of 59179 LinkedIn

Personalia 20-2017

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam is gekozen tot voorzitter van de milieucommissie (ENVE) van het Comite van de Regio’s. Hij was eerder voorzitter van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. 

Joyce Langenacker
Joyce Langenacker

Joyce Langenacker
De gemeenteraad heeft besloten om Joyce Langenacker (PvdA, 47) voor te dragen als nieuwe burgemeester van Ouder-Amstel. Langenacker is sinds 2014 wethouder in Haarlem. Vanaf 2014 is ze bestuurslid van de Wethoudersvereniging en eerder dit jaar werd ze benoemd tot voorzitter hiervan. Langenacker zal burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen (CDA) opvolgen.

Greetje de Vries In Zuidhorn is Greetje de Vries- Leggedoor (CDA, 62) benoemd tot waarnemend burgemeester. De waarneming geldt tot de gemeentelijke herindeling van de vier gemeenten in het Westerkwartier is voltooid. Op 29 juni 2017 is burgemeester Bert Swart na een kort ziekbed overleden. De Vries-Leggedoor is vanaf 2007 lid van de Eerste Kamer. Eerder was ze onder andere lid van het dagelijks bestuur Waterschap Hunze en Aa’s.

Joseph Vos
In Eersel is Joseph Vos (CDA, 69) benoemd tot waarnemend burgemeester. Vos was eerder burgemeester in Someren en Uden, dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta en waarnemend burgemeester in Steenbergen, Hij volgt daar Anja Thijs- Rademakers op. De aanstelling geldt tot 1 juli 2018, de gemeenteraad heeft aangegeven nu niet met een benoemingsprocedure te willen starten.

Jan Blaauw
Met ingang van 16 oktober is Jan Blaauw benoemd tot interim-gemeentesecretaris van Ommen. Hij gaat deze functie maximaal 1 jaar uitvoeren. Hij is sinds juli 2012 werkzaam bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Ommen en Hardenberg) en heeft daarvoor meerdere managementfuncties vervuld bij de gemeente Ommen. Blaauw volgt Leonie Dennenberg op.

Peter Hennephof
Per 1 januari 2018 is Peter Hennephof benoemd tot gemeentesecretaris van Den Haag. Hij is op dit moment nog hoofddirecteur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij volgt de huidige gemeentesecretaris Annet Bertram op. Zij is per 15 november 2017 benoemd tot directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van BZK.

Hanne van Aart
De gemeenteraad van Loon op Zand heeft Hanne van Aart (VVD, 32) voorgedragen als burgemeester. Van Aart is op dit moment nog wethouder in Heusden. Ze is de opvolger van Wim Luijendijk (PvdA, 67), die volgende maand na negen jaar afscheid neemt van Loon op Zand. Van Aart zal dan de nieuwe jongste burgemeester van Nederland zijn. Op dit moment is Joris Bengevoord (33) in Winterswijk nog de jongste burgemeester van Nederland.

Jeanke Verbruggen
De Eindhovense gemeenteraad heeft Jeanke Verbruggen per 1 december 2017 benoemd tot raadsgriffier. Op dit moment is zij plaatsvervangend griffier in dezelfde gemeente. Daarvoor was zij als beleidsadviseur werkzaam bij Metropoolregio Eindhoven.

Theo Schouten
Burgemeester Theo Schouten (PvdA) van Oldenzaal heeft aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn. Eerder was Schouten waarnemend burgemeester van Goor, burgemeester van Haaksbergen, secretaris-directeur van Netwerkstad Twente en wethouder in Almelo.

Barometer: Toename aantal vacatures
In 2016 waren er naar schatting 1.288 vacatures bij de waterschappen, 10,4 procent van het totaal aantal werknemers. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal van 2014 (5,1 procent).
Bron: HR monitor waterschappen 2016

Evert Jan Nieuwenhuis
Met ingang van 6 november is Evert Jan Nieuwenhuis (SGP, 40) benoemd tot burgemeester van Waddinxveen. Nieuwenhuis is sinds 2014 wethouder in Lisse. Hij volgt Bert Cremers (PvdA, 68) op, die met pensioen gaat.

Laurens de Graaf
In Lopik is Laurens de Graaf (CDA, 40) met ingang van 10 november benoemd tot burgemeester. De Graaf is lector aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. In Lopik volgt hij Renate Westerlaken- Loos (CDA) op. Op dit moment is Jan Pieter Lokker (CDA) waarnemer.

Hollands Kroon
Burgemeester Jaap Nawijn (VVD) van Hollands Kroon heeft de gemeenteraad laten weten dat hij om privéredenen geen gebruikmaakt van de mogelijkheid tot herbenoeming. De ambtstermijn van Nawijn loopt 1 september 2018 af. Nawijn is de eerste burgemeester van de fusiegemeente Hollands Kroon die op 1 januari 2012 ontstond. Eerder was hij onder meer burgemeester van Ouder-Amstel en Heemskerk. Zijn aankondiging volgt op het vertrek van gemeentesecretaris Arthur Cremers.
Die zou, volgens een verklaring van de gemeente, ‘in goed overleg’ zijn opgestapt. Het hart van Cremers zou volgens die verklaring vooral liggen bij het innoveren en ontwikkelen. Ook concerncontroller Jolanda Verhoeks neemt afscheid. Burgemeester en wethouders hadden haar verzocht haar werk per direct neer te leggen. Het vertrek van de twee topambtenaren volgde na forse kritiek vanuit de gemeenteraad op de financiële situatie van de fusiegemeente. Onder andere de oplopende ict-kosten vormden een steen des aanstoots.

Jelle Kaars
In Waterland is Jelle Kaars (CDA) benoemd tot wethouder. Kaars is sinds 2006 lid van de raad van Waterland. Hij volgt Jean van der Hoeven op, die is opgestapt als wethouder. De reden was een vormfout bij de herontwikkeling van industrieterrein Galgeriet in Monnickendam.

Harry Oosterman
Burgemeester Harry Oosterman (CDA, 60) is herbenoemd als burgemeester van Ooststellingwerf. Oosterman gaat hiermee zijn derde termijn van zes jaar in. Daarvoor was hij onder andere gemeenteraadslid in Littenseradeel en lid van de Provinciale Staten van Friesland.

André Baars
Burgemeester André Baars (CDA, 56) is herbenoemd tot burgemeester van Ermelo. Zijn nieuwe ambtstermijn gaat in op 16 december 2017. Hij begint hiermee aan zijn tweede periode als burgemeester van Ermelo. Hiervoor was hij wethouder in Bronckhorst.

Anry Kleine Deters
In Assen is Anry Kleine Deters benoemd tot wethouder. Ze volgt namens D66 Maurice Hoogeveen op die zijn ontslag indiende. Kleine Deters was eerder wethouder in Emmen en Westerveld.

Irene Nijboer
Met ingang van 1 januari 2018 wordt Irene Nijboer consultant bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nijboer is sinds september 2014 plaatsvervangend secretarisgeneraal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij is vanaf 1998 werkzaam bij het ministerie van SZW, waar zij verschillende functies bekleedde.

Harry Paul
Met ingang van 15 oktober is Harry Paul consultant bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Paul is sinds januari 2017 projectplaats vervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. Van 2013 tot 2016 vervulde hij de functie van inspecteur- generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij het ministerie van Economische Zaken.

Roald Lapperre
Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is Roald Lapperre benoemd tot directeur- generaal Milieu en Internationaal. Lapperre is sinds 1 maart 2015 directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeurgeneraal Ruimte en Water, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eerder vervulde hij verschillende functies binnen de voormalige ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Pieter Janssen
Bij het Hoogheemraadschap van Delfland is Pieter Janssen benoemd tot secretaris-directeur. Janssen heeft jarenlang in diverse functies bij Rijkswaterstaat gewerkt. De afgelopen vijf jaar was hij directeur scheepvaartverkeeren watermanagement. Hij volgt Paul van den Wijngaart op, die met pensioen gaat.

Annemieke Verburg
In Hollands Kroon is Annemieke Verburg benoemd tot griffier. Zij volgt Marnix Philips op, die naar Amstelveen vertrok. Verburg was werkzaam als secretaris bij Regionale Samenwerking regio Alkmaar en projectleider bij GGD Hollands Noorden.

Christoph Almering
Bij het Nederlands- Duits samenwerkingsverband EUREGIO wordt Christoph Almering de nieuwe directeur- bestuurder. Hij wordt de opvolger van Elisabeth Schwenzow, die het grensoverschrijdende openbaar lichaam aan het eind van dit jaar zal verlaten.