of 59130 LinkedIn

Personalia 18-2017

Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek heeft Mark Boumans aangewezen als nieuwe voorzitter. Boumans is sinds mei burgemeester van Doetinchem. Ook nieuw in het bestuur is Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk.

Anja Thijs-Rademakers
Anja Thijs-Rademakers

Anja Thijs-Rademakers 
Burgemeester Anja Thijs-Rademakers (CDA, 65)vertrekt na negen jaar als burgemeester van Eersel. Ze doet dit vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Thijs-Rademakers was sinds 3 maart 2008 burgemeester van Eersel. Eerder was zij onder meer wethouder in Someren. 

Gert-Jan Krabbendam
In Maastricht is Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks) benoemd tot wethouder. Hij volgt Gerdo van Grootheest op, die burgemeester in Culemborg is geworden. Krabbendam was eerder lid van Provinciale Staten van Limburg.

Erik Grobben
In Dinkelland is Erik Grobben benoemd tot gemeentesecretaris. Hij was directeur dienstverlening bij Noaberkracht, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie tussen Dinkelland en Tubbergen. De afgelopen drie jaar heeft hij de functie van gemeentesecretaris waargenomen voor Alex Damer, die om gezondheidsredenen eervol ontslag heeft gekregen. Grobben wordt ook algemeen directeur van Noaberkracht.

Bertus Brinkman
In Weert is Bertus Brinkman benoemd tot gemeentesecretaris. Brinkman vervulde deze positie sinds 1 maart 2016 als waarnemer. Hij is drie jaar bij de gemeente Weert in dienst. Sinds maart jongstleden als waarnemend gemeentesecretaris en daarvoor in de hoedanigheid van directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening. Hij was eerder gemeentesecretaris in Veldhoven en Leidschendam- Voorburg. Brinkman volgt Marc Knaapen op.

Lars Wieringa
In Beverwijk is Lars Wieringa benoemd tot raadsgriffier. Wieringa was eerder (interim-) griffier in Bussum, Culemborg en Amstelveen. Daarvoor was hij wethouder in Putten. Hij volgt in deze functie Martin van Engelshoven- Huls op die begin 2017 raadsgriffier van Weesp is geworden. In de tussentijd was Martin Frensel interim-griffier.

Cora Smelik
Bij de omgevingsdienst Regio Arnhem is per 1 september Cora Smelik de nieuwe algemeen directeur. Smelik was directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Twente. Daarvoor was ze werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank. Ze volgt Ben Robben op, die vanaf de oprichting in 2013 algemeen directeur was.

Arjen Schepers
Veiligheidsregio IJsselland heeft Arjen Schepers per 1 september 2017 benoemd als commandant brandweer/ directeur veiligheidsregio. Deze functie nam hij al waar sinds december 2016. Van 2007 tot 2014 was hij commandant bij de gemeentelijke brandweer in Kampen en Steenwijkerland. Na de regionalisering van de brandweer in 2014 werd hij clustercommandant midden bij Veiligheidsregio IJsselland.

Rogier van der Sande
De nieuwe dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland is Rogier van der Sande. Van der Sande volgt Gerard Doornbos op, die per 1 september met pensioen gaat. Van der Sande (VVD) was tot voor kort gedeputeerde van Zuid-Holland. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Leiden.

Barometer: Vergrijzing zet door
Ouder
De gemiddelde leeftijd van werknemers bij de waterschappen blijft stijgen en is in 2016 48,2 jaar. In 2014 was het nog 47,8 jaar. 29 procent van de werknemers is inmiddels 55 jaar of ouder.
Bron: HR monitor waterschappen 2016

Renske van der Tempel
Na ruim zes jaar neemt Renske van der Tempel afscheid als raadsgriffier van Albrandswaard. Op 1 oktober gaat zij aan de slag als bestuursadviseur bij het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Van der Tempel werkte eerder als juridisch adviseur bij de provincie Friesland en als griffier in Achtkarspelen.

Bladel
In Bladel zijn de wethouders Wim van der Linden (VHP, Vrije Hapertse Partij) en Fons d’Haens (CDA) opgestapt, nadat een motie van wantrouwen tegen hen werd aangenomen. Twee nieuwe wethouders, Marko van Dalen (VVD) en Jan Heijman (Bladels Belang en Bladel Transparant), werden benoemd. De motie werd ingediend door de voormalige coalitiefractie PRO5 en oppositiefracties Bladel Transparant, Bladels Belang en VVD. Die vier fracties zetten de coalitiepartijen CDA en VHP buitenspel op twee grote dossiers door met elkaar in zee te gaan.

Ad Anthonissen
Met ingang van 5 september is Ad Anthonissen begonnen als interim-griffier van de raad van Molenwaard. Hij is op dit moment nog directeur van ABGL, een bureau gericht op mobiliteit en interimmanagement in het publieke domein. Deze functie combineert hij met het griffierschap van Molenwaard. Anthonissen is de tijdelijke opvolger van Bas Nootenboom, die op 1 juni dit jaar gemeentesecretaris van Molenwaard werd.

Kees Jan de Vet
Bij het waterschap Brabantse Delta is Kees Jan de Vet benoemd tot dijkgraaf. Per 1 september begint hij in zijn nieuwe functie. De Vet is de opvolger van Carla Moonen die per 1 maart 2017 een nieuwe baan heeft aanvaard bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Huub Hieltjes was de afgelopen maanden waarnemend dijkgraaf. De Vet was eerder burgemeester van Prinsenbeek en Leusden, waarnemend burgemeester van Westvoorne en Culemborg en directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Jos Heijmans
Burgemeester Jos Heijmans (D66) is voor een tweede termijn benoemd tot burgemeester van Weert. Heijmans is sinds oktober 2011 burgemeester van Weert. Hij was eerder burgemeester in Haelen en Bernheze en wethouder in Steenbergen.

Funs Bergmans
In Westland heeft de gemeenteraad Funs Bergmans benoemd tot griffier. Bergmans was tot die datum griffier in Papendrecht en daarvoor in Berkel en Rodenrijs. Hij volgt Nico Broekema op.

Ommen
In Ommen zijn de raadsleden Ilona Lagas (VVD) en Theo Katerberg (CDA) benoemd tot wethouder. Zij nemen de taken van wethouder Hans ter Keurst, die langdurig ziek is, tijdelijk over. Lagas en Katerberg doen dat in deeltijd: ieder 50 procent. Wethouder Hans ter Keurst is afwezig door ziekte.

Chris Kuijpers
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt Chris Kuijpers directeur-generaal Bestuur en Wonen. Kuijpers is sinds 2012 directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was hij onder andere directeur- generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directeur-generaal Ruimte en directeur Realisatie en Ontwikkeling bij het toenmalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Laurens de Graaf
De gemeenteraad van Lopik heeft Laurens de Graaf (CDA, 40) voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. De Graaf is nu nog lector aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en eigenaar van een adviesbureau. In Lopik volgt hij Renate Westerlaken-Loos (CDA) op die in februari directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds werd. Op dit moment is Jan Pieter Lokker (CDA) waarnemer.

Anne Thielen
In Venray is Anne Thielen (CDA) benoemd tot wethouder. Ze volgt Lucien Peeters op. Thielen is acht jaar actief binnen het CDA, als commissie- en raadslid. Zij is werkzaam als adviseur van CDA-gedeputeerde Hubert Mackus. Peeters besloot om persoonlijke redenen zijn functie als wethouder neer te leggen.

Richard van Zwol
Met ingang van 1 oktober is Richard van Zwol benoemd tot staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State. Van Zwol is sinds 2013 secretaris- generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij secretaris- generaal van het ministerie van Financiën en van het ministerie van Algemene Zaken.

Ad van den Oever
In Veldhoven is Ad van den Oever (VVD) benoemd tot wethouder. Van den Oever neemt de plek in van wethouder Nicole Ramaekers (Veldhoven Samen Anders). Zij werd begin mei burgemeester in Gulpen- Wittem. Van den Oever was jarenlang directeur bij een scholengemeenschap. Sinds 2006 maakt hij deel uit van de VVD-fractie. Van 2010 tot 2014 was hij fractievoorzitter.

Smallingerland
Pieter van der Zwan en Jouke de Jong, beide van de ChristenUnie, zijn benoemd tot wethouder in Smallingerland. Zij vervangen in een duobaan de afgelopen zomer teruggetreden wethouder Marja Krans. Zij trok haar conclusie na het bekend worden van de negatieve uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw inzake de vernieuwbouw van schouwburg De Lawei.

Toon Mans
Burgemeester Toon Mans (VVD, 51) is herbenoemd tot burgemeester van Castricum. De nieuwe ambtstermijn ging in op 1 september 2017. Hij begint aan zijn tweede periode als burgemeester van Castricum. Hiervoor was hij burgemeester van Hillegom en wethouder in Brielle.

Wouter Slob
Bij het waterschap Zuiderzeeland is Wouter Slob benoemd tot nieuwe secretaris-directeur. Slob is vanaf juni 2012 gemeentesecretaris van Medemblik. Eerder was hij gemeentesecretaris in Harlingen. Hij treedt uiterlijk 1 oktober 2017 in dienst bij het waterschap.

Frank de Vries
Per 1 oktober is Frank de Vries (PvdA, 52) benoemd tot waarnemend burgemeester van Ten Boer. De benoeming geldt voor onbepaalde tijd zolang het proces van gemeentelijke herindeling waarin Ten Boer betrokken is, duurt. De Vries werd in 2002 lid van de gemeenteraad van Groningen, daarna was hij wethouder in die stad. Hij volgt André van de Nadort (PvdA) op, die sinds begin september burgemeester van Weststellingwerf is.

Mirjam Kuin
In Groningen is Mirjam Kuin benoemd tot beoogd directeur van WIJ Groningen. Ze is daarmee de eerste medewerker van de nieuwe organisatie, die op 1 januari 2018 op eigen benen gaat staan. Kuin werkte zowel in het bedrijfsleven als in het sociaal domein. Op het laatst als directeur Werkleerbedrijven bij Alescon in Assen.

IJsselstein
Het college van IJsselstein is opnieuw gevallen. Nadat CDA-wethouder Vincent van den Berg eind augustus opstapte, hebben de overgebleven drie wethouders eveneens de handdoek in de ring geworpen. Struikelblok blijft de ambtelijke samenwerking met de gemeente Montfoort en de verzuurde verhoudingen tussen het college en de gemeenteraad. Voor de wethouders Marijke van Beukering (D66) Hans Lappee (GroenLinks) en Chris Baerveldt (SP) was de motie van wantrouwen, die de lokale partij LDIJ indiende tegen het college, de directe aanleiding om op te stappen.

Robbert Halffman
In Deurne is Robbert Halffman benoemd tot gemeentesecretaris. Op dit moment is Halffman gemeentesecretaris in Beesel. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de intergemeentelijke samenwerking in het sociaal domein in Noord-Limburg. Halffman was al eerder werkzaam in Deuren, tussen 1999 en 2003 was hij financieel adviseur en controller. Hij volgt Gert-Jan Kusters op, die op 1 september vertrok naar de gemeente Sittard-Geleen.

Peter Derk Wekx
De nieuwe gemeentesecretaris in Alphen aan den Rijn is Peter Derk Wekx. Hij was directeur stedelijke ontwikkeling en financiën en werkt sinds 1 januari 2016 in Alphen aan den Rijn. Daarvoor heeft hij onder andere gewerkt bij de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland. Wekx volgt Pieter Jeroense op, die plaatsvervangend algemeen directeur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is geworden.

Fred de Graaf
In Heerde is Fred de Graaf (VVD, 67) benoemd tot waarnemend burgemeester. Door het afscheid van burgemeester Inez Pijnenburg (VVD, 68) is deze functie per 15 oktober vacant. De Graaf was eerder burgemeester van Leersum Vught en Apeldoorn. Hij was waarnemend burgemeester van Bronckhorst, Amstelveen en Enschede. Daarnaast was hij geruime tijd lid van de Eerste Kamer.

Evert Jan Nieuwenhuis
De gemeenteraad van Waddinxveen heeft besloten om Evert Jan Nieuwenhuis (SGP, 40) aan te bevelen als nieuwe burgemeester. Nieuwenhuis is sinds 2014 wethouder in Lisse. Hij volgt Bert Cremers op. Cremers (PvdA, 68) heeft om gezondheidsredenen zijn functie neergelegd. Koos Karssen (CDA, 72) is op dit moment nog waarnemend burgemeester.

In de Personalia van Binnenlands Bestuur 18 is bij het vermelden van de voordracht van Evert Jan Nieuwenhuis als burgemeester van Waddinxveen een fout gemaakt. Bert Cremers neemt op 27 oktober afscheid als burgemeester van Waddinxveen omdat hij met pensioen gaat. Hij is in de periode februari – april vervangen door Koos Karssen vanwege ziekte.

Sietze Ypma
In Oudewater is Sietze Ypma (69) benoemd tot wethouder namens de Onafhankelijken. Hij volgt Bert Vermeij op, die per 1 september stopte als wethouder. Vermeij zag geen kans om het wethouderschap nog langer te combineren met zijn baan. Ypma woont en werkt als huisarts ruim veertig jaar in Oudewater.

Overleden
Op 64-jarige leeftijd is Margriet Massier (PvdA) overleden. Massier was raadslid in de toenmalige gemeente Zuidwolde. In 1995 werd ze van Provinciale Staten in Drenthe, waar ze ook fractievoorzitter werd. In 1999 werd ze gedeputeerde in dezelfde provincie. Door problemen met haar gezondheid werd ze in 2003 gedwongen te stoppen als gedeputeerde.

Ewout Irrgang
Met ingang van 1 september is Ewout Irrgang lid van het College van de Algemene Rekenkamer. Irrgang was technisch directeur te Dar-es-Salaam (Tanzania) voor de Stichting PharmAccess. Hij was in de periode 2005-2012 lid de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de SP.

Richard de Boer
Burgemeester Richard de Boer (VVD) wordt per 1 december 2017 herbenoemd tot burgemeester van Simpelveld. Hij mag beginnen aan zijn tweede termijn. De Boer was eerder raadslid en wethouder in Brunssum.

Piet Zoon
In Veenendaal is Piet Zoon (VVD, 67) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij neemt waar voor Wouter Kolff (VVD, 40), die burgemeester in Dordrecht is geworden. Zoon was eerder waarnemend burgemeester van Reimerswaal, burgemeester in Raalte en Hattem en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland.

Rob van Gijzel
Bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde is Rob van Gijzel benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Van Gijzel is voorzitter van de Samenwerkingstafel Vrije Sector Middenhuursegment. Eerder was hij onder meer burgemeester van Eindhoven en lid van de Tweede Kamer. Naast Rob van Gijzel bestaat de Raad van Commissarissen van Twynstra Gudde uit Mariënne Verhoef en Paul Riemens.


Marianne Linde
In Tilburg wordt Marianne Linde de nieuwe directeur duurzame stad. Na haar studie en promotie heeft Linde ruim 15 jaar gewerkt voor Rijkswaterstaat, het RIVM en het Milieu- en Natuurplanbureau. De afgelopen jaren was zij directeur bij TNO en Geodan.


Overleden
Elly van Kooten, directeur Publieke Gezondheid bij de gemeente Rotterdam, is overleden. Van Kooten was sinds september 2015 directeur. In die hoedanigheid was zij ook directeur van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) binnen de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond. Tot september 2015 was Van Kooten directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Peter Snijders
Burgemeester Peter Snijders van is herbenoemd als burgemeester van Hardenberg. Snijders (VVD, 51) begint aan zijn tweede periode als burgemeester van Hardenberg. Daarvoor was hij kabinetschef van de commissaris van de koningin in de provincie Overijssel en begin 2005 werd hij wethouder in Coevorden. Ruim twee jaar later volgde zijn benoeming tot burgemeester van de Drentse gemeente De Wolden.

Marcel van Bijnen
In Noord-Brabant wordt Marcel van Bijnen de provinciesecretaris en algemeen directeur. Van Bijnen is nu nog algemeen directeur van de Drechtsteden en secretaris van het Drechtstedenbestuur. Eerder was hij gemeentesecretaris in Barendrecht en Zwijndrecht en heeft hij gewerkt bij de Unie van Waterschappen. Hij volgt per 1 december Annemie Burger op.

Evert van Leunen
Op Terschelling is Evert van Leunen (PvdA) benoemd tot wethouder. Van Leunen was bij de gemeente werkzaam als beleidsambtenaar Fysieke Leefomgeving. Hij volgt Teun de Jong op, die griffier in Dantumadiel is geworden