of 59130 LinkedIn

Personalia 22-2016

Eveline Tijmstra 
In Purmerend is Evenline Tijmstra (CDA) benoemd tot wethouder. Ze volgt Geoffrey Nijenhuis op, die afscheid heeft genomen als wethouder. Nijenhuis voerde privéomstandigheden aan als reden voor zijn onverwachte vertrek. Tijmstra was fractievoorzitter van het CDA in Purmerend en zelfstandig adviseur op het sociaal domein. Daarvoor was ze beleidsadviseur in Hoorn en Zeevang. 

Eveline Tijmstra
Eveline Tijmstra

In Nuth zijn Harry Bakker (Trots Nuth) en Fons Heuts (Burger Belangen Nuth ) benoemd tot wethouder. namens de nieuw gevormde coalitie. Zij nemen samen met Ed Slangen (VVD) plaats in het nieuw gevormde college. Eerder was het vertrouwen in wethouders Ramon Lucassen, John Essers en Ber van den Heuvel opgezegd. 

Peter de Baat
De gemeenteraad van Montferland heeft Peter de Baat (VVD, 53) voorgedragen als nieuwe burgemeester. De Baat was eerder wethouder in Alkmaar. Daarvoor was hij bestuurlijk actief als raadslid van Alkmaar en statenlid in de provincie Noord-Holland. De Baat volgt Ina Leppink op. Zij vertrekt per 1 januari. Zij is elf jaar burgemeester geweest en koos er zelf voor om te stoppen. 

Peter Maas
Met ingang van 1 november is burgemeester Peter Maas van Sint Oedenrode benoemd tot waarnemend burgemeester van Bladel. Hij neemt waar voor burgemeester Boy Swachten die door ziekte getroffen is. Burgemeester Maas is tot 1 januari 2017 burgemeester van Sint Oedenrode en waarnemend burgemeester van Bladel. De gemeente Sint Oedenrode gaat op 1 januari 2017, samen met Veghel en Schijndel op in de nieuwe gemeente Meierijstad. De waarneming van het ambt van burgemeester in Bladel geldt tot wederopzegging.

Boele Staal
In Arnhem is Boele Staal (D66, 68) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij neemt tijdelijk de taken waar van Herman Kaiser, die zich opnieuw ziek heeft gemeld. Staal was van 1998 tot 2007 commissaris van de koningin in Utrecht. Van 1991 tot 1998 en van 2010 tot 2013 was hij lid van de Eerste Kamer. Van 2007-2013 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Martijn Bilars
In Noordwijkerhout is Martijn Bilars (VVD) benoemd tot wethouder. Hij is de opvolger van wethouder Hans Knapp. Knapp houdt na bijna zes jaar wethouderschap om persoonlijke redenen deze functie voor gezien. Hij gaat verder gemeenteraadslid.

Henk Brauer
In Venlo is Henk Brauer (Venlokaal) gestopt als wethouder. Reden daarvoor is het achterhouden van cruciale informatie bij de problemen met de parkeergarages in de stad.

Frans de Lange
De burgemeester van Elburg, Frans de Lange, heeft bekend gemaakt dat hij per 1 februari 2017 stopt als burgemeester. De Lange (ChristenUnie, 51) wordt directeur van zendingsorganisatie GlobalRize. Hij is sinds 2007 burgemeester in Elburg. Daarvoor was hij wethouder in Harderwijk. Voordat De Lange in zijn nieuwe functie begint, treedt hij eerst zes weken op als persoonlijk assistent van Gert- Jan Segers, lijsttrekker van de CU.

Harm Veenenbos
Landschapsarchitect Harm Veenenbos, directeur van bureau Veenenbos en Bosch, gaat aan de slag als de nieuwe onafhankelijk provinciaal adviseur ruimtelijk kwaliteit (PARK) voor Zuid-Holland. Veenenbos is aangesteld voor een periode van 3,5 jaar. De provinciaal adviseur geeft het bestuur en de organisatie ongevraagd en gevraagd adviezen over de ruimtelijke kwaliteit van (provinciale) projecten in Zuid-Holland.

Doetinchem
Voor de burgemeestersvacature in Doetinchem (circa 56.878 inwoners) hebben zich 15 sollicitanten gemeld. Onder de 15 sollicitanten bevinden zich twee vrouwen. De leeftijd varieert van 41 tot en met 62 jaar. Zes sollicitanten zijn lid van het CDA, drie van de VVD, twee van de PvdA, twee van D66, één sollicitant is lid van de ChristenUnie en van één kandidaat is de politieke voorkeur onbekend. Onder de kandidaten bevinden zich 11 oud- of waarnemend burgemeesters.

Han ter Heegde
De gemeenteraad van De Gooise Meren heeft Han ter Heegde (VVD, 58) aanbevolen als burgemeester. Ter Heegde bekleedt nu, al twaalf jaar, het burgemeestersambt van Heerhugowaard. Eerder was hij wethouder in Voorburg en burgemeester in Langedijk.

Hein Pieper
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel beveelt aan om Hein Pieper te herbenoemen als dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. De huidige ambtsperiode loopt op 15 april 2017 af. De herbenoeming zal opnieuw gelden voor een periode van zes jaar. Pieper (CDA) is sinds april 2011 dijkgraaf.

Leon van Noort
Wethouder Leon van Noort (VVD) is opgestapt als wethouder. Van Noort kwam in opspraak toen bleek dat hij een relatie was aangegaan met een ambtenaar. De vrouw werd overgeplaatst, maar binnen het college van burgemeester en wethouders ontstond een ‘vertrouwensbreuk’.

Gerard Adams
In Cranendonck vertrekt Gerard Adams (VVD) na ruim een maand alweer als wethouder. Hij treedt af om ‘persoonlijke redenen’. Adams was pas sinds kort wethouder: op 27 september werd hij beëdigd als opvolger van Carola Meuwissen. Zij vond dat het parttime wethouderschap niet meer te combineren was met het werk voor haar adviesbureau.

Turgay Tankir
De Nijmeegse wethouder Turgay Tankir (PvdA) heeft besloten zijn portefeuille neer te leggen. Hij doet dit omdat hij zich niet langer gesteund voelt door zijn eigen fractie. Tankir was ruim 6,5 jaar wethouder in Nijmegen. Wethouder Bert Frings neemt voorlopig zijn taken waar.

Renkum
Voor de burgemeestersvacature in Renkum (circa 31.500 inwoners) hebben zich 40 sollicitanten gemeld. Onder de 40 sollicitanten bevinden zich zestien vrouwen. De leeftijd varieert van 40 tot en met 62 jaar. Dertien sollicitanten zijn lid van de VVD, negen van het CDA, zeven van de PvdA, vijf van D66, twee van GroenLinks, twee van een lokale partij, één sollicitant is lid van de Christen- Unie en van één kandidaat is de politieke voorkeur onbekend. Onder de kandidaten bevinden zich zeven oud- of waarnemend burgemeesters, 22 (oud-)wethouders, 3 (oud-)Statenleden en 3 raadsleden. De overige 5 sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening.

Sjon Stellinga
De PvdA-fractie draagt Sjon Stellinga (58) voor als wethouder van Achtkarspelen. Stellinga is bereid gevonden om Gerda Postma op te volgen. Postma besloot haar functie neer te leggen omdat ze zich belemmerd voelt in haar functioneren. Stellinga van 2006 tot 2010 ook wethouder in Achtkarspelen en van 2012 tot 2015 was hij burgemeester van Schiermonnikoog.

Simone van Heeren-de Keizer
Per 1 december is Simone van Heeren-de Keizer benoemd tot gemeentesecretaris in Alblasserdam. Van Heeren werkt sinds 2011 in Leerdam, waarvan de laatste twee jaar als gemeentesecretaris.

Lia van der Pol
Met ingang van dinsdag 15 november 2016 is Lia van der Pol benoemd tot gemeentesecretaris in Noordwijk. Zij volgt Jack de Vos op. Van der Pol is op dit moment directeur bedrijfsvoering en manager dienstverlening in Noordwijk. Daarvoor werkte ze bij de gemeente Haarlemmermeer.

Lia Randsdorp
Per 1 oktober is Lia Randsdorp interim raadsgriffier van Leeuwarden. Ze volgt Felix van Beek op, die in Leeuwarden een andere functie heeft aanvaard. Randsdorp was eerder griffier in Zaanstad en Delft en interim-griffier in Staphorst en Hilversum.

John van Westenbrugge
Met ingang van 24 oktober is John van Westenbrugge benoemd tot manager veiligheid en leefbaarheid van de gemeente Maastricht. Van Westenbrugge was eerder werkzaam bij de gemeenten Leidschendam- Voorburg, Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer, eveneens op de terreinen van veiligheid, vergunningverlening en handhaving.

Overleden
Na een kort ziekbed is Tjeerd Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland overleden. Talsma is 66 jaar geworden. Vanaf 1999 was Talsma lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Vanaf 2011 was hij namens de PvdA lid van het College van Gedeputeerde Staten.

Peter Heinen
De gemeenteraad van Brunssum heeft Peter Heinen benoemd tot wethouder. Hij volgt Thomas Gelissen (CDA) op. De 70-jarige Heinen was tussen 2005 en 2010 ook al wethouder namens het CDA in Brunssum. Gelissen trad af om persoonlijke redenen. Heinen neemt zijn portefeuilles over, dat zijn onder meer Wmo, sport en jongeren.

Hero Prins
Sinds 1 september is Hero Prins directeur van Publiek Domein. Prins heeft eerder gewerkt bij het Europese publiek-private Climate-KIC programma, bij Deltares en Rijkswaterstaat. Prins volgt Geert Neelen op.

André Springveld
In Druten is André Springveld van de Samenwerkende Dorpslijsten (SD) benoemd tot wethouder. Hij volgt wethouder Jac van Dongen op, die met pensioen is gegaan. Van Dongen was sinds 2009 wethouder.

World mayor?
Mirjam van ‘t Veld, burgemeester van Amstelveen, is één van de vijftien genomineerden voor de World Mayor Prize. Dat is een onderscheiding voor burgemeesters met uitzonderlijke moed, compassie en competentie die elke twee jaar wordt uitgereikt.

Van ‘t Veld (CDA) is genomineerd vanwege haar inspanningen voor een opvang voor vluchtelingen in Amstelveen. Aanbevelingen komen onder andere van Jan Peter Balkenende die lang raadslid was in Amstelveen, en van burgemeester Jan van Zanen, de voorganger van Van ‘t Veld.

Voor 2016 is het thema de vluchtelingencrisis. Andere genomineerden zijn de burgemeester van Aleppo in Syrië, Brita Hagi Hasan, de burgemeester van Lesbos in Griekenland, Spiros Galinos, en de burgemeester van Lampedusa in Italië, Giusy Nicolini.

Eervol
Van ‘t Veld laat weten verrast te zijn door de nominatie, en die eervol te vinden, maar ook verlegenheid te voelen. ‘Wat mij diep heeft geraakt is de nominatie van de burgemeester van Aleppo, Syrië. Je zult maar burgemeester zijn van een verwoeste stad, symbool van ondraaglijk leed en een uitzichtloze toekomst. Hoe kan ik Amstelveen met Aleppo vergelijken? Hoe kan ik mijn bijdrage vergelijken met die van burgemeesters in gebieden met oorlog, pijn en ellende? Het is onmogelijk. Daarom zijn al die burgemeesters, die onder dergelijke vreselijke omstandigheden een lichtpuntje voor hun inwoners zijn, wat mij betreft de werkelijke World Mayors.’

Steun
Ze heeft de nominatie gevoeld ‘als steun in de rug voor onze inspanningen in Amstelveen om vluchtelingen humaan en met oog voor de omgeving op te vangen. En als waardering voor alle Nederlandse gemeenten, die dat ook naar vermogen hebben gedaan en nog steeds doen.’

Burgemeesters vacature
Katwijk
Het burgemeesterschap van Katwijk is vacant per 21 september 2016. De gemeente heeft circa 63.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.260,51 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 2 december 2016. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 11 november 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Den Haag
Het burgemeesterschap van Den Haag is vacant per 1 maart 2017. De gemeente heeft circa 514.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 11.270,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 9 december 2016. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 18 november 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Heumen
Het burgemeesterschap van Heumen is vacant per 1 januari 2017. De gemeente heeft circa 16.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 10 december 2016. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 14 november 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.