of 59250 LinkedIn

Personalia 20-2014

De gemeenteraad van Maasdriel heeft besloten Henny van Kooten (SGP, 53) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van Maasdriel. Van Kooten is nu burgemeester van Noord-Beveland. Daarvoor is hij tien jaar wethouder geweest iin Sliedrecht.

Henny van Kooten
Henny van Kooten

BENOEMING

Waarnemend burgemeester Loes van Ruijven-van Leeuwen blijft tot 1 juli 2015 in functie als waarnemend burgemeester in Neerijnen. Daarmee verlengt Van Ruijven, tevens burgemeester in Lingewaal, haar waarnemerschap in Neerijnen met tenminste een half jaar.

Sjoukje Haasjes-van den Berg (VVD, 64) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Werkendam. Haasjes was onder meer burgemeester van Hummelo en Keppel en Lith en waarnemend burgemeester in Grave. Zij volgt Carla Breuer (CDA) op die benoemd is tot burgemeester van Teylingen.

Burgemeester Boy Swachten (VVD) is herbenoemd tot burgemeester van Bladel voor een periode van zes jaar. Swachten is sinds 2009 burgemeester van Bladel. Daarvoor was hij burgemeester van de toenmalige gemeente Kessel.

Jack Beverloo is benoemd tot interim-gemeentesecretaris in Stein. Hij volgt Jan Willemsen op.

Joop Atsma is tijdelijk benoemd tot adviseur sportbeleid van de provincie Limburg. De oud-staatssecretaris gaat gedeputeerde Ger Koopmans adviseren over de algemene rol van de provincie en meer specifiek de onderdelen topsport, sportzone en wielersport.

Algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, Albert Vermüe is benoemd tot de nieuwe secretaris-generaal van de European Union of Water Management Associations (EUWMA).

Een onafhankelijke evaluatiecommissie onder leiding van Liesbeth Spies, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur van Caribisch Nederland evalueren. De overige leden van de commissie zijn Fred Soons, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht; Glenn Thode, rector van de Universiteit Aruba en voormalig gezaghebber Bonaire; Luc Verhey, hoogleraar Universiteit Leiden en staatsraad van de Raad van State, en Frans Weekers, voormalig staatsecretaris van het ministerie van Financiën.

Henk Brons is benoemd tot vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoeming gaat in op 1 januari 2015. Op dit moment is Brons directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst bij het ministerie van Algemene Zaken. Als vertegenwoordiger van Nederland in de Caribische landen van het Koninkrijk volgt hij Gerard van der Wulp op, die begin volgend jaar met pensioen gaat.

Aart van der Gaag wordt het boegbeeld van de werkgeversorganisaties voor het project om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Van der Gaag is ook voorzitter van de branchevereniging van uitzendorganisaties ABU.

VOORDRACHT

Marcel Thijsen (46) wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Tynaarlo. Thijsen is nu wethouder in Wijchen namens de partij Kernachtig Wijchen.

Ger van de Velde-De Wilde (VVD, 58) wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Tholen. Van de Velde was eerder waarnemend burgemeester van Albrandswaard, burgemeester van Goedereede en wethouder van de gemeenten Schouwen en Brouwershaven.

Provinciale Staten van Drenthe hebben besloten om de huidige commissaris van de Koning, Jacques Tichelaar, voor herbenoeming voor te dragen. Op 1 mei 2015 loopt zijn huidige ambtstermijn af.

De gemeenteraad van Assen heeft Marco Out (VVD, 44) voorgedragen als burgemeester van Assen. Out is sinds april 2008 burgemeester van Borger-Odoorn.

VACATURE

Het burgemeesterschap van Beemster is vacant per 7 april 2015. De gemeente heeft circa 8.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.323,09 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 29 oktober 2014. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 8 oktober 2014 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.