of 59244 LinkedIn

Personalia 23-2017

Bij de Algemene Rekenkamer zijn Willemijn van Helden en Ellen Verolme benoemd tot directeur. Van Helden is nu nog manager bij de Nationale ombudsman. Verolme is op dit moment nog manager bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Vincent van Neerbos
Met ingang van 8 december is Vincent van Neerbos benoemd tot burgemeester van West Maas en Waal. Van Neerbos (36) is lid van de PvdA. Hij is voormalig wethouder en raadslid van Neder-Betuwe. Hij volgt Thomas Steenkamp (CDA) op, die achttien jaar burgemeester is geweest van West Maas en Waal.

Maarten Divendal
Burgemeester Maarten Divendal is beëdigd voor een tweede termijn als burgemeester van De Ronde Venen. Divendal (PvdA, 59) is sinds november 2011 burgemeester van De Ronde Venen. Naast burgemeester is hij ook voorzitter van het dagelijks bestuur van de VNG, afdeling Utrecht. Voor hij burgemeester werd was hij van 2004 tot 2010 wethouder en loco-burgemeester van Haarlem.

Jan Luteijn
Burgemeester Jan Luteijn (SGP, 57) is met ingang van 1 december 2017 herbenoemd tot burgemeester van Cromstrijen. Eerder was Luteijn onder meer wethouder in Werkendam en lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant.

Ina Leppink
Met ingang van 6 december is in Horst aan de Maas is Ina Leppink-Schuitema benoemd tot waarnemend burgemeester. De huidige burgemeester van Horst aan de Maas, Kees van Rooij, is met ingang van 6 december 2017 benoemd tot burgemeester van Meierijstad. Leppink (VVD, 64) was van 2005 tot 2017 burgemeester van Montferland. Daarvoor was zij van 2001 tot 2005 wethouder in Venlo.

Jeroen Staatsen
In Geldermalsen wordt met ingang van 1 januari 2018 Jeroen Staatsen (VVD, 70) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij volgt Miranda de Vries (PvdA, 47) op, die per 20 december 2018 werd benoemd tot burgemeester van Etten-Leur. De waarneming zal na een jaar stoppen, omdat Geldermalsen dan fuseert met de gemeenten Lingewaal en Neerijnen. Staatsen is op dit moment waarnemend burgemeester van Zevenaar.

Ella Schadd
In de nieuwe gemeente Zevenaar is Ella Schadd-de Boer met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot waarnemend burgemeester. Schadd (PvdA, 68) is sinds september 2015 al waarnemer in Rijnwaarden dat nu fuseert met Zevenaar. Schadd was eerder tijdelijk burgemeester van Vlieland en Doesburg. Van 2005 tot 2009 was ze burgemeester van Boarnsterhim.

Eefke Meijerink
In Zwolle is Eefke Meijerink benoemd tot wethouder. Meijerink was ruim 10 jaar raadslid voor de PvdA. Ze volgt Nelleke Vedelaar op. Vedelaar werd in oktober de nieuwe partijvoorzitter van de PvdA.

Jan Baas
Burgemeester Jan Baas (PvdA, 65) stopt per 2 januari 2018 als burgemeester van Enkhuizen. Na 14 jaar vindt Baas het tijd voor een nieuwe stap. In 2015 was hij nog herbenoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Barometer:
Aantal burgemeesters per partij
116 CDA
110 VVD
86 PvdA
24 D66
18 partijloos of lokaal
13 ChristenUnie
11 SGP
10 GroenLinks

Hans Ubachs
In Best is Hans Ubachs benoemd tot waarnemend burgemeester. De benoeming geldt tot het moment dat de burgemeester Anton van Aert hersteld is. Ubachs (D66) was wethouder in Onderbanken en Schinnen, burgemeester in Laarbeek en waarnemend burgemeester in Gulpen-Wittem.

Charlie Aptroot
Waarnemend burgemeester van Wassenaar Charlie Aptroot (67) legt in januari 2018 zijn functie neer. De VVD’er is burgemeester van Zoetermeer en sinds januari 2017 ook waarnemer in Wassenaar. Hij volgde daar D66’er Jan Hoekema op, die in december 2016 zijn vertrek aankondigde. Aptroot wil zich vanaf januari weer volledig richten op zijn werk als burgemeester van Zoetermeer.

Gerard Rep
In Langedijk is Gerard Rep (CDA) benoemd tot wethouder. Hij volgt Bert Fintelman op. Rep was burgerraadslid in Langedijk, nam zitting in de Commissie Sociaal Domein en werkte als sectiecoördinator Breed Sociaal Loket in de gemeente Edam- Volendam.

Beatrijs Lubbers
De griffier van Mook en Middelaar, Beatrijs Lubbers is opgestapt na een principieel verschil van inzicht. Het verschil van inzicht ontstond na de benoeming van een commissielid voor de PvdA. Lubbers was sinds een paar maanden griffier in Mook en Middelaar, als opvolger van Luc Berben, die om gezondheidsredenen stopte.

Wabe Wieringa
In Zaltbommel wordt Wabe Wieringa per 1 januari 2018 aangesteld als gemeentesecretaris van de gemeente Zaltbommel en als directeur voor de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Sinds 1 mei 2017 was hij al interim algemeen directeur en gemeentesecretaris. Hij volgde toen Huug Derksen op. Wieringa was hiervoor interim gemeentesecretaris in Vianen en Woerden.

Ben Bloem
In Apeldoorn is Ben Bloem benoemd tot wethouder. Bloem (ChristenUnie) volgt Paul Blokhuis op, die benoemd is als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 2010 heeft Bloem als hulpverlener onder dak- en thuislozen en mensen met schulden gewerkt.

Gerrit Stam
Met ingang van 1 december is Gerrit Stam de nieuwe gemeentesecretaris van Neder-Betuwe. Hij volgt daar Mariet Nijhuis-Quanjel op, zij gaat met prepensioen. Stam werkte eerder in vergelijkbare functies bij de gemeenten Zuidlaren, Drimmelen, Lingewaard en Hof van Twente.

Brunssum
In Brunssum zijn twee nieuwe wethouders benoemd: Jo Palmen (BBB-Lijst Palmen) en Math Huben (PAK). Ze volgen de afgetreden wethouders Frank Joosten (VVD), Peter Heinen (CDA) en Haico Offermans (PvdA) op. De drie wethouders struikelden over de vorming van een commissie die moet proberen herindeling te voorkomen. De drie wethouders van de landelijke partijen weigerden de gevraagde commissie tegen herindeling in te stellen en stapten op. Wethouder Carolus de Rijck (BCD) bleef aan. Burgemeester Luc Winants stap per 1 januari op. Gerd Leers is tot waarnemer benoemd.

Henk Verbunt
De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zijn per 1 januari 2017 ambtelijk gefuseerd. Henk Verbunt wordt met ingang van 1 februari 2018 aangesteld als directeur van de DDFK-gemeenten. Verbunt is met deze benoeming ook  beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur van de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân per 1 januari 2019. Verbunt heeft jarenlange ervaring opgedaan bij diverse gemeenten. Vanaf 2011 was hij werkzaam bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Eerst in de functie van afdelingsmanager Bedrijfsvoering en vanaf 2013 in de functie van directeur en loco-secretaris. Daarnaast was hij vanaf medio 2010 betrokken in de projectgroep bij het fusieproces in Súdwest-Fryslân.

Ralph de Vries
In Blaricum is Ralph de Vries met ingang van 1 januari benoemd tot waarnemend griffier. De huidige griffier, Paul de Groot, gaat eind april 2018 met pensioen. De Vries wordt dan de nieuwe griffier. De Vries was de afgelopen jaren werkzaam als lid van Provinciale Staten Utrecht en later als gedeputeerde van de provincies Utrecht en Noord-Holland.

Ad Eijkenaar
Gemeentesecretaris Ad Eijkenaar van Lansingerland vertrekt op 1 december. Hij kwam in 2006 bij de gemeente in dienst als kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe fusiegemeente die ontstond door samenvoeging van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek. Na elf jaar in Lansingerland is het volgens Eijkenaar tijd voor iets anders.

Constance Baauw
Met ingang van 1 januari 2018 is Constance Baauw benoemd tot gemeentesecretaris van Hillegom. Baauw is de afgelopen 15 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Haarlemmermeer in uiteenlopende leidinggevende posities. Ze volgt Ger van Lierop op, die met vervroegd pensioen gaat.


Overleden:
Rinse Zijlstra is op 90-jarige leeftijd overleden. Zijlstra was Tweede Kamerlid voor het ARP, Eerste Kamerlid voor het CDA en burgemeester van Smallingerland.