of 59130 LinkedIn

Personalia 23-2016

Naar het ambt van burgemeester van Beverwijk hebben 21 personen gesolliciteerd, onder wie 3 vrouwen. Vijf kandidaten zijn lid van de VVD, vier van het CDA, vier van de PvdA, 3 van D66 en van 5 kandidaten is de politieke voorkeur onbekend.

Lieke Sievers
Lieke Sievers

Lieke Sievers
Met ingang van 19 december 2016 is Lieke Sievers benoemd tot burgemeester van Edam-Volendam. Sievers (partijloos, 57) is sinds 2008 voorzitter van de veiligheidsregio en commandant brandweer IJsselland. Edam-Volendam is per 1 januari 2016 ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang. Op dit moment is Willem van Beek waarnemend burgemeester.

Annemieke Vermeulen
Met ingang van 23 december is Annemieke Vermeulen benoemd tot burgemeester van Zutphen. Vermeulen (52) is lid van VVD. Zij is op dit moment burgemeester van Leusden. Op dit moment is Carry Abbenhuës waarnemend burgmeester van Zutphen.

Jaap Gelok
Burgemeester van Borsele, Jaap Gelok, heeft zijn ontslag aangeboden. Gelok (PvdA) legt per 1 mei 2017 zijn ambt neer. Hij is sinds 2002 burgemeester van Borsele. Daarvoor was hij burgemeester van Strijen en wethouder in Valkenisse. Toen die gemeente op 1 januari 1997 was opgegaan in Veere werd hij daar wethouder.

Jobke Vonk-Vedder
De gemeenteraad van Halderberge heeft Jobke Vonk-Vedder (CDA, 52) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ze was eerder burgemeester in Aalsmeer. Voor haar burgemeesterschap in Aalsmeer was zij wethouder in Abcoude en lid van de Provinciale Staten van Utrecht.

Wilmien Haverkamp
De gemeenteraad van Tubbergen heeft Wilmien Haverkamp- Wenker (50) voorgedragen als burgemeester. Zij volgt daarmee burgemeester Mervyn Stegers op die met pensioen gaat. Haverkamp- Wenker is op dit moment stadsdeelmanager Noord in Enschede. Haverkamp-Wenker is politiek geïnteresseerd, maar partij-onafhankelijk.

René Verhulst
Met ingang van 15 november is René Verhulst herbenoemd tot burgemeester van Goes. De gemeenteraad van Goes heeft in mei 2016 besloten burgemeester Verhulst aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Goes. Verhulst (CDA, 56) is sinds 1 december 2010 burgemeester van Goes.

Michiel van Veen
Met ingang van 1 december is Michiel van Veen benoemd tot burgemeester van Gemert-Bakel. Van Veen (45 jaar) is lid van de VVD. Hij is lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op dit moment is René van Diessen (VVD) waar nemend burgemeester van Gemert-Bakel.

Joke Vroegop
Wethouder Joke Vroegop van de gemeente Zuidplas heeft haar vrijwillige ontslag ingediend. De directe aanleiding hiervoor is het delen van geheime informatie met een derde partij. Vroegop (VVD) kwam in mei 2014 in het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas.

Gert-Jan Nijpels
De gemeenteraad van Opmeer heeft burgemeester Gert- Jan Nijpels unaniem voorgedragen voor herbenoeming. De tweede ambtstermijn van de VVD-burgemeester loopt af op 15 mei 2017. Hij werd in 2005 benoemd tot burgemeester van Opmeer. Hij was daar toen reeds een jaar waarnemend burgemeester.

Peter van de Noort
In Reusel-De Mierden is Peter van de Noort benoemd tot wethouder. Hij volgt Toon Antonis op. Antonis stapte op nadat er ophef was ontstaan over een nevenfunctie. Van de Noort was sinds maart 2014 raadslid voor de fractie Samenwerking. Hij was teamcoördinator vergunningen in Hilvarbeek. Eerder werkte hij in Loon op Zand en Dongen.

Beatrijs de Vries
Met ingang van 1 januari 2017 is Beatrijs de Vries de nieuwe gemeentesecretaris/ algemeen directeur van Coevorden. Zij volgt Martin Broers op. Hij is sinds 1 september 2016 gemeentesecretaris/ algemeen directeur van Berkelland. De Vries is op dit moment eigenaar van organisatieontwikkelingsbureau Plancee.

Marijke Verstappen
Met ingang van 1 januari 2017 wordt Marijke Verstappen gemeentesecretaris van Oude IJsselstreek. Verstappen is nu gemeentesecretaris in Wageningen. Ron Jeltema, die sinds 4 april als waarnemend gemeentesecretaris werkzaam is voor Oude IJsselstreek, stopt per 1 januari 2017.

Martien Born
Vanaf 1 februari 2017 wordt Martien Born de nieuwe gemeentesecretaris in Midden-Delfland. Born is op dit moment gemeentesecretaris van Korendijk. Daarvoor was hij loco-gemeentesecretaris en directeur bedrijfsvoering in Vlist. Ook werkte hij bij het ministerie van Defensie en de regiopolitie Zuid-Holland Zuid.

Midden-Drenthe
Er hebben 26 belangstellenden gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Midden-Drenthe, onder wie 6 vrouwen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Jan Broertjes. Ton Baas heeft de afgelopen periode als waarnemend burgemeester gefungeerd. In leeftijd variëren de sollicitanten van 37 tot 65 jaar. Zes zijn lid van de VVD, vijf van het CDA, vier van het D66, vier van de PvdA, vier van de ChristenUnie en twee van een lokale partij. Eén sollicitant is geen lid van een politieke partij of heeft dat niet aangegeven.

Ruud Vreeman
In Zaanstad is Ruud Vreeman benoemd tot waarnemend burgemeester. De huidige waarnemend burgemeester, Geke Faber is tot 1 december in functie. Eerder is op verzoek van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Zaanstad besloten om de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester tijdelijk stil te leggen. De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester zal medio maart 2017 worden hervat. Vreeman (68) is sinds juni 2015 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij zal deze functie neerleggen. Van 1997 tot 2004 was hij burgemeester van Zaanstad en daarna tot 2010 van Tilburg. Hij was waarnemend burgemeester van Groningen.

Gouda
Er is een nieuw college aangetreden in Gouda. Voor de periode tot aan de komende verkiezingen is overeengekomen een zakencoalitie te vormen. In het college neemt een zestal wethouders plaats van respectievelijk D66, PvdA, Gouda Positief, Christen- Unie, CDA en Groen- Links. De wethouders zijn: Daphne Bergman (D66), Rogier Tetteroo (PvdA), Jan de Laat (Gouda Positief); Corine Dijkstra (ChristenUnie), Jan-Willem van Gelder (CDA) en Hilde Niezen (GroenLinks).

Arwin van Buuren
Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam is Arwin van Buuren benoemd tot bijzonder hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder ‘Nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein’. Van Buuren is ook schoolbestuurder en raadslid voor de SGP in Capelle aan den IJssel.

Nathalie van Berkel
Met ingang van 1 januari 2017 wordt Nathalie van Berkel de nieuwe directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Amsterdam. Van Berkel is op dit moment stadsdeelsecretaris bij het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Daarvoor gaf zij leiding aan grote veranderingsprocessen op organisatieontwikkeling in Rotterdam en heeft zij als coördinerend politiek adviseur gewerkt.

Ramon van Belzen
De gemeenteraad van Culemborg heeft Ramon van Belzen benoemd als raadsgriffier. Van Belzen is de opvolger van Patrick Peters die in mei 2016 raadsgriffier in Venray is geworden. Van Belzen was hiervoor raadsgriffier in Noordwijk en raadsadviseur in Vlissingen.

Nico Broekema
Griffier Nico Broekema van Westland is ontslagen. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Broekema wordt ervan beschuldigd de geheimhoudingsplicht te hebben geschonden en gemeentegeld hebben besteed aan een hobby van hem, is gebleken na onderzoek. De griffier was in september al geschorst. Dick van Vliet is aangesteld als interim-griffier.

Gerald van Leiden
In Leiden is Gerald van Leiden voorgedragen als griffer. Van Leiden is sinds 2001 werkzaam bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal als plaatsvervangend griffier van de Kamer en als griffier van diverse commissies. Daarvoor was hij werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Van Leiden volgt Noor van der Vlist op, die na 14 jaar afscheid neemt als griffier.

Dinkelland
In Dinkelland zijn binnen twee weken tijd drie wethouders opgestapt. Nadat twee wethouders (Eric Kleissen, CDA en Annette Zwiep, Lokaal Dinkelland) in twee weken tijd beiden een motie van wantrouwen aan hun broek kregen en opstapten, gooide wethouder Loes Stokkelaar (Lokaal Dinkelland) zelf de handdoek in de ring. Ze voelt zich ernstig aangetast in haar persoonlijke integriteit. Daar komt nog bij dat commissaris van de koning Ank Bijleveld dinsdag besloot de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente met drie maanden op te schorten. Ze wil duidelijkheid over de politiek-bestuurlijke situatie en vindt de huidige uitgangspositie voor een nieuwe burgemeester niet wenselijk. In afstemming met de fractievoorzitters heeft waarnemend burgemeester Ineke Bakker (VVD) oud-CdK van Overijssel Geert Jansen (CDA) als verkenner aangewezen.

Gido ten Dolle In Delft is Gido ten Dolle per 1 oktober de nieuwe directeur voor ruimte en economie. In deze functie volgt hij Rob Kleijwegt op. Hiervoor werkte Ten Dolle als directeur Stedelijke Ontwikkeling in Dordrecht.

Overleden
Op 76-jarige leeftijd is Servaas Huys overleden. Hij was in de periode 1986-1998 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Huys kwam uit het onderwijs en was later directeur van een vormingscentrum. Daarnaast was hij raadslid in Grubbenvorst en acht jaar Statenlid. In 2014 was hij nog als informateur betrokken bij de vorming van het college in Bergen (Limburg).

Marnix Norder
Voormalig wethouder Marnix Norder is gekozen als nieuwe voorzitter van Aedes, de koepel van wooncorporaties. Norder (PvdA) was tien jaar wethouder in Den Haag en eerder Statenlid en gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Hij volgt per 1 januari Marc Calon op.

Ivo ten Hagen
In Woerden is Ivo ten Hagen benoemd tot wethouder voor de VVD. Ten Hagen was eerder wethouder in Boskoop en Hillegom. Hij is de opvolger van Martin Schreurs, die om gezondheidsredenen terug is getreden.

Barometer: Vrouwelijke burgemeesters
Meer ‘burgermoeders’
1998: 17 %
2016: 23 %

De ontwikkeling van het aandeel vrouwelijke burgemeesters laat over de periode 1998-2016 een licht stijgend beeld zien.
Bron: VNG