of 59130 LinkedIn

Personalia 20-2016

Ank Bijleveld-Schouten
Provinciale Staten van Overijssel hebben Ank Bijleveld-Schouten aanbevolen voor herbenoeming tot commissaris van de Koning. Bijleveld- Schouten (CDA) is sinds januari 2011 commissaris van de koning van de provincie Overijssel. Haar termijn loopt eind 2016 af.

Ank Bijleveld-Schouten
Ank Bijleveld-Schouten

In Barendrecht hebben de wethouders Lennart van der Linden (EVB), Ingeborg Monhemius (D66) en Dirk Vermaat (EVB) hun portefeuilles neergelegd. Aanleiding is dat zij niet meer kunnen steunen op een meerderheid van de raad.

Arno Brok
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) heeft met ingang van 6 oktober 2016 Arno Brok benoemd tot voorzitter. Brok is burgemeester van Dordrecht. Hij volgt Bernt Schneider op, die gestopt is als burgemeester van Haarlem. Brok (VVD) was eerder burgemeester in Sneek en wethouder in Leeuwarden.

Pauline Bouvy-Koene
Met ingang van 21 september is Pauline Bouvy-Koene (VVD, 57) benoemd tot waarnemend burgemeester van Voorschoten. Ze volgt Jeroen Staatsen op, die is benoemd tot waarnemend burgemeester van Zevenaar. Bouvy-Koene was eerder burgemeester van Bernisse en wethouder in Maasland.

Bram Oostdijk
In Cromstrijen is Bram Oostdijk de nieuwe griffier. Hij volgt Tjeerd Teijema op. Oostdijk was hiervoor werkzaam bij de griffie van Delft en Waddinxveen.

Ina Schutte-van der Schans
De gemeenteraad van Leusden heeft Ina Schutte-van der Schans benoemd tot griffier per 1 november. Schutte is momenteel nog griffier in Wijdemeren. Zij volgt Els Boers op die interim-griffier is in Leusden vanaf januari dit jaar.

Barbara van Doornum
Per 1 september 2016 is Barbara van Doornum benoemd tot raadsgriffier van Goes. Voorheen was ze werkzaam bij de provincie Zeeland als waarnemend beleidscoördinator voor Gedeputeerde Staten en bestuursadviseur van gedeputeerde Carla Schönknecht.

Corné van Poppel
In Roosendaal is Corné van Poppel (SP) benoemd tot wethouder. Hij volgt wethouder Hugo Polderman op, die eerder deze maand zijn pensioen aankondigde. In de voorgaande periode was Van Poppel fractievoorzitter.

Els Kroese
Gemeentesecretaris Els Kroese- Vrolijks gaat na een dienstverband van ruim tien jaar de gemeente Beemster verlaten. Kroese-Vrolijks oriënteert zich op de arbeidsmarkt om haar loopbaan elders voort te zetten.

Han Noten
De gemeenteraad Dalfsen heeft burgemeester Han Noten aanbevolen voor herbenoeming. Zijn termijn loopt af in februari 2017. De PvdA’er Noten was eerder lid van de Eerste Kamer en bestuurder bij de FNV, Achmea, en de Nederlandse Spoorwegen.

Coen Aalders
Met ingang van 5 september tot uiterlijk maart 2017 is Coen Aalders aangesteld als interim-gemeentesecretaris van Sittard-Geleen. Aalders werkte tot voor kort als interim- directeur bij het universitair medisch centrum Utrecht. Hij volgt met deze nieuwe aanstelling Jan Höppener op.

Pieter Smit
De burgemeester van Oldambt, Pieter Smit (D66), is herbenoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar. Voordat hij in 2010 naar Oldambt kwam, was hij wethouder in Zoetermeer.

Elly Pastoor
In februari 2016 werd Elly Pastoor (PvdA) tijdelijk wethouder in Grootegast. Zij nam de portefeuille over van Kor de Wagt, die met ziekteverlof was. Kor de Wagt overleed afgelopen 16 september. Pastoor is nu beëdigd als wethouder. Eerder was zij wethouder van de stad Groningen.

Ger Lindeman
Wethouder Ger Lindeman van Hoogezand-Sappemeer is opgestapt omdat hij werd gechanteerd. Lindeman dacht te hebben gechat met een veertienjarig meisje, maar vermoedelijk ging het om criminelen. Nadat de chat seksueel van aard was geworden, werd hij gechanteerd. De wethouder deed aangifte.

Saar Veneman
Het dagelijks bestuur van Regio Achterhoek heeft er na het vertrek van secretaris/directeur Rik Swieringa voor gekozen om Saar Veneman, concernadviseur in Doetinchem, aan te stellen als interim opvolgster.

Jon Hermans-Vloedbeld
Met ingang van 26 september is Jon Hermans-Vloedbeld (VVD, 62) benoemd tot waarnemend burgemeester van Oud-Beijerland. De burgemeestersvacature is ontstaan nadat Klaas Tigelaar werd benoemd tot burgemeester van Leidschendam- Voorburg. Omdat de gemeenten in de Hoeksche Waard waarschijnlijk worden heringedeeld per 1 januari 2020 is besloten een waarnemend burgemeester aan te stellen. Hermans- Vloedbeld was eerder burgemeester in Ouderkerk, Ridderkerk en Almelo.

Jozias van Aartsen
Burgemeester Jozias van Aartsen stopt per 1 maart 2017 als burgemeester van Den Haag. Officieel loopt zijn termijn af in december 2017. Door in maart al te stoppen, wil hij zijn opvolger meer tijd geven om zich in te werken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Van Aartsen werd in maart 2008 burgemeester van Den Haag. Eerder was hij minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en daarna minister van Buitenlandse Zaken. Hij was lid van de Tweede Kamer voor de VVD, waarvan van mei 2003 tot maart 2006 de fractievoorzitter van die partij.

Aruba en Sint Maarten
Alfonso Boekhoudt wordt voorgedragen voor benoeming als Gouverneur van Aruba. Boekhoudt (51) is momenteel de gevolmachtigde minister van Aruba in Den Haag. Hij volgt Fredis Refunjol op. De benoeming gaat in op 1 januari 2017. Yvonne Lacle-Dirkz (64) wordt voorgedragen als waarnemend Gouverneur van Aruba. Zij volgt de huidige waarnemend Gouverneur Ella Tromp-Yarzagaray op. De benoeming gaat in op 1 november 2016. De huidige Gouverneur van Sint Maarten Eugene Holiday wordt voorgedragen voor herbenoeming. De termijn van Holiday (53) loopt af op 10 oktober 2016.

Jos van der Knaap
Per 1 september 2016 is Jos van der Knaap als interim- raadsgriffier aan de slag gegaan in Gennep. Hij volgt Auke ten Hoeve op die een functie heeft aanvaard bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Van der Knaap is als senior adviseur werkzaam bij Geerts en partners. Voorheen vervulde hij diverse interimfuncties en was hij gemeentesecretaris van Wijchen.

Duco Stuurman
Per 1 december gaat Duco Stuurman, lid van de directieraad, de gemeente Eindhoven verlaten. De reden voor zijn vertrek is het feit dat hij in zijn woonplaats Amsterdam een unieke kans krijgt om bij de gemeente invulling te geven aan de transformatie van de zorg en ondersteuning. Stuurman was sinds februari 2016 lid van de directieraad van Eindhoven, met als specifieke opgave het begeleiden van de transitie binnen het Sociaal Domein. Eerder vervulde hij ruim 20 jaar diverse functies voor de gemeente Zaanstad, laatstelijk directeur Maatschappelijke Ontwikkeling.

Erik Dannenberg
De nieuwe voorzitter van Divosa is Erik Dannenberg. Dannenberg volgt René Paas op die in het voorjaar commissaris van de koning in Groningen werd. Dannenberg was actief in de hulpverlening aan verslaafden en daklozen en aan gezinnen met meervoudige problemen. Tussen 2005 en 2014 was hij voor het CDA wethouder in Zwolle, met verschillende portefeuilles in het sociaal domein. Ook was hij voorzitter van de VNG-commissies Gezond en Welzijn en Transitie Jeugdzorg. Na zijn vertrek als wethouder werd hij adviseur voor BMC in de sociale- en zorgsector.

Kor de Wagt
Wethouder Kor de Wagt uit Grootegast is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds begin dit jaar met ziekteverlof. In 1986 werd De Wagt raadslid namens de PvdA in de gemeente Oldekerk. Na de gemeentelijke herindeling zat hij in de gemeenteraad van Grootegast. Lange tijd was hij fractievoorzitter en als langstzittend raadslid nestor van de gemeenteraad. Eind 2012 trad hij toe tot het college en werd hij wethouder van onder andere sociale zaken.  

Jan Willemsen
Met ingang van 7 november wordt Jan Willemsen de nieuwe directeur van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Hij volgt Wim Fiddelaers op, die per die datum met pensioen gaat. Willemsen was eerder onder andere gemeentesecretaris in Stein. BsGW verzorgt de uitvoering van een aantal taken voor dertig Limburgse gemeenten en twee Limburgse waterschappen.

Frank Koen
Met ingang van 26 september 2016 is Frank Koen (CDA, 60) benoemd tot waarnemend burgemeester van Katwijk. Hij volgt Jos Wienen op, die burgemeester van Haarlem is geworden. Koen was van 2010 tot 2016 burgemeester van Capelle aan den IJssel en van 2004 tot 2010 was hij burgemeester van Zederik. Eerder was hij wethouder en gemeenteraadslid in Maassluis.

Barbara Jonk
In Beemster is Barbara Jonk benoemd tot wethouder namens de Beemster Polder Partij. Jonk is hiermee de opvolgster van Han Hefting. Jonk was sinds 2014 raadslid voor de Beemster Polder Partij.

Frans van den Berg
In Uden is Frans van den Berg (Gewoon Uden) benoemd tot wethouder. Hij volgt wethouder Ben Tuithof op. Van den Berg is naast zijn wethouderschap belastingadviseur.

Inge de Vries
Met ingang van 1 oktober vertrekt Inge de Vries, gemeentesecretaris en algemeen directeur, uit Hilversum. Zij wordt directeur-bestuurder bij de coöperatie Boer en Zorg. De Vries was acht jaar gemeentesecretaris in Hilversum.

Burgemeesters vacature Winterswijk
Het burgemeesterschap van Winterswijk is vacant per 16 maart 2017. De gemeente heeft circa 29.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 15 november 2016. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 17 oktober 2016 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.