of 59250 LinkedIn

Personalia 23-2015

Naar het ambt van burgemeester van Velsen hebben 25 personen gesolliciteerd, onder wie zes vrouwen. Van de kandidaten zijn er zeven lid van D66, vijf van PvdA, vier van CDA, vier van VVD en van vijf sollicitanten is de politieke voorkeur onbekend.

Mirjam Salet
Mirjam Salet

Mirjam Salet
Per 30 november 2015 is Mirjam Salet benoemd tot burgemeester van Nissewaard. Salet (63) is lid van de PvdA. Zij is vanaf 1 januari 2015 waarnemend burgemeester van Nissewaard. Daarvoor was zij burgemeester van de voormalige gemeente Spijkenisse. Salet is de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Nissewaard, die per 1 januari 2015 is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse.

Ruud van den Belt
In Steenbergen is Ruud van den Belt tot burgemeester. De benoeming gaat in op 30 november 2015. Van den Belt (53) is lid van de VVD. Hij is voormalig wethouder van Geertruidenberg. Hij volgt Saskia Bolten (GroenLinks) op, die per 1 juli 2014 met ontslag is gegaan. Vanaf december 2013 is Joseph Vos (CDA) waarnemend burgemeester van Steenbergen.

Martijn Vroom
Met ingang van 9 december 2015 is Martijn Vroom benoemd tot burgemeester van Krimpen aan den IJssel. Vroom (40) is lid van het CDA. Hij is wethouder van Waddinxveen en voormalig wethouder van Noordwijk. Hij volgt Ries Jansen (D66) op die per 1 oktober 2010 met pensioen is gegaan. Vanaf 4 oktober 2010 is Lennie Huizer (PvdA) waarnemend burgemeester van Krimpen aan den IJssel.

Marijke Wilms-Wils
Voor de nieuwe gemeente Meierijstad is Marijke Wilms-Wils benoemd tot beoogd gemeentesecretaris. Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel willen per 1 januari 2017 fuseren tot de nieuwe gemeente Meierijstad. Wilms begon in 2010 in Veghel als directeur bedrijfsvoering. In 2012 werd ze door het college benoemd als gemeentesecretaris van Veghel. Eerder werkte ze bij de gemeenten Lith en Maasdriel.

Fred Veenstra
In De Fryske Marren wordt Fred Veenstra de nieuwe burgemeester. De benoeming gaat in op 1 december 2015. Veenstra (53) is lid van het CDA. Hij is vanaf januari 2010 burgemeester van Franekeradeel.  Daarvoor was hij wethouder in Smallingerland. De gemeente De Fryske Marren is per 1 januari 2014 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. Veenstra volgt Arie Aalberts (CDA) op, die op dit moment waarnemend burgemeester is van De Fryske Marren.

Jan van Zomeren
Burgemeester Jan van Zomeren (62) stopt per 1 maart 2016 als burgemeester van Gemert-Bakel. Hij verklaarde daarbij dat het feit dat hij op genoemde datum 12 ½ jaar burgemeester is, waarvan vijf jaar in Gemert-Bakel, hem aanleiding gaf om na te denken over zijn toekomst in het ambt. Het gegeven dat hij niet meer in zijn gemeente woont, terwijl dit wettelijk vereist is, speelde voor hem ook een rol.

Sjoukje Haasjes-van den Berg
Waarnemend burgemeester Sjoukje Haasjes-van den Berg (VVD, 65) van Werkendam legt na ruim één jaar haar functie neer. Haasjes stopt omdat ze meer tijd wil vrijmaken voor haar gezin. De gemeenteraad van Werkendam besloot begin oktober om in 2019 een fusie aan te gaan met de gemeenten Aalburg en Woudrichem. Haasjes sinds 1 oktober 2014 waarnemend burgemeester in Werkendam. Vóór haar loopbaan als burgemeester was Haasjes van 1994 tot 1999 wethouder voor de VVD in Eibergen, burgemeester van Hummelo, Keppel en Lith en waarnemend burgemeester in Grave.

Gijsbert van Herk

Vanaf 1 januari 2016 wordt Gijsbert van Herk voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond. Van Herk is nu directeur Ontwikkeling in Breda. Ruim zeven jaar geleden startte hij als directeur van de dienst sociale zaken en werkgelegenheid binnen de gemeente Breda. De afgelopen vier jaar was hij verantwoordelijk voor de directie Ontwikkeling. In het afgelopen jaar was hij ook gemeentesecretaris ad interim.

Michiel Uitdehaag
De gemeenteraad van Texel heeft Michiel Uitdehaag voorgedragen als burgemeester. Uitdehaag (D66, 36) is sinds 2010 wethouder in Wageningen. Hij volgt Francine Giskes op, die bestuurslid is geworden van de Algemene Rekenkamer. Daar neemt ze de plaats in van Saskia Stuiveling. Giskes was burgemeester op het eiland sinds 2009. Daarvoor was ze onder andere tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66.

Margriet Jongerius

De Utrechtse wethouder van Cultuur, Margriet Jongerius, is afgetreden. Volgens haar partij GroenLinks constateert Jongerius ‘dat haar bestuursstijl niet matcht met de manier waarop in Utrecht politiek bedreven wordt’. Ze zou om die reden buiten de politieke arena effectiever kunnen zijn dan als wethouder van Utrecht. Of haar vertrek verband houdt met het vernietigende rapport van de Utrechtse rekenkamer over het muziekpaleis Tivoli/Vredenburg is niet duidelijk.

Odile Wolfs
De gemeenteraad van Onderbanken heeft vastgesteld dat het voortbestaan van de zelfstandige gemeente Onderbanken eindig zou moeten zijn. Men wil fuseren met Schinnen. Daarom blijft Odile Wolfs tot de opheffing nog waarnemend burgemeester van Onderbanken. Dat is zij sinds maart 2015.

Joyce Sylvester
De Tweede Kamer heeft Joyce Sylvester benoemd tot substituut ombudsman. Sylvester was eerder lid van de Eerste Kamer, burgemeester van Anna Paulowna en directeur van organisatieadviesbureau Spirit. Sinds 2009 is zij waarnemend burgemeester van Naarden. Sylvester is de opvolger van Frank van Dooren, die eerder dit jaar met pensioen ging.

Piet Melzer
Vanaf 24 september 2015 is de Piet Melzer benoemd als wethouder van Pijnacker-Nootdorp. Hij volgt Peter van Haagen op. Sinds maart 2014 is Melzer raadslid voor de VVD en van mei 2011 tot mei 2014 was hij wethouder van de gemeente Nieuwkoop.

Petra van Hartskamp-de Jong
De gemeenteraad van Montfoort heeft besloten Petra van Hartskamp-de Jong (VVD, 53) als eerste op de aanbeveling te plaatsen voor de vervulling van het burgemeesterschap. Van Hartskamp-de Jong was eerder ze raadslid en wethouder in Huizen. Op dit moment is ze naast raadslid, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland.

Anneke Duit
In Pekela is wethouder Anneke Duit (GroenLinks) gestopt als wethouder. Volgens de politica past de jas van het wethouderschap haar niet langer. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, waarbij GroenLinks één zetel kreeg, had Duit al het gevoel dat er voor haar koers weinig draagvlak was in de gemeente. Desondanks is ze in het college doorgegaan.

Berend van der Ploeg
De gemeentesecretaris van Nijmegen, Berend van der Ploeg, legt per 1 februari 2016 zijn functie neer. Hij wordt per 1 maart 2016 bestuurder van Attent Zorg en Behandeling, een zorgorganisatie in de regio Arnhem. Van der Ploeg heeft aangegeven dat hij het na ruim vijf jaar voor zowel de organisatie als hemzelf ‘gezond om weer eens iets anders te gaan doen.’

Oenze Dijkstra
De secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen, Oenze Dijkstra, gaat medio 2016 met pensioen. Dijkstra was sinds mei 2013 de eerste secretaris-directeur van het uit een fusie voortgekomen waterschap. Daarvoor werkte hij 34 jaar in verschillende functies bij gemeente Zwolle, waarvan tussen 1997 en 2013 als gemeentesecretaris en algemeen directeur.

André Groot
In Schagen heeft wethouder André Groot zijn functie neergelegd. De VVD-wethouder en zijn fractie staan lijnrecht tegenover elkaar over de OZB verhoging in de gemeente. Groot steunt het plan van het college om de OZB te verhogen met negen procent, maar zijn eigen fractie ziet daar niets in.

Jaap Verkroost
Wethouder Jaap Verkroost (CDA) van Stichtse Vecht is afgetreden. Uit onderzoek bleek dat hij de schijn van belangenverstrengeling had gewekt door 200.000 euro te lenen van een plaatselijke ondernemer. Het CDA is uit het college gestapt, omdat de wethouder volgens de partij geen steun kreeg van de coalitie.

Herke Elbers
Vanwege het vertrek van Lisenka Schmitz als gemeentesecretaris van Brummen en daarmee als vertrouwenspersoon van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, was een vacature ontstaan. Deze is inmiddels ingevuld met de benoeming van Herke Elbers, gemeentesecretaris van Amersfoort.

Regina Riemersma
De gemeentesecretaris van Zwolle, Regina Riemersma, wordt per 1 januari 2016 directeur Personeel en Organisatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Riemersma kwam in 2013 naar de gemeente Zwolle, en werkte daarvoor als hoofddirecteur en plaatsvervangend directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Marthyne Kunst
Op voorstel van het college van procureurs-generaal is Marthyne Kunst voorgedragen voor benoeming tot plaatsvervangend hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland per 1 december 2015. Kunst werkt sinds 1999 als officier van justitie. Ze volgt John Lucas op, die per 1 september 2015 is benoemd tot hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland.

Barometer: Meer respect: van 17,8 naar 12, 7 %
Het aantal mensen dat aangeeft respectloos gedrag mee te maken, neemt al jaren af. Het percentage respectloze behandeling door personeel van overheidsorganisaties daalde flink: van 17,8% in 2008 naar 12,7% in 2014.