of 59318 LinkedIn

Personalia 22-2018

In Dongen is Charlotte Visser benoemd tot griffier. Zij is de opvolger van Willem Vulto die directiesecretaris werd in dezelfde gemeente. Visser was bestuursadviseur en raadsadviseur/plaatsvervangend griffier in Capelle aan den IJssel.

Ron van der Grijp
Ron van der Grijp

Ron van der Grijp
In Wageningen is Ron van der Grijp benoemd tot gemeentesecretaris. Hij was al waarnemend gemeentesecretaris sinds mei 2017. Hij volgde toen Marijke Verstappen op, die gemeentesecretaris in Oude IJsselstreek werd. Van der Grijp heeft in zijn loopbaan brede ervaring opgedaan in verschillende gemeenten, onder andere als gemeentesecretaris.

Diana Starmans
Op 1 januari 2019 start Diana Starmans als interim gemeentesecretaris bij de (nieuwe) gemeente Groningen. Op dit moment is Starmans directeur bestuursadvisering en strategie en loco- gemeentesecretaris in Amsterdam. Starmans werkt sinds 2008 in Amsterdam. Eerst als hoofd sociaal domein en sinds 2014 in haar huidige functie. Daarvoor werkte ze bij de gemeenten Capelle aan den IJssel en Schiedam.

Dorien van der Kamp
In Overbetuwe is Dorien van der Kamp de nieuwe griffier. Van der Kamp is nu nog griffier in Westervoort, en treedt op 1 januari 2019 in dienst van Overbetuwe. Ze volgt daarmee Arthur van den Brink op, die in september vertrok naar de nieuw te vormen gemeente West-Betuwe, na vijftien jaar griffierschap in Overbetuwe. Van der Kamp is sinds 2012 griffier in Westervoort.

Sebastiaan van ’t Erve
De nieuwe voorzitter van de Strategische Board in de Cleantech Regio is Sebastiaan van ‘t Erve, burgemeester van Lochem. Van ’t Erve is al geruime tijd nauw betrokken bij de regionale samenwerking. Hij is de opvolger van Andries Heidema, die benoemd is tot commissaris van de koning in Overijssel

Henrice Wittenhorst
Met ingang van 1 januari 2019 is Henrice Wittenhorst concerndirecteur bij de provincie Gelderland. Zij vormt samen met Pieter Hilhorst en Margareta Rajkowski de directie. Wittenhorst werkt sinds 2009 bij de provincie en heeft in die tijd verschillende teams en programma’s geleid. Voor die tijd werkte zij bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Buitenlandse Zaken, het Instituut Clingendael en de Radboud Universiteit.

Arno Brok
De commissaris van de koning in Friesland, Arno Brok, is vanaf 15 november 2018 de nieuwe voorzitter van het Regiecollege Waddengebied. Hij volgt Bas Eenhoorn op die na zes jaar voorzitter te zijn geweest van het Regiecollege heeft aangegeven te stoppen.


Komen & gaan
Guda Kager
Op 1 november is Guda Kager benoemd tot interim-griffier van Hollands Kroon. Zij is tot 1 januari 2019 ook interim-griffier van Noordwijk. Eerder was zij onder meer interim-griffier voor Langedijk, StedeBroec en De Bilt.

Dominic Schrijer
Burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Koninklijke BLN-Schuttevaer. Schrijer is sinds 27 mei 2013 burgemeester van Zwijndrecht. Op 30 mei 2018 maakte hij bekend dat hij niet kiest voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Zwijndrecht.


Cora-Yfke Sikkema
De gemeenteraad van Oldambt heeft Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks, 47) voorgedragen als burgemeester. Sikkema volgt Pieter Smit op die in april overleed. Sikkema is sinds 2014 wethouder in Haarlem. Daarvoor bekleedde ze functies bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Universiteit Utrecht.

Hans Ubachs
De gemeenteraad van Best heeft Hans Ubachs (D66, 57) voorgedragen als burgemeester. Sinds november 2017 is hij er waarnemend burgemeester. Hij volgt PvdA’er Anton van Aert op, die op 1 september 2018 afscheid nam. Ubachs was eerder waarnemend burgemeester in Gulpen-Wittem en burgemeester in Laarbeek.

Bahreddine Belhaj (PvdA, 35) is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De algemene ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft het raadslid uit Lelystad op 17 november tot voorzitter gekozen. Belhaj is de opvolger van Mark den Boer, momenteel raadslid in de gemeente Molenwaard. Den Boer is 8 jaar bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, waarvan ruim 4 jaar voorzitter.

Harald Bouman
Harald Bouman is benoemd tot burgemeester van Noordoostpolder. De benoeming gaat in op 10 december 2018. Bouman (47) is lid van Gemeentebelangen Eemsmond. Hij is wethouder in Eemsmond. Bouman volgt Aucke van der Werff (CDA, 65) op. Henk Tiesinga (CDA, 69) is op dit moment waarnemend burgemeester.

Antoin Scholten
In Venlo is burgemeester Antoin Scholten (VVD, 59) herbenoemd voor een tweede termijn als burgemeester van Venlo. Eerder was Scholten raadslid en wethouder in Deventer. In 2002 werd hij burgemeester van Zwijndrecht, een functie die hij tot zijn benoeming in Venlo vervulde.


Burgemeesters vacature
Overbetuwe
Het burgemeesterschap van Overbetuwe is vacant per 5 april 2019. De gemeente heeft circa 47.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.920,34 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 4 december 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 12 november 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Sint-Michielsgestel
Het burgemeesterschap van Sint-Michielsgestel is vacant per 1 juli 2019. De gemeente heeft circa 28.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.228,14 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 13 december 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 21 november 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Deventer
Het burgemeesterschap van Deventer is vacant per 11 juli 2018. De gemeente heeft circa 99.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.671,86 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 15 december 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 23 november 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Barometer:

Openstaande vacatures
In het openbaar bestuur nam in het derde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures toe met 700.
2017: 11.800 vacatures, 2018: 12.500 vacatures
Bron: CBS


Ruud van Bennekom
In Bunnik is Ruud van Bennekom met ingang van 15 november benoemd tot burgemeester. Van Bennekom (58) is lid van de PvdA. Hij was directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hij volgt Hans Martijn Ostendorp (CDA, 49) op. Op dit moment is Roland van Schelven (D66, 68) waarnemend burgemeester van Bunnik.

Roland van Kessel
Met ingang van 20 november 2018 is Roland van Kessel benoemd tot burgemeester van Cranendonck. Van Kessel (48) is lid van de VVD. Hij is op dit moment wethouder in Peel en Maas. Hij wordt de opvolger van Marga Vermue (CDA, 56), die burgemeester van Sluis is geworden. Tot 20 november was Henri baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (VVD, 68) waarnemend burgemeester van Cranendonck.


Burgemeesters kandidaten
Naar het ambt van burgemeester van Koggenland hebben 15 personen gesolliciteerd, onder wie 6 vrouwen. Van deze kandidaten hebben/ hadden 11 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 4 personen hebben/ hadden een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in april 2019 worden benoemd.

Naar het ambt van burgemeester van Aalsmeer hebben 20 personen gesolliciteerd, onder wie 9 vrouwen. Van deze kandidaten hebben/ hadden 17 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 3 personen hebben/hadden een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in april 2019 worden benoemd.


Marcel Delhez
In Veldhoven wordt met ingang van 27 november 2018 Marcel Delhez benoemd tot burgemeester. Delhez (VVD, 51) is momenteel burgemeester van Noord-Beveland. Hij volgt Jack Mikkers (VVD, 50) op, die burgemeester in Den Bosch werd. Op dit moment is Letty Demmers- van der Geest (D66, 66) waarnemend burgemeester.

Eduard van Zuijlen
Met ingang van 29 november 2018 is Eduard van Zuijlen benoemd tot burgemeester van Enkhuizen. Van Zuijlen is 56 jaar en geen lid van een politieke partij. Hij is voormalig burgemeester van Menterwolde en voormalig waarnemend burgermeester van Franekeradeel. Van Zuijlen volgt Jan Baas (PvdA, 68) op, die in januari 2018 stopte als burgemeester. Albertine van Vliet-Kuiper (D66, 66) is op dit moment waarnemend burgemeester.

Hermineke van Bockxmeer
Met ingang van 1 januari 2019 wordt Hermineke van Bockxmeer concerndirecteur Stadsontwikkeling in Rotterdam. Van Bockxmeer werkt sinds 2016 bij de gemeente Rotterdam en heeft ruime leidinggevende ervaring in de publieke sector. Op dit moment is zij directeur Sport en Cultuur. Daarvoor vervulde zij verschillend directiefuncties bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze volgt Hermann Jäger op, die met pensioen gaat.