of 59318 LinkedIn

Personalia 16-2018

Joost Michels is hoofd Ondernemen en Ontwikkelen in Helmond geworden. Michels was gemeentesecretaris in Oirschot. Eerder was hij onder meer gemeentesecretaris in Maasdonk en hoofd van de afdeling Ruimtelijke Uitvoering in Tilburg.

Charlie Aptroot
Charlie Aptroot

Charlie Aptroot 

Burgemeester Charlie Aptroot (VVD, 67) is door de commissaris van de Koning herbenoemd tot burgemeester van Zoetermeer. Zijn herbenoeming loopt in principe tot 2020. Dan wordt hij zeventig jaar, en moet hij met pensioen. Vóór Aptroot burgemeester van Zoetermeer werd, was hij bijna tien jaar lang lid van de Tweede Kamer. In 2017 was hij ook waarnemend burgemeester van Wassenaar.

Andreas De Graaf
Per 1 juli is Andreas de Graaf gemeentesecretaris van Voorschoten. De Graaf was sinds 1 januari 2018 al waarnemend gemeentesecretaris. Sinds 2014 is hij werkzaam geweest in verschillende managementfuncties van de werkorganisatie Duivenvoorde, de ambtelijke samenwerking van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. De Graaf volgt gemeentesecretaris Marc van der Veer op, die sinds mei interimsecretaris van Montfoort is.

Herman Zwart
Met ingang van 1 september is Herman Zwart benoemd tot gemeentesecretaris van Urk. Tot 1 juni dit jaar was hij secretaris van fusiegemeente Westerwolde. Daarvoor werkte hij als interim-gemeentesecretaris in Reusel-De Mierden en als gemeentesecretaris in Dalfsen en Wûnseradiel. Zwart is in Urk de opvolger van Rien Bogerd, die op 1 januari dit jaar met pensioen ging.

Jan Blaauw
In Ommen wordt Jan Blaauw gemeentesecretaris. Op 16 oktober 2017 is Blaauw begonnen als interim-gemeentesecretaris van Ommen voor maximaal een jaar. Dit is nu omgezet in een definitieve benoeming. Blaauw was eerder werkzaam bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Ommen en Hardenberg) en heeft daarvoor meerdere managementfuncties vervuld bij de gemeente Ommen.

Joyce Sylvester
De nieuwe voorzitter van de commissie Visitatie Gerechten 2018 is Joyce Sylvester. Ze volgt Femke Halsema op die stopt als voorzitter vanwege haar benoeming tot burgemeester van Amsterdam. Sylvester is daarnaast substituut ombudsman. Eerder was zij onder andere lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en waarnemend burgemeester in Anna Paulowna en Naarden.

Jacques Tichelaar
Oud-commissaris van de koning Jacques Tichelaar gaat aan de slag als voorzitter van het Ondernemersfonds Meppel. Hij volgt de tijdelijke voorzitter Kees Schiphouwer op. Tichelaar was tussen 2009 en 2017 commissaris van de koning in Drenthe. In maart van afgelopen jaar stapte hij op, nadat hij in opspraak was geraakt.


Komen en gaan:

Anky Griekspoor-Verdurmen
In Kampen is Anky Griekspoor-Verdurmen benoemd tot gemeentesecretaris. Zij is nu nog gemeentesecretaris in Zandvoort. Eerder was zij gemeentesecretaris in Leudal, directeur van het Waterschap Vechtstromen en directeur van de Sociale Werkvoorziening Zwolle. Ze volgt Jan Goedegebure op.

Gijs van Leeuwen
Gijs van Leeuwen stopt als SGP-Statenlid in de provincie Utrecht. Hij stelt dat hij zijn werk als wethouder van de gemeente Zaltbommel niet langer kan combineren met zijn werkzaamheden als Statenlid. Van Leeuwen was eerder raadslid in Houten en bestuurslid van De Stichtse Rijnlanden.


Burgemeestersvacatures kandidaten
Zevenaar
Voor de burgemeestersvacature in Zevenaar hebben zich 11 sollicitanten gemeld, onder wie twee vrouwen. De leeftijd van de kandidaten varieert van 42 tot 62 jaar. Vier kandidaten zijn lid van het CDA, twee van GroenLinks, twee van de VVD, één sollicitant is lid van 50plus, één sollicitant is lid van een lokale partij en één kandidaat is partijloos.

Hollands Kroon
Naar het ambt van burgemeester van Hollands Kroon hebben 17 personen gesolliciteerd, onder wie 1 vrouw. Van deze kandidaten hebben of hadden 12 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 5 personen hebben of hadden een functie daarbuiten.

Dalfsen

46 personen hebben hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Dalfsen, onder wie 16 vrouwen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 33 en 67 jaar. 34 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 12 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. 9 kandidaten zijn lid van het CDA, 9 van de CU, 5 van D66, 3 van GL, 2 van een lokale partij, 5 van de PvdA en 11 van de VVD. Van 2 kandidaten is de politieke kleur niet bekend.

Waadhoeke
Twaalf mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Waadhoeke. De negen mannen en drie vrouwen zijn allen boven de veertig jaar. Zowel D66 als de niet-landelijke partijen zijn met drie kandidaten vertegenwoordigd. CDA en VVD zijn beide met twee sollicitanten present. Eén PvdA’er heeft gereageerd en één belangstellende is partijloos.

Beuningen
Voor de vacature van burgemeester in Beuningen hebben zich 21 mensen gemeld, onder wie 8 vrouwen. Het overgrote deel komt van VVD-huize. De anderen van CDA, D66, PvdA, 50plus en een lokale partij. Een sollicitant is geen lid is van een politieke partij. De meeste aanmeldingen komen van politici die in een andere gemeente al wethouder zijn, of dat eerder zijn geweest. Een sollicitant is of was al ergens anders burgemeester. De leeftijd varieert van 32 tot 67 jaar.

Oosterhout
Er hebben in totaal 20 mensen gesolliciteerd naar de vacature van burgemeester in Oosterhout; 4 vrouwen en 16 mannen. Van de 20 sollicitanten hebben er 18 nu een hoofdfunctie in het openbaar bestuur. Het zijn burgemeesters, oud-burgemeesters, wethouders of andere overheidsfunctionarissen. Twee kandidaten komen uit de particuliere of vrijeberoepensector.

Súdwest- Fryslân
Zestien mensen willen burgemeester van Súdwest-Fryslân worden. Twaalf mannen en vier vrouwen. Bij de kandidaten zijn vier VVD’ers, drie van de PvdA, twee van het CDA, twee van D66 en een van de ChristenUnie. Er zijn ook drie partijloos en een van een lokale partij.

Uithoorn
Naar het ambt van burgemeester van Uithoorn hebben 22 personen gesolliciteerd, onder wie 12 vrouwen. Van deze kandidaten hebben of hadden 17 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur.

Veenendaal
Zestien personen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Veenendaal - dertien mannen en drie vrouwen. PvdA, VVD en CDA leveren elk drie sollicitanten; SGP en D66 elk twee. De ChristenUnie zorgt voor een kandidaat en een sollicitant zit bij een lokale partij. Van een persoon is de politieke voorkeur onbekend.


Bertine Steenbergen 

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is Bertine Steenbergen met ingang van 1 augustus benoemd tot directeur Veiligheid en Bestuur. Steenbergen is sinds september 2017 in die functie al als waarnemer gedetacheerd. Eerder was zij programmadirecteur van het Aanjaagteam Verwarde Personen, vervulde zij een tweetal directeursfuncties bij het ministerie van BZK en werkte zij bij de gemeente Den Haag, het rijksprogramma Andere Overheid en het ministerie van Financiën.

Michiel Gorsse
In Leidschendam- Voorburg is Michiel Gorsse benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Gorsse werkt sinds 2009 bij de gemeente Leidschendam- Voorburg in verschillende functies. Gorsse volgt André Huykman op, die per 1 september gemeentesecretaris/ algemeen directeur in Zoetermeer wordt.

Yvonne van Mastrigt
Met ingang van 1 augustus is Yvonne van Mastrigt gestart als waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht. Zij neemt de taken over van Marc Witteman, die vanwege een ongeneeslijke ziekte met verlof gaat. Van Mastrigt (53) was eerder waarnemend burgemeester van Hoorn (2015-2016), gedeputeerde in Groningen (2012- 2015) en burgemeester van Hoogezand- Sappemeer (2009-2012) en Winsum (2004-2009).

André Huykman
Met ingang van 1 september 2018 wordt André Huykman de nieuwe gemeentesecretaris van Zoetermeer. Hij vervult momenteel dezelfde functie in Leidschendam-Voorburg. In Zoetermeer is hij de opvolger van Hennie Koek, die onlangs secretaris werd bij de provincie Zuid-Holland. Huykman was eerder concerndirecteur in Leidschendam- Voorburg en manager, afdelingshoofd en beleidsadviseur in Dordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda.

Maria van der Sluijs-Plantz
Maria van der Sluijs- Plantz zal bij de afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Sint Maarten. De benoeming gaat in per 1 oktober 2018. Zij was sinds oktober 2015 al lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.

Hanneke van Essen
Met ingang van 8 november 2018 start Hanneke van Essen als directeur van de Nationale Ombudsman. Op dit moment is zij directeur Bureau Bestuursraad bij het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat. Daarvoor was zij plaatsvervangend directeur Markt en Consument bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Luzette Kroon
In Waterland is Luzette Kroon per 13 september herbenoemd als burgemeester. Zij was eerder wethouder van Drechterland (2004- 2012), voorzitter van GGD Hollands Noorden en van het samenwerkingsverband de Westfriese Omringdijk. Van 2006 tot 2012 was Kroon ook actief als secretaris van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.


Overleden
Voormalig Eerste en Tweede Kamerlid Hannie van Leeuwen is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze was ook gemeenteraadslid en van 1986 tot 1990 CDA-wethouder in Zoetermeer. Daarna was ze onder meer waarnemend burgemeester in Hazerswoude en Nootdorp.