of 59250 LinkedIn

Personalia 23-2014

Marianne Kallen-Morren wordt per 1 december waarnemend burgemeester in IJsselstein. Ze volgt Patrick van den Brink op, die per 1 december directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt. Kallen was waarnemend burgemeester in de gemeenten Oost Gelre, Geldermalsen en Neerijnen. Daarvoor was zij was onder meer wethouder in Vianen en Houten en was zij gedeputeerde in Utrecht. Kallen is 62 jaar en lid van de VVD. 

Marianne Kallen-Morren
Marianne Kallen-Morren

BENOEMING

Henny van Kooten is benoemd tot burgemeester van Maasdriel. De benoeming gaat in op 21 november 2014. Van Kooten (53) is lid van de SGP. Hij is vanaf april 2008 burgemeester van Noord-Beveland en daarvoor wethouder van Sliedrecht. Van Kooten volgt Gerd Prick (PvdA) op die als waarnemend burgemeester fungeerde.

Elisabeth van Selm (D66, 50) is benoemd tot burgemeester van Opsterland. De benoeming gaat in op 1 december 2014. Van Selm is onder andere lid van de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad en lid van het bestuur van de Volksuniversiteit Lelystad. In het verleden is zij raadslid geweest van Lelystad. Van Selm volgt Francisca Ravestein (D66) op die benoemd is tot burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Op dit moment is Marian Jager-Wöltgens (PvdA) waarnemend burgemeester van Opsterland.

Ger van de Velde-de Wilde is per 15 november 2014 benoemd tot burgemeester van Tholen. Van de Velde (58) is lid van de VVD. Zij was van november 2012 tot juli 2013 waarnemend burgemeester van Albrandswaard. Daarvoor was zij onder meer burgemeester van Goedereede. Van de Velde volgt Willem Nuis (CU) op die per 1 oktober 2014 met pensioen is gegaan.

Marcel Thijsen is per 16 december 2014 benoemd tot burgemeester van Tynaarlo. Thijsen (46) is lid van de lokale politieke partij Kernachtig Wijchen. Hij was wethouder en raadslid in Wijchen. Thijsen volgt Frank van Zuilen (VVD) op die 10 september 2014 ontslag heeft genomen. Piet Adema (CU) is thans waarnemend burgemeester van Tynaarlo.

Joerie Minses is benoemd tot burgemeester van Alphen-Chaam. De benoeming gaat in op 15 november 2014. Minses (34 jaar) is vanaf april 2013 raadslid en fractievoorzitter voor de lokale politieke partij Ronduit Open in Leudal. Daarvoor was hij wethouder in Leudal.

Rianne Donders-de Leest (CDA, 54) is benoemd tot burgemeester van Roermond. De benoeming gaat in op 30 januari 2015. Zij is vanaf september 2004 burgemeester van Geldrop-Mierlo. Daarvoor was zij wethouder in Etten-Leur. Op dit moment is Peter Cammaert waarnemend burgemeester van Roermond.

Liesbeth Spies is per 15 december 2014 benoemd tot burgemeester van Alphen aan den Rijn. Spies (48 jaar) is lid van het CDA. Zij is op dit moment waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht. Daarvoor was zij onder andere minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Per 1 januari 2014 zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude gefuseerd tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Tjerk Bruinsma (PvdA) is op dit moment waarnemend burgemeester.

Peter den Oudsten (PvdA, 63) is benoemd tot burgemeester van Groningen. De benoeming gaat in op 2 januari 2015. Den Oudsten is vanaf mei 2005 burgemeester van Enschede. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van Meppel en wethouder van Leeuwarden. Hij volgt Peter Rehwinkel (PvdA) op, die met ingang van 1 november 2013 ontslag heeft genomen. Op dit moment is Ruud Vreeman (PvdA) waarnemend burgemeester.

Marcel Fraenzel is benoemd tot waarnemend burgemeester in Noord-Beveland. Hij volgt Henny van Kooten op, die benoemd is tot burgemeester van Maasdriel. Fraenzel was eerder burgemeester van Woensdrecht en wethouder in Amersfoort.

Peter de Jonge, sinds januari 2013 waarnemend burgemeester van Hoogezand-Sappemeer, blijft langer aan. Reden hiervoor is dat de provincie Groningen, samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), bezig is om per 1 januari 2018 te komen tot circa zes gemeenten in plaats van de nu bestaande 23 gemeenten.

Eddy van Hijum is benoemd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Van Hijum volgt Theo Rietkerk op die per 1 november in dienst is getreden bij Landstede Groep als voorzitter van het College van Bestuur. Van Hijum was raadslid in Zwolle. Sinds 2003 is hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

Gerhard van den Top is benoemd tot dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij volgt Johan de Bondt op.

Paul Koetsier is per 1 januari 2015 de nieuwe gemeentesecretaris van Wormerland. Hij volgt Marlies van den Hende op die in februari 2014 vertrok naar Schiedam. Koetsier is op dit moment projectleider ambtelijk samenvoegen namens de vier BUCH gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo), manager afdeling Ontwikkeling en plaatsvervangend gemeentesecretaris in Castricum.

De gemeentesecretaris van Bergen, Wim Bierman, gaat op 1 december met pensioen. Gert Brouwer volgt hem op. Brouwer is momenteel manager Thuiszorg en Diensten bij Oosterlengte; een zorgleverancier. Sinds 2010 zit hij in de gemeenteraad van Delfzijl als fractievoorzitter van het CDA.

Jan Peter Wassens is per 1 januari 2015 benoemd tot gemeentesecretaris van Harderwijk. Hij is nu gemeentesecretaris van Hattem. Wassens volgt Rudi Tink op.

Quint Meijer is benoemd tot gemeentesecretaris ad interim in Bloemendaal. Meijer vervult deze functie tijdelijk tot 1 juni 2015, naar aanleiding van het vertrek van de vorige gemeentesecretaris, Ton van der Wees.

Gijsbert van Herk is benoemd tot gemeentesecretaris ad interim in Breda. Hij volgt Richard Meulenbroek op. Van Herk is directeur Ontwikkeling in Breda.

Gerard Bakker is benoemd tot bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Bakker is op dit moment directeur Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hij volgt Jan-Kees Goet op.

Rob Brons is benoemd tot directeur VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost). Brons was eerder werkzaam bij de Haagse Hogeschool en bij de Veiligheidsregio Haaglanden.

Tijs van Lieshout is benoemd tot directeur van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). Sinds 2012 is Van Lieshout leidinggevende bij Safety Valley.

Hilde Blank en Hugo Velthuijsen zijn benoemd tot leden-deskundigen van SER Noord-Nederland. Blank is stedenbouwkundige en directeur van BVR, een adviesbureau voor Ruimtelijke Ontwikkeling. Velthuijsen is lector New Business & ICT en leading lector van het kenniscentrum Ondernemerschap bij de Hanzehogeschool.

De Algemene Ledenvergadering van de VNG  heeft deze week 228 nieuwe leden benoemd in het bestuur, commissies en het College voor Arbeidszaken. Tot vicevoorzitter en tevens vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal is Hubert Bruls (burgemeester Nijmegen) benoemd. Andere commissievoorzitters zijn Roel Cazemier (burgemeester Dinkelland) van het College voor Arbeidszaken, Boudewijn Revis (wethouder Den Haag) van Ruimte en Wonen, Olaf Prinsen (wethouder Apeldoorn) van Milieu, Energie en Mobiliteit, Jeroen Kreijkamp (wethouder Utrecht) van Onderwijs, Cultuur en Sport, Mariëtte van Leeuwen (wethouder Zoetermeer) van Gezondheid en Welzijn, Arjan Vliegenthart (wethouder Amsterdam) van van Werk en Inkomen, Staf Depla (wethouder Eindhoven) van Financiën, Jan Westmaas (burgemeester Meppel) van Dienstverlening en Informatiebeleid en Theo Weterings (burgemeester Haarlemmermeer) van Bestuur en Veiligheid.

HERBENOEMING

Burgemeester Mark Slinkman is herbenoemd als burgemeester van Rijnwaarden. Slinkman gaat met zijn herbenoeming de tweede periode.

VOORDRACHT

Rob Meerhof (PvdA, 58), wethouder van Muiden, is door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van Oostzaan. Hij volgt Paul Möhlmann op. Meerhof is naast wethouder vice-voorzitter van de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland en voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Noord-Holland. Eerder was hij gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en fractievoorzitter van de PvdA in Velsen.

De gemeenteraad van Terschelling heeft Bert Wassink voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. Wassink wordt de opvolger van oud-gedeputeerde in Drenthe Rob Bats. Bats was tijdelijk aangesteld als vervanger van Jurrit Visser, die vanwege gezondheidsredenen het werk neerlegde. Wassink is nu voor GroenLinks wethouder in Aa en Hunze.

VERTREK

Wethouder Engbert Gründemann uit Zutphen heeft zijn ontslag ingediend. Volgens de wethouder kreeg hij ‘totaal geen ruimte’ om zijn eigen beleid vorm te geven. Breekpunt was de komst van een asielzoekerscentrum in Zutphen.

Arjen Mewe, gemeentesecretaris van Emmen, stopt vanwege zijn pensionering. Mewe was sinds 2001 gemeentesecretaris in Emmen. Eerder was hij onder meer gemeentesecretaris van Voorburg.

Frits van Dongen treedt na ruim 3,5 jaar terug als Rijksbouwmeester. Hij wil de komende periode meer ruimte hebben voor activiteiten vanuit zijn architectenbureau.

BURGEMEESTERSVACATURE

Het burgemeesterschap van Harlingen is vacant per 1 februari 2012. De gemeente heeft circa 15.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.894,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 3 december 2014. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 12 november 2014 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Alblasserdam is vacant per 4 augustus 2014. De gemeente heeft circa 19.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.894,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 8 december 2014. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 17 november 2014 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.