of 59318 LinkedIn

Personalia 14-2018

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma krijgt twee nieuwe kwartiermakers: Erik Wagener en Eric Withaar. Wagener was directielid bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Withaar was directeur bij Rijkswaterstaat. 

Femke Halsema
Femke Halsema

Femke Halsema
Met ingang van 12 juli is Femke Halsema benoemd tot burgemeester van Amsterdam. Halsema (52) is lid van GroenLinks. Voor die partij was zij van 1998 tot en met 2011 lid van de Tweede Kamer. Van 2002 tot en met 2011 was zij fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en politiek leider van GroenLinks. Halsema volgt de vorig jaar overleden burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) op.

Janneke Snijder
In Oldebroek is Janneke Snijder- Hazelhoff (VVD, 65) benoemd tot waarnemend burgemeester. Ze volgt Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie, 60), die benoemd is tot burgemeester van Midden-Groningen. Snijder-Hazelhoff was eerder onder andere lid van de Tweede Kamer en wethouder in Delfzijl. De afgelopen jaren was ze waarnemend burgemeester van Bellingwedde.

Henk Jan Meijer
In Zwolle is burgemeester Henk Jan Meijer (VVD) herbenoemd. Voor de 66-jarige Meijer gaat het om een herbenoeming voor de vierde ambtstermijn. Hij is sinds 1 augustus 2000 burgemeester. Daarvoor was hij wethouder in Den Haag.

Yvonne van Mastrigt
Met ingang van 1 augustus is Yvonne van Mastrigt benoemd tot waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht. Burgemeester Marc Witteman heeft laten weten dat hij wegens zijn ziekte niet meer in staat is de functie van burgemeester uit te oefenen. Van Mastrigt (PvdA, 53) was waarnemend burgemeester in Hoorn, gedeputeerde in Groningen, burgemeester van Hoogezand- Sappemeer en van Winsum.

Willem Gradisen
Burgemeester Willem Gradisen (PvdA, 63) is herbenoemd tot burgemeester van Mook en Middelaar. Gradisen is sinds 2012 burgemeester van Mook en Middelaar. Eerder was hij onder andere wethouder in Tiel, heemraad van het Waterschap Rivierenland en burgemeester van Liesveld.

Govert Veldhuijzen
Met ingang van 1 september 2018 wordt Govert Veldhuijzen (CDA, 62) benoemd tot waarnemend burgemeester van Nissewaard. Aan Mirjam Salet is per 1 september 2018 op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Vedlhuijzen was eerder waarnemend burgemeester in Gorinchem. Daarvoor was hij in verschillende perioden gedeputeerde in Zuid-Holland en van 1994 tot 2006 wethouder in Dordrecht.


Komen & gaan:

Margo Mulder
De gemeenteraad van Goes heeft Margo Mulder (PvdA, 49) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Zij volgt daarmee Herman Klitsie (PvdA, 49) op die waarnemend burgemeester is sinds het vertrek van René Verhulst (CDA, 57) naar Ede. Mulder was eerder wethouder in Heusden.

Ad de Jong
Na vijftien jaar neemt Ad de Jong afscheid als gemeentesecretaris van Maasdriel. Hij gaat aan de slag als adviseur openbaar bestuur bij een organisatieadviesbureau. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt in Maasdriel.


Peter de Koning
In Gennep is burgemeester Peter de Koning (VVD, 64) herbenoemd tot burgemeester. De Koning is sinds 2012 burgemeester van Gennep. Eerder was hij onder andere wethouder in Ridderkerk en Steenbergen.

Gerard van Klaveren
Voor een periode van anderhalf jaar is Gerard van Klaveren (VVD, 67) benoemd tot waarnemend burgemeester van Ameland. Van Klaveren was eerder burgemeester van Weststellingwerf en daarvoor gedeputeerde van Friesland. Hij volgt Albert de Hoop (D66, 59) op, die vorig jaar heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.


Overleden
Op 75-jarige leeftijd is Nellie Jacobs-Aarts overleden. Jacobs was onder andere wethouder in Deurne, lid van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant en de laatste burgemeester van Mierlo. Na de fusie tussen Geldrop en Mierlo werd ze daar waarnemend burgemeester. Zij werd daarna nog waarnemend burgemeester in Cranendonck, Drimmelen en Laarbeek.

Thei van Sloun is op 83-jarige leeftijd overleden. Van Sloun was raadslid en wethouder in Born.

Sjaak Koppers is op 69-jarige leeftijd overleden. Koppers was 23 jaar lang als raadslid en wethouder actief in de Druten.


Tanja Klip
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe beveelt aan om Tanja Klip-Martin te herbenoemen als dijkgraaf. De ambtsperiode van zes jaar loopt 1 maart 2019 af. Klip-Martin is sinds 1 maart 2013 dijkgraaf van het waterschap. Sinds juli 2016 is zij daarnaast lid van de Eerste Kamer. Eerder was zij gedeputeerde voor de provincie Drenthe.

Jop Fackeldey
Gedeputeerde Jop Fackeldey (PvdA) van Flevoland is benoemd tot bestuurslid van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het IPO-bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie, en een onafhankelijk voorzitter. Fackeldey is verantwoordelijk voor de portefeuille Energie. Tot voor kort was hij wethouder in Lelystad.


Barometer: Vrouwelijke leidinggevenden
Het percentage vrouwelijke leidinggevenden is toegenomen van 37 procent in 2016 naar 40 procent in 2017.
Bron: A+O fonds gemeenten 


Burgemeestersvacatures kandidaten 

Oldenzaal
Er hebben 23 personen gereageerd op de vacature van burgemeester in Oldenzaal, onder wie zes vrouwen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 42 en 61 jaar. 17 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur. 5 kandidaten zijn lid van het CDA, 2 van D66, 3 van de PvdA, 7 van de VVD en 1 van 50Plus. Van 2 kandidaten is de politieke kleur niet bekend en 3 kandidaten zijn niet aangesloten bij een politieke partij.

Westland
Voor het burgemeesterschap van Westland hebben twaalf kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten – tien mannen en twee vrouwen – variëren in de leeftijd van 41 tot 62 jaar en zijn lid van CDA, PvdA, VVD, D66, een lokale partij of niet aan een politieke partij verbonden.

Nissewaard
De vacature voor burgemeester van Nissewaard heeft negen kandidaten opgeleverd, onder wie één vrouw. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 20 februari 2019 in functie treden. De sollicitanten variëren in leeftijd van 29 tot 58 jaar. Zij zijn lid van ChristenUnie, VVD, CDA, D66, PvdA of niet aan een politieke partij verbonden. Zes sollicitanten hebben ervaring in het openbaar bestuur. De vacature van burgemeester van Nissewaard ontstaat per 1 september 2018 door het vertrek van burgemeester Mirjam Salet.


Theo Schouten
In Oldenzaal is Theo Schouten (PvdA, 65) benoemd tot waarnemend burgemeester, waar hij tot 1 juli burgemeester was. Schouten maakte oktober vorig jaar bekend geen tweede ambtstermijn te ambiëren. Eerder was hij onder andere waarnemend burgemeester van Goor en burgemeester van Haaksbergen.

Jan Willem Kradolfer
In Enschede is Jan Willem Kradolfer benoemd tot gemeentesecretaris ad interim. Kradolfer is daarnaast directeur bij WagenaarHoes organisatieadviesbureau. Eerder was hij beleidsmedewerker in Noord-Holland en Gouda en raadslid in Leiden. Sinds 2011 is hij ook voorzitter van Orde van organisatiekundigen en adviseurs (Ooa).

Raad van State
De Rijksministerraad heeft besloten om Paul Comenencia voor te dragen voor benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk. Hij zal bij de afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Curaçao. Comenencia was van 2004 tot 2009 gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag. Momenteel is hij zelfstandig adviseur in Den Haag.

Piet Wijdenes
In Medemblik is Piet Wijdenes gestart als directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling. Wijdenes heeft een achtergrond als directeur en (verander) manager bij diverse organisaties, zoals Alliander en Nuon. Sinds twee jaar is hij programmamanager Leefbaarheid in Medemblik.

Marjolein Teunissen
Met ingang van 1 september 2018 wordt Marjolein Teunissen beoogd griffier/kwartiermaker voor de per 1 januari 2019 nieuw te vormen gemeente Molenlanden. Teunissen heeft sinds 2000 bij diverse (publieke) organisaties gewerkt, op dit moment is ze werkzaam in Lansingerland als afdelingshoofd.

Dick Schoof
Met ingang van 17 november 2018 wordt Dick Schoof directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Schoof is sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Janny Bakker- Klein
Bij Movisie is Janny Bakker-Klein benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Bakker was hiervoor onder andere twaalf jaar wethouder in Huizen. Voordat ze wethouder werd in Huizen, heeft ze diverse functies in de zorg en het sociaal domein bekleed, waaronder zeven jaar als directeur van de Nierstichting.

Marcel Hielkema
Met ingang van 1 september is Marcel Heilkema benoemd tot directeur van Scalabor, het arbeidsontwikkelbedrijf van Midden-Gelderland. Hij volgt Ivo Korte op. Hielkema was eerder werkzaam in directiefuncties in de hotellerie. De afgelopen jaren is hij als bestuurder- directeur van Dirkzwager advocaten & notarissen werkzaam geweest.

Esther Bunnik
Met ingang van 1 juli is Esther Bunnik begonnen als hoofd communicatie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ze was manager communicatie bij het Servicecentrum Drechtsteden, het service bedrijf van de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik- Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hardinxveld- Giessendam. Bunnik volgt Vera de Witte op.

Wim Saris
Met ingang van 15 augustus 2018 wordt Wim Saris directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Saris is sinds september 2016 al waarnemend directeur- generaal Politie. Daarvoor was hij directeur Middelen bij het DG Politie, en bij de AIVD was hij directeur Strategie en Beleid en hoofd Eenheid Dienstencentrum.

Hans Brug
Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt Hans Brug directeur-generaal. De benoeming gaat in op 10 september 2018. Brug is decaan van de faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij decaan en lid van de raad van bestuur van VU Medisch Centrum.

Remco Nehmelman
De Utrechtse hoogleraar Publiek organisatierecht Remco Nehmelman is benoemd tot griffier van de Eerste Kamer der Staten- Generaal. De benoeming gaat op 1 oktober 2018 in. Nehmelman volgt als griffier Geert Jan Hamilton op die op 1 oktober 2018 met pensioen gaat. Hamilton is sinds 7 september 2006 griffier van de Eerste Kamer.

Henk Brons
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt Henk Brons directeur-generaal Koninkrijksrelaties. Hij was al kwartiermaker DG Koninkrijksrelaties. Die functie combineerde hij met het waarnemend directeurschap en met zijn functie als vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze taken zal hij neerleggen.

Petra Lugtenburg
Met ingang van 1 augustus 2018 wordt Petra Lugtenburg directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. Lugtenburg is sinds 2013 hoofddirecteur Financiën en Control bij Defensie. Daarvoor vervulde zij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meerdere functies, waaronder directeur Financieel Economische Zaken.

Wilbert Tomesen
Bij het Huis voor de Klokkenluiders is Wilbert Tomesen benoemd tot voorzitter. Tomesen is sinds 2011 bestuurder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), sinds 2013 is hij vicevoorzitter. Daarvoor was hij hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Zwolle en waarnemend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Almelo.

Raad van State
R.W.L. Koopmans wordt staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De benoeming van Koopmans houdt verband met wederzijdse benoemingen in de hoogste rechterlijke colleges in het kader van de rechtseenheid. Koopmans is rechterlijk bestuurslid van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Johan Osinga
Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt Johan Osinga directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied. Osinga is sinds 2015 provinciesecretaris in Overijssel. Daarvoor was hij directeur Strategie in Overijssel. Eerder vervulde hij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Wim Brenkman
In Drenthe is Wim Brenkman benoemd tot provinciesecretaris. Hij vervangt Leendert Maarleveld, die de functie op interim basis sinds januari 2018 vervult. Brenkman is op dit moment secretaris directeur van Waterschap Noorderzijlvest. Daarvoor was hij manager en programmamanager bij de provincie Groningen.