of 59250 LinkedIn

Personalia 16-2015

Voor het burgemeesterschap van Nissewaard hebben drie kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. Twee van hen zijn lid van de PvdA en één is lid van de SP. De gemeente is ontstaan na een fusie van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse.

Pieter van de Stadt
Pieter van de Stadt

Pieter van de Stadt
Per 14 september wordt Pieter van de Stadt de nieuwe burgemeester van Lansingerland. Van de Stadt (46) is lid van de VVD. Hij is vanaf 2006 wethouder in Heemstede. Daarvoor was hij onder meer beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de VVD. Van de Stadt volgt Ewald van Vliet (VVD) op, die met ingang van 1 januari 2014 ontslag had genomen in verband met het aanvaarden van een andere functie. In de tussentijd was Coos Rijsdijk (PvdA) waarnemend burgemeester. 

Mark Slinkman
In Groesbeek is Mark Slinkman benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 16 september 2015. Slinkman (CDA, 41) is op dit moment burgemeester van Rijnwaarden. Harry Keereweer (PvdA) is nu nog waar­nemend burgemeester van Groesbeek.

Ralf Krewinkel
In Heerlen wordt Ralf Krewinkel de nieuwe burgemeester. De benoeming gaat in op 31 augustus 2015. Krewinkel (40) is lid van de PvdA. Hij is sinds 2011 burgemeester van Beek. Daarvoor was hij wethouder in Kerkrade. Hij volgt Paul Depla (PvdA) op, die benoemd is als burgemeester van Breda. Op dit moment is Frans Weekers (VVD) waarnemend burgemeester van Heerlen.

Edo Haan
Met ingang van 2 november 20145 is Edo de Haan benoemd tot burgemeester van Maassluis. Haan (58) is lid van de PvdA. Hij is voormalig wethouder van Zoetermeer. Hij volgt Koos Karssen (CDA) op.

Klaas Smid
De gemeenteraad van Noordenveld heeft Klaas Smid (PvdA, 54) voorgedragen voor de functie van burgemeester. Smid is momenteel wethouder in Ommen. Daarvoor was hij wethouder in Hoogeveen. Smid zal burgemeester Hans van der Laan opvolgen.

Onno van Veldhuizen
De gemeenteraad van Enschede draagt Onno van Veldhuizen voor als burgemeester van Enschede. Van Veldhuizen (52) is sinds 2003 burgemeester van Hoorn. Daarvoor was hij burgemeester van Nieuwkoop. Hij volgt Peter den Oudsten op, die nu burgemeester van Groningen is.

Hans Gaillard
De burgemeester van Son en Breugel, Hans Gaillard, is met ingang van 1 september herbenoemd. Hij is sinds september 2003 burgemeester in Son en Breugel. Eerder was hij wethouder in Leusden en lid van de Provinciale Staten van Utrecht.

Matty Siersema
In Menterwolde is het college gevallen. De VVD wilde de coalitie van Menterwolde Gewoon en de SP niet langer steunen. De nieuwe coalitie in Menterwolde bestaat uit Menterwolde Gewoon met als wethouders Roelof Vos en Jan Velthuis, SP met als wethouder Lian Veenstra en de nieuwe partij in de coalitie Kritisch Menterwolde met Matty Siersema als nieuwe wethouder.

Henk Jan Meijer
De burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, is benoemd tot voorzitter van de Programmaraad Trendbureau Overijssel. Meijer start per 1 september 2015. Hij volgt Wolter Lemstra op die het Trendbureau al 7 jaar aanstuurt. Het Trendbureau Overijssel maakt toekomstverkenningen voor de politieke besluitvorming en is inhoudelijk onafhankelijk.

Pamela Blok
De Partij Westvoorne (PW) heeft het vertrouwen opgezegd in de VVD als coalitiepartner en in VVD-wethouder Jan van Rij als collegelid. Daarna is wethouder Erik Mulder (D66) opgestapt. De PW heeft met Gemeentebelangen Westvoorne (GBW) een nieuwe coalitie gevormd. Pamela Blok-van Werkhoven is de nieuwe wethouder namens GBW.

Jeroen Schalkwijk
In Wormerland is Jeroen Schalkwijk benoemd tot wethouder. Schalkwijk is sinds 1998 raadslid voor het CDA. Hij volgt Jos Beemsterboer op als wethouder.

Michiel Scheffer
De nieuwe voorzitter van Interreg is Michiel Scheffer. Scheffer is sinds april 2015 gedeputeerde van Overijssel. Interreg stimuleert de samenwerking tussen bedrijven in de grensregio. Hij volgt Josan Meijers op.

Bert Bouwmeester
De gemeenteraad van Coevorden heeft Bert Bouwmeester voorgedragen voor herbenoeming. Bouwmeester is sinds 1 januari 2004 de burgemeester van Coevorden. Voor de gemeentelijke herindeling in 2004 was hij de laatste burgemeester van de Westlandse gemeente Monster, welke bestond uit Monster, Poeldijk en Ter Heijde aan Zee. Eerder was hij wethouder voor D66 in Zaanstad.

Commissie referendum
Het kabinet heeft er op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken mee ingestemd om M.C. van der Laan (voorzitter), A.B. Blomberg, W. den Ouden, R.J. Renes en R.A. Koole te benoemen als lid van de referendumcommissie. Op 1 juli is de Wet raadgevend referendum in werking is getreden. De commissie heeft onder meer als taak om de datum van het referendum te bepalen, feitelijke informatie te verstrekken over een aan het referendum onderworpen wet of verdrag en het beoordelen van subsidieaanvragen van maatschappelijke organisaties die het debat over die wet  willen bevorderen.

Overleden
Jan de Voogd
is op 90-jarige leeftijd overleden. De Voogd was in de periode 1977-1981 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Daarna was hij negen jaar gedeputeerde van Zeeland.

Dien Cornelissen is op 91-jarige leeftijd overleden. Cornelissen was jaren actief voor het CDA. In 1958 begon ze haar politieke loopbaan als lid van de gemeenteraad van Boxmeer. Zij was daar het eerste vrouwelijke raadslid. Vier jaar later werd ze ook lid van Provinciale Staten, wat ze bleef tot 1978. Daarnaast was Cornelissen ook nog twee jaar lid van de Eerste Kamer. In 1971 werd ze lid van de Tweede Kamer, wat ze bleef tot 1986.