of 59250 LinkedIn

Personalia 20-2015

Het nieuwe college in Den Helder bestaat uit zes wethouders, waarvan er drie parttime aan de slag gaan. Nieuw zijn de wethouders Trees van der Paard (PvdA), Edwin Krijns (CDA), Lolke Kuipers (D66) en Bob Haitsma (VVD).

Cornelis Mooij
Cornelis Mooij

Cornelis Mooij
In Uithoorn is Cornelis Mooij benoemd tot waarnemend burgemeester. In verband met een komende uitbreiding van het gezin van de huidige burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga, is besloten een waarnemend burgemeester aan te stellen. Mooij was eerder waarnemend burgemeester in Waterland, gedeputeerde van Noord-Holland en wethouder van Haarlem. Mooij is lid van de VVD en 65 jaar.

Henk Bakker
De burgemeester van Bedum, Henk Bakker, blijft langer burgemeester in Bedum. Bakker (CDA) blijft tot 1 januari 2017 burgemeester. Voor de periode van 1 februari 2016 tot 1 januari 2017 zal hij waarnemend burgemeester zijn. Bij zijn aantreden in 2010 gaf Bakker aan voor één ambtstermijn beschikbaar te zijn. Die termijn loopt in februari 2016 af. Op verzoek van de raadsfracties komt daar nu een klein jaar bij als waarnemend burgemeester.

Marianne Besselink
De gemeenteraad van Bronckhorst beveelt Marianne Besselink (PvdA, 43) aan als nieuwe burgemeester van Bronckhorst. Besselink was gedeputeerde van Groningen. Daarvoor was ze onder andere lid van de Tweede Kamer en werkte ze voor de gemeente Groningen in diverse functies. Besselink volgt Henk Aalderink op die in februari 2015 overleed en tien jaar burgemeester van de gemeente Bronckhorst was. Helmi Huijbregts-Schiedon is sindsdien waarnemer.

C.M. Ettema
Per 1 september wordt C.M. Ettema advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Ettema was daarvoor senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ze volgt M.E. van Hilten op, die per 1 september 2015 raadsheer wordt in de Belastingkamer van de Hoge Raad.

Josephine Elliott-Hilverdink
In Vlissingen is Josephine Elliott-Hilverdink (D66) geïnstalleerd als wethouder. Zij volgt Dick Verboom op, die per 1 september 2015 zijn functie neerlegde. Elliott was fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Vlissingen. Ze was sinds 2010 raadslid.

Antje Dekker
Het algemeen bestuur van waterschap De Dommel heeft Antje Dekker per 1 januari 2016 benoemd in de functie van secretaris-directeur. Dekker is nu concerndirecteur in Emmen. Daarvoor was zij onder meer gemeentesecretaris in Berkelland. Dekker volgt Ruud Viergever op.

André van de Nadort
Op 26 augustus is André van de Nadort (PvdA) herbenoemd als burgemeester van Ten Boer. Van de Nadort is sinds augustus 2009 burgemeester van Ten Boer. Eerder was hij wethouder in Steenwijk.

Herman Dijk
De commissie die de fusie voorbereidt van de waterschappen Reest en Wieden (Meppel) en Groot Salland (Zwolle) draagt Herman Dijk voor als interim-dijkgraaf. Dijk is nu dijkgraaf van waterschap Groot Salland.

Fred Veenstra
De gemeenteraad van De Fryske Marren draagt Fred Veenstra voor als burgemeester. Veenstra (CDA, 52) is momenteel burgemeester van Franekeradeel. Daarvoor was hij wethouder in Smallingerland.

Heleen Hooij
In Heemstede is per 1 september Heleen Hooij (VVD) benoemd tot wethouder. Daarmee vult zij de plek op van wethouder Pieter van de Stadt die is benoemd tot burgemeester van Lansingerland.

Sipke Swierstra
In Veendam is Sipke Swierstra herbenoemd als waarnemend burgemeester. De herbenoeming gaat in per 1 november 2015 en geldt voor onbepaalde tijd zolang het proces van gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen duurt. Swierstra fungeerde de afgelopen twee jaar al als waarnemer in Veendam. Daarvoor was hij gedeputeerde in de provincie Drenthe.

Henry Meijdam
Per 1 januari gaat Henry Meijdam aan de slag als de nieuwe directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO) en secretaris van het IPO-bestuur. Hij volgt Gerard Beukema op die vanaf 1 oktober waarnemend burgemeester in Delfzijl is. Meijdam was eerder wethouder in Huizen, Statenlid en gedeputeerde in de provincie Noord-Holland en burgemeester van Zaanstad. Momenteel is Meijdam onder meer voorzitter van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.

Marc-Jan Ahne
De burgemeester van Ommen is opgestapt omdat er een financieel onderzoek naar hem loopt. Burgemeester Marc-Jan Ahne bood dinsdag bij de commissaris van de Koning zijn ontslag aan. Het onderzoek zou gaan om een persoonlijke financiële kwestie, aldus de provincie. In zijn positie als burgemeester vindt Ahne dat hij geen onderwerp van onderzoek kan zijn.

Eeltsje Wagenaar
Eeltsje Wagenaar is tijdelijk benoemd tot gemeentesecretaris van Dantumadiel. Hij was eerder loco-secretaris en manager in Dantumadiel.

Ed Nieuwenhuizen
Financieel directeur (CFO) van Havenbedrijf Amsterdam, Ed Nieuwenhuizen, vertrekt. Het havenbedrijf vraagt volgens hem om een andere inzet van de CFO.

Femke de Vries
Femke de Vries is benoemd tot lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Ze is nu secretaris-directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Hans Leijtens
Per 1 november wordt Hans Leijtens benoemd tot directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Leijtens is momenteel commandant van de Koninklijke Marechaussee. Hij volgt Peter Veld op, die vanaf 2009 directeur-generaal Belastingdienst was.

Rosita Thé
Het algemeen bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond heeft Rosita Thé per 1 september benoemd als directeur. Thé was hiervoor stadsdeelsecretaris in Stadsdeel West bij de gemeente Amsterdam. De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in het Rijnmondgebied.

Gerard Bouman
De korpschef van de Nationale Politie, Gerard Bouman, vertrekt op 1 februari 2016 bij de politie. Bouman begon in mei 2011 als de kwartiermaker van het nieuwe korps. Hij werkt als agent bij de gemeentepolitie Rotterdam en was (hoofd)officier van justitie. In 2003 werd hij korpschef van de toenmalige regio Haaglanden. Tussen 2007 en 2010 was Bouman hoofd AIVD.

Aanjagen
Het ‘Aanjaagteam verwarde personen’ is geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn. De inzet van het aanjaagteam moet ertoe leiden dat gemeenten in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen. Het aanjaagteam bestaat uit mensen die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de problematiek. Naast voorzitter Spies bestaat het team uit: H. Rutgers, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie; P. Aalbersberg, politiechef eenheid Amsterdam; E.Czyzewski, voorzitter Raad van Bestuur GGZ-instelling Antes; L. Scholten, wethouder in Eindhoven; A. Mateijsen, senior manager Achmea en L. van Leersum, vertegenwoordiger cliënten- en familieperspectief.

Overleden:
Oud-burgemeester Jo Bosma is op 72-jarige leeftijd overleden. Bosma was van 1992 tot 2008 burgemeester van Lemsterland. In 2003 en 2004 was hij daarnaast ook waarnemend burgemeester van Leeuwarderadeel.