of 59179 LinkedIn

Personalia 21-2017

In Hoorn gaan de coalitiefracties PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks door met vier wethouders. Wethouder Judith de Jong (PvdA) diende haar ontslag in, nadat de PvdA-fractie het vertrouwen in haar had opgezegd.

Kees van Rooij
Kees van Rooij

Kees van Rooij
Met ingang van 6 december wordt Kees van Rooij de nieuwe burgemeester van Meierijstad. Van Rooij (58) is lid van het CDA. Hij is op dit moment burgemeester van Horst aan de Maas. De burgemeestersvacature is per 1 januari 2017 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint- Oedenrode en Veghel tot de nieuwe gemeente Meierijstad. Op dit moment is Marcel Fränzel (D66) waarnemend burgemeester van Meierijstad.

Anton Stapelkamp
De gemeenteraad van Aalten heeft Anton Stapelkamp (ChristenUnie, 56) voorgedragen als burgemeester. Stapelkamp is sinds 2011 burgemeester van Kapelle. Daarvoor was hij lid van het dagelijks bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek. Hij volgt Bert Berghoef (CDA) op, die in januari met pensioen ging. Sinds die tijd is Arnold Gerritsen waarnemend burgemeester.

Anton van Aert
De burgemeester van Best, Anton van Aert, gaat niet voor een tweede ambtstermijn in Best. Hij wil namelijk niet vast in de gemeente wonen. PvdA’er Van Aert is sinds 2012 burgemeester in Best. De benoeming van Van Aert loopt tot 1 september 2018.

Jozias van Aartsen
Met ingang van 4 december 2017 is Jozias van Aartsen (VVD, 69) benoemd tot waarnemend burgemeester van Amsterdam. Op 5 oktober 2017 is de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, overleden. Van Aartsen is sinds april van dit jaar waarnemend commissaris van de Koning van de provincie Drenthe. Daarvoor was hij burgemeester van Den Haag (2008-2017).

Conny van Altena
De nieuwe voorzitter van de Algemene kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is Conny van Altena. Zij volgt Dick Slump op die deze functie ruim zeven jaar heeft bekleed. Slump blijft lid van de Afdeling bestuursrechtspraak. Van Altena is sinds 1 juli 2003 staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarvoor was zij raadsheer in het gerechtshof Amsterdam.

Ariëtte Goslings
In Capelle aan den IJssel begint Ariëtte Goslings als plaatsvervangend raadsgriffier. Ze was griffier in Korendijk. Ook was ze de afgelopen zeven en een half jaar actief als communicatieadviseur namens de Hoeksche Waard in het regionaal crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en participeerde zij het laatste halfjaar als communicatieadviseur in het kernteam Omgevingswet Hoeksche Waard.

Klaas Agricola
Met ingang van 1 december 2017 is Klaas Agricola (57) benoemd tot burgemeester van Dantumadiel. Agricola is momenteel wethouder in Dalfsen voor Gemeentebelangen. Hij volgt Sicko Heldoorn (PvdA) op, dit sinds 2014 waarnemend burgemeester is.

Michiel Van Haersma Buma
Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangegeven per 1 juni 2018 te stoppen. Hij maakt met zijn vertrek in 2018 ruimte voor een nieuwe dijkgraaf die de continuïteit kan waarborgen en zich goed kan inwerken. In maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen die een nieuw bestuur opleveren.

Benoeming burgemeesters
Tijdens de kabinetsperiode Rutte 2 zijn er door de ministers Plasterk en Blok 167 burgemeesters benoemd: 115 mannen en 52 vrouwen.
Bron: Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Marco Hoogland
In Papendrecht is Marco Hoogland (SGP) benoemd tot parttime wethouder. Hij volgt Jan Nathan Rozendaal op, die benoemd is tot burgemeester van Elburg. Tevens zal wethouder Joke Reuwer meer gaan werken.

Henk de Graad
In Spijkenisse is Henk de Graad (VVD) benoemd tot wethouder. Hij volgt Christel Mourik op, die na ruim twaalf jaar overstapt naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als directeur Openbaar Vervoer. De Graad was werkzaam als projectmanager bij netbeheerder TenneT en studiebureau Arcadis.

Eric Daandels
In Waalwijk is Eric Daandels (CDA, 51) benoemd tot wethouder. Hij volgt vertrekkend wethouder Judith Keijzers van Waalwijk op. Keijzers begint per 1 oktober 2017 als burgemeester van Oirschot. Daandels was hiervoor wethouder in Grave.

Peter Kuiken
In Drechterland is Peter Kuiken (Gemeentebelangen Drechterland, 60) benoemd tot wethouder. Kuiken neemt hiermee de plek in van wethouder Vincent Reus, die in juni plotseling overleed. Kuiken was directeur van DeSom, de gemeenschappelijke regeling op het gebied van ict voor de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik. Voorheen was hij ook actief als fractievoorzitter en raadslid van GBD.

Peter Salden
Namens Democraten Onderbanken is Peter Salden benoemd tot wethouder in Onderbanken. Hij volgt Rodney Swelsen op. Swelsen doet in 2019 aan de raadsverkiezingen in de fusiegemeente Beekdaelen mee voor D66, waarvan hij al langer lid is. Dat is volgens hem onverenigbaar met het wethouderschap voor een lokale partij. Salden was eerder wethouder in Stein.

Gerbert Priem
De gemeenteraad van Putten heeft Gerbert Priem (ChristenUnie) benoemd tot wethouder. Priem neemt de portefeuille van oud-wethouder Ard Kleijer over. Kleijer is aangesteld als manager van een centrum voor ouderenzorg.

Jack van Dorst
De gemeenteraad van Moerdijk heeft Jack van Dorst (57) benoemd tot wethouder. Hij volgt Frans Fakkers op, die eerder dit jaar door de raad naar huis werd gestuurd. Van Dorst maakte namens Onafhankelijk Moerdijk deel uit van de gemeenteraad.

Marty Horeman
In Sliedrecht heeft het college besloten afscheid te nemen van gemeentesecretaris Marty Horeman. Men gaat op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris, die de volgende stap moet zetten in de reorganisatie van de ambtelijke organisatie. Bram van den Boogaart neemt tijdelijk de taken waar als loco- secretaris. Horeman begon op 1 juli 2016 bij de gemeente. Daarvoor was ze interim-manager Sociaal Domein en projectleider drie decentralisaties in Doesburg, gemeentesecretaris in Hilvarenbeek en loco-secretaris in Doetinchem.

Hollands Kroon
Met het opstappen van twee wethouders is de politieke en bestuurlijke crisis bij Hollands Kroon compleet geworden. Frits Westerkamp (LADA, Lokaal Alternatief Democratie Anders) en Theo Meskers (VVD) leggen hun portefeuille neer vanwege een kostenoverschrijding van ruim 2 miljoen euro bij de verbouwing van twee gemeentekantoren en het onjuist en niet tijdig informeren van de gemeenteraad daarover. Onlangs moesten twee topambtenaren al vertrekken bij Hollands Kroon vanwege de financiële problemen bij de gemeente en omdat zij het college daarover niet juist en tijdig hebben geïnformeerd.

Overleden:
Oud-wethouder Adriënne Veraart is overleden. Veraart (PvdA) was wethouder in Bergen op Zoom van 2006 tot 2010. Daarvoor was ze van 1986 tot 1994 raadslid en later fractievoorzitter van 2010 tot 2012. Veraart werd 62 jaar.

Oud-burgemeester Enno Brommet van de voormalige gemeente Harenkarspel is overleden. Hij werd 71 jaar. In de periode 1978-1988 was Brommet wethouder in Veendam, waarna hij vanaf 1988 gedurende twaalf jaar burgemeester is geweest van Egmond. Vervolgens werd Brommet waarnemend burgemeester in Waterland (2001), Oostburg (2002-2003) en Sluis (2003). Brommet was 2005 tot 2012 burgemeester van Harenkarspel.

Burgemeesters vacature Valkenburg aan de Geul
Het burgemeesterschap van Valkenburg aan de Geul is vacant per 1 juli 2016. De gemeente heeft circa 16.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.348,73 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 4 december 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 13 november 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Tweede Kamer
Na de formatie van het kabinet stromen vier raadsleden door naar Tweede Kamer. Het zijn de VVD’ers Antoinette Laan (fractievoorzitter in Rotterdam), Wybren van Haga (fractievoorzitter in Haarlem) en Judith Tielen (raadslid in Utrecht), en D66’er Matthijs Sienot (eveneens raadslid in Utrecht). Ook Statenlid Stieneke de Graaf (fractievoorzitter CU in Provinciale Staten van Groningen) is nu lid van de Tweede Kamer.