of 59250 LinkedIn

Personalia 18-2014

Han Noten, burgemeester gemeente Dalfsen, is benoemd tot voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein. De Transitiecommissie zal verder bestaan uit Marian Kaljouw en Doekle Terpstra. Kaljouw is voorzitter van de adviescommissie Innovatie Beroepen en Opleidingen Zorginstituut Nederland. Terpstra is tot eind dit jaar bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland en aanjager van het Techniekpact.

Han Noten
Han Noten

BENOEMING

Marianne van Omme is voorgedragen als griffier ad interim in Maastricht. De functie komt vacant door het vertrek van Eric Willems, hij is per 16 september bestuursadviseur integriteit. Van Omme was eerder interim raadsgriffier in Zaanstad en griffier in Amersfoort. Zij werkt op dit moment al voor de Maastrichtse griffie, als projectleider van de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad.

Peter Leegwater (CDA, 65) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Oostzaan. De huidige burgemeester, Paul Möhlmann gaat vanaf 1 oktober 2014 met pensioen. Leegwater was van 2007 tot 1 januari 2012 burgemeester van Wieringermeer. Daarvoor was hij wethouder in Schermer. De nieuwe waarnemend burgemeester treedt per 1 oktober 2014 in functie.

Met ingang van 16 oktober is Gregor Rensen (PvdA, 57) benoemd tot waarnemend burgemeester van Brielle. De huidige burgemeester van Brielle, Betty van Viegen, heeft aangegeven na twee ambtstermijnen het burgemeesterschap van Brielle neer te leggen. Rensen was eerder wethouder en raadslid in Leidschendam-Voorburg.

Guusje ter Horst is voorgedragen als voorzitter van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Ze volgt Eke Zijlstra op die in juni 2014 aftrad als voorzitter van het KNGF. Ter Horst is lid van de Eerste Kamer. Daarvoor was zij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, burgemeester van Nijmegen en wethouder in Amsterdam.

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) heeft Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van IABR–2016. Hij is hoogleraar Bestuur en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.

R.J Koopman wordt vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden. De benoeming gaat in op 1 november 2014. Hij volgt M.W.C. Feteris op per 1 november 2014 president wordt van de Hoge Raad. Koopman is sinds 1 februari 2010 al raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad.

A.G. Croes is benoemd tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba. Croes is onder andere Statenlid geweest van de Nederlandse Antillen, minister van de Nederlandse Antillen, minister van Welzijnszaken van Aruba, gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland en wetenschappelijk hoofdmedewerker Staats- en Bestuursrecht aan de universiteit van de Nederlandse Antillen.

Marijke Stroucken is met ingang van 15 september benoemd tot directeur Humanresourcesmanagement bij de politie. Zij is momenteel directeur van adviesbureau Public Partners.

Herma Rappa-Velt is voorgedragen als nieuw lid van de Raad voor de rechtspraak. Op dit moment is zij lid van het directieteam van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Rappa wordt de opvolger van Simone Roos, die per 1 september directeur-generaal wordt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bea Vlieger is benoemd tot lid van de Rekenkamer Oost-Nederland. Het lidmaatschap gaat in per 1 januari 2015 en is voor de duur van zes jaar.

Aart Oxenaar wordt met ingang van 1 januari 2015 benoemd tot directeur Monumenten en Archeologie in Amsterdam. Hij volgt daarmee Esther Agricola op. Oxenaar is momenteel directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Alberta Schuurs-Jensema is aangesteld als CFO bij de Belastingdienst / Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (onderdeel van de ICT organisatie van de Belastingdienst). Hij was werkzaam als manager bedrijfsvoering van het Amsterdamse stadsdeel Zuid.

VERTREK

Wilfried Gradus legt zijn functie als wethouder van Veldhoven neer. Hij geeft aan dat het combineren van een deeltijdwethouderschap met een aantal nevenfuncties niet mogelijk is.

Ton van der Wees, gemeentesecretaris van Bloemendaal, legt zijn functie neer. Van der Wees is sinds 1998 gemeentesecretaris van Bloemendaal.

Gemeentesecretaris Durk Leentjes van Zwartewaterland heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij werkte tien jaar in Zwartewaterland en is sinds 2008 gemeentesecretaris.

OVERLEDEN

Klaas Würsten is op 83-jarige leeftijd overleden. Würsten was raadslid en wethouder van de voormalige gemeente Zwartsluis.

Ben Sanders is op 90-jarige leeftijd overleden. Sanders was van 1970 tot 1986 gemeentesecretaris van Ouder-Amstel.

Bert van Wijbergen is op 78-jarige leeftijd overleden Van Wijnbergen was van 1973 tot 1989 lid van Provinciale Staten van Utrecht en lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1982 tot 1989 en daarna voorzitter van het voormalige Waterschap Zuiveringschap Limburg.

Rita van Gelder, oud PvdA-wethouder van Heerenveen, is op 74-jarige leeftijd overleden. Van Gelder stopte in 1994 als wethouder.

BURGEMEESTERSVACATURES

Het burgemeesterschap van Rhenen is vacant per 4 juli 2014. De gemeente heeft circa 19.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.894,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 17 oktober 2014. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 11 september2014 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Breda is vacant per 1 januari 2015. De gemeente heeft circa 180.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.691,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 13 oktober 2014. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 22 september2014 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Brummen is vacant per 5 februari 2014. De gemeente heeft circa 21.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.894,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 16 oktober 2014. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 25 september2014 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.