of 59250 LinkedIn

Personalia 22-2015

Het nieuwe college in Breda bestaat uit zes wethouders. De wethouders zijn: Alfred Arbouw en Boaz Adank van de VVD, Paul de Beer en Marianne de Bie van D66, Patrick van Lunteren van de SP en Miriam Haagh van de PvdA.

Roel Cazemier
Roel Cazemier

Roel Cazemier 
In Dinkelland is Roel Cazemier herbenoemd als burgemeester. Cazemier is sinds oktober 2009 burgemeester van Dinkelland. Daarvoor was hij burgemeester van Ruinerwold, Ameland en Dongeradeel. 

Marianne Besselink
In Bronckhorst is Marianne Besselink benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 21 oktober 2015. Besselink (43) is lid van de PvdA. Zij was van 2011 tot 2015 gedeputeerde van de provincie Groningen. Ze volgt Henk Aalderink (VVD) op die op 19 februari 2015 is overleden.

Rinske Kruisinga
Per 15 oktober is Rinske Kruisinga (PvdA, 65) benoemd tot waarnemend burgemeester van Texel. De huidige burgemeester, Francine Giskes ging naar de Algemene Rekenkamer. Kruisinga is sinds 2013 voorzitter regionaal overleg commissie luchthaven Hilversum. Eerder was zij waarnemend burgemeester van Bussum en lid van gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Jan van Ginkel
Per 1 februari 2016 wordt Jan van Ginkel de nieuwe gemeentesecretaris van Zaanstad. Van Ginkel is opvolger van Cees Vermeer, die sinds 1 september gemeentesecretaris is in Breda. De functie wordt nu nog waargenomen door Annemarie Roggeveen. Van Ginkel is sinds 2012 gemeentesecretaris in Schiedam. Eerder werkte hij voor de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland.

Beek

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Beek hebben bij de commissaris van de koning, Theo Bovens, 30 kandidaten gesolliciteerd. Onder hen zijn vijf vrouwelijke kandidaten. De meeste kandidaten hebben een VVD-achtergrond (9). Van CDA-huize meldden zich zeven kandidaten. Twee kandidaten zijn geen lid van een politieke partij. Veel kandidaten hebben een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.

Mark Boumans
In Ommen is Mark Bouwmans aangesteld als waarnemend burgemeester. Boumans was gedeputeerde in de provincie Groningen. Daarvoor was hij vier jaar burgemeester van Haren en een jaar wethouder in Meppel. Hij volgt Marc Jan Ahne op die in september zijn ontslag heeft aangeboden.

Jeannette Quadvlieg-van Dam
De gemeenteraad van Schinnen heeft Jeannette Quadvlieg-van Dam gekozen tot wethouder. Quadvlieg-van Dam was eerder Statenlid voor de provincie Limburg en wethouder in Onderbanken. Ze volgt wethouder Jan Hermans op, die begin september aftrad.

Dick van Hemmen
De burgemeester Nunspeet, Dick van Hemmen, gaat met pensioen. Van Hemmen (CDA, 65) is sinds 2002 burgemeester van Nunspeet. Hij vertrekt per 16 mei 2016. Eerder was Van Hemmen gedeputeerde in de provincie Flevoland.

Johan Remkes
Commissaris van de koning in Noord-Holland Johan Remkes stelt zich beschikbaar voor een tweede ambtstermijn. Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de koning. Eerder was hij lid van Gedeputeerde Staten van Groningen, lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister van Binnenlandse Zaken.

Jeroen Nobel
De ambtstermijn van Jeroen Nobel, die sinds 18 mei 2015 waarnemend burgemeester van Aalsmeer is, wordt verlengd. De commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Aalsmeer afgesproken dat de vacature van burgemeester vooralsnog niet opengesteld zal worden en dat de waarneming waarschijnlijk nog een jaar zal duren. Aanleiding om in mei een waarnemend burgemeester te benoemen was de ontstane situatie en de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer.

Kees Swagerman
Wethouder Kees Swagerman van de gemeente Oldambt is de nieuwe voorzitter van het bestuur van werkvoorzieningsbedrijf Synergon. Wethouder Wim ‘t Mannetje van Bellingwedde is plaatsvervangend voorzitter. Swagerman volgt wethouder Hennie Hemmes (Pekela) op. Synergon is het Sociaal Werk- & Leerbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde.

Jan Fraanje
Per 1 januari 2016 neemt Jan Fraanje afscheid als gemeentesecretaris van Boxtel. Fraanje was, gedurende de periode dat hij gemeentesecretaris van Boxtel was, ook bestuurslid van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en lid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.

Loes van der Meijs
De gemeenteraad van Doesburg beveelt Loes van der Meijs (VVD, 54) aan als nieuwe burgemeester. Zij is op dit moment wethouder in Doetinchem. De burgemeestersvacature ontstond na het overlijden van burgemeester Kees Luesink in december 2014. Sinds 15 december 2014 is Gosse Noordewier waarnemend burgemeester.

Jon Hermans-Vloedbeld
Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld heeft laten weten niet op te gaan voor een tweede termijn in Almelo. De benoeming van burgemeester Hermans-Vloedbeld loopt af op 14 december 2015. Na die datum wordt ze waarnemend burgemeester in Almelo.

Eleonore Karman
Gemeenteraad Gouda heeft Eleonore Karman benoemd tot griffier. Eerder was Karman raadsgriffier in Bergambacht en raadslid in Gouda.

Johan Bac
Per 1 januari 2016 verlaat hoofdofficier van justitie, Johan Bac het arrondissementsparket Midden-Nederland. Op die datum gaat hij aan de slag als directeur Strafrechtketen op het ministerie van Veiligheid en Justitie. De nieuwe functie is op detacheringsbasis voor een periode van twee jaar waarna Bac weer zal terugkeren bij het Openbaar Ministerie.

Jos Rietveld
In Groningen is Jos Rietveld de nieuwe directeur Publieke Gezondheid. Rietveld volgt Marco ter Harmsel op in zijn functie als directeur GGD en GHOR. Hij was voorheen werkzaam als directeur bij GGZ Drenthe en bestuurder van Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Hans Oosters
Per 1 januari 2016 wordt Hans Oosters de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij volgt Peter Glas op, die 6 jaar voorzitter is geweest. Oosters is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en was de afgelopen twee jaar al bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Hein Pieper
De dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel, Hein Pieper, treedt per direct toe tot het bestuur van de Unie van Waterschappen. Hij volgt Gerard Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, op die afscheid neemt van het bestuur. Pieper is sinds april 2011 dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel.

Jeroen Kerseboom
Per 15 september 2015 is Jeroen Kerseboom benoemd tot directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer. Kerseboom was hiervoor onder andere werkzaam als hoofd publiek-private sector bij de Algemene Rekenkamer. Hij volgt Piet de Kroon op, die met pensioen gaat.

Roelof van Nettten 

Het college van B&W heeft Roelof van Netten (50) per 15 november 2015 benoemd tot gemeentesecretaris van Papendrecht. Hij is nu nog werkzaam bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Bij dit samenwerkingsverband heeft hij lange tijd de functie van secretaris vervuld.

Burgemeestersvacature Hoorn
Het burgemeesterschap van Hoorn is vacant per 2 oktober 2015. De gemeente heeft circa 72.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.990,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 24 november 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 3 november 2015 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Vacature Commissaris van de Koning Groningen
Het ambt van commissaris van de koning in de provincie Groningen is per 1 april 2016 vacant. U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van de afdeling politieke ambtsdragers/kabinet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt solliciteren op deze vacature tot 19 november 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 29 oktober 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.