of 59329 LinkedIn

Personalia 23-2018

In Valkenswaard is burgemeester Anton Ederveen (47) voorgedragen voor herbenoeming. Het wordt de derde ambtstermijn voor de CDA’er. Eerder was hij wethouder onder meer wethouder in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. 

Letty Demmers
Letty Demmers

Letty Demmers 
In Noord-Beveland is Letty Demmers-van der Geest (D66, 66) benoemd tot waarnemend burgemeester. Ze volgt Marcel Delhez op, die benoemd is tot burgemeester van Veldhoven. Demmers is op dit moment waarnemend burgemeester in Veldhoven. Eerder was zij waarnemend burgemeester in Vlissingen. Van 2009- 2013 was Demmers korpschef in Zeeland. Daarvoor was zij onder meer burgemeester in Best en Reusel-de Mierden en wethouder in Bergen op Zoom.

Arthur van Dijk
Met ingang van 1 januari 2019 is Arthur van Dijk (VVD, 55) benoemd tot commissaris van de koning van Noord-Holland. Van Dijk is sinds 2013 algemeen voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Daarnaast is hij onder meer lid van de SER en van het dagelijks en algemeen bestuur van VNONCW. In het verleden was hij onder meer tien jaar wethouder in Haarlemmermeer. Van Dijk volgt Johan Remkes (VVD, 67) op.

Erica van Lente
Met ingang van 14 januari 2019 is Erica van Lente benoemd tot burgemeester van Dalfsen. Van Lente (39) is lid van de PvdA. Zij is op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum, dat op 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Van Lente volgt Han Noten (PvdA) op.

Gert-Jan Kats
De gemeenteraad van Veenendaal heeft Gert-Jan Kats (SGP, 47) voorgedragen als de nieuwe burgemeester. Sinds 2010 is Kats burgemeester van Zuidplas. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon zijn werkzame leven in de financiële wereld. Voordat hij burgemeester werd, was hij private banker bij ING en daarnaast raadslid namens ChristenUnie/SGP in Zeist.

Mark Buijs
In Oosterhout wordt Mark Buijs met ingang van 19 december 2018 benoemd tot burgemeester. Buijs (50) is lid van de VVD. Hij is op dit moment burgemeester van Boxtel. Eerder was hij wethouder en raadslid in Heusden. Op dit moment is Marcel Fränzel (D66) waarnemend burgemeester van Oosterhout. Hij neemt waar nadat Stefan Huisman (VVD) zijn ontslag had ingediend wegens grensoverschrijdend gedrag.

Ferd Crone
De burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone (PvdA, 64) stopt komende zomer als burgemeester. Hij is door zijn partij, de PvdA, voorgedragen voor plaats drie op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Crone maakte namens de PvdA van 1994 tot 2007 deel uit van de Tweede Kamer. In november 2007 werd hij burgemeester van de gemeente Leeuwarden


Komen en gaan
Cora-Yfke Sikkema
In Oldambt is Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks, 48) benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 29 januari 2019. Sikkema is op dit moment wethouder in Haarlem. Ze volgt Pieter Smit op die in april overleed. Rika Pot (PvdA) is op dit moment waarnemend burgemeester van Oldambt.

Arnout Hoekstra
De Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra (SP, 33) is opgestapt. Hij vertrok na een ultimatum van zijn eigen partij. De SP-fractie vindt dat het raadsprogramma mislukt is en stuurde aan op herinvoering van een coalitieakkoord. Hoekstra was bijna acht jaar wethouder.


Leny Poppe
Burgemeester Leny Poppe-de Looff (CDA, 68) van Zundert stopt volgend jaar. Ze heeft aangegeven niet voor een derde termijn in aanmerking te willen komen. Ze is sinds 2007 burgemeester van Zundert. Daarvoor was ze wethouder in Vlissingen.

Milo Schoenmaker
De burgemeester van Gouda, Milo Schoenmaker (VVD, 51) vertrekt per 15 januari 2019. Hij heeft de functie van bestuursvoorzitter bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) aanvaard. Schoenmaker is sinds 13 december 2012 burgemeester van Gouda.

Regio Twente
Rob Welten, burgemeester van Borne en Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo zijn benoemd tot nieuwe leden van het dagelijks bestuur van Regio Twente. Samen met Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede vormen zij de komende jaren (2018-2021) het dagelijks bestuur van Regio Twente.

Pieter Heiliegers
De gemeenteraad van Uithoorn heeft Pieter Heiliegers (VVD, 55) voorgedragen als burgemeester van Uithoorn. Heiligers is sinds 2013 burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en sinds 1 maart 2018 waarnemend burgemeester van Uithoorn. Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseert per 1 januari 2019 met de gemeente Haarlemmermeer. Heiliegers was van 2010 tot 2012 wethouder van Haarlem. Hij volgt Dagmar Oudshoorn op.

Foort van Oosten
De gemeenteraad van Nissewaard heeft Foort van Oosten voorgedragen als burgemeester. Van Oosten (41) is lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Eerder was hij wethouder en raadslid in Schiedam. Daarvoor was hij advocaat en werkte hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van Oosten volgt Mirjam Salet (PvdA, 66) op, die in augustus stopte. Govert Veldhuijzen (CDA) is nu waarnemend burgemeester.

Luciën van Riswijk
De gemeenteraad van Zevenaar heeft Luciën van Riswijk voorgedragen als nieuwe burgemeester. Van Riswijk (CDA, 50) is sinds 2009 burgemeester van Druten. Hij was een van de elf sollicitanten naar de burgemeestersfunctie in Zevenaar. Eerder was hij wethouder in Rijnwaarden. Ella Schadd-de Boer (PvdA) is op dit moment waarnemend burgemeester in Zevenaar.


Burgemeesters vacature
Zwijndrecht
Voor het burgemeesterschap van Zwijndrecht hebben 13 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten, 13 mannen, variëren in de leeftijd van 40 tot 61 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Horst aan de Maas
Naar de vacature burgemeester van Horst aan de Maas hebben 16 kandidaten gesolliciteerd, waaronder 6 vrouwelijke. Van de kandidaten zijn er 5 lid van het CDA, 3 van de PvdA, 3 van de VVD, 2 van een lokale partij en 1 van D66. Twee sollicitanten zijn partijloos. Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.


Barometer: Meer hoogopgeleiden
Sinds 2016 zijn hoogopgeleiden in het openbaar bestuur in de meerderheid. In 2003 was 36 procent hoogopgeleid, in 2007 43 procent en in 2017 52%.
Bron: CBS


Patrick Welman
In Oldenzaal is Patrick Welman met ingang van 17 december 2018 benoemd tot burgemeester. Welman (51) is lid van het CDA. Hij was eerder wethouder in Enschede. Welman volgt Theo Schouten (PvdA, 65) op, die met pensioen gaat.

Fons Naterop
In Boxtel is Fons Naterop (CDA, 62) benoemd tot waarnemend burgemeester. Naterop is burgemeester van Aalburg en blijft dat ook totdat die gemeente opgaat in de nieuwe gemeente Altena per 1 januari 2019. In Boxtel volgt hij Mark Buijs (VVD, 50) op die benoemd wordt tot burgemeester van Oosterhout. Naterop was gemeentesecretaris in Lith, Geldermalsen en Halderberge. Hij was daarnaast directielid van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In 2008 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Aalburg.

Bouke Arends
Met ingang van 18 december 2018 is Bouke Arends (PvdA, 52) benoemd tot burgemeester van Westland. Arends is vanaf 2010 wethouder in Emmen. Hij volgt in Westland waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne- van der Hoeven (CDA) op.

Ineke Bakker
Met ingang van 1 november is Ineke Bakker waarnemend burgemeester van Dronten. Bakker (VVD, 64) was eerder waarnemend burgemeester van Dinkelland en lid van het college van gedeputeerde staten van Overijssel. Bakker neemt waar omdat burgemeester Aat de Jonge (partijloos, 65) met pensioen is gegaan.

Jan Luteijn
In Geertruidenberg is Jan Luteijn (SGP, 58) benoemd tot waarnemend burgemeester. Luteijn blijft ook in Cromstrijen burgemeester tot 1 januari 2019 als de fusiegemeente Hoeksche Waard begint. Hij volgt in Geertruidenberg Willemijn van Hees (VVD, 40) op. Luteijn was eerder wethouder in Werkendam.

Marcel Fränzel
In de nieuwe gemeente Altena is Marcel Fränzel (D66, 58) benoemd tot waarnemend burgemeester. Fränzel was waarnemend burgemeester in Oosterhout, Meijerijstad, Veghel en Noord-Beveland, wethouder in Amersfoort en burgemeester in Woensdrecht.   

Remco Bosma
De gemeenteraad van Bladel heeft Remco Bosma voorgedragen als nieuwe burgemeester. De burgemeestersvacature is als gevolg van het overlijden van burgemeester Boy Swachten ontstaan per 7 augustus 2017. Peter Maas (CDA) is waarnemend burgemeester. Bosma (VVD, 47) is vanaf 2003 werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, inspectie Leefomgeving en Transport. Hij was lid van provinciale staten van Flevoland en lid van de Tweede Kamer.

Cor Lamers
Burgemeester Cor Lamers van Schiedam is herbenoemd per 4 december 2018. Hiermee gaat de CDA’er zijn tweede ambtsperiode in. Voordat Lamers in Schiedam aantrad was hij onder meer burgemeester van Houten en Bleiswijk en wethouder in Spijkenisse. Hij is ook lid van het Comité van de Regio’s, het Europese adviesorgaan voor de lokale en regionale overheden.