of 59250 LinkedIn

Personalia 15-2014

Roel Augusteijn is benoemd tot waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. De benoeming gaat in op 4 augustus. Per die datum is de huidige waarnemer van Hardinxveld-Giessendam, Bert Blase, benoemd tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Augusteijn was van 2001 tot 2006 gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Daarna was hij van 2006 tot 2008 al eens waarnemend burgemeester in Hardinxveld-Giessendam. Vanaf 2008 is hij waarnemend burgemeester in de gemeente Maasdonk. Deze gemeente wordt per 1 januari 2015 heringedeeld. Tot aan de herindeling van Maasdonk combineert Augusteijn het waarnemerschap van beide gemeenten.

Roel Augusteijn
Roel Augusteijn

BENOEMING

Wubbo Tempel
is met ingang van 1 september 2014 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Hellevoetsluis. De heer Tempel is 55 jaar en lid van het CDA. De huidige waarnemend burgemeester van Hellevoetsluis, Erik van Heijningen is per 1 september a.s. benoemd tot staatsraad in de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tempel was van 2013 tot 2014 wethouder in de gemeente Korendijk. Daarvoor was hij van 2006 tot 2010 fractievoorzitter in de deelgemeente Overschie (gemeente Rotterdam) en van 2010 tot 2013 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam. Wubbo Tempel is afkomstig uit het bedrijfsleven waar hij meerdere jaren directiefuncties heeft vervuld.

De stuurgroep herindeling Krimpenerwaard heeft Marjolein Plantinga-Leenders per 15 september benoemd tot algemeen directeur/gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Plantinga-Leenders is nu nog directeur bij de provincie Zeeland. Daarvoor was ze ruim vijf jaar gemeentesecretaris van Bussum.

Grietsje Stegenga is met ingang van 1 september benoemd tot griffier in Súdwest-Fryslân. Stegenga was daar al enige tijd waarnemend griffier. Eerder werkte zij bij de griffie in de voormalige gemeente Sneek.

Hans van Daalen is de nieuwe voorzitter van het Platform Water Vallei en Eem. Van Daalen is wethouder in Barneveld. Naast de bestuurders Hans van Daalen en Marjan Brouwer (Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe) zijn twee nieuwe bestuurders toegevoegd: Menno Tigelaar, wethouder in Amersfoort en Michiel Uitdehaag, wethouder in Wageningen. Het Platform Water Vallei en Eem is een samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer tussen Waterschap Vallei en Veluwe en een aantal gemeenten.

Hans van der Noordt (52) start op 1 oktober als gemeentesecretaris in de gemeente Horst aan de Maas. Hij bekleedt die functie nu in Vianen en daarvoor in Hellendoorn. Eerder was Van der Noordt directeur concernondersteuning bij de gemeente Enschede. In 2006 was hij een van de oprichters van Dimpact, een ict-samenwerkingsverband van 34 gemeenten, waar hij tot 2010 ook commissaris was. Van der Noordt volgt Alwin ter Voert op, die op 1 augustus is gestart als gemeentesecretaris in Helmond.

Hamit Karakus is met ingang van 1 september 2014 tot algemeen directeur van Platform31. Karakus was van 2006 tot 2014 wethouder in Rotterdam. Eerder was Karakus adjunct-directeur bij Atta Makelaars, verantwoordelijk voor de samenwerking met wooncorporaties en werkte hij als agent, hoofdagent en brigadier bij de politie Rotterdam-Rijnmond.

Korrie Louwes, voormalig wethouder arbeidsmarkt, hoger onderwijs, innovatie en participatie in de gemeente Rotterdam, treedt per 1 september 2014 in dienst bij adviesbureau Berenschot. Daar gaat zij zich als senior managing consultant richten op organisatievraagstukken rond de vele maatsc­happelijke opgaven in het publieke en semipublieke domein. Voor haar vierjarig wethouderschap vervulde Louwes diverse directeursfuncties bij het rijk.

Marijke van Hees en Özkan Gölpinar zijn benoemd tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Van Hees was wethouder in Enschede voor de PvdA. Gölpinar is sinds 2012 werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Leiden.

Peter Fleuren is per 1 september 2014 de nieuwe algemeen directeur van NLW Groep, de organisatie die de Wet sociale werkvoorziening uitvoert voor de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Fleuren was eerder wethouder in de gemeenten Helden en Peel en Maas.

Marens Engelhard wordt per 1 oktober 2014 de opvolger van Martin Berendse als algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Engelhard is sinds 2010 directeur van het Stadsarchief Amsterdam en in die hoedanigheid ook gemeentearchivaris. Daarvoor was hij onder meer stadsdeelsecretaris in Osdorp en hoofd bij de toenmalige economische voorlichtingsdienst van het ministerie van Economische Zaken.

Paul Huijts wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken. De benoeming gaat in op 18 augustus 2014. Huijts begon zijn loopbaan in 1986 bij het ministerie van Economische Zaken. Vervolgens trad hij in dienst van het ministerie van Algemene Zaken als raadadviseur. In 2004 maakte hij de overstap naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar hij benoemd werd tot plaatsvervangend secretaris-generaal. In 2009 volgde de benoeming tot directeur-generaal Volksgezondheid, zijn huidige functie. Hij volgt Kajsa Ollongren op, die wethouder in Amsterdam is.

Andree van Es is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht Rutgers WPF, kenniscentrum seksualiteit. Zij is de opvolger van Bert Koenders. Laurent de Vries is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Van Es was lid van de Tweede Kamer namens de PSP en GroenLinks. Verder was ze onder meer directeur van De Balie, voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van 2010 tot mei dit jaar was zij voor GroenLinks wethouder in Amsterdam. De Vries was onder meer directeur van GGD Gelre-IJssel en directeur van GGD Nederland. Momenteel is hij bestuurder van zorginstelling Viattence.

Oud-burgemeester Ties Elzenga is met ing­ang van 5 juni 2014 benoemd tot voorzitter van de stichting YMCA Vermogensbeheer en commissaris van de YMCA Management B.V. Elzenga was van 2004 tot en met 2012 burgemeester (CDA) van Veenendaal. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Hemelumer-Oldeferd, waarnemend burgemeester van Hindeloopen, burgemeester van Bolswaard en van 1993 tot 2004 van Naaldwijk.

Chris Buijink en Defne Ayas treden toe tot de Raad van Toezicht op de Rijksakademie. Chris Buijink wordt de nieuwe voorzitter en vervangt daarmee Louise Gunning-Schepers die zich sinds 2008 heeft ingezet voor de Rijksakademie. Buijink is (sinds juni 2013) voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Daarvoor werkte hij op het ministerie van Economische Zaken. Hij was onder meer directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie. In 2007 werd hij benoemd tot secretaris-generaal. Defne Ayas, directeur van Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam treedt toe als lid en neemt de plaats in van Karel Schampers, wiens termijn afliep.

Met ingang van 1 juli 2014 is voormalig nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht. Brenninkmeijer was van 2005 tot en met 2013 Nationale ombudsman en is sinds januari 2014 het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer.

HERBENOEMING

De gemeenteraad van de Gelderse gemeente Doesburg heeft burgemeester Kees Luesink voorgedragen voor herbenoeming. Op 1 december 2014 loopt de eerste termijn Luesink af.