal zijn de vijf kandidaat- wethouders bekend gemaakt. De kandidaat wethouders zijn: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Marco Verloop (SGP), Nermina Kundic (D66), Arianne Hollander (VVD) en Marieke Overduin-Biesma (CDA). 

Peter de Baat
Peter de Baat

Peter de Baat 
Met ingang van 6 januari 2017 is Peter de Baat benoemd tot burgemeester van Montferland. De Baat (53) is lid van de VVD. Hij was eerder wethouder in Alkmaar. Hij volgt Ina Leppink- Schuitema (VVD) op.

Jobke Vonk-Vedder
Met ingang van 13 december is Jobke Vonk-Vedder benoemd tot burgemeester van Halderberge. Vonk-Vedder (52) is lid van het CDA. Zij was eerder burgemeester van Aalsmeer. Ze volgt Giel Janssen (VVD) op.

Annemiek Jetten
De nieuwe burgemeester van Vlaardingen is Annemiek Jetten. De benoeming gaat in op 9 januari 2017. Jetten (53) is lid van de PvdA. Zij is op dit moment burgemeester van Sluis. Op dit moment is Bert Blase (PvdA) waarnemend burgemeester van Vlaardingen.

Han ter Heegde
Met ingang van 18 januari is Han ter Heegde (VVD, 58) benoemd tot burgemeester van Gooise Meren. Ter Heegde is op dit moment burgemeester van Heerhugowaard. Op dit moment is Albertine van Vliet-Kuiper (D66) waarnemend burgemeester van Gooise Meren. De gemeente Gooise Meren is per 1 januari 2016 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden.

Willem van Beek
In Stede Broec is Willem van Beek (CDA, 65) benoemd tot waarnemend burgemeester. De huidige burgemeester, Marian Goldschmeding (PvdA), treedt per 15 december 2016 af. Van Beek was vanaf april 2003 burgemeester van de gemeente Edam-Volendam en na de fusie met Zeevang per 1 januari 2016 waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Edam-Volendam tot 16 december 2016.

Eric van Oosterhout
De gemeenteraad van Emmen heeft besloten Eric van Oosterhout (PvdA, 55) voor te dragen als nieuwe burgemeester. Hij wordt de opvolger van Cees Bijl, die gedeputeerde is geworden van de provincie Drenthe. Van Oosterhout is sinds september 2007 burgemeester van Aa en Hunze. Daarvoor was hij gemeentesecretaris in Veendam.

Wilmien Haverkamp-Wenker
In Tubbergen is Wilmien Haverkamp- Wenker benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 9 januari 2017. Haverkamp-Wenker (50) is geen lid van een politieke partij. Zij is sinds 2011 stadsdeelmanager Noord bij de gemeente Enschede. Ze volgt Mervyn Stegers (CDA) op.

Pascale Georgopoulous
Per 1 januari 2017 heeft Pascale Georgopoulou ontslag genomen als griffier van Amstelveen. Ze was eerder griffier in Weesp en raadslid voor GroenLinks in Utrecht.

Carla Moonen
Per 1 maart 2017 vertrekt dijkgraaf Carla Moonen bij waterschap Brabantse Delta. Zij is benoemd tot bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Ze volgt Hans Alders op. Moonen is sinds 1 mei 2013 dijkgraaf van het waterschap. Zij werkte eerder als ambtenaar in Den Haag, onder meer op de ministeries van Landbouw en VROM.

Thijs de Jongh
In Steenbergen is Thijs de Jongh benoemd tot gemeentesecretaris. Na diverse managementfuncties te hebben vervuld bij de gemeenten Rijsbergen en Zundert is hij van medio 1997 tot medio 2013 in diverse functies werkzaam geweest in Etten-Leur. Laatstelijk in de functie van algemeen directeur. Vanaf mei 2013 is De Jongh de functie van expert financiën/ strategisch adviseur financiën in Breda.

Norbert Dolman
In Limburg is Norbert Dolman benoemd tot kabinetschef van de commissaris van de koning. Hij volgt in die functie Joop Crucq op die een functie bij het APG heeft aanvaard. Dolman heeft voordien diverse functies vervuld bij de provincie Limburg. De laatste drie jaar was hij plaatsvervangend Kabinetschef en aansluitend gedurende een half jaar waarnemend Kabinetschef.

Jan Zoetelief
In Nijmegen is Jan Zoetelief (59) benoemd tot wethouder. Hij is lid van De Verenigde Seniorenpartij (VSP). PvdA’er Turgay Tankir stapte op na onenigheid met zijn eigen fractie. De huidige coalitiepartijen SP, GroenLinks en Stadspartij DNF hebben samen besloten niet verder te gaan met de Partij van de Arbeid. Zoetelief was als ondernemer actief in interim management.

Burgemeesters vacature Stede Broec
Het burgemeesterschap van Stede Broec is vacant per 15 december 2016. De gemeente heeft circa 21.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 22 januari 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 22 december 2016 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer:
Agressie en geweld
2012: 59%
2014: 43%
2016: 33%

De daling van het aantal gemeenteambtenaren dat slachtoffer werd van agressie en geweld zet zich verder voort.
Bron: Monitor integriteit en veiligheid openbaar bestuur van I&O Research in opdracht van Binnenlandse Zaken.

Sjon Stellinga
In Achtkarspelen is Sjon Stellinga (PvdA, 58) benoemd tot wethouder. Stellinga volgt Gerda Postma (PvdA) op, die haar wethouders functie neerlegde. Stellinga was hiervoor onder andere burgemeester van Schiermonnikoog. Hij was al eerder wethouder in Achtkarspelen.

Rob Benschop
In Neder-Betuwe is Rob Benschop (VVD) benoemd tot wethouder. Hij volgt Vincent van Neerbos (PvdA) op. De (nieuwe) coalitie, bestaande uit SGP, CDA en VVD, had Benschop voorgedragen.

Overleden
Hans van Dun
OP 82-jarige leeftijd is Hans van Dun (KVP, later CDA) overleden. Hij was raadslid en wethouder in Breda. In de periode 1985- 1995 was hij burgemeester van Loon op Zand.

Barendrecht
In Barendrecht zijn de partijen EVB (Echt voor Barendrecht), CDA en SGP/ CU tot overeenstemming gekomen over de nieuwe coalitie. De nieuwe wethouders zijn: Lennart van der Linden en Dirk Vermaat (EVB), Peter Luijendijk (CDA) en Johan van Wolfswinkel (SGP/CU).

Mark Röell
De gemeenteraad van Baarn heeft burgemeester Mark Röell (VVD, 51) unaniem voorgedragen voor herbenoeming. De eerste ambtstermijn van de burgemeester loopt af op 31 maart 2017. Eerder was Röell raadsgriffier in Aalburg en wethouder in Woudrichem.

Peter Stoffelen
Het Algemeen Bestuur van de BWB (Belastingsamenwerking West-Brabant) heeft Peter Stoffelen benoemd tot directeur. Stoffelen was eerder onder meer directeur van de Sociale Dienst Veluwerand, een gemeenschappelijke regeling van diverse gemeenten.

Wilma Delissen
Per 1 oktober 2016 is Wilma Delissen– van Tongerlo (VVD) benoemd tot lid van het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Delissen is burgemeester in gemeente Peel en Maas.

Marriët Mittendorff
In Heumen wordt Marriët Mittendorff (CDA, 64) in januari 2017 waarnemend burgemeester. Zij volgt Paul Mengde op die met pensioen gaat. Eerder was Mittendorff waarnemend burgemeester van Ommen en wethouder van Eindhoven.

Marjan Heidekamp
Per 1 januari 2017 is Marjan Heidekamp benoemd tot nieuwe directeur van de RUD Drenthe. Zij volgt Johan Vogelaar op. Heidekamp is momenteel concernmanager en plaatsvervangend algemeen directeur van de Kompanjie (een werkorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela). Daarvoor heeft ze diverse leidinggevende functies bekleed bij onder andere de gemeenten Veendam en Groningen en bij Rijkswaterstaat.

Kandidaten burgemeesters vacature
De Bilt
20 kandidaten hebben gereageerd op de burgemeestersvacature in De Bilt. Onder de sollicitanten bevinden zich 13 mannen en 7 vrouwen. Zes kandidaten zijn lid van de VVD, vijf van D66, vier van het CDA, drie van GroenLinks en één van de PvdA. Eén kandidaat is geen lid van een politieke partij.

Katwijk
Voor het burgemeesterschap van Katwijk hebben 21 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten – 16 mannen en 5 vrouwen – variëren in leeftijd van 16 tot 64 jaar. Zij zijn lid van het CDA, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD of niet aan een politieke partij verbonden. Tien sollicitanten zijn burgemeester (geweest) en vier sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld. De vacature van burgemeester van Katwijk is 2016 ontstaan door de benoeming van Jos Wienen tot burgemeester van Haarlem.

Culemborg
Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Culemborg hebben zich 19 sollicitanten gemeld, onder wie 6 vrouwen. De leeftijd varieert van 37 tot en met 62 jaar. Zeven sollicitanten zijn lid van de VVD, 4 van GroenLinks, 3 van de PvdA, 3 van D66 en 2 van het CDA. Onder de kandidaten bevinden zich 12 (oud-)wethouders, twee Statenleden, één lid van de Tweede Kamer en één oud-burgemeester. bekendmakingen, Staatscourant.