of 58952 LinkedIn

Personalia 18-2018

In Westerwolde is Jan Wibiër benoemd tot interim gemeentesecretaris. Wibiër was eerder secretaris bij provincie Fryslân, algemeen directeur in Groningen, directeur bij provincie Groningen en gemeentesecretaris in Delfzijl.

Marcel Delhez
Marcel Delhez

Marcel Delhez 
De gemeenteraad van Veldhoven heeft Marcel Delhez (VVD, 51) voorgedragen als nieuwe burgemeester voor Veldhoven. Delhez volgt Jack Mikkers (VVD, 50) op, die burgemeester in Den Bosch werd. Op dit moment is Letty Demmers-van der Geest (D66, 66) waarnemend burgemeester. Delhez is sinds 2015 burgemeester in Noord-Beveland. Eerder was hij wethouder in Uden. 

Willemijn van Hees
De gemeenteraad van Heusden heeft Willemijn van Hees (VVD, 40) voorgedragen als burgemeester. Van Hees is nu nog burgemeester van Geertruidenberg. Daarvoor was zij wethouder in Zundert. Op dit moment is Roel Augusteijn (CDA, 70) waarnemend burgemeester. Hij vervangt tijdelijk Jan Hamming (PvdA, 52), die burgemeester van Zaanstad werd.

Peter de Jong
Burgemeester Peter de Jong (PvdA, 56) is herbenoemd tot burgemeester van Westvoorne. De Jong is sinds 1 augustus 2006 burgemeester van Westvoorne. Eerder was hij wethouder in Spijkenisse.

Marga Vermue
Burgemeester Marga Vermue (CDA, 56) van Sluis is benoemd tot voorzitter van het algemeen bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). Ze volgt burgemeester Rob van der Zwaag van Veere op. Vermue zat eerder (van 2002 tot 2012) in VZGbestuur toen ze nog wethouder van Borsele was.

Herke Elbers
Bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) is Herke Elbers gekozen tot voorzitter. Haar voorganger, Gabrielle Haanen, gemeentesecretaris in Utrecht, had de maximale zittingstermijn bereikt. Elbers is sinds 2014 gemeentesecretaris van Amersfoort. Hiervoor heeft zij jarenlang gewerkt in Amsterdam, onder meer als stadsdeelsecretaris. Binnen de VGS vervult zij al de rol van vertrouwenspersoon voor gemeentesecretarissen.

Eva van der Bruggen
Met ingang van 1 september is Eva van der Bruggen benoemd tot gemeentesecretaris van Texel. Ze werkte tot voor kort in Pijnacker- Nootdorp als manager en hoofd van de afdeling Communicatie. Eerder werkte ze bij het ministerie van Economische Zaken, het Hoogheemraadschap Rijnland en in de Tweede kamer. Van der Bruggen volgt interimgemeentesecretaris Theo van Waes op, die waarnam voor Rob van Menen.

Henk Tiesinga
Met ingang van 10 oktober is Henk Tiesinga (CDA, 69) benoemd tot waarnemend burgemeester van Noordoostpolder. Hij is de opvolger van Aucke van der Werff (CDA,65), die na bijna acht jaar vertrekt. Tiesinga was eerder dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland en lid van de Eerste Kamer.

Hein van Stokkom
Hein van Stokkom stopt per 1 oktober 2018 als secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta. Vanaf die datum zal Van Stokkom parttime in dienst blijven als directeur bijzondere projecten en daarnaast met deeltijdpensioen gaan. Van Stokkom was sinds januari 2004 secretaris-directeur.

Harald Bergmann
Burgemeester Harald Bergmann (VVD, 53) is herbenoemd tot burgemeester van Middelburg. Bergmann werd in 2012 benoemd als opvolger van Koos Schouwenaar (VVD). Daarvoor was hij burgemeester van Albrandswaard.

Jos Som
In Kerkrade blijft Jos Som (CDA, 66) aan als waarnemend burgemeester. Som al 18 jaar burgemeester van Kerkrade. Hij zou in december 2018 met pensioen gaan, maar blijft nu even als waarnemer tot er een nieuwe burgemeester voor Kerkrade is gevonden. Voor Som naar Kerkrade kwam, was hij burgemeester van Gulpen- Wittem, Gulpen en waarnemend burgemeester van Wittem.

Gerrit Jan Gorter
De gemeenteraad van Zeewolde heeft burgemeester Gerrit Jan Gorter (58) voorgedragen voor herbenoeming. Gorter is sinds januari 2007 burgemeester van Zeewolde. In januari 2013 is hij herbenoemd. Zijn huidige termijn loopt begin januari 2019 af. Eerder was Gorter wethouder in Raalte voor de lokale politieke groepering Gemeentebelangen Raalte.

Liesbeth Spies
Burgemeester Liesbeth Spies (CDA, 52) van Alphen aan den Rijn is genomineerd voor de titel World Mayor 2018. Spies staat op een shortlist van 27 burgemeesters uit de hele wereld. Zij is de enige Nederlandse op de lijst. Spies is sinds december 2014 burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Annemarie Jorritsma
Bij de Floriade Almere 2022 is Annemarie Jorritsma tot commissaris-generaal. Voormalig minister en vicepremier Jorritsma was van 2003 tot 2015 burgemeester van Almere. Sinds 2015 is zij voorzitter van de fractie van de VVD in de Eerste Kamer.

Peter Castenmiller is sinds juli 2018 voorzitter van de rekenkamer van Delft. Als politicoloog is hij al vele jaren actief met onderzoek en advies in het decentraal bestuur. Momenteel is hij werkzaam bij PBLQ. Eerder heeft hij gewerkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast was hij twaalf jaar lid en voorzitter van de rekenkamer van de provincie Zeeland.


Burgemeesters vacature
Achtkarspelen
Het burgemeesterschap van Achtkarspelen is vacant per 14 januari 2019. De gemeente heeft circa 28.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.560,55 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 10 oktober 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 18 september 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Heerde
Het burgemeesterschap van Heerde is vacant per 15 oktober 2017. De gemeente heeft circa 18.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.569,19 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 16 oktober 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 24 september 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Marc Knaapen
Met ingang van 1 oktober begint Marc Knaapen als interim-gemeentesecretaris/ algemeen directeur in Overbetuwe. Knaapen werkte eerder als gemeentesecretaris in Weert en is op dit moment interim-gemeentesecretaris in Reusel-De Mierden. Knaapen volgt in Overbetuwe Christian van den Berg op, die in dienst treedt bij organisatieadviesbureau WagenaarHoes.

René Grotens
Aan het eind van dit jaar neemt gemeentesecretaris Ineke Lissenberg na 10 jaar afscheid van Zeist. Ze gaat met pensioen. René Grotens volgt haar op per 1 januari 2019. Grotens vervult momenteel de functie van loco-gemeentesecretaris en concernmanager in Zeist. Hij was eerder directeur bedrijfsvoering en hoofd personeel in Zeist. Daarvoor was hij beleidsmedewerker bij de ministeries van BZK en Defensie. Hij is daarnaast verbonden aan de Vrije Universiteit als docent/onderzoeker.

Geert Dijkstra
Vanaf 1 september is Geert Dijkstra directeur van het Posthuis Theater in Heerenveen. Het gaat om een tijdelijke functie van anderhalf jaar. Dijkstra is sinds 2010 werkzaam bij de gemeente Heerenveen. Eerst als adviseur Personeel en Organisatie (P&O) en later ook als teamleider P&O. Dijkstra combineert de nieuwe functie met een deel van zijn huidige taken. Dijkstra volgt directeur Gerard Wolters op, die met pensioen is gegaan.

Tjibbe Joustra
Tjibbe Joustra is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Hij volgt hiermee Bruno Bruins op, die minister is geworden. Joustra is tevens voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Eerder gaf de hij leiding aan het UWV, was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw.


Overleden:
Op 93-jarige leeftijd is Govert van Tets overleden. Van Tets was in de periode 1977-1987 Eerste Kamerlid voor de VVD. Hij was geruime tijd werkzaam bij het pensioenfonds van Unilever. Verder was hij lid van de raad van Openbaar Lichaam Rijnmond en daarvan korte tijd dagelijks bestuurder, en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Oud-burgemeester van Vledder Tom Maagendans is op 75-jarige leeftijd in Wolvega overleden. Maagdendans werd in 1989 burgemeester van Vledder. Eerder was hij wethouder van Ooststelingwerf.

Cees Vos, oud-burgemeester van Schaijk, is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1979 tot 1990 burgemeester in het toen nog zelfstandige Schaijk.

Oud-burgemeester Henk de Kort is op 84-jarige leeftijd overleden. De Kort was lange tijd burgemeester van Kerkwijk, waar hij eerder ook wethouder was.

Op 77-jarige leeftijd is Arend Ketting overleden. Ketting (PvdA) was ruim 10 jaar wethouder in Spijkenisse. Hij stopte in 2002 na 23 jaar politiek actief te zijn geweest.  

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!