of 59250 LinkedIn

Personalia 15-2015

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Texel hebben 63 personen gesolliciteerd, onder wie 7 vrouwen en 56 mannen. Van deze kandidaten hebben of hadden 41 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur.

Marijke van Haaren
Marijke van Haaren

Marijke van Haaren
In Berkelland is Marijke van Haaren-Koopman (CDA, 63) benoemd tot wethouder. Zij is benoemd in de vacature die ontstond na het vertrek van Leo Scharenborg, die eerder zijn ontslag indiende. Van Haaren was voorheen onder andere raadslid en wethouder in Ede. Ook was ze acht jaar lang gedeputeerde in de provincie Gelderland en interim-wethouder in de gemeente Rijnwaarden.

Jos van Bree
De VVD-fractie draagt Jos van Bree voor als beoogd wethouder van Helmond. Als de gemeente­raad instemt met deze voordracht wordt Van Bree de opvolger van Yvonne van Mierlo. Van Bree was eerder wethouder in Heeze-Leende en werkzaam bij de gemeenten Peel en Maas en Veldhoven.

Jan Batelaan
Wethouder Jan Batelaan (VVD) van Menterwolde stapt op. Batelaan voelt zich niet langer thuis in het college, dat naast de VVD bestaat uit wethouders van de SP en Menterwolde Gewoon.

Yvonne van Mierlo
Per 1 september neemt wethouder Yvonne van Mierlo afscheid van Helmond. Ze gaat dan van start in haar nieuwe functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor de aanpak van sociale vraagstukken. Van Mierlo is sinds 2010 wethouder in Helmond.

Arie Oeseburg
Gemeentesecretaris Arie Oeseburg van de gemeente Olst-Wijhe gaat per 1 oktober met pensioen. Naast gemeentesecretaris is Oeseburg twaalf jaar penningmeester van de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen Overijssel) geweest.

Jeroen Nobel
In Aalsmeer is Jeroen Nobel (PvdA, 55) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij volgt Jobke Vonk-Vedder op, die per 1 mei 2015 haar werkzaamheden heeft neergelegd. De ontstane situatie en de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer waren aanleiding om een waarnemend burgemeester te benoemen. Nobel was van maart 2006 tot april 2014 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer.

Franc Weerwind
Met ingang van 9 september wordt Franc Weerwind de nieuwe burgemeester van Almere. Weerwind (50) is lid van D66. Hij is vanaf september 2009 burgemeester van Velsen. Daarvoor was hij burgemeester van Niedorp. Weerwind volgt Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD) op.

Berry Link
Per 17 september 2015 is Berry Link (CDA, 49) benoemd tot burgemeester van Geldrop-Mierlo. Link is sinds 2007 burgemeester van Schinnen. In Geldrop-Mierlo zal hij Rianne Donders opvolgen, die burgemeester van Roermond is geworden. Op dit moment is René van Diessen (VVD) waarnemend burgemeester van Geldrop-Mierlo.

Jos Beemsterboer
Het CDA Wormerland en Jos Beemsterboer zijn overeengekomen dat de wethouder zal terugtreden. Bij aanvang van de raadsperiode was het niet mogelijk een lokale wethouder te leveren. Met Beemsterboer zijn er bij zijn aantreden afspraken gemaakt over het tijdelijke karakter van de benoeming. Jeroen Schalkwijk, thans fractievoorzitter, is voorgedragen als wethouder.

Frank Wiertz
In Menterwolde wordt Frank Wiertz de nieuwe gemeentesecretaris. Wiertz volgt Henk van der Wal op, die na een rapport over de angstcultuur op het gemeentehuis het veld moest ruimen. Wiertz was eerder gemeentesecretaris van Hoogezand-Sappemeer. Hij legde deze functie in april neer om projectleider van de gemeentelijke herindeling te worden.

Jaap Kleinhesselink
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft Jaap Kleinhesselink benoemd tot plaatsvervangend raadsgriffier. Kleinhesselink was tot aan zijn detachering op de griffie in Zoetermeer plaatsvervangend griffier en raadsadviseur in Pijnacker-Nootdorp. Kleinhesselink volgt Karien Damen op.

Francine Giskes
De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van de Tweede Kamer en van de minister van Binnenlandse Zaken om Francine Giskes te benoemen tot lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Het college bestaat verder uit Kees Vendrik en Arno Visser. Giskes is sinds 2009 burgemeester van Texel. 

Arnout van Kooij
Per 1 september 2015 is in IJsselstein Arnout van Kooij benoemd tot griffier. Hij volgt Hans Kleene op, die de gemeente IJsselstein verlaat vanwege het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Van Kooij is momenteel programmamanager en bestuursadviseur bij de gemeente Uithoorn.

Elisabeth Minnemann
In Den Haag is Elisabeth Minnemann benoemd tot programmadirecteur internationaal bij de bestuursdienst. Minnemann is specialist op gebied van samenwerkingstrajecten en verandermanagement. Zij was eerder werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam.

Jacqueline van Zwam
In Hattem is Jacqueline van Zwam benoemd tot griffier. Ze was eerder werkzaam in Ermelo als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier, daarvoor vervulde zij deze functie bij de gemeente Harderwijk.

Jellie van Hoppe
De raadsgriffier van Staphorst, Jellie van Hoppe, vertrekt na zeven jaar. Zij is voorgedragen als griffier in Achtkarspelen. Van Hoppe is sinds 2008 raadsgriffier in Staphorst. Daarvoor is ze al werkzaam geweest in Achtkarspelen. In dezelfde periode was ze raadsgriffier en secretaris van de rekenkamercommissie van de gemeente Littenseradiel.

Isabelle Diks
De Leeuwardense wethouder Isabelle Diks wordt voorzitter van de nieuwe Denktank ‘Landbouw in Verbinding’. Daarnaast wordt zij voorzitter van het Stedennetwerk Stadslandbouw en treedt zij op als ambassadeur Stadslandbouw. Diks werd voor de functie voorgedragen door het ministerie van Economische Zaken. Diks blijft in Leeuwarden.

Arno Visser
De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om Arno Visser te benoemen tot president van de Algemene Rekenkamer. De benoeming gaat in per 15 oktober 2015. Visser is de 23e president van de Algemene Rekenkamer. Hij volgt Saskia Stuiveling op.

Barometer: 48 jaar
De gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren ligt boven de 48 jaar. Er werkten in 2014 meer medewerkers van 60 jaar of ouder bij gemeenten dan medewerkers onder de 35 jaar.

Gevallen colleges:
Het college van Nijkerk is gevallen over een voorstel om de koopzondag mogelijk te maken. De motie was onder meer ingediend door coalitiepartij VVD, terwijl bij de collegevorming was afgesproken dat de koopzondag geen onderwerp zou zijn in deze collegeperiode. CDA en ChristenUnie/SGP, beide tegen koopzondagen, zeiden het vertrouwen in coalitiepartner VVD op en trokken hun wethouder terug.

Ook het college van Breda is gevallen. GroenLinks heeft geen vertrouwen meer in de samenwerking met zijn vier coalitiegenoten. De plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de musea in de Brabantse stad zijn de reden voor GroenLinks. Wethouder van Cultuur Selçuk Akinci, zelf van GroenLinks, had daar volgens zijn partij een goed plan voor. Tot verbazing van GroenLinks-fractievoorzitter Jos Koniuszek kwam er onder druk van de andere partijen ineens een heel ander, tweede plan op tafel.