of 59244 LinkedIn

Personalia 22-2017

Bij de Raad van State is André Verburg benoemd tot staatsraad in de afdeling bestuursrechtspraak. De benoeming van Verburg gaat in per 1 december 2017.

Dilia Blok
Dilia Blok

Dilia Blok 
In Someren is Dilia Blok benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 4 december 2017. Blok (51) is lid van Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard. Zij is momenteel wethouder in Krimpenerwaard. Ze volgt burgemeester Alfred Veltman (PvdA, 67) op.

Theo Weterings
Met ingang van 28 november 2017 is Theo Weterings benoemd tot burgemeester van Tilburg. Weterings (58) is lid van de VVD en op dit moment burgemeester van Haarlemmermeer. Hij volgt Peter Noordanus (PvdA, 69) op. Noordanus was sinds 2010 burgemeester van Tilburg.

Hans Vroomen
Met ingang van 18 december is Hans Vroomen benoemd tot burgemeester van Ommen. Vroomen (55) is lid van het CDA. Hij is momenteel lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Overijssel. Vroomen volgt Mark Bouwmans (VVD) op, die in mei burgemeester van Doetinchem is geworden. Bas Verkerk (VVD) is sindsdien waarnemend burgemeester.

Joyce Langenacker
In Ouder-Amstel is Joyce Langenacker benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 19 december 2017. Langenacker (47) is lid van de PvdA. Zij is nu wethouder van Haarlem. Ze volgt Mieke Blankers-Kasbergen (CDA) op.

Anton Stapelkamp
In Aalten is Anton Stapelkamp benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 22 december 2017. Stapelkamp (56) is lid van de Christen Unie. Hij is nu burgemeester van Kapelle. Hij volgt Bert Berghoef (CDA) op, die in januari met pensioen ging. Op dit moment is Arnold Gerritsen (D66) waarnemend burgemeester van Aalten.

Miranda de Vries
De gemeenteraad van Etten-Leur draagt Miranda de Vries voor als nieuwe burgemeester. De Vries (PvdA, 47) is vanaf 2011 burgemeester van Geldermalsen. Daarvoor was zij vanaf 2006 wethouder in Zwijndrecht. Vanaf 2001 was De Vries werkzaam bij de gemeente Dordrecht. Daarvoor was zij senior adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Ze volgt Heleen van Rijnbach-de Groot (CDA, 67) op.

Hanne van Aart
Met ingang van 20 november 2017 is Hanne van Aart benoemd tot burgemeester van Loon op Zand. Van Aart (32) is lid van de VVD. Zij is momenteel wethouder in Heusden. Ze volgt Wim Luijendijk (PvdA, 67), die volgende maand na negen jaar afscheid neemt van Loon op Zand.

Albert de Hoop
Burgemeester Albert de Hoop van Ameland heeft laten weten niet beschikbaar te zijn voor een derde termijn. Hij stopt na twaalf jaar. De Hoop (D66, 59) is sinds 1 juli 2006 burgemeester van Ameland. Voor hij burgemeester werd, was hij jarenlang actief in de gemeenteraad van Skarsterlân.

Leo Bezemer
Per 1 november heeft Leo Bezemer afscheid genomen als secretaris/directeur van Regio Noord-Veluwe (RNV), het samenwerkingsverband van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Per 1 januari 2018 gaat RNV over in een nieuwe samenwerkingsvorm : Samenwerking Noord-Veluwe. Bezemer blijft in een nieuwe rol tot augustus 2018 betrokken bij de regionale samenwerking.

Johan Remkes
Bij het IPO wordt Johan Remkes tijdelijk voorzitter. Remkes neemt het voorzitterschap over van Ank Bijleveld- Schouten (tot voor kort tevens commissaris van de Koning in Overijssel). Zij is inmiddels toegetreden tot het kabinet Rutte III als minister van Defensie. Remkes is op dit moment commissaris van de Koning in Noord-Holland en was van 2011 tot en met 2015 ook al voorzitter van het IPO.

Carol van Eert
De gemeenteraad van Rheden heeft Carol van Eert (PvdA, 55) voorgedragen als burgemeester. Hij is op dit moment burgemeester van Beuningen. Eerder was hij onder meer secretaris- directeur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Van Eert volgt Petra van Wingerden- Boers (VVD) op, die 31 december 2017 met pensioen gaat. Zij begon in juli 2004 als eerste burger in Rheden.

Barbara Ulfman
In Brummen wordt Barbara Ulfman de nieuwe griffier. Zij volgt per 1 januari 2018 de huidige griffier Ada Leenstra op. Ulfman is nu beleidsadviseur in Doetinchem. In Voorst was zij politiek actief voor de PvdA, eerst als lid van de gemeenteraad en daarna als bestuurslid.

Corry van Rhee
In Scherpenzeel is Corry van Rhee-Oud Ammerveld benoemd tot waarnemend burgemeester. Zij vervangt tijdelijk Ben Visser die zich eind oktober heeft ziek gemeld. Van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA, 60) was eerder waarnemend burgemeester in West Maas en Waal en wethouder in Tiel.

Erwin Geldorp
Met ingang van 1 december 2017 wordt Erwin Geldorp benoemd tot (beoogd) griffier van de (nieuwe) gemeente Zevenaar. Geldorp heeft jarenlange ervaring als griffier. Hij startte in Delft en werkt in Woerden, eerst als adjunctgriffier en nu als hoofd-griffier.

Alexander Dalenoort
Met ingang van 1 november is Alexander Dalenoort benoemd tot chef van het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Hij volgt Ronald Wortelboer op, die onlangs is benoemd tot burgemeester van Stede Broec. Dalenoort is sinds maart 2014 kabinetschef in Overijssel.

Raymond van Mourik
Bij de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is Raymond van Mourik de nieuwe directeur. Van Mourik was directeur van Reddingsbrigade Nederland (KNBRD). De NVVB behartigt de belangen van met name de afdelingen Publieks- en Burgerzaken van gemeenten.

Barometer:
Uit dienst en met pensioen
Van de werknemers die in 2015 bij gemeenten uit dienst gingen, ging 31 procent met pensioen. Bij de provincies en waterschappen was dit percentage 38 procent.
Bron: CBS

John Joosten
De gemeenteraad van Dinkelland draagt John Joosten (VVD, 58) voor als nieuwe burgemeester. Joosten is nu fractievoorzitter in Provinciale Staten Overijssel. De burgemeestersvacature in Dinkelland ontstond in april 2016 door het vertrek van burgemeester Roel Cazemier (VVD) naar Krimpenerwaard. Sindsdien wordt het ambt in de gemeente waargenomen door Ineke Bakker (VVD). De benoemingsprocedure is in de zomer van 2016 begonnen, maar werd begin dit jaar stopgezet vanwege de politiek bestuurlijke onrust in Dinkelland.

Vincent van Neerbos
De gemeenteraad van West Maas en Waal heeft Vincent van Neerbos (PvdA, 36) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Neerbos was wethouder in Neder-Betuwe van 2010 tot eind 2016 en daarvoor acht jaar raadslid in diezelfde gemeente. Hij werkt momenteel als procesmanager voor de GGD Gelderland- Zuid en het Radboud Universitair Medisch Centrum. Van Neerbos volgt Thomas Steenkamp (CDA) op, die achttien jaar burgemeester is geweest van West Maas en Waal.


Overleden:
Oud-burgemeester Boelhouwer van Wouwe is op 78-jarige leeftijd overleden. Na een ambtelijke carrière bij vier gemeenten werd Van Wouwe in augustus 1976 benoemd tot burgemeester van Klundert. In 1984 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Hardinxveld- Giessendam en vervolgens was Van Wouwe van 1995 tot aan zijn vervroegde pensionering in 2001 de burgemeester van Katwijk. In 2004 was nog hij nog enige tijd waarnemend burgemeester van Ridderkerk. Van Wouwe was lid van de ARP en later het CDA.

Oud-wethouder Jos de Groot van Harenkarspel is op 69-jarige leeftijd overleden. In de periode 2008- 2010 was hij wethouder in Harenkarspel. Van 1986 tot 1990 was hij voor het CDA raadslid van Warmenhuizen, waarna hij tot 1994 vier jaar lang fractievoorzitter van het CDA in Harenkarspel was.


Jan Willem Strebus
Bij de Omgevingsdienst Twente is Jan Willem Strebus benoemd tot algemeen directeur. Hij is tot 1 januari 2018 nog algemeen directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. De OD Twente, die per 1 januari 2019 operationeel moet zijn, voert voor 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de wettelijke milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Strebus was eerder hoofd van de afdeling milieu in Enschede.

Toon van der Klugt
Bij de Nederlandse Waterschapsbank is Toon van der Klugt benoemd tot commissaris voor een periode van vier jaar. Met zijn benoeming tot commissaris vervult Van der Klugt de vacature die is ontstaan door het aftreden van Albertine van Vliet-Kuiper. Van der Klugt is hoogheemraad van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Onno Hoes
In Haarlemmermeer is Onno Hoes (VVD, 56) benoemd tot waarnemend burgemeester. De huidige burgemeester Theo Weterings (VVD, 58) is per 28 november 2017 benoemd tot burgemeester van Tilburg. Voor de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Beide gemeenten willen per 1 januari 2019 fuseren tot één gemeente. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet open gesteld. Hoes was burgemeester van Maastricht en gedeputeerde van Noord-Brabant.

Els Boers
De gemeenteraad van Duiven heeft Els Boers als interim- griffier benoemd voor de vervanging van griffier Josien van Buren, zij is met zwangerschapsverlof. Boers is eigenaar van Krachtig Lokaal Bestuur en was eerder dit jaar interim-griffier in Velsen en daarvoor onder andere in Leusden en Haaren.

Berend Hoekstra
Burgemeester Berend Hoekstra is met ingang van 1 december herbenoemd tot burgemeester van Leek. Hoekstra (VVD, 64) is sinds 2005 burgemeester van Leek. Daarvoor was hij wethouder in Haren.