of 58952 LinkedIn

Personalia 17-2018

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan per 1 januari 2019 fuseren in de nieuwe gemeente West Betuwe. Arthur van den Brink is aangesteld als kwartiermaker/beoogd griffier. Hij was sinds 2003 griffier in Overbetuwe.

Margo Mulder
Margo Mulder

Margo Mulder 
Met ingang van 12 september 2018 is Margo Mulder benoemd tot burgemeester van Goes. Mulder (49) is lid van de PvdA. Zij was wethouder in Heusden. Tot haar benoeming was Herman Klitsie (PvdA, 69) waarnemend burgemeester. Klitsie nam waar sinds het vertrek van René Verhulst (CDA, 57) naar Ede. 

Jannewietske de Vries
Met ingang van 27 september 2018 wordt Jannewietske de Vries de nieuwe burgemeester van Súdwest Fryslân. De Vries (PvdA, 56) was eerder lid van gedeputeerde staten van Fryslân. Op dit moment is Magda Berndsen-Jansen (D66) waarnemend burgemeester van Súdwest Fryslân. De gemeente Súdwest Fryslân is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Súdwest Fryslân en een deel van Littenseradiel.

Henk Evers
De gemeenteraad van Nederweert heeft burgemeester Henk Evers (PvdA, 65) aanbevolen voor herbenoeming. Evers begint dan aan zijn derde periode als burgemeester van Nederweert. Hij was eerder onder andere wethouder in Onderbanken, Statenlid en gedeputeerde van Economische Zaken in Limburg. Voordat hij burgemeester werd van Nederweert was hij ook waarnemend burgemeester van Ambt Montfort.

Tjapko Poppens
De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede wil dat Tjapko Poppens (VVD, 48) burgemeester blijft. Poppens’ eerste termijn van zes jaar eindigt eind december. Eerder was Poppens gemeenteraadslid in Deventer en concerncontroller bij de gemeente Enschede.

Berend Hoekstra
Burgemeester Berend Hoekstra (VVD, 65) van Leek gaat per 1 januari 2019 met pensioen. Hoekstra is sinds december 2005 burgemeester van Leek. Hij stopt per 1 januari 2019, dat is ook de datum waarop Leek samen met Grootegast, Marum en Zuidhorn opgaat in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Vóór hij burgemeester van Leek werd, was Hoekstra van 1999 tot 2005 wethouder in Haren.

Hans Engels
Met ingang van 1 oktober is Hans Engels (D66, 67) benoemd tot waarnemend burgemeester van Loppersum. Engels is bijzonder hoogleraar Decentraal Bestuur. Daarnaast is hij lid van de Eerste Kamer. Voor zijn pensionering in 2017 werkte hij meer dan 20 jaar als universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast was hij onder andere wethouder, fractievoorzitter en rechter- plaatsvervanger.


Komen en gaan
Lucy Donker
In Hellendoorn is Lucy Donker benoemd tot adjunct-directeur. Donker treedt per 1 oktober aanstaande in dienst. Zij werkt sinds 2002 in een managementfunctie bij de lokale overheid, eerst in Epe en later in Steenwijkerland.

Gerard Kuipers
Wethouder Gerard Kuipers van D66 heeft zijn ontslag ingediend. Hij was sinds juni 2014 wethouder. van Zandvoort. Het vertrek van Kuipers heeft te maken met de integriteitskwestie van wethouder Joop Berendsen. Kuipers steunde Berendsen niet, nadat die een motie van wantrouwen overleefde.


Commissaris van de koning vacature
Noord-Holland
Het ambt van commissaris van de koning in de provincie Noord-Holland is per 1 januari 2019 vacant. De bezoldiging behorende bij het ambt van commissaris van de Koning bedraagt € 11.770,82 bruto per maand. U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van de afdeling politieke ambtsdragers/kabinet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt solliciteren op deze vacature tot 4 oktober 2018. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 13 september 2018 op www. overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Burgemeesters vacature
Horst aan de Maas
Het burgemeesterschap van Horst aan de Maas is vacant per 6 december 2017. De gemeente heeft circa 42.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.920,34 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 2 oktober 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 10 september 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Willem van den Berg
In Zandvoort is Willem van den Berg benoemd tot interim- gemeentesecretaris. Hij volgt Anky Griekspoor op die als gemeentesecretaris naar Kampen vertrekt. Van den Berg was hiervoor bijna 30 jaar gemeentesecretaris in Heemstede.

Lilianne Blankaard
In Den Haag is Lilianne Blankaard- Rombouts voorgedragen als nieuwe griffier. Zij is nu stadsdeeldirecteur Haagse Hout. Zij is vanaf 1995 in dienst bij de gemeente in verschillende functies. De huidige griffier, Ineke Seuren, gaat per 1 oktober aanstaande met pensioen.

Paul Slettenhaar
In Castricum is Paul Slettenhaar (VVD, 50) benoemd tot wethouder. Slettenhaar was van 1994 tot en met de verkiezingen van afgelopen maart actief in de Amsterdamse politiek. Slettenhaar was ook als stadsdeelbestuurder actief in stadsdeel Amsterdam-Zuid.

Mathieu Gremmen
Bij het Waterschap Rivierenland is Mathieu Gremmen (63) benoemd tot waarnemend dijkgraaf. Hij volgt Roelof Bleker op. Gremmen was heemraad van toenmalig Polderdistrict Groot Maas en Waal en sinds de fusie heemraad en loco-dijkgraaf van Waterschap Rivierenland.

Henk Deinum
Wethouder Henk Deinum (PvdA) van Leeuwarden legt per 1 januari zijn taken neer. Reden voor Deinum om af te treden is de benoeming van zijn partner Jannewietske de Vries tot burgemeester van Súdwest-Fryslân.

Michiel Rijsberman
Gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66) van Flevoland is benoemd tot rapporteur Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) namens het Europees Comité van de Regio’s. Het EFRO is een fonds dat regionale economische investeringsprojecten in Europa financiert.

Fred Veenstra
Burgemeester Fred Veenstra (CDA) van De Fryske Marren is benoemd tot voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten (VFG). Veenstra is de opvolger van Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen. Naast een nieuwe voorzitter zijn er ook een paar nieuwe bestuursleden benoemd: Caroline de Pee (wethouder Waadhoeke), Jelle Zoetendal (wethouder Heerenveen), Herwil van Gelder (wethouder Leeuwarden) en Roel Sluiter (burgemeester Harlingen).

Yvonne van Rooy
Met ingang van 1 december is Yvonne van Rooy benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Raad voor Accreditatie (RvA). Van Rooy volgt Ed Nijpels op. Ze treedt op 1 december af als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ze is lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en toezichthouder bij diverse bedrijven. Eerder bekleedde zij verschillende politieke functies en was zij bestuursvoorzitter van de universiteit van Tilburg en Utrecht.


Overleden:
Op 101-jarige leeftijd is Anne Vermeer overleden. Vermeer was lid van de Tweede en Eerste Kamers, statenlid en gedeputeerde in Gelderland en burgemeester van Amersfoort. Vermeer was lid van de SDAP, later van de PvdA.

Oud-burgemeester Bas Kolbach is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was gemeentesecretaris in verschillende gemeenten en daarna van 1977 tot 1984 burgemeester van de gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Piershil. Op 1 januari 1984 werden deze gemeenten heringedeeld tot de nieuwe gemeente Korendijk. Kolbach bleef burgemeester van Korendijk tot aan zijn pensionering in 2001.

Oud-burgemeester Henk de Kort overleed op 84-jarige leeftijd. De Kort was van 1982 tot 1999 burgemeester van de toenmalige Brabantse gemeente Kerkwijk, nadat hij van 1975 tot 1982 ook al waarnemend burgemeester van Kerkwijk was geweest. Eerder was hij wethouder in Kerkwijk.

Oud-wethouder van Voerendaal Jo Brauers is op 76-jarige leeftijd overleden. Brauers was van 2012 tot medio 2015 raadslid voor D66 in Voerendaal. Na de val van het college van B en W werd hij in juli van dat jaar wethouder namens zijn partij. Die functie bekleedde hij tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar, waarbij hij lijsttrekker was.

Oud-wethouder Bernard Duimel (81) is overleden. Duimel was van 1974 tot 1988 wethouder in Deventer. De PvdA-er was de grote aanjager van de renovatie van het historische Deventer Bergkwartier. Na zijn periode als wethouder was Duimel onder meer directeur van de Bond Heemschut en was hij commissaris bij de NV Bergkwartier.


Carla Brugman
Carla Brugman stopt als Provinciaal Statenlid voor GroenLinks. Ze wil zich volledig kunnen concentreren op haar werk als wethouder in Venray. Brugman kondigde kort na haar benoeming als wethouder al aan dat ze zou stoppen als Statenlid, maar vanuit GroenLinks werd een dringend beroep op haar gedaan om op dat besluit terug te komen.

Erik Keulers
Bij het Waterschap Limburg is Erik Keulers voorgedragen als secretaris-directeur. Keulers was de afgelopen jaren actief als programmadirecteur Waterkeringen en hoofd Projecten en Waterkeringen bij het waterschap. Daarvoor werkte hij als manager aan diverse omvangrijke infrastructurele projecten bij Rijkswaterstaat. Hij fungeerde de afgelopen maanden als waarnemend secretaris- directeur na het vertrek van Henk Mensink naar de gemeente Oss.

Frits Naafs
Burgemeester Frits Naafs is herbenoemd tot burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. Daarmee begint Naafs (VVD, 58) aan zijn derde ambtsperiode binnen de gemeente, waar hij sinds 2006 de functie bekleedt. Eerder was Naafs wethouder werd in Wijk bij Duurstede en burgemeester van Rhenen.

Etienne Hesen
Bij de fusiegemeente Hoeksche Waard is Etienne Hesen aangenomen als interim- griffier. Hesen is als griffier werkzaam geweest in Wijchen en Arnhem. Daarnaast is hij wethouder in Helmond geweest. Het laatste jaar was hij griffier in Vlaardingen.

Theo Wingens
In Bergen op Zoom is Theo Wingens benoemd tot gemeentesecretaris. Wingens werkte al bij in Bergen op Zoom als directeur. Sinds het vertrek van voormalig gemeentesecretaris Lidia Spindler in december 2017 werkte hij als waarnemend gemeentesecretaris.

Kapelle
Naar het ambt van burgemeester van Kapelle hebben 25 personen gesolliciteerd, onder wie zeven vrouwen. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 34 en 67 jaar. 16 sollicitanten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek- bestuurlijke functie. 11 Sollicitanten hebben op dit moment (tevens) een betrekking in het bedrijfsleven of het maatschappelijk middenveld. De politieke overtuiging van de sollicitanten is (voor zover bekend) als volgt: VVD: 6; D66: 5; SGP: 3; lokale partij: 3; CDA: 1; 50+: 1.

Jeroen van Delden
Gemeentesecretaris Jeroen van Delden stopt als gemeentesecretaris van Ede vanwege een meningsverschil tussen hem en het college van burgemeester en wethouders. Van Delden was sinds januari 2017 in dienst. Eerder was hij gemeentesecretaris in IJsselstein.

Hans van der Woude
Met ingang van 5 oktober wordt Hans van der Woude de nieuwe gemeentesecretaris van Edam-Volendam. Hij is nu nog locogemeentesecretaris van Zaanstad. Van der Woude is de opvolger van Marcel Hermans, die op 1 mei 2018 afscheid nam van Edam-Volendam. Marijke Bekkenkamp nam de post tijdelijk waar.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!