of 58952 LinkedIn

Personalia 20-2018

Frank de Vries, burgemeester van Ten Boer, en Maarten van Poelgeest van Andersson Elffers Felix zijn door enkele Groningse gemeenten, de provincie Groningen en het rijk benoemd tot kwartiermakers voor het Nationaal Programma Groningen.

Hans Oosters
Hans Oosters

Hans Oosters
Met ingang van 1 februari is Hans Oosters benoemd tot commissaris van de koning in de provincie Utrecht. Oosters is 56 jaar en lid van de PvdA. Hij is op dit moment dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Oosters volgt Willibrord van Beek (VVD, 69) op, die met pensioen gaat.

Marga Waanders
Met ingang van 30 oktober is Marga Waanders (PvdA, 58) benoemd tot burgemeester van Waadhoeke. Waanders is momenteel burgemeester van Dongeradeel. Waadhoeke is sinds 1 januari 2018 ontstaan uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en uit een deel van de voormalige gemeente Littenseradiel. Hayo Apotheker (D66, 68) is sinds januari waarnemend burgemeester van Waadhoeke.

Harald Bouman
Harald Bouman (47) is door de gemeenteraad van Noordoostpolder voorgedragen als nieuwe burgemeester. Bouman is sinds 2010 wethouder in Eemsmond voor de lokale partij Gemeentebelangen Eemsmond, daarvoor was hij vier jaar fractievoorzitter en senior adviseur bij BAN personeelsdiensten. Bouman wordt de opvolger van Aucke van der Werf (CDA). Henk Tiesinga (CDA) is nu waarnemend burgemeester.

Erica van Lente
De gemeenteraad van Dalfsen heeft Erica van Lente voorgedragen als burgemeester. Van Lente (PvdA, 39) is sinds begin vorig jaar waarnemend burgemeester in Bedum, dat op 1 januari 2019 opgaat in Het Hogeland. Voor haar burgemeesterschap in Bedum was Van Lente onder meer werkzaam voor de Shell en NAM. Van 2010 tot 2014 was ze raadslid voor de PvdA in Groningen. In Dalfsen volgt ze burgemeester Han Noten (PvdA) op.

Ruud van Bennekom
De gemeenteraad van Bunnik heeft Ruud van Bennekom (58) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Van Bennekom is sinds 2003 directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Daarvoor was Van Bennekom werkzaam als (senior) beleidsmedewerker voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in Rotterdam. Hij volgt Hans Martijn Ostendorp (CDA) op. Roland van Schelven (D66) is nu waarnemend burgemeester.

Hans Verheijen
In Wijchen is burgemeester Hans Verheijen voorgedragen voor herbenoeming. Verheijen (CDA, 52) werd op 16 november 2012 geïnstalleerd als burgemeester van deze gemeente. Verheijen werd in 1999 gemeentesecretaris van Arcen en Velden en vier jaar later volgde zijn benoeming tot gemeentesecretaris van Heeze- Leende. In 2006 volgde het burgemeesterschap van Mill en Sint Hubert, waarna hij in 2012 overstapte naar Wijchen.


Komen en gaan:
Aline Zwierstra
Met ingang van 1 november is Aline Zwierstra de nieuwe gemeentesecretaris van Eindhoven. Zij vervulde die functie vanaf 1 september 2017 als waarnemer. Eerder was ze directeur realisatie bestuurlijke opgaven in Eindhoven en directeur-bestuurder bij de woningcorporatie WonenBreburg.

Iman Koster
Per 1 januari 2019 stopt Iman Koster als directeur-bestuurder van CROW. Koster was 17 jaar werkzaam voor CROW. Na zijn vertrek als directeur blijft hij beschikbaar tot er een nieuwe directeur is gevonden. CROW is een kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.


Burgemeesters vacature
Aalsmeer
Het burgemeesterschap van Aalsmeer is vacant per 1 oktober 2015. De gemeente heeft circa 31.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.228,14 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 9 november 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 18 oktober 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Koggenland
Het burgemeesterschap van Koggenland is vacant per 1 april 2019. De gemeente heeft circa 22.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.569,19 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 9 november 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 18 oktober 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Harm-Jan van Schaik
De gemeenteraad van Harderwijk heeft Harm-Jan van Schaik (CDA, 42) voorgedragen voor herbenoeming. Van Schaiks eerste termijn loopt 11 januari 2019 af. Van Schaik was eerder raadslid in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg en wethouder in stadsdeel Amsterdam- Noord. In 2012 werd hij benoemd als burgemeester in Harderwijk, als opvolger van John Berends die burgemeester van Apeldoorn werd.

Reg van Loo
Met ingang van 15 december is Reg van Loo aangesteld tot waarnemend burgemeester van Vaals. Van Loo heeft met ingang van 15 december 2018 ontslag aangevraagd. Hij heeft aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor herbenoeming. Van Loo (66, partijloos) is vanaf 15 december 2006 burgemeester van Vaals. Daarvoor was hij voorzitter van de centrale directie van het College Rolduc.

Sander Kastelein
In Meppel is Sander Kastelein benoemd tot gemeentesecretaris. Kastelein is op dit moment gemeentesecretaris in Ooststellingwerf. Hij start 1 december in Meppel. Eerder was hij directeur en loco-gemeentesecretaris in Noordoostpolder. Kastelein volgt Anita Vergouwe op, die sinds maart 2018 in Meppel werkt als interim-gemeentesecretaris.

Vincent Roozen
In Rotterdam is Vincent Roozen benoemd tot gemeentesecretaris. Hij volgt Ina Sjerps op, die haar functie neerlegde. Roozen kent de gemeentelijke organisatie en Rotterdam goed. Hij was concerndirecteur Werk & Inkomen (W&I) en lid van de concerndirectie van Rotterdam. Eerder vervulde hij leidinggevende en directiefuncties bij dS+V (dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting: opgegaan in het cluster Stadsontwikkeling) en de GGD Rotterdam- Rijnmond. In 2015 werd hij concerndirecteur van het cluster W&I.

Jelte van der Meer
Raadsgriffier Jelte van der Meer van Winsum is waarnemend raadsgriffier in Oldambt geworden. Van der Meer is de tijdelijk opvolger van Pieter Norder, die op 1 juni 2018 beoogd griffier werd van Het Hogeland. Deze gemeente ontstaat op 1 januari 2019 door fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Ad de Jong
In Oirschot is Ad de Jong benoemd tot gemeentesecretaris. De Jong was bijna vijftien jaar gemeentesecretaris in Maasdriel. Hij volgt Joost Michels op. Marlène van Leuken heeft de functie tijdelijk vervuld.

Arjan Vliegenthart
Met ingang van 1 november wordt Arjan Vliegenthart directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Hij volgt Gerjoke Wilmink op. Vliegenthart was hiervoor wethouder in Amsterdam en voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.


Overleden:
Toon Gispen, voormalig wethouder van Utrecht, is op tachtigjarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. De oud-politicus was van 2001 tot 2005 wethouder namens Leefbaar Utrecht. Gispen trad in 2001 aan als wethouder van Cultuur. Daarnaast had hij Bestuurlijke vernieuwing en Volksgezondheid in zijn portefeuille.


Rosemarie Ampting
Vanaf oktober gaat Rosemarie Ampting- Wichman onderdeel uitmaken van het directieteam van Waterschap Rijn en IJssel. Zij volgt Jan Lourens op. Ampting was directeur- bestuurder van uitvoeringsorganisatie Buurtplein BV in Doetinchem en daarvoor onder andere werkzaam bij de gemeenten Doetinchem, Arnhem en Enschede.

David van Raalten
David van Raalten wordt per 1 november directielid bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Met secretaris-directeur Eveline de Kruijk en directielid René van der Spank vormt hij straks het driehoofdige directieteam. Van Raalten is tot op heden programmaleider Klimaatadaptatie bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis.

Hamit Karakus
Hamit Karakus wordt lid van het bestuur van VNO-NCW regio Rotterdam. Karakus neemt de bestuursfunctie over van Bert Wijbenga- van Nieuwenhuizen, die wethouder in Rotterdam is geworden. Karakus is directeur van Platform31, kennisorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Eerder was hij wethouder in Rotterdam.

Focco Vijselaar
Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt Focco Vijselaar directeur- generaal Bedrijfsleven en Innovatie. De benoeming gaat in op 18 november 2018. Vijselaar is sinds augustus 2016 directeur Algemene Economische Politiek/Chief Economist bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Mariëlle Hendriks
Met ingang van 15 november 2018 wordt Mariëlle Hendriks de nieuwe directeur- bestuurder van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Zij volgt Judith Tegelaers op die met pensioen gaat. Hendriks was de afgelopen vier jaar directeur- bestuurder van de Boekmanstichting, het nationale kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid.

Wim Voogd
Bij Over Morgen is Wim Voogd begonnen als senior adviseur. Hiervoor werkte hij als senior business consultant Energie en Ruimte bij Balance. Voor Amsterdam werkt hij als programmamanager van ‘Amsterdam Aardgasvrij 2040’. Deze rol blijft hij vervullen. Over Morgen is een adviesbureau dat zich bezighoudt met oplossingen voor een duurzame wereld.

Ray Geerling
Bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) is Ray Geerling benoemd tot interim- directeur. De RSD is de sociale dienst van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Geerling volgt David van Maanen op die directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden is.

Victor Molkenboer
De gemeenteraad van Woerden heeft burgemeester Victor Molkenboer voorgedragen voor herbenoeming. Naar verwachting begint de PvdA’er zijn tweede ambtstermijn op 28 februari 2019. Eerder was hij onder meer wethouder in Leiderdorp en burgemeester van Leerdam.

Oldambt:
Twaalf mannen en drie vrouwen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in Oldambt. Liefst zes kandidaten zijn partijloos. Twee kandidaten zijn van een lokale partij, twee van D66, twee van PvdA, één van Groen- Links, één van VVD en één van Christen- Unie. Rika Pot (PvdA) is waarnemend burgemeester. Zij trad eind juni aan na het plotselinge overlijden van Pieter Smit.