of 59250 LinkedIn

Personalia 21-2015

Het nieuwe college in Breda bestaat uit zes wethouders. De wethouders zijn: Alfred Arbouw en Boaz Adank van de VVD, Paul de Beer en Marianne de Bie van D66, Patrick van Lunteren van de SP en Miriam Haagh van de PvdA.

Margreet Horselenberg
Margreet Horselenberg

Margreet Horselenberg
De burgemeester van Lelystad, Margreet Horselenberg, heeft haar vertrek aangekondigd. Zij heeft de koning verzocht om haar per 1 september 2016 ontslag te verlenen. De 64-jarige Horselenberg begon in 2006 als burgemeester in Lelystad.

Hans van den Brule
De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben de NV BAR-Afvalbeheer opgericht. Hans van den Brule is benoemd tot directeur-bestuurder. Hij combineert de functie met het directeurschap van het domein beheer en onderhoud voor de BAR-organisatie, een gemeenschappelijke regeling van dezelfde drie gemeenten.

Tjeerd Herrema
In Almere is Tjeerd Herrema benoemd tot wethouder. Na een loopbaan bij de vakcentrale FNV en het voorzitterschap van het stadsdeel Amsterdam Zeeburg was hij tussen 2006 en 2009 wethouder in Amsterdam. In februari 2009 trad hij af vanwege de kostenoverschrijding van de Noord/Zuid-metrolijn. Herrema volgt  Henk Mulder op, die het wethouderschap  niet kon combineren  met zijn privéleven.

Ruud van den Belt
De gemeenteraad van Steenbergen heeft Ruud van den Belt (53) voorgedragen als burgemeester. Van den Belt was loco-secretaris en interim directeur in Geertruidenberg en daarna in dezelfde gemeente wethouder van 2010-2014.

Renée Wiggers
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Renée Wiggers benoemd tot voorzitter van de Vereniging van Griffiers. Wiggers is werkzaam als statengriffier bij de provincie Overijssel. Zij volgt Arjan Oudbier, griffier in Apeldoorn, op, die aftreedt na een bestuursperiode van 5 jaar.

Henk Kok
Wethouder Henk Kok (GroenLinks) is afgetreden als wethouder van Arnhem. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden. Kok had de termijn graag willen afmaken, maar gezien zijn privé-situatie heeft hij besloten dat hij het wethouderschap niet langer de prioriteit kan geven die nodig is voor de baan. Kok was wethouder sinds 2010.

Arnold van den Berge
In de gemeente Kapelle is Arnold van den Berge per 1 oktober 2015 benoemd tot gemeentesecretaris/directeur. Hiervoor was hij afdelingshoofd en adjunct directeur bij dezelfde gemeente. Van den Berge volgt Ria Quapp op die per 1 augustus 2015 is vertrokken.

Arinda Callewaert
De gemeenteraad van Bergeijk heeft besloten Arinda Callewaert-de Groot (CDA, 52) voor te dragen als de nieuwe burgemeester van Bergeijk per 1 januari 2016. Callewaert is wethouder geweest in de gemeenten ’s-Gravendeel en Binnenmaas. Verder is zij manager geweest binnen het Leger des Heils. Momenteel is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van St. Waardeburgh (wonen en zorg voor ouderen) in Sliedrecht.

Hans van den Bogaerde
Aan de griffier van Langedijk, Hans van den Bogaerde, is op eigen verzoek eervol ontslag verleend met ingang van 1 december 2015. Hij werd op 15 juni 2009 benoemd tot griffier van Langedijk. Zijn werkzaamheden worden vooralsnog overgenomen door interim-griffier Guda Kager.

Rob Visser
Met ingang van 1 november 2016 wordt Rob Visser de nieuwe secretaris van de Raad van State. Hij volgt Erik Visser op die stopt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Rob Visser sinds februari 2011 uitvoerend directeur van het EASO (Europees Asiel Ondersteuningsbureau), een EU-agentschap op Malta. Voor zijn vertrek uit Den Haag was hij directeur-
generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie/ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mirjam Salet
De gemeenteraad van Nissewaard heeft Mirjam Salet (PvdA) voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. Salet is op dit moment al waarnemend burgemeester van Nissewaard. Eerder was ze wethouder in Gorinchem en burgemeester van ’s-Gravendeel, Hoogezand-Sappemeer en Spijkenisse. Bij de fusie op 1 januari 2015 van Spijkenisse en Bernisse tot de gemeente Nissewaard werd zij waarnemend burgemeester van die fusiegemeente.

Willemien Vreugdenhil
Bij het stedennetwerk G32 is Willemien Vreugdenhil gekozen tot voorzitter van de pijler Economie en Werk. De functie kwam vacant door het vertrek van Yvonne van Mierlo, tot voor kort wethouder van Helmond. Vreugdenhil is wethouder in Ede. Als nieuwe vice-voorzitter is Pieter Meekels gekozen. Hij is ruim tien jaar wethouder in Sittard-Geleen. Tjeerd Leistra is ambtelijk secretaris van de pijler Economie en Werk geworden. Hij volgt Wim Oosterveld op.

Marcel Klos
Per 1 oktober is Marcel Klos benoemd tot gemeentesecretaris van Brummen. Klos is sinds 2008 werkzaam in Brummen. Sinds 2013 is hij afdelingsmanager beleid en bedrijfsvoering. Hij volgt Lisenka Schmitz op, die op per 1 oktober bij de gemeente Apeldoorn begint.

Else Ruizeveld de Winter

Per 1 oktober is Else Ruizeveld de Winter benoemd tot gemeentesecretaris in Eemnes. Ruizeveld de Winter was manager van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling van de BEL Combinatie, de ambtelijke organisatie van Blaricum, Eemnes en Laren. Ze volgt Peter van Dijk op.

Gregor Rensen

In Brielle is Gregor Rensen benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 28 oktober 2015. Rensen (58) is lid van de PvdA. Hij is voormalig wethouder in Leidschendam-Voorburg en vanaf 16 oktober 2014 waarnemend burgemeester van Brielle.

Bernt Schneiders
In Bloemendaal is een nieuwe tijdelijke burgemeester aangesteld, Bernt Schneiders, sinds 2006 burgemeester van Haarlem. Hij moet proberen een einde aan de conflicten in het gemeentebestuur te maken. Onder meer het plaatselijke landgoed Elswoutshoek is al jaren bron van ergernis en geruzie in de raad. Onlangs stapte waarnemend burgemeester, Aaltje Emmens, die een einde moest maken aan het gedoe in de raad, op. Zij kon door de sfeer niet meer goed functioneren. Emmens voorganger, Ruud Nederveen, sneuvelde eerder naar aanleiding van die kwestie. Schneiders blijft ook burgemeester van Haarlem.

Edith Snoeij
Bij de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang en Stichting Ruimte-OK wordt Edith Snoeij de nieuwe voorzitter. Ze volgt Gerdi Verbeet op. Snoeij  heeft haar loopbaan grotendeels bij Abvakabo FNV gewerkt, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. Sinds 2012 is ze lid van de raad van commissarissen van APG Groep nv. Ze bekleedt daarnaast diverse andere functies in de pensioenwereld.

Martijn Vroom
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft besloten Martijn Vroom (CDA, 40) aan te bevelen voor benoeming tot burgemeester. Vroom is nu nog wethouder in Waddinxveen.

Ger Heeringa
Per 1 oktober wordt Ger Heeringa gemeentesecretaris ad interim op Schiermonnikoog. Hij volgt Bob Boelens op die in Wijchen als manager bestuurs- en managementondersteuning aan de slag gaat. Heeringa was recentelijk gemeentesecretaris in Maasdonk en daarvoor vervulde hij deze functie bij de gemeenten Boarnsterhim en Dongeradeel.

Patrick Paijmans

In Vlaardingen is Patrick Paijmans benoemd tot directeur stad voor de duur van twee jaar. Paijmans wordt samen met de onlangs benoemde directeur bedrijf, Abigail Norville, verantwoordelijk voor een organisatieontwikkeling. Paijmans begon zijn carrière als jurist bij de Raad van State. Hierna werkte hij bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

Han van Midden

In Rotterdam wordt Han van Midden per 1 december benoemd tot griffier. Van Midden is nu nog werkzaam bij Deloitte binnen de publiek strategische adviestak. Op dit moment neemt hij de griffiersfunctie in Rotterdam waar. Van Midden volgt Jaap Paans op, die in juli benoemd is tot burgemeester van Alblasserdam.

Ina Hol
Met ingang van 1 september 2015 is Ina Hol de eerste directeur van het werkbedrijf Rijk van Nijmegen, tevens directeur/secretaris van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen. Hol was lid van de directieraad gemeente Nijmegen. Daarvoor was ze programmamanager Werk en Inkomen bij deze gemeente.

Stef Strous
De gemeenteraad van Maasgouw heeft besloten Stef Strous aan te bevelen voor herbenoeming van zijn tweede termijn als burgemeester van Maasgouw. Strous is sinds februari 2010 burgemeester van Maasgouw.

Frans Cuijpers
Heeze-Leende heeft een nieuwe wethouder. Frans Cuijpers volgt Jos van Bree op. Van Bree werd op die per 1 september 2015 benoemd is tot wethouder van Helmond. Cuijpers is sinds 2010 raadslid.


Kandidaten burgemeestersvacatures:
Voor het burgemeesterschap van Krimpenerwaard hebben 19 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de koning. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting begin april 2016 in functie. De sollicitanten - 17 mannen en 2 vrouwen - variëren in de leeftijd van 20 tot 61 jaar. Zeven van hen zijn lid van de VVD, vijf van het CDA, drie van de PvdA, één van de ChristenUnie, één van de SGP en twee sollicitanten zijn niet aan een politieke partij verbonden.

Burgemeesters vacatures
Velsen
Het burgemeesterschap van Velsen is vacant per 9 september 2015. De gemeente heeft circa 67.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.990,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 4 november 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 14 oktober 2015 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer:
Ambtenaren, aantal FTE in 2014:
109.487         Rijk
131.258         Gemeente
9.883              Provincie
9414               Waterschappen

Bron: Trends. Werken in de publieke sector 2015