of 59250 LinkedIn

Personalia 22-2104

Marco Out (VVD, 44) is benoemd tot burgemeester van Assen. De benoeming gaat in op 16 december 2014. Out is sinds april 2008 burgemeester van Borger-Odoorn. Daarvoor was hij lid van Provinciale Staten van Groningen. Hij volgt Sicko Heldoorn (PvdA) op die met ingang van 2 juli 2013 ontslag heeft genomen als burgemeester van Assen. Op dit moment is Carry Abbenhues (PvdA) waarnemend burgemeester van Assen.

Marco Out
Marco Out

BENOEMING

Frans Ronnes (CDA, 66) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Laarbeek. Zo lang als nodig is neemt Ronnes de taken over van D66-burgemeester Hans Ubachs, die tijdelijk zijn taken heeft neergelegd. Ronnes was eerder burgemeester in Haaren en wethouder in Bernheze.

Ton Baas (VVD, 68) is benoemd tot waarnemend burgemeester in Midden-Drenthe. Hij volgt burgemeester Jan Broertjes op, die afziet van herbenoeming. Baas was eerder waarnemend burgemeester in Baornsterhim, Dongeradeel en Opsterland. Van 2003 tot 2007 was hij gedeputeerde in Friesland.

Willem Urlings (CDA) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Almelo. Hij neemt waar voor burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, die haar functie vanwege familie-omstandigheden voor onbepaalde tijd neerlegt. Urlings was eerder burgemeester in Ootmarsum, Son en Breugel en Hoogeveen.

André Groot (VVD, 57) is benoemd tot wethouder in Schagen. Hij volgt Jan Bouwes (VVD, 71) op, die afscheid heeft genomen.

Frank Beijk is per 1 oktober 2014 benoemd tot gemeentesecretaris in Velsen. Beijk was hiervoor werkzaam als gemeentesecretaris in Zandvoort. Hij volgt Dick Emmer op, die wethouder is geworden in Zaanstad.

Jelle Dijkstra is benoemd tot interim gemeentesecretaris van Zwartewaterland. Hij is onder meer werkzaam geweest in Groningen, Limburg en Zeeland. Hij volgt Durk Leentjes op.

Anky Griekspoor-Verdurmen is benoemd tot gemeentesecretaris van Zandvoort. Ze volgt Frank Beijk op, die onlangs is gestart als gemeentesecretaris in Velsen. Griekspoor heeft nu een managementfunctie bij waterschap de Vechtstromen.

Martin Hagen is gestart als hoofd van de Transitie Autoriteit Jeugd bij het ministerie van VWS. Hagen is afkomstig van de Dienst Justitiële Instellingen. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Alkmaar en gemeenteraadslid in Haarlem.

Angelique Berg wordt directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming gaat in op 1 januari 2015. Zij volgt Paul Huijts op, die in augustus is benoemd tot secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken.

Marius Jellema is benoemd tot algemeen directeur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest-Fryslân. Hij volgt Guus Olijerhoek op.

William van Zanen is benoemd tot griffier van Houten per 1 januari 2015. De vacature was ontstaan door het vertrek van de vorige griffier, Janne Pijnenborg, die in Soest wethouder geworden is. Van Zanen is nu griffier in Ouder-Amstel.

VOORDRACHT

De gemeenteraad van Uitgeest heeft Wendy Verkleij-Eimers (VVD, 51) voorgedragen als burgemeester van Uitgeest. Verkleij is wethouder van Bodegraven-Reeuwijk. Ze wordt de opvolger van Theo van Eijk, die in juni 2013 in Uitgeest aantrad als waarnemend burgemeester.

De gemeenteraad van Noordwijk heeft Jan Rijpstra (VVD, 59) voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. Hij was raadslid in Groningen en Meppel, lid van de Tweede Kamer en burgemeester in Tynaarlo.

VERTREK

De Woerdense wethouder Cor van Tuijl is opgestapt. SGP’er Van Tuijl was in de problemen gekomen nadat hij een boete had kwijtgescholden.

Wethouder Jos van Veen uit Weesp legt om gezondheidsredenen zijn functie neer.

De Haarlemse D66-wethouder Ewout Cassee is afgetreden vanwege ‘de voortdurende discussie rond zijn persoon in verschillende dossier’, zo meldt de ­partij.

René ter Horst heeft aangegeven per direct te stoppen als wethouder van Vlagtwedde. Hij heeft de conclusie getrokken dat het wethouderschap een te zware wissel trekt op zijn privéleven.

Op 1 december aanstaande legt Richard Meulenbroek zijn functie als gemeentesecretaris van Breda neer en wordt weer concerncontroller.

BURGEMEESTERSVACATURE

Het burgemeesterschap van Diemen is vacant per 1 maart 2015. De gemeente heeft circa 25.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.457,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 24 november 2014. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 3 november 2014 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Baarle-Nassau is vacant per 1 juli 2012. De gemeente heeft circa 6.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 5.747,72 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 24 november 2014. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 3 november 2014 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.