of 59185 LinkedIn

Personalia 15-2016

De wethouders Daphne Bergman (D66), Rogier Tetteroo (PvdA), Jan de Laat (GoPo), Laura Werger (VVD) en Hilde Niezen (GroenLinks) van de gemeente Gouda zijn per direct opgestapt. Een meerderheid van de gemeenteraad had een motie van wantrouwen gesteund.

Mark van Stappershoef
Mark van Stappershoef

Mark van Stappershoef
De gemeenteraad van Goirle heeft Mark van Stappershoef aanbevolen als de nieuwe burgemeester. Van Stappershoef (CDA, 51) is op dit moment kabinetschef van de commissaris van de Koning in Brabant. Hij zal burgemeester Machteld Rijsdorp (VVD) opvolgen.

Rien Honnef
Tijdens zijn vakantie in Frankrijk is wethouder Rien Honnef van Leek plotseling overleden. Honnef was van 2002 tot 2014 raadslid voor GroenLinks en sinds 2014 wethouder. Hij werd 56 jaar.

Marja van Bijsterveldt
Met ingang van 2 september wordt Marja van Bijsterveldt- Vliegenthart de nieuwe burgemeester van Delft. Van Bijsterveldt-Vliegenthart (55) is lid van het CDA. Zij was voorheen minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze volgt Bas Verkerk (VVD) op.

Richard Korteland
De nieuwe burgemeester van Meppel is Richard Korteland. De benoeming gaat in op 1 september 2016. Korteland (37) is lid van de VVD. Hij is sinds 2010 wethouder in de gemeente Papendrecht. Korteland volgt Jan Westmaas (CDA) op.

Wilma Mansveld
In Tytsjerksteradiel is Wilma Mansveld (PvdA, 53) benoemd tot waarnemend burgemeester. Ze volgt Eric ter Keurs op. Mansveld was van 2012 tot en met 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was ze onder andere gedeputeerde van de provincie Groningen en lid was van Provinciale Staten.

Aart-Jan Moerkerke
De gemeenteraad van Papendrecht heeft Aart-Jan Moerkerke voorgedragen als nieuwe burgemeester. Moerkerke (VVD, 51) is nu nog burgemeester van Strijen. Hij begon zijn politieke loopbaan als wethouder van Capelle aan den IJssel voor Leefbaar Capelle. In Papendrecht zal hij Kees de Bruin opvolgen.

Tjeerd Kampstra
Per 15 april is Tjeerd Kampstra de nieuwe waarnemend directeur van BIJ12. Hij volgt Marly Bloem op. Kampstra zal deze functie tijdelijk bekleden. Hij blijft tevens actief als programmadirecteur Implementatie Omgevingswet bij het IPO en gaat beide functies combineren. BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook voor het Rijk en andere ketenpartners.

Marcel Fränzel
Met ingang van 13 september is Marcel Fränzel (D66) benoemd tot waarnemend burgemeester in Veghel. Hij volgt Ina Adema op, die de burgemeester van Lelystad wordt. Fränzel was van 2002 tot 2013 burgemeester van Woensdrecht. Daarna was hij waarnemend burgemeester in Noord-Beveland. Sinds 2015 is hij als zelfstandig adviseur werkzaam in het openbaar bestuur, veiligheid en onderwijs.

Tanja Klip-Martin
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe is geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Zij volgt senator Ben Swagerman op. Klip is sinds 2013 dijkgraaf en zal deze functie blijven vervullen naast haar lidmaatschap van de Eerste Kamer. Daarvoor was zij acht jaar gedeputeerde voor de VVD in de provincie Drenthe en daarvoor wethouder in Coevorden.

Joan Leemhuis-Stout

In de provincie Friesland wordt Joan Leemhuis-Stout benoemd tot waarnemend commissaris van de koning. Leemhuis-Stout (VVD, 70) was eerder dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en waarnemend burgemeester van Schiedam en Leidschendam- Voorburg geweest. Ze volgt John Jorritsma (VVD) op die benoemd is tot burgemeester van Eindhoven.

Petra Doornenbal-van der Vlist
De gemeenteraad van Renswoude heeft Petra Doornenbal- van der Vlist (CDA, 44) voorgedragen als burgemeester. Doornenbal is de opvolger van burgemeester Wilke Dekker. Doornenbal was namens het CDA lid van Provinciale Staten van Utrecht. Na haar statenlidmaatschap heeft Doornenbal gefungeerd als mediator in conflicten tussen burgers en overheden.

Anja Timmer
In Almelo gaat wethouder Anja Timmer (PvdA) stoppen. Volgens Timmer miste zij de laatste tijd de juiste balans tussen werk en privé. Timmer begon in 2012 als wethouder. Zij volgde Theo Schouten op, die burgemeester werd van Oldenzaal. Na de verkiezingen van 2014 werd ze opnieuw wethouder. Timmer blijft wethouder tot haar opvolger bekend is.

Karin Sleeking
Bij het A+O fonds Gemeenten is Karin Sleeking in dienst als interim-directeur. Ze neemt de functie over van Jeroen Pepers die afscheid heeft genomen van het fonds. Sleeking was werkzaam bij de VNG.

Hans Houtman
Wethouder Hans Houtman (VVD) van Nederweert is gestopt als wethouder. Hij was sinds september 2013 wethouder, als opvolger van Renée Wernink. Bij zijn aanstelling had hij al aangegeven na een halve ambtstermijn de balans op te maken.

Hennie van Rinsum
Met ingang van 1 juli 2016 stopt gemeentesecretaris Hennie van Rinsum van Oldenzaal. Hij is ruim acht jaar gemeentesecretaris en toe aan een nieuwe uitdaging.

Arjen Gerritsen
De gemeenteraad van Almelo heeft Arjen Gerritsen voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij wordt de opvolger van Jon Hermans. Gerritsen is sinds 2007 burgemeester van De Bilt. Daarvoor was hij burgemeester van Haren en wethouder in Wierden.

Achtkarspelen
Onenigheid en politiek gedoe over de bestemming van het overschot op het sociaal domein heeft uiteindelijk geleid tot de val van het college van Achtkarspelen. Een meerderheid van 11 raadsleden (PvdA, CDA en CU) heeft het vertrouwen in alle drie de wethouders van Achtkarspelen opgezegd. Wethouders Marten van der Veen (FNP), Gerda Postma (PvdA) en Max de Haan (GBA) accepteren de strekking van de motie. Zij blijven demissionair aan tot er een nieuw college is.

Overleden
Op 92-jarige leeftijd is Job Drijber overleden. Drijber was raadslid en wethouder in Leiden. Daarna was hij burgemeester in Middelburg (1961-1969), Zwolle (1969-1980) en Arnhem (1980-1989). Drijber was daarnaast voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Burgemeesters vacatures
Tubbergen
32 personen hebben gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Tubbergen, onder wie 11 vrouwen. 7 sollicitanten zijn lid van het CDA, 3 van D66, 4 van een lokale partij, 4 van de PvdA en 10 van de VVD. Van 4 kandidaten is de politieke kleur niet bekend. De burgemeestersvacature in Tubbergen ontstaat op 1 januari 2017 door het aan burgemeester Mervyn Stegers verleend eervol ontslag.

Zutphen
Voor de burgemeestersvacature in Zutphen hebben zich 24 sollicitanten gemeld. Onder de 24 sollicitanten bevinden zich zeven vrouwen. De verdeling naar politieke orientatie is als volgt: 9 mensen zijn lid van de VVD, zes van de PvdA, 4 van het CDA, 4 van GroenLinks en één kandidaat is lid van de ChristenUnie. Onder de kandidaten bevinden zich 10 (oud-) burgemeesters en 11 (oud-) wethouders.

Gooise Meren
Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Gooise Meren hebben 17 personen gesolliciteerd, onder wie vijf vrouwen. Van deze kandidaten hebben of hadden 14 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 3 personen hebben een functie daarbuiten. Acht sollicitanten zijn lid van de VVD, 2 van D66, 2 van de PvdA, 2 van het CDA en 1 van een lokale politieke partij. Van 2 sollicitanten is de politieke voorkeur onbekend.

Vlaardingen
Voor het burgemeesterschap van Vlaardingen hebben 13 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten – 11 mannen en 2 vrouwen – variëren in de leeftijd van 20 tot 60 jaar en zijn lid van het CDA, de ChristenUnie, de PvdA, de VVD of zijn niet aan een politieke partij verbonden. 3 sollicitanten zijn (voormalig) burgemeester en 4 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.

Barometer: Meer vacatures
Het aantal openstaande vacatures in het openbaar bestuur is in het eerste kwartaal van 2016 gestegen. De stijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedroeg ruim 27 procent.
Bron: CBS