of 59250 LinkedIn

Personalia 17-2015

Er zijn 33 sollicitanten die het ambt van burgemeester in de gemeente Drechterland willen vervullen, onder wie 12 vrouwen. Van deze kandidaten hebben of hadden 23 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur.

Stella van Gent
Stella van Gent

Stella van Gent
In Súdwest-Fryslân is Stella van Gent de nieuwe wethouder voor de PvdA. Ze volgt Sjoerd Tolsma op die op 1 juli begon bij de KwadrantGroep. Van Gent was eerder gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Sneek. Ze werkt als sectormanager Jeugd, Onderwijs en Cultuur bij de gemeente Leeuwarden.

Piet Bruinooge

In Alkmaar wordt Piet Bruinooge de nieuwe burgemeester. De benoeming gaat in op 16 september 2015. De nieuwe gemeente Alkmaar is per 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. Bruinooge (59 jaar) is lid van het CDA. Op dit moment is hij waarnemend burgemeester van Alkmaar. Daarvoor was hij vanaf 2007 burgemeester van de voormalige gemeente Alkmaar.

Jos Roelofs
In de gemeente Landerd heeft wethouder Jos Roelofs aangegeven zijn functie van wethouder neer te leggen. Dat besluit volgde op een herindelingsdebat, waarin de partij van Roelofs, Herindelen, een andere koers koos.

Alexander Meijer
In Amstelveen is Alexander Meijer benoemd tot gemeentesecretaris. Meijer werkt momenteel als gemeentesecretaris bij De Ronde Venen. Hij start op 1 september in Amstelveen. Hij volgt Rein Schurink op.

Wilbert Seuren
In Eindhoven is Wilbert Seuren (D66, 59) benoemd tot wethouder. Hij is de opvolger van Marco van Dorst. De afgelopen jaren was Seuren wethouder in Vught. Daarvoor was hij namens D66 Vught fractievoorzitter. Eerder werkte hij jarenlang als adviseur op het gebied van procesmanagement.

Peter Thomas
In Voerendaal is Peter Thomas (CDA, 56) gekozen tot wethouder. Thomas was van 2002 tot 2014 wethouder en loco-burgemeester in Kerkrade. Tevens heeft hij in diezelfde periode deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur van de WGR+ regio Parkstad Limburg.

Patrick van Domburg
De gemeenteraad van IJsselstein besloten Patrick van Domburg (VVD, 45) voor te dragen als burgemeester van IJsselstein. Hij was werkzaam bij het Openbaar Ministerie en van 2006 tot 2014 wethouder in Zoetermeer. Momenteel is hij onder meer Ambassadeur Maatwerkaanpak regeldruk bedrijven bij het ministerie van Economische Zaken en Ambassadeur en adviseur van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid.

Betty Talstra
Patijnenburg heeft per 1 juni 2015 een nieuwe tijdelijke directeur. Betty Talstra volgt Desirée Curfs op die in juni start als directeur van het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Talstra is betrokken bij de ondersteuning van gemeenten bij de invoering van de Participatiewet en de samenwerking tussen sociale diensten en sociale werkplaatsen. Daarvoor was ze directeur bij de gemeente Zoetermeer. Patijnenburg is de sociale werkvoorziening en het re-integratiebedrijf van Westland.

Jenneke van Veen
Door de ministerraad is Jenneke van Veen benoemd toto commissielid van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD). Zij volgt in de commissie Marian Kaljouw op. Van Veen was ruim 25 jaar verbonden aan de Inspectie voor de gezondheidszorg. De TSD is vorig jaar door het kabinet opgericht om een vinger aan de pols te houden in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. TSD bestaat nu uit Han Noten (voorzitter), Doekle Terpstra en Jenneke van Veen, met Marjanne Sint als agendalid (vanuit de Transitie Autoriteit Jeugd).

Onno van Veldhuizen
Op 2 oktober 2015 wordt Onno van Veldhuizen benoemd tot burgemeester van Enschede. Van Veldhuizen (52 jaar) is lid van D66. Hij is sinds 2003 burgemeester van Hoorn. Daarvoor was hij burgemeester van Nieuwkoop. Hij volgt Peter den Oudsten op, die per 2 januari 2015 is benoemd tot burgemeester van Groningen. Op dit moment is Fred de Graaf (VVD) waarnemend burgemeester van Enschede.

Freek Keppels
Het bestuur van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) benoemt Freek Keppels tot directeur Bestuur, Beleid en Communicatie. Hij volgt Dirk Janssen op die is benoemd tot ambassadeur in Panama. Keppels is sinds 1994 werkzaam in verschillende functies binnen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. Momenteel is hij hoofd Marktgedrag en Effectenverkeer bij de directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën.

Cees Vermeer
Met ingang van 1 september is in Breda Cees Vermeer benoemd tot gemeentesecretaris. Vermeer is sinds 2010 werkzaam in Zaanstad. Hij volgt interim-secretaris Gijsbert van Herk op, die de afgelopen maanden invulling gaf aan de functie na het vertrek van Richard Meulenbroek als secretaris.

Piet van Elteren
In Doesburg is Piet van Elteren benoemd tot gemeentesecretaris ad interim. Hij vervangt Christian van den Berg die vertrekt naar gemeente Overbetuwe. Van Elteren werkte eerder als gemeentesecretaris in de gemeente Nieuwegein en Leusden.

Minke Knibbe
In Gooise Meren, de per 1 januari 2016 te vormen nieuwe gemeente, is Minke Knibbe benoemd tot beoogd griffier. Zij is op dit moment griffier in Naarden. De gemeenten Naarden, Muiden en Bussum fuseren per 1 januari 2016.

Floris Alkemade
Met ingang van 1 september 2015 wordt Floris Alkemade Rijksbouwmeester. Alkemade volgt Frits van Dongen op, die in november 2014 terugtrad als Rijksbouwmeester. Alkemade blijft verbonden aan zijn bedrijf FAA (Floris Alkemade Architect) en vervult de functie van Rijksbouwmeester parttime.

Ger Driessen
Na het terugtreden van Toine Gresel als voorzitter van het waterschap Peel en Maasvallei, volgt er geen openbare procedure voor de benoeming van een nieuwe voorzitter. Ger Driessen neemt het ambt van voorzitter waar tot aan de fusie van de Limburgse waterschappen per 1 januari 2017.

Mark Frequin
Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt Mark Frequin directeur-generaal Bereikbaarheid. Frequin werd in 2010 benoemd tot directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie bij het toenmalige ministerie van VROM.

Pieter van Geel
Gedeputeerde Staten van Brabant benoemen Pieter van Geel als voorzitter van de Provinciale OmgevingsCommissie. Daarnaast zal hij ook lid zijn van het bestuur van het nieuwe provinciale adviesplatform BrabantAdvies. Van Geel was lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten en staatssecretaris van VROM.

Roger van Boxtel
Per 1 augustus 2015 is bij de NS Roger van Boxtel benoemd tot president-directeur voor de periode van een jaar. Van Boxtel heeft een brede ervaring in het bedrijfsleven en het publieke domein. Tot voor kort was hij voorzitter van de Raad van Bestuur bij Menzis. Daarnaast heeft hij diverse politieke functies vervuld.

Rienk Goodijk
Per 1 mei is Rienk Goodijk aangesteld als bijzonder hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector bij het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Claire Vlug en Sigrid van de Poel
De Raad van Toezicht van Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft Sigrid van de Poel en Claire Vlug per 1 juli 2015 benoemd tot leden van de Raad van Bestuur. Van de Poel vervult de rol van voorzitter. Zij volgen Erik Gerritsen op.

Yvonne van den Berg
Met ingang van 14 september 2015 is Yvonne van den Berg benoemd tot directeur van het domein Maatschappij van de ambtelijke organisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Ze is nu nog directeur en adjunct-gemeentesecretaris in Ridderkerk, waar ze in 2002 als programmamanager in dienst trad.

Barometer:
40 jaar.
Als er gesproken wordt over de instroom van jongeren in de gemeenten dan gaat het in feite over mensen in de leeftijdscategorie 30-35 jarigen. De gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaren, die instromen, is 40 jaar.

Burgemeestersvacatures
Capelle aan den IJssel
Het burgemeesterschap van Capelle aan den IJssel is vacant per 2 januari 2016. De gemeente heeft circa 66.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.879,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 11 september 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 14 augustus 2015 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Oegstgeest
Het burgemeesterschap van Oegstgeest is vacant per 1 april 2014. De gemeente heeft circa 22.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.949,31 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 14 september 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 24 augustus 2015 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Overleden
Bert Bruijn
, de voormalige burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is overleden. Bert Bruijn is 66 jaar oud geworden. Bruijn ging in 2013 met pensioen om met zijn vrouw een bed & breakfast in Zimbabwe te beginnen, waar zijn vrouw oorspronkelijk vandaan kwam.

Piet Heijn Schoute, oud-burgemeester van Wassenaar, is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1 maart 1985 tot 16 januari 2000 burgemeester van Wassenaar. Schoute was voor zijn burgemeesterschap onder andere raadslid en wethouder van de gemeente Leiden. Na zijn burgemeesterschap was de heer Schoute dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Delfland.

Frits Dragstra is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was tientallen jaren het gezicht van de Communistische Partij van Nederland (CPN) in de mijnstreek. Van 1958 tot 1990 was hij gemeenteraadslid in Heerlen, van 1972 tot 1977 was hij ook lid van de Tweede Kamer, en daarnaast ook lid van Provinciale Staten van Limburg.

Toon Scheffelaar op 81 jarige leeftijd overleden. Scheffelaar was van 1989 tot 1994 wethouder in de toenmalige gemeente Harmelen. Daarna is hij nog twee jaar actief geweest als raadslid.

Peter Mangelmans, die elf jaar lang burgemeester van Best was, is op 75-jarige leeftijd overleden. De VVD’er Mangelmans was burgemeester van Best van 1990 tot 2001. Daarna was hij nog waarnemend burgemeester van Sint-Michielsgestel, Geldrop-Mierlo, Woerden, Soest en Veghel.

Ton Hardonk, oud-burgemeester van Barneveld, is op 79-jarige leeftijd overleden. Hardonk was burgemeester in Barneveld tussen 1992 en 1999. Eerder was hij burgemeester van Nieuw-Lekkerland en Oldebroek.