of 59250 LinkedIn

Personalia 18-2015

In Oud-Beijerland zijn Harry van Waveren (BINT) en Piet van Leenen (SGP/CU) benoemd tot wethouder. Van Waveren is de opvolger van Henk Kievit en Van Leenen neemt de plaats in van Johan van Buuren.

Frans Weekers
Frans Weekers

Frans Weekers
Met ingang van 7 september is in Beek Frans Weekers (VVD, 47) benoemd tot waarnemend burgemeester. Weekers was onder meer staatssecretaris van Financiën en waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. De huidige burgemeester van Beek, Ralf Krewinkel, is met ingang van 31 augustus 2015 benoemd tot burgemeester van Heerlen.

Amy Koopmanschap
In Velsen is per 9 september Amy Koopmanschap (GroenLinks, 63) benoemd tot waarnemend burgemeester. Zij volgt Franc Weerwind op, die benoemd is tot burgemeester van Almere. Koopmanschap was van 2003 tot 2015 burgemeester van Diemen. Daarvoor was zij burgemeester van Zoeterwoude en stadsdeelvoorzitter en daarna stadsdeelwethouder van de Amsterdamse deelgemeente De Pijp.

Patrick van Domburg
Met ingang van 17 september 2015 wordt Patrick van Domburg benoemd tot burgemeester van IJsselstein. Van Domburg (VVD, 46) is voormalig wethouder van Zoetermeer (2006-2014). Hij volgt Patrick van den Brink (CDA) op die per 1 december 2014 een andere functie heeft. Sinds 1 december 2014 is Marianne Kallen-Morren (VVD) waarnemend burgemeester van IJsselstein.

Karel van Soest
In Boxmeer is burgemeester Karel van Soest voor een derde ambtstermijn van zes jaar benoemd. Burgemeester Van Soest is een van de weinige gekozen burgemeesters in Nederland, de vierde van in totaal acht burgemeesters, die na een referendum onder de bevolking zijn benoemd.

Léon Frissen
Vanaf 17 september zal Léon Frissen waarnemend burgemeester van Schinnen zijn. Hij wordt daarmee de tijdelijke opvolger van Berry Link, die naar Geldrop-Mierlo vertrekt. Frissen was onder meer lid van de Tweede Kamer, burgemeester van Arcen en Velden, burgemeester van Horst aan de Maas en commissaris van de koningin in de provincie Limburg.

Koos Wiersma
De gemeenteraad van De Marne heeft besloten om Koos Wiersma aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester. De eerste ambtstermijn van burgemeester Wiersma eindigt op 7 januari 2016.

Klaas Smid
In Noordenveld is Klaas Smid benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 1 november 2015. Smid (55, PvdA) is wethouder in Ommen. Hij volgt Hans van der Laan (PvdA) op.

Yvonne van Mastrigt
In Hoorn wordt Yvonne van Mastrigt waarnemend burgemeester. De huidige burgemeester, Onno van Veldhuizen, is per 2 oktober benoemd tot burgemeester van Enschede. Van Mastrigt was van eind 2012 tot mei dit jaar lid van het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Daarvoor was ze drie jaar burgemeester van Hoogezand-Sappemeer en daarvoor van Winsum. Ze is 50 jaar en lid van de PvdA.

Theo Segers
Vanaf 7 september is Theo Segers (55) de nieuwe burgemeester van Staphorst. Hij is lid van de Christen Unie. Segers is voormalig wethouder van Ouderkerk en raadslid voor de SGP/RPF-fractie in Boskoop.

Janneke Visser-Hendriks
Per 1 oktober heeft de gemeente Heumen een nieuwe raadsgriffier; Janneke Visser-Hendriks. Zij neemt het stokje over van Leo Bosland.

Leontien Kompier
In Vlagtwedde is Leontien Kompier herbenoemd als burgemeester. Kompier is vanaf 1 september 2009 burgemeester van Vlagtwedde. De herbenoeming gaat per 1 september aanstaande in.

Leon van Noort
In Barendrecht is de opvolger van VVD-wethouder Jeroen Gebben bekend: Leon van Noort. Hij was fractievoorzitter voor de VVD in Lansingerland.

Jeanny van den Berg
Per 1 september 2015 treedt Jeanny van den Berg in dienst als algemeen bestuurder en bestuursvoorzitter van de Stichting WIJeindhoven in Eindhoven. Van den Berg is op dit moment nog directeur van Bijzonder Jeugdwerk (BJ). WIJteams functioneren onafhankelijk in de brede context van het sociale domein. In alle Eindhovense wijken zijn tegenwoordig WIJteams actief die aan de keukentafel het gesprek aangaan met bewoners om hen te ondersteunen bij hun vragen.

Sjef Verhoeven
In Oisterwijk is Sjef Verhoeven (VVD) benoemd tot wethouder. Daarmee vult hij de plaats op die is vrijgekomen met het vertrek van wethouder Wim Lemmens (PGB). Lemmens vertrok als wethouder, nadat de coalitiepartners VVD en Algemeen Belang (AB) hadden aangegeven de samenwerking met Partij Gemeente Belangen (PGB) te beëindigen. Verhoeven was eerder drie perioden wethouder in Goirle.

Jeroen Gebben
Wethouder Jeroen Gebben uit Baren­drecht wordt per 15 september de nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur van de Edudelta Onderwijsgroep. Gebben was vier jaar gemeenteraadslid voor de VVD en daarna vijfenhalf jaar wethouder.

Margreet van Gastel
Met ingang van 1 augustus is Margeet van Gastel benoemd tot programmamanager en directeur Energie Expertise Centrum Bedrijven voor het ministerie van Economische Zaken. Dit op te zetten Centrum heeft tot doel meer energiebesparing bij bedrijven te bewerkstelligen. Van Gastel was eerder wethouder in Arnhem.

Simone Boitelle
Per 1 juli is Simone Boitelle directeur communicatie bij het ministerie van Financiën. Zij neemt deze functie sinds 1 maart waar. Boitelle werkte de afgelopen jaren als internationaal woordvoerder voor de Eurogroepvoorzitter en als teamleider en eerste woordvoerder voor de minister en staatssecretaris van Financiën. Zij volgt Remco Dolstra op die sinds 1 maart jl. algemeen directeur is van het Commissariaat voor de Media.

Hans Mommaas
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) krijgt Hans Mommaas als nieuwe algemeen directeur. De benoeming gaat in per 1 november 2015. Mommaas werkt momenteel als hoogleraar aan de Tilburg Universiteit en NHTV Breda (Academy for Leisure) en als gasthoogleraar Cultuurmanagement aan de Universiteit van Antwerpen. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van Telos (Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) en geassocieerd lid van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.

Autoriteit Financiële Markten
Minister Dijsselbloem van Financiën benoemt Paul Rosenmöller als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast worden Annemarie van Gaal, Rob Becker en Bart Koolstra benoemd als leden van de raad van toezicht. Diana van Everdingen blijft aan als vicevoorzitter. Hiermee is de raad van toezicht per 15 juli weer op volle sterkte.

Overleden:
Oud-burgemeester van Diepenveen Wilte Mulder overleden. In 1977 werd hij burgemeester van Diepenveen en dat bleef hij tot zijn pensionering in 1993. Daarna was hij ook nog twee keer enige tijd waarnemend burgemeester van Markelo. Mulder is 87 jaar geworden.

Jan van Bommel is op 81-jarige leeftijd overleden. Van Bommel was van 1979 tot 1986 burgemeester van Duiveland en daarna (1986-1995) was hij burgemeester van Kapelle.

Oud-burgemeester Jan Eggens is op 72-jarige leeftijd overleden. Eggens was van 1993 tot 1996 burgemeester van Gramsbergen en daarna burgemeester van Dantumadeel.

Op 100-jarige leeftijd overleed oud-burgemeester Aijolt Kloosterboer. Hij was van 1971 tot 1977 burgemeester van Warffum.

Burgemeestersvacature

Beek
Het burgemeesterschap van Beek is vacant per 31 augustus 2015. De gemeente heeft circa 16.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.949,31 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 22 september 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 1 september 2015 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Krimpenerwaard
Het burgemeesterschap van Krimpenerwaard is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2015 vacant. De gemeente heeft circa 55.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.189,81 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 2 oktober 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 11 september 2015 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer:
Ambtenarensalarissen
De cao-lonen van ambtenaren in het onderwijs, defensie, politie, rechterlijke macht en het rijk zijn in de periode 2010-2014 met 1,2 procent toegenomen. Werk­nemers in de particuliere sector zagen hun lonen in diezelfde periode met 5,1 procent stijgen. (bron: CBS)