of 59130 LinkedIn

Personalia 19-2016

Achttien personen hebben gesolliciteerd naar de burgemeestersvacature in Tytsjerksteradiel, onder wie 5 vrouwen. Van de kandidaten zijn er 7 lid van de VVD, 4 van de PvdA, 3 van GroenLinks, 2 van het CDA en 1 van D66. 

Ard van der Tuuk
Ard van der Tuuk

Ard van der Tuuk 
Vanaf 1 oktober is Ard van der Tuuk (PvdA, 47) waarnemend burgemeester van Grootegast. Tot afgelopen april was Van der Tuuk gedeputeerde in de provincie Drenthe. Hij volgt burgemeester Kor Dijkstra op, die op 7 juni plotseling overleed. Van der Tuuk blijft waarnemend burgemeester tot de herindeling tussen de gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn tot de gemeente Westerkwartier een feit is. Beoogde fusiedatum is 1-1-2019. 

Hennie Schuman
In de provincie Overijssel is Hennie Schuman benoemd tot hoofd van de eenheid Natuur en Milieu. Hij volgt Thea Hofs op die in september met pensioen is gegaan. Schuman is sinds 1980 werkzaam bij de provincie. Sinds 2013 werkt Schuman als programmaleider van de ontwikkelopgave EHS/ N2000 aan het toekomstbestendig te maken van de N2000 gebieden in Overijssel.

Philip van Veller
Per 1 oktober is Philips van Veller aan de slag gegaan als managing consultant bij Berenschot. Van Veller was acht jaar bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werkzaam als directiesecretaris en hoofd Bestuursbureau. De laatste maanden was hij hoofd van het Expertisecentrum Informatiebeleid. Eerder werkte hij onder andere bij het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer.

Thomas Steenkamp
Burgemeester Thomas Steenkamp van West Maas en Waal heeft ontslag genomen per 16 juni 2017. Op die datum eindigt zijn derde termijn. Steenkamp is in 2017 18 jaar burgemeester van West Maas en Waal. Daarvoor was hij acht jaar burgemeester van Hontenisse. Zijn bestuurlijke carrière begon 35 jaar geleden in de gemeente Dongen, waar hij respectievelijk raadslid, wethouder en loco-burgemeester is geweest.

Jan Waaijer
In Strijen is Jan Waaijer (CDA, 64) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij volgt Aart Jan Moerkerke op, die werd benoemd tot burgemeester van Papendrecht. Met het oog op de toekomstige gemeentelijke herindeling in de Hoeksche Waard is besloten tot het benoemen van een waarnemend burgemeester. Waaijer was eerder burgemeester van Schipluiden, Ridderkerk en Zoetermeer. Daarna was hij waarnemend burgemeester in Woerden en Oegstgeest.

Carla Moonen
Waterschap Brabantse Delta neemt het voorzitterschap over van de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB). Per 25 augustus 2016 is dijkgraaf Carla Moonen de nieuwe voorzitter van het bestuur. De NBWB is een bestuurlijke samenwerking van de Brabantse waterschappen. Daarin trekken de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland samen op, om de gezamenlijke belangen te behartigen.

Henk Mensink
Bij het waterschap Limburg is Henk Mensink benoemd tot nieuwe secretaris-directeur. De benoeming gaat in op 1 januari 2017, de startdatum van het nieuwe waterschap. Mensink is momenteel gemeentesecretaris in Peel en Maas.

Ben Tuithof
In Uden stopt wethouder Ben Tuithof. Tuithof geeft als reden dat het wethouderschap niet meer te combineren valt met zijn andere werkzaamheden. Hij is vanaf april 2014 wethouder van Uden.

Bert Kandel
De gemeentesecretaris van Moerdijk, Bert Kandel, treedt per 1 februari 2017 terug. Hij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de seniorenregeling. Kandel is sinds september 2008 gemeentesecretaris in Moerdijk. Daarvoor was hij in diverse managementfuncties werkzaam, onder andere als stadsmarinier in de gemeente Rotterdam en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bas Verkerk
In De Bilt is Bas Verkerk benoemd tot waarnemend burgemeester. Verkerk is benoemd in verband met het vertrek van burgemeester Arjen Gerritsen, die per 27 september is benoemd tot burgemeester van Almelo. Verkerk was eerder onder andere wethouder in Den Haag en burgemeester van Delft.

Ilse Overzier en Sjoukje Alta
Bij de gemeente Amsterdam zijn twee nieuwe stadsdeelsecretarissen benoemd: Ilse Overzier is de nieuwe stadsdeelsecretaris van stadsdeel West en Sjoukje Alta is de nieuwe stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oost. Overzier was onder meer wethouder in Langedijk en adjunct-gemeentesecretaris in Bennebroek. Alta heeft een lange carrière bij de gemeente Amsterdam en werkt sinds 2014 als gebiedsmanager van het gebied Oud-Oost.

Nationale Parken
De provincie Limburg heeft voor de Nationale Parken Maasduinen, Groote Peel en Meinweg de nieuwe voorzitters benoemd. Ook het Nationaal Landschap Zuid-Limburg krijgt voor de eerste keer een boegbeeld. Bert Kersten (Maasduinen), Herman Vrehen (Groote Peel), Ricardo Offermans (De Meinweg) en Toine Gresel (Nationaal Landschap Zuid-Limburg) zijn per 1 september 2016 aan hun nieuwe klus begonnen. De nieuwe voorzitters zijn geen onbekenden in Limburg. Bert Kersten was eerder onder meer wethouder van Venray, gedeputeerde van Limburg en voorzitter van voetbalclub MVV. Herman Vrehen was eerder ook gedeputeerde van Limburg. Ricardo Offermans was burgemeester van Meerssen en Roerdalen. Toine Gresel is oud-burgemeester van de gemeenten Nistelrode, Sint Anthonis, Dronten en Heerlen. Ook was hij, tot vorig jaar, voorzitter van het Waterschap Peel en Maasvallei.

Barometer:
Openstaande vacatures: 13,6 duizend
Aan het einde van het eerste halfjaar van 2016 stonden er 13,6 duizend vacatures open in het onderwijs en openbaar bestuur. Dat is een verdubbeling ten opzichte van begin 2013.
Bron: CBS

Roy Beijnsberger
Sinds 1 oktober is Roy Beijnsberger directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij woningcorporatie Woonbedrijf. Hij heeft ruim 15 jaar bij de gemeente Eindhoven gewerkt, waarvan meer dan 6 jaar als lid van de directieraad. Daarvoor werkte hij bij het toenmalige Werk, Zorg en Inkomen en was hij korte tijd sectorhoofd Grond en Vastgoed.

Jeroen Nobel
De ambtstermijn van Jeroen Nobel, waarnemend burgemeester van Aalsmeer, wordt verlengd. De vacature van burgemeester zal worden opengesteld nadat de inwoners van Aalsmeer in 2018 een nieuwe gemeenteraad hebben gekozen. Nobel is per 18 mei 2015 benoemd vanwege de verziekte bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer.

Lambert Verheijen
Dijkgraaf Lambert Verheijen is herbenoemd tot voorzitter van waterschap Aa en Maas. De benoeming gaat in per 1 januari 2017 en geldt voor een periode van zes jaar. Verheijen is sinds 1 januari 2005 dijkgraaf bij waterschap Aa en Maas. Daarvoor was hij gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant. Inmiddels is hij ook lid van de Eerste Kamer.

Loes Mulder
Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Loes Mulder benoemd tot secretaris- generaal. De benoeming is per 29 augustus 2016 ingegaan. Mulder is sinds 2014 directeur- generaal voor de Algemene Bestuursdienst. Daarvoor was zij directeur-generaal Vreemdelingenzaken, destijds onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vanaf 2012 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Mulder volgt Ton Annink op.

Rekenkamer Arnhem
In Arnhem zijn drie externe leden van de Rekenkamer geïnstalleerd. Lydia Zwier-Kentie en Hans Verdellen zijn gekozen tot leden. Arie Teeuw werd gekozen tot voorzitter. Deze benoeming werd noodzakelijk nadat de leden van de vorige Rekenkamer hun functie op 1 januari van dit jaar hadden neergelegd. Teeuw is partner van Publiek.nl en tevens voorzitter van de Rekenkamer in Wageningen. Verdellen is algemeen directeur van Public Profit, een onderzoeksbureau voor lokale overheden en lid van de Rekenkamer in Heusden. Zwier-Kentie is zelfstandig professional (Dionysia Advies) en lid van de Rekenkamers in Woerden, Ede en van de samenwerkende gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland.

Marjolijn Sonnema
Met ingang van 1 september is Marjolijn Sonnema benoemd tot directeur- generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken. Sonnema is sinds september 2014 directeur Wegen en Verkeersveiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Sandor Gaastra
Bij het ministerie van Economische Zaken wordt Sandor Gaastra directeur- generaal Energie, Telecom en Mededinging. De benoeming is per 15 september 2016 ingegaan. Gaastra volgt Mark Dierikx op. Gaastra is sinds juni 2013 directeur- generaal Politie en sinds eind 2010 plaatsvervangend directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ivar Nijhuis
Per 1 juli is Ivar Nijhuis directeur Communicatie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie geworden. Hij volgt Anne-Marie Stordiau op die eind vorig jaar is benoemd tot Ambassaderaad Veiligheid en Justitie bij de Nederlandse ambassade in Londen. Nijhuis is sinds 2015 programmadirecteur Vliegramp MH17 bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor was hij onder andere directeur Communicatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vacature Commissaris van de Koning
Het ambt van commissaris van de koning in de provincie Fryslân is per 13 september 2016 vacant. U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van de afdeling politieke ambtsdragers/kabinet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt solliciteren op deze vacature tot 24 oktober 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 29 september 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Burgemeesters vacature
Doetinchem
Het burgemeesterschap van Doetinchem is vacant per 1 juli 2016. De gemeente heeft circa 56.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.540,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 5 november 2016. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 7 oktober 2016 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Emmen
Het burgemeesterschap van Emmen is vacant per 27 mei 2016. De gemeente heeft circa 107.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.818,34 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 22 oktober 2016. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 30 september 2016 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Gulpen-Wittem
Het burgemeesterschap van Gulpen-Wittem is vacant per 22 april 2016. De gemeente heeft circa 14.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 28 oktober 2016. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 7 oktober 2016 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Renkum
Het burgemeesterschap van Renkum is vacant per 1 mei 2016. De gemeente heeft circa 31.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 5 november 2016. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 10 oktober 2016 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Jan Baerends
De Baarnse CDA-wethouder Jan Baerends is per 1 oktober vertrokken. Volgens de gemeente heeft de politicus het besluit vanwege gezondheidsklachten moeten nemen. Baerends lijdt al enige tijd aan een ernstige ziekte.

Wilma Delissen
De burgemeester van Peel en Maas, Wilma Delissen–van Tongerlo blijft ook de komende zes jaar burgemeester. Haar tweede ambtstermijn is op 1 oktober begonnen. Eerder was ze burgemeester van Grave en wethouder van de gemeenten Laarbeek en Heeze-Leende.

Oudewater
Het college van Oudewater is gevallen. Met een motie van wantrouwen hebben coalitiepartij Onafhankelijken en oppositiepartij VVD/D66 de wethouders Ad de Regt (CDA) en Bert Vermeij (Onafhankelijken) naar huis gestuurd. De Onafhankelijken nemen het volledige college kwalijk dat het moties van de raad niet (goed) uitvoert en in elk geval niet luistert naar de raad.

Anne de Baat
Met ingang van 1 november wordt Anne de Baat de nieuwe gemeentesecretaris van Capelle aan den IJssel. De Baat is momenteel gemeentesecretaris in Rijswijk. Hij volgt waarnemend gemeentesecretaris Arend Ruijmgaart op.

Anny Attema
Burgemeester Anny Attema is met ingang van 1 oktober 2016 voor een termijn van zes jaar herbenoemd tot burgemeester van Ridderkerk. Attema is sinds 1 oktober 2010 burgemeester van Ridderkerk. Daarvoor was ze onder andere wethouder sociale zaken en werk in Vlaardingen.

Helmy Koolen
In Maastricht is Helmy Koolen benoemd tot nieuwe manager van het team Economie en Cultuur. Koolen is nu werkzaam als teammanager Economie en Ruimte in Sittard-Geleen. Eerder werkte ze voor de universiteiten Utrecht, Eindhoven en Heerlen en voor de provincie Limburg.