of 58952 LinkedIn

Personalia 15-2018

Op 78-jarige leeftijd is voormalig raadslid en wethouder Ton Berends overleden. Berends zat, met een onderbreking van twee jaar, van 1982 tot 2000 in de gemeenteraad van Amersfoort voor de VVD. Van 1995 tot 1998 was hij wethouder.

Jannewietske de Vries
Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries 

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft Jannewietske de Vries (PvdA, 56) voorgedragen als burgemeester. De Vries begon haar politieke loopbaan als gemeenteraadslid van Boarnsterhim. Van 1995 tot 2007 was zij werkzaam in Leeuwarden. Tussen 2007 en 2015 was De Vries gedeputeerde van de provincie Fryslân. Sinds januari 2016 is zij directeur van de Floriade.

Pieter Verhoeve
Burgemeester Pieter Verhoeve (SGP, 37) is herbenoemd tot burgemeester van Oudewater. Hij is hier sinds eind juni 2011 burgemeester. Toen hij werd benoemd, was hij 30 jaar oud en daarmee de jongste burgemeester van Nederland. Tot aan zijn benoeming als burgemeester van Oudewater was Verhoeve advocaat, gericht op arbeids- en bestuursrecht, en docent.

Jos Penninx
De gemeenteraad van Voorst wil dat burgemeester Jos Penninx (PvdA, 64) een derde termijn krijgt. De derde termijn voor Penninx zou 15 december in moeten gaan.

Hans Verheijen
De gemeenteraad van Wijchen heeft Hans Verheijen (CDA, 52) voorgedragen voor herbenoeming. Eerder was Verheijen gemeentesecretaris van Arcen en Velden en Heeze-Leende. In 2006 werd hij burgemeester van Mill en Sint Hubert, en in oktober 2012 burgemeester van Wijchen.

Elisabeth van Leeuwen
Wethouder Elisabeth van Leeuwen van Giessenlanden treedt vanaf 15 oktober in dienst bij Samenwerkingsverband PasVOrm als directeur-uitvoerend bestuurder. PasVOrm is verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs voor twintig voortgezet onderwijsscholen. Van Leeuwen is bijna zes jaar wethouder in Giessenlanden.

Maaike van Gils
In Tytsjerksteradiel is Maaike van Gils benoemd tot gemeentesecretaris. Ze is sinds februari op interim basis in deze functie. Ze volgde toen Oeds de Jager op. Van Gils werkte eerder in verschillende functies voor de provincie Fryslân, laatstelijk als directeur Bedrijfsvoering.

Marloes van Rijswijk
Met ingang van 1 oktober is Marloes van Rijswijk benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris in Sint-Michielsgestel. Van Rijswijk is momenteel secretaris- directeur van Ameland. Van Rijswijk volgt Dagmar van Deurzen op, die gemeentesecretaris van Uden werd.

Lucas Vokurka
In Lansingerland wordt Lucas Vokurka de nieuwe gemeentesecretaris. Hij volgt per 24 september 2018 interim- gemeentesecretaris Ron Jeltema op. Vokurka is nu waarnemend secretaris en directeur economisch vestigingsklimaat bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Daarvoor was hij wethouder in Delft.

Melis van de Groep
De gemeenteraad van Bunschoten heeft besloten om burgemeester Melis van de Groep (ChristenUnie, 60) voor te dragen voor herbenoeming. De burgemeester had al aangegeven beschikbaar te zijn voor een derde termijn. De tweede termijn loopt af op 15 december 2018. Eerder was Van de Groep wethouder in Bunschoten en lid van Provinciale Staten van Utrecht.

Bart Parmet
Bij de provincie Overijssel is Bart Parmet aangewezen als waarnemend algemeen directeur. Hij vervangt de huidige algemeen directeur, Johan Osinga, die op 1 september aan de slag gaat als Directeur Generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Parmet is vanaf 2015 directeur strategie bij provincie Overijssel. De jaren daarvoor heeft hij als directeur van de staf Deltacommissaris gewerkt aan de vormgeving en uitwerking van het Deltaprogramma.

Overleden:
Voormalig CDA-wethouder Alfons Ruitenbeek is op 98-jarige leeftijd overleden. Ruitenbeek was van 1978 tot 1986 in Diemen wethouder. Voor die tijd was hij zes jaar raadslid in Diemen.

Voormalig wethouder Piet van Dun is op 74-jarige leeftijd overleden. VVD’er Van Dun was van 1994 tot eind 2000 wethouder in Nuenen. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Nuenen.


Burgemeestersvacatures
Oldambt
Het burgemeesterschap van Oldambt is vacant per 10 april 2018. De gemeente heeft circa 38.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.988,49 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 4 september 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 23 juli 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Rozendaal
Het burgemeesterschap van Rozendaal is vacant per 1 februari 2019. De gemeente heeft circa 1.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.126,69 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze vacature tot 5 september 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 24 juli 2018 op www. overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Top 5 van partijen, waar de meeste reageerders op de burgemeestersvacatures van 2018 lid van zijn:
VVD: 53
CDA: 50
D66: 38
PvdA: 29
ChristenUnie: 23

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!