of 59179 LinkedIn

Personalia 17-2016

Harjan Bruining (CDA), Jouke Spoelstra (CDA), Klaas Antuma (CU) en Gerda Postma (PvdA) zijn vanaf 1 september de nieuwe wethouders van Achtkarspelen. Het vorige college trad af door onenigheid over het overschot op het sociaal domein.

Aart-Jan Moerkerke
Aart-Jan Moerkerke

Aart-Jan Moerkerke
Met ingang van 1 oktober 2016 is Aart-Jan Moerkerke benoemd tot burgemeester van Papendrecht. Moerkerke (51 jaar) is lid van de VVD. Hij is sinds 1 maart 2012 burgmeester van Strijen. Hij volgt Kees de Bruin (VVD) op.

Mark van Stappershoef
De nieuwe burgemeester van Goirle is Mark van Stappershoef. De benoeming gaat in op 28 september 2016. Van Stappershoef (51 jaar) is lid van het CDA. Hij is Kabinetschef van de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant. Hij volgt Machteld Rijsdorp (VVD) op.

Arjen Gerritsen
In Almelo is Arjen Gerritsen benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 27 september 2016. Gerritsen (46 jaar) is lid van de VVD. Hij is nu nog burgemeester van De Bilt. Daarvoor was hij burgemeester van Haren. Gerritsen volgt Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) op.

Jos Wienen
Met ingang van 21 september 2016 wordt Jos Wienen de nieuwe burgemeester van Haarlem. Wienen (55 jaar) is lid van het CDA. Hij is nu nog burgemeester van Katwijk. Wienen volgt Bernt Schneiders (PvdA) op.

Petra Dassen
De gemeenteraad van Beesel heeft burgemeester Petra Dassen voorgedragen voor herbenoeming. Dassen (CDA) is sinds februari 2011 burgemeester van Beesel. Daarvoor was ze senior adviseur bij Forum.

Ger Heeringa
Op Schiermonnikoog is Ger Heeringa per 1 september de nieuwe wethouder. Hij volgt de 70-jarige Jan Dijkstra op, die onlangs opstapte. Dijkstra was wethouder voor de partij Democraten Schiermonnikoog 2010 (DS10). Heeringa is sinds oktober vorig jaar interim gemeentesecretaris op Schiermonnikoog. Daarvoor was hij gemeentesecretaris in Maasdonk, Boarnsterhim en Dongeradeel.

Petra Doornenbal
In Renswoude is Petra Doornenbal- van der Vlist benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 27 september 2016. Doornenbal- van der Vlist (44 jaar) is lid van het CDA. Op dit moment is Annelies van der Kolk (CU) waarnemend burgemeester van Renswoude.

Paulien Pistor
Gemeentesecretaris Paulien Pistor gaat weg uit Eindhoven. Pistor is sinds april 2011 gemeentesecretaris en algemeen directeur van Eindhoven. Van 2000 tot 2011 werkte zij in diverse functies in Haarlem. De jaren daarvoor werkte zij bij communicatieadviesbureaus en waterleidingbedrijven.

Marja van der Tas
Burgemeester Marja van der Tas van Steenwijkerland is per 1 september 2016 gestopt als burgemeester. Van der Tas (CDA) was vanaf februari 2011 burgemeester van Steenwijkerland. Persoonlijke omstandigheden zijn de reden van haar vertrek.

Martha van Abbema
In Twenterand is Martha van Abbema benoemd tot wethouder. Ze was statenlid voor de fractie van de ChristenUnie in Overijssel. Ze volgt in Twenterand Bert Oudendijk op, die 27 juni uit eigen beweging opstapte als wethouder. Van Abbema was tussen 2007 en 2010 al eens eerder wethouder in Twenterand. Ze volgde in 2007 Bert Lambers op.

Martin Eurlings
In Valkenburg aan de Geul is Martin Eurlings benoemd tot waarnemend burgemeester. Eurlings (CDA) was al burgemeester van Valkenburg aan de Geul, maar hij werd eervol ontslagen vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Voordat Eurlings burgemeester werd, was hij gedeputeerde van de provincie Limburg.

Cornelis Visser
In Twenterand is burgemeester Cornelis Visser herbenoemd. Hij begint aan zijn tweede periode als burgemeester. Eerder was hij wethouder in Goedereede en Europarlementariër voor het CDA.

Karin Peters
Gemeentesecretaris Karin Peters heeft afscheid genomen van Castricum. Peters speelde een belangrijke rol bij de ambtelijke fusie van de BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo die op 1 januari 2017 zijn beslag krijgt. Castricum heeft in die fusie een voortrekkersrol. Peters was aangesteld als ’kwartiermaker’.

Jeroen Staatsen
Met ingang van 1 september is Jeroen Staatsen benoemd tot waarnemend burgemeester van Zevenaar. Staatsen (VVD, 68) is sinds 2007 burgemeester in Voorschoten. Daarvoor was hij waarnemend burgemeester van Voorschoten en Teylingen en burgemeester van Den Helder. Eerder was hij griffier van Provinciale Staten van Overijssel en gemeentesecretaris van Rheden. Hij volgt Jan de Ruiter op.

Renée Bergkamp
Met ingang van 1 november 2016 wordt Renée Bergkamp provinciesecretaris en algemeen directeur van Noord-Holland. Ze is nu directeur bij de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Ze volgt Gea van Craaikamp op, die is benoemd tot plaatsvervangend secretarisgeneraal bij VWS.

Theo Hoex
In Landerd is Theo Hoex benoemd tot interim-gemeentesecretaris. Hoex volgt Jan Lenssen op, die directeur wordt van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Hoex, die sinds zijn pensionering beschikbaar is voor interim functies, was tussen 2007 en 2015 gemeentesecretaris in Overbetuwe.

Bram de Klerck
Met ingang van 29 augustus wordt Bram de Klerck directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst. Hij is sinds juni 2012 directeur Management Development Rijk en daarnaast ook plaatsvervangend directeur-generaal voor de Algemene- Bestuursdienst

Karin Sleeking
Bij het A+O fonds Gemeenten is Karin Sleeking per 1 september benoemd tot directeur. Ze neemt de functie over van Jeroen Pepers. Ze werkte eerder bij de VNG.

Ellen Peper
Per 1 augustus 2016 is Ellen Peper, partner van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, benoemd tot raadslid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Claartje Bulten
Bij de Sociaal Economische Raad is Claartje Bulten benoemd tot (plaatsvervangend) lid. Bulten is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en verbonden aan het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht.

Burgemeesters vacature Tytsjerksteradiel
Het burgemeesterschap van Tytsjerksteradiel is vacant per 1 september 2016. De gemeente heeft circa 32.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 26 september 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 5 september 2016 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer: scholing ambtenaren

Ambtenaren volgen aanzienlijk minder vaak een cursus dan tien jaar geleden. In 2004 volgde nog zo’n 56 procent van alle ambtenaren een cursus, in 2014 nog maar 46 procent.
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau