of 59179 LinkedIn

Personalia 16-2016

Voor de burgemeestersvacature in Montferland hebben zich 23 kandidaten gemeld. Onder hen vijf vrouwen. Het CDA levert 7 sollicitanten, de VVD 6. De overige sollicitanten zijn van D66 (3), een lokale partij (2), PvdA, GroenLinks en SP (elk 1).

Petra van Wingerden-Boers
Petra van Wingerden-Boers

Petra van Wingerden
Op 8 juni is burgemeester Petra van Wingerden-Boers herbenoemd tot burgemeester van Rheden. De burgemeester begint aan haar derde ambtstermijn. Van Wingerden- Boers werd in 1994 wethouder van Borsele. Ruim vier jaar later werd zij benoemd tot burgemeester van Groenlo. Sinds 1 juli 2004 is zij burgemeester van Rheden.

Rikus Jager
De gemeenteraad van Westerveld heeft burgemeester Rikus Jager (CDA) voorgedragen voor herbenoeming. Jager kwam in 2010 naar Westerveld. Hij volgde waarnemend burgemeester Tryntsje Slagman op.

Thijs van Beem
In maart 2017 stopt burgemeester Thijs van Beem van Winterswijk. Hij wordt volgend jaar 64 en heeft aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor herbenoeming. Van Beem (PvdA) is sinds 16 maart 2005 burgemeester van Winterswijk. In 2011 werd hij herbenoemd voor een tweede termijn van zes jaar.

Kees Jan de Vet
Met ingang van 1 september 2016 wordt Kees Jan de Vet benoemd tot waarnemend burgemeester in Culemborg. De Vet (CDA, 58) was van 2008 tot 1 juli 2016 lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarvoor was hij burgemeester van Leusden en Prinsenbeek en waarnemend burgemeester van Oostvoorne. Hij neemt waar voor Roland van Schelven, die met pensioen gaat.

Hans Cornelisse
Burgemeester Hans Cornelisse van Langedijk is niet beschikbaar voor herbenoeming per 15 juni 2017. Sinds 2005 is hij burgemeester van Langedijk. Daarvoor was hij burgemeester in Akersloot, en (waarnemend) burgemeester in Opmeer en Andijk. Cornelisse wordt volgend jaar 65 jaar.

Hans Beenakker
Burgemeester Hans Beenakker van Tiel is benoemd tot voorzitter van Regio Rivierenland, het samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren. Hij volgt burgemeester Roland van Schelven van Culemborg op. De deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Stan Gielen
Per 1 januari 2017 wordt Stan Gielen voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Gielen is tot 1 september 2016 hoogleraar biofysica en decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Samantha Dinsbach
De bestuurscommissie Publieke Gezondheid heeft Samantha Dinsbach benoemd tot directeur Publieke Gezondheid in Twente. Zij volgt hiermee Theo van Rijmenam op die onlangs afscheid nam in verband met zijn pensionering. De DPG is directeur van zowel de GGD als de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Momenteel is Dinsbach hoofd Jeugdgezondheidszorg bij GGD Twente en plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid.

Sebastiaan Nieuwland
Op 20 juni is Sebastiaan Nieuwland (D66) benoemd tot wethouder van Heemstede. Nieuwland maakte sinds 2010 deel uit van de gemeenteraad. Sinds 2015 was hij fractievoorzitter van D66 en voorzitter van de raadscommissie Ruimte. Nieuwland heeft sinds 2000 in het basisonderwijs gewerkt.

Matthijs van Oosten
In Werkendam is Matthijs van Oosten (CDA) benoemd tot wethouder. Hij volgt Wim de Jong op die met pensioen gaat. Van Oosten is sinds 2014 raadslid. Hij combineerde zijn raadslidmaatschap met een baan als docent aan de Hogeschool Rotterdam.

Raad van State
A. Bakker wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering van de Raad van State voor de duur van drie jaar. Bakker is voorzitter van de Colleges voor financieel toezicht op de Caribische landen van het Koninkrijk. Zijn benoeming houdt verband met het onafhankelijk begrotingstoezicht in Nederland en de advisering over de Miljoenennota.

Richard Wielinga
Per 1 september is Richard Wielinga september benoemd als gemeentesecretaris in Almere. Op dit moment vervult hij dezelfde functie in Ede. Hij volgt Anja Grootoonk op, die de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van het Horizon College in Noord-Holland wordt.

Hans Boutellier
Bij het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Vrije Universiteit is Hans Boutellier benoemd tot hoogleraar Veiligheid en veerkracht. Zijn benoeming is per 1 juni 2016 ingegaan. Boutellier zal zich bezighouden met ´public administration with respect to security and resilience ´. Naast zijn huidige hoogleraarschap van één dag in de week blijft Boutellier wetenschappelijk directeur van het Verwey- Jonker Instituut.

Martiene Branderhorst
In Gouda is Martiene Branderhorst benoemd tot gemeentesecretaris. Momenteel werkt zij als sectormanager Orthopedie, Handen Polscentrum en Plastische Chirurgie in het HagaZiekenhuis/ Reinier Haga Groep. Zij is de opvolger van Loes Bakker.

Bas ter Weel
Per 1 september is Bas ter Weel benoemd tot algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Tevens wordt hij benoemd tot hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ter Weel is momenteel onderdirecteur van het Centraal Planbureau (CPB) en is als hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ter Weel volgt Barbara Baarsma op die in januari 2016 bij SEO vertrok.

Ardwin Lantain
Gemeentesecretaris Ardwin Lantain van Deventer is gestopt. De gemeentelijke organisatie zit volop in een transformatie naar opgave gestuurd werken, die in samenspraak met het bestuur is ingezet. Vanwege een verschil van inzicht over de stijl van leiderschap die een succesvolle transformatie op dit moment vereist, hebben het college en Lantain geconcludeerd dat het beter is dat hun wegen zich scheiden. De eerste loco secretaris, Marcel Kossen, neemt alle taken waar.

Frederik van Ardenne
Per 1 september is Frederik van Ardenne benoemd tot gemeentesecretaris van Almelo. Van Ardenne, momenteel werkzaam voor de samenwerk- en uitvoeringsorganisatie DUO+ van de gemeenten Ouder- Amstel, Diemen en Uithoorn, is de opvolger van Gerald de Haan. Eerde was Van Ardenne werkzaam in Apeldoorn, Den Haag en bij de Regio Holland Rijnland.

Marc Vermeulen
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben Marc Vermeulen benoemd tot voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer. Eerder gingen Provinciale Staten van Limburg al met de voordracht van Vermeulen akkoord. Vermeulen is sinds februari 2014 lid van het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer. Nadat Leo Markensteyn afgelopen jaar wegens gezondheidsredenen zijn voorzitterschap moest neerleggen, acteerde Vermeulen als waarnemend voorzitter.

Femke Ronde
In Drimmelen is Femke Ronde benoemd tot griffier. Zij volgt Marjon Schuurbiers op. Het afgelopen jaar was Ronde plaatsvervangend griffier. Ze was reeds werkzaam bij de gemeente Drimmelen als juridisch adviseur.

Harrie Timmermans
Per 15 juli is Harrie Timmermans de nieuwe gemeentesecretaris van Heusden. Hij volgt Hans van der Ven op. Timmermans was eerder wethouder in Oirschot en gemeentesecretaris in Eersel.

Gabriëlle Haanen
Vanaf 1 oktober 2016 wordt Garbiëlle Haanen de nieuwe gemeentesecretaris van Utrecht. Haanen is op dit moment gemeentesecretaris in Tilburg en volgt in Utrecht waarnemend gemeentesecretaris José Manshanden op.

Teun Zwemmer
In Heerlen is Teun Zwemmer de nieuwe griffier. Hij gaat vanaf 15 augustus aan de slag en volgt Jan Martens op die met pensioen gaat. Zwemmer heeft gewerkt op verschillende plekken in het openbaar bestuur, onder meer in Lisse en Blaricum. Sinds 2007 is hij griffier in Laren.

Frans Romkema
In Aalsmeer is Frans Romkema per 1 september benoemd tot gemeentesecretaris. Romkema was al sinds 2013 interim gemeentesecretaris van Aalsmeer, na de totstandkoming van de ambtelijke samenwerking met gemeente Amstelveen. Eerder was hij gemeentesecretaris in Drechterland en Gorinchem.

Etienne Franken
In Meierijstad is Etienne Franken voorgedragen als beoogd griffier. Franken is vanaf 2012 griffier in Loon op Zand. Van 2005 tot 2012 werkte hij als coördinator juridische zaken in Oisterwijk. Meierijstad is de nieuwe gemeente, die per 1 januari 2017 ontstaat uit de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Kirsten ten Cate
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten is Kirsten ten Cate beëdigd als de nieuwe Brabantse Statengriffier. Ten Cate werkte sinds 2001 voor de provincie Noord-Brabant in diverse functies, waaronder als hoofd van de afdeling Documentaire Informatievoorziening. In oktober 2014 maakte ze de overstap naar de griffie in de functie van loco-griffier. Ze volgt Cathalijne Dortmans op.

Hans Slagboom
In Baarle-Nassau is Hans Slagboom benoemd tot gemeentesecretaris. Slagboom is sinds 2015 werkzaam als coördinator intergemeentelijke samenwerking voor negen gemeenten in de regio Haaglanden. Hij gaat tevens aan de slag als directeur van de ABG-organisatie, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Slagboom volgt Theo van der Horst op.

Harro Leegstra
Met ingang van 1 september is Harro Leegstra benoemd tot gemeentesecretaris van Oegstgeest. Leegstra was sinds 1 januari 2016 al waarnemend secretaris en algemeen directeur.

Nicole van Hooy
Met ingang van 1 september beëindigt Nicole van Hooy haar werkzaamheden als gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Sint Anthonis. Van Hooy heeft deze functie vanaf april 2015 op interim- basis vervuld.

Sarah Tinnevelt-van Berkel
Bij het grensoverschrijdend gemeentelijk samenwerkingsverband EUREGIO is Sarah Tinnevelt-van Berkel benoemd tot adjunct-directeurbestuurder. Hiervoor was Tinnevelt werkzaam bij het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Anita Vegter
Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt Anita Vegter directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving. De benoeming gaat in per 1 september 2016. Vegter is sinds april 2013 lid van het bestuur van de Autoriteit Consument & Markt. Eerder was Vegter achtereenvolgens advocaat en deken van de Orde van Advocaten te Arnhem.

Peter Werkman
In Doesburg is Peter Werkman per 1 september benoemd tot gemeentesecretaris. De afgelopen tien jaar werkte hij bij de BMC-groep en Public Spirit. Daarvoor was hij hoofd personeel, organisatie en informatie in Nijmegen

Gert Veerman
De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft Gert Veerman benoemd tot nieuwe griffier. Veerman volgt Hendrik Jan van de Vliert op. Veerman is sinds 2009 beleidsregisseur en loco-gemeentesecretaris in Laren. In de periode van 1 februari 2016 tot 15 september 2016 is Pim Knopper interim-griffier.

Hans van der Vlist
Per 1 oktober wordt Hans van der Vlist consultant bij ABD TOP Consult, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van der Vlist is sinds 2011 secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tussen 2005 en 2011 werkte hij bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

Burgemeesters vacature Dinkelland
Het burgemeesterschap van Dinkelland is vacant per 4 april 2016. De gemeente heeft circa 25.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 22 september 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 1 september op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Gezaghebbers vacature
Sint Eustatius
Het gezaghebberschap van Sint Eustatius is vacant per 1 april 2016. Het openbaar lichaam heeft circa 3.193 inwoners. De bezoldiging bedraagt USD 60.579 per jaar. U kunt solliciteren op deze gezaghebbersvacature tot 25 september 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 15 augustus 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.