of 59854 LinkedIn

Personalia 19-2018

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is Esther van Dijk benoemd tot programmadirecteur anti-ondermijning. Van Dijk is sinds 2014 plaatsvervangend directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding bij hetzelfde ministerie.

Marga Waanders
Marga Waanders

Marga Waanders
De gemeenteraad van Waadhoeke heeft Marga Waanders (PvdA, 59) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ze wordt de opvolger van Hayo Apotheker (D66, 68). Hij was waarnemend burgemeester sinds het ontstaan van Waadhoeke op 1 januari 2018. Waanders is negen jaar burgemeester van Dongeradeel. Eerder was ze onder meer raadslid en wethouder in Leeuwarden.

Hans Oosters
Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten Hans Oosters (PvdA, 56) voor te dragen als nieuwe commissaris van de koning. Oosters is de opvolger van Willibrord van Beek (VVD, 69), die op 1 februari 2019 met pensioen gaat. Oosters is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ook is hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW).

Roland van Kessel
De gemeenteraad van Cranendonck heeft Roland van Kessel (48) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij wordt de opvolger van Marga Vermue (CDA, 56) die burgemeester van Sluis werd. Van Kessel is nu nog wethouder in Peel en Maas namens de lokale partij Lokaal Peel&Maas. Tot zijn benoeming wordt het burgemeesterschap waargenomen door Henri de Wijkerslooth (VVD, 68).

Eduard van Zuijlen
De gemeenteraad van Enkhuizen heeft Eduard van Zuijlen (partijloos, 56) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Van Zuijlen was van 2007 tot 2015 burgemeester van de voormalige gemeente Menterwolde, die tegenwoordig is opgegaan in Midden- Groningen. Daarna was hij van 2015 tot 2017 waarnemend burgemeester van Franekeradeel. Hij is tegenwoordig politiek ongebonden, eerder was hij lid van GroenLinks.

Sjraar Cox
Burgemeester Sjraar Cox (PvdA, 64) van Sittard-Geleen is herbenoemd tot burgemeester. Hij begint aan zijn derde ambtstermijn in Sittard- Geleen. Eerder was Cox raadslid en wethouder in Margraten en burgemeester in Diever, Nuth en Veldhoven.

Cor Smits
In Etten-Leur wordt Cor Smits de nieuwe gemeentesecretaris. Hij begint daar op 1 januari 2019. Smits is nu nog gemeentesecretaris van Drimmelen. In Etten-Leur wordt hij de opvolger van Barbera Silvis die sinds 1 september 2018 kwartiermaker/ beoogd gemeentesecretaris is van de nog te vormen fusiegemeente Hoeksche Waard.

Peter Teesink
Per 1 januari 2019 wordt Peter Teesink gemeentesecretaris in Amsterdam. Hij volgt Wil Rutten op, die de functie interim vervult. Teesink begon zijn loopbaan bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. In 1997 begon hij in Groningen, waar hij sinds 2014 gemeentesecretaris is.

Mart Hendrickx
Na 16 zegt gemeentesecretaris Mart Hendrickx Alphen-Chaam vaarwel. Hij is in dienst getreden bij een adviesbureau. Als lid van de projectgroep was Hendrickx een van de grondleggers van de ABG-organisatie (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen), waar hij ook directeur is.

Han Dankaart
In de nieuwe gemeente Molenlanden, die per 1 januari 2019 ontstaat uit de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden, is Han Dankaart benoemd tot directeur. Dankaart werkte in de gemeenten Nijmegen, Apeldoorn en Arnhem, bij het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en bij de ministeries van Financiën en Defensie. Met Femmy Jonker, beoogd gemeentesecretaris, vormt hij straks de directie van de organisatie Molenlanden.

Marië Fabbricotti
De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben Marië Fabbricotte benoemd tot kwartiermaker en beoogd griffier van de nieuwe gemeente Noordwijk. Fabbricotti werkte hiervoor als strategisch adviseur bij het onafhankelijk adviescollege toetsing regeldruk (Actal/ATR). Eerder heeft zij langere tijd als plaatsvervangend en waarnemend griffier gewerkt in Delft.

Theo van Waes
In Lingewaal is Theo van Waes gestart als interim gemeentesecretaris. Hij vervult deze rol tot 1 januari 2019. Dan gaat de nieuwe gemeente West Betuwe van start, waar Lingewaal in opgaat. Van Waes is de opvolger van Kees Verweij die 3 september is gestart als directeur bij de fusiegemeente Altena. Het afgelopen jaar was Van Waes interim gemeentesecretaris van Texel.

Ina Sjerps
De gemeentesecretaris van Rotterdam, Ina Sjerps, legt haar functie neer. Met ingang van 1 november start Sjerps als strategisch adviseur van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sjerps is sinds september 2017 gemeentesecretaris in Rotterdam. Eerder was zij gemeentesecretaris in Apeldoorn en De Ronde Venen.


Barometer:
Instroom bij provincies
De instroom bij provincies is gestegen van 4,7 procent in 2016 naar 7,6 procent in 2017. De uitstroom daalde licht van 6,7 naar 6,1 procent.
Bron: A&O-fonds Provincies


Commissaris van de koning vacature
Gelderland

Het ambt van commissaris van de koning in de provincie Gelderland is per 1 februari 2019 vacant. De bezoldiging behorende bij het ambt van commissaris van de Koning bedraagt € 11.770,82 bruto per maand. U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van de afdeling politieke ambtsdragers/kabinet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt solliciteren op deze vacature tot 1 november 2018. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 4 oktober 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Carola de Vree
Per 1 januari 2019 start Carola de Vreevan Wagtendonk als het nieuwe hoofd communicatie in Rotterdam. Eerder was ze hoofd communicatie in Delft en leidinggevende bij het ministerie van Algemene Zaken.

Simon Rijsdijk
Bij de EVS (Europese Vereniging voor Burgerzaken) is Simon Rijsdijk benoemd tot voorzitter. Rijsdijk is voorzitter van de NVVB, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Hij is sinds januari 2013 al actief als vice-voorzitter van de EVS.

P10
In het dagelijks bestuur van de P10, het samenwerkingsverband plattelandsgemeenten, zijn vier nieuwe leden benoemd. Het gaat om de wethouders Harry Scholten, Theo Meskers en Paul Sanders en Jack Werkman. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de gemeenten Hof van Twente, Hollands Kroon, Peel en Maas en Sluis.

Marieke van Wallenburg
Met ingang van 1 november is Marieke van Wallenburg benoemd tot directeur- generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van Wallenburg is momenteel directeur Middelen & Control/Concerncontroller bij de gemeente Rotterdam. Eerder werkte zij in verschillende functies bij het ministerie van Financiën.

Betty de Boer
Regio Groningen- Assen (RGA) heeft met de benoeming van Betty de Boer een nieuwe directeur. Zij volgt Rolinde Weide op. De Boer heeft voor verschillende overheden en bedrijven gewerkt. In 2004 begon ze een eigen adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf en de overheid. Ze was lid van de gemeenteraad van Groningen en van de Tweede Kamer voor de VVD.

Ali Flikkema
In Westerwolde start Ali Flikkema op 19 november 2018 als nieuwe gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Ze volgt interim gemeentesecretaris Jan Wibiër op. Flikkema was de afgelopen zestien jaar werkzaam bij de gemeente Groningen in diverse functies waaronder manager/ directeur bij onder meer de GGD en binnen het Sociaal Domein.

VGG
Het bestuur van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), een van de provinciale afdelingen van de VNG, heeft een andere samenstelling. De volgende wethouders zijn aangetreden als nieuw bestuurslid: wethouder Erik Drenth van Midden-Groningen, wethouder Giny Luth van Westerwolde, wethouder Johan Hamster van Stadskanaal, wethouder Erich Wünker van Oldambt en wethouder Lea van der Tuin van Appingedam.

Raad van State
Frank de Grave, Marijke Vos en Bert- Jan Houtzagers zijn staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State geworden. Frank de Grave en Marijke Vos zijn lid van de Eerste Kamer, Bert-Jan Houtzagers is werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen als Landsadvocaat.

Piet van Elteren
In Ede is Piet van Elteren vanaf 1 september gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Het gaat om een tijdelijke functie van ongeveer een half jaar. Van Elteren werkte eerder als adjunct-algemeen directeur in Zevenaar. Daarvoor was hij gemeentesecretaris in Nieuwegein en Leusden.

Sander Schelberg
Burgemeester Sander Schelberg (VVD, 53) is herbenoemd tot burgermeester van Hengelo. Hij begint aan zijn tweede termijn als burgemeester van Hengelo. Schelberg was eerder burgemeester in Schermer en Teylingen, lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, beleidsmedewerker bij de VNG en raadslid in Den Haag.

Els Boers
De gemeenteraad van Heumen heeft Els Boers benoemd tot interim-griffier. Boers is eigenaar van Krachtig Lokaal Bestuur en was eerder dit jaar interim- griffier in Duiven en daarvoor onder andere in Velsen, Leusden en Haaren.

Ron Waverijn
Na een loopbaan van ruim 40 jaar in het openbaar bestuur neemt Ron Waverijn per 1 januari 2019 ontslag als raadsgriffier van Veere. Vanaf die dag gaat hij met pensioen. Waverijn heeft de functie van raadsgriffier bekleed vanaf de datum waarop het duale stelsel werd ingevoerd. Voordat hij de functie van raadsgriffier ging vervullen heeft hij bij diverse gemeenten gewerkt als jurist waaronder in Domburg.


Overleden:
Henk Breeveld is op 89-jarige leeftijd overleden. Breeveld was burgemeester van de gemeenten Bladel en Netersel (1973-1987) en Drunen (1987-1994). Daarna was hij twee keer waarnemend burgemeester van Lith in 1995 en in 2000-2001.

Op 89-jarige leeftijd is Frans Willekens overleden. Willekens was van 1970 tot en met 1990 gemeenteraadslid voor de Lijst Ospel en later het CDA. Van 1986 tot en met 1990 was Willekens wethouder in Nederweert. Lange tijd had hij zitting in de Provinciale Staten van de provincie Limburg.

Oud-wethouder Jan Burger is op 61-jarige leeftijd overleden. Burger was lang actief voor de SP in Culemborg en Wijk bij Duurstede. Hij was drie jaar wethouder in Culemborg en elf jaar in Wijk bij Duurstede. Burger stopte in maart 2017 als wethouder. Over de reden was hij even open als hij volgens collega’s in de omgang met mensen was. Burger bleek de zeldzame combinatie van dementie en de spierziekte ALS te hebben.

Op 78-jarige leeftijd is Marten Bierman overleden. Hij was acht jaar Eerste Kamerlid, eerst als onafhankelijk lid en daarna namens de OSF (de Onafhankelijke SenaatsFractie) ook als eenmansfractie). Hij was vier jaar wethouder in Zandvoort namens de Ouderen Partij Zandvoort. Namens de partij De Groenen was hij nog duo-raadslid in Amsterdam.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!