of 59179 LinkedIn

Personalia 14-2017

Naar het burgemeestersambt van Heemstede hebben 34 personen gesolliciteerd, onder wie 17 vrouwen. De politieke overtuiging is: VVD: 11, D66: 6, CDA: 3, PvdA: 3, GroenLinks: 2, lokale partij: 3. Van 6 mensen is de politieke voorkeur onbekend.

Ahmed Marcouch
Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch
De gemeenteraad van Arnhem beveelt Ahmed Marcouch (PvdA, 51) aan als nieuwe burgemeester. Hij is daarmee de verwachte opvolger van Herman Kaiser (CDA) aan wie per 1 juni 2017 eervol ontslag is verleend. Marcouch was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarvoor was hij van 2006 tot 2010 in Amsterdam voorzitter van het stadsdeel Slotervaart.

Anja van Norel
In Zevenaar heeft Anja van Norel haar wethouderschap neergelegd. Van Norel was sinds december afwezig wegens ziekte. Van Norel (Lokaal Belang) was van 1998 tot 2005 wethouder in Angerlo. Vanaf de gemeentelijke herindeling in 2005 tussen de gemeenten Angerlo en Zevenaar is ze wethouder in Zevenaar. Haar portefeuille is verdeeld onder de overige wethouders van Zevenaar.

Jack Mikkers
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft Jack Mikkers (VVD, 48) aanbevolen als nieuwe burgemeester van ’s-Hertogenbosch. Mikkers is vanaf 2007 burgemeester van Veldhoven. Daarvoor was hij burgemeester van Maasdriel en wethouder in Heeze- Leende. Mikkers is de beoogde opvolger van Ton Rombouts (CDA).

Jan Hamming
De gemeenteraad van Zaanstad heeft Jan Hamming (PvdA, 50) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hamming is sinds 2012 burgemeester van Heusden. Daarvoor was hij vanaf 1994 raadslid en vervolgens wethouder in Tilburg. Hamming volgt Geke Faber (PvdA) op. Zij was burgemeester van Zaanstad tussen oktober 2007 en december vorig jaar. In Zaanstad is nu Ruud Vreeman (PvdA) waarnemend burgemeester.

Jan Nathan Rozendaal
De gemeenteraad van Elburg heeft Jan Nathan Rozendaal (SGP, 40) aanbevolen als nieuwe burgemeester. Rozendaal is sinds 2014 wethouder van Papendrecht. Daarvoor was hij werkzaam als projectleider bij de provincie Zuid-Holland en bij het ministerie van BZK. Rozendaal zal Harry Dijksma (VVD) opvolgen, die op zijn beurt waarnam vanwege het vertrek van Frans de Lange (ChristenUnie) in januari dit jaar.

Tom van Mourik
Met ingang van 15 juli 2017 is Tom van Mourik (VVD, 60) benoemd tot waarnemend burgemeester van Smallingerland. Tot die datum was hij waarnemend burgemeester in Menameradiel. Menameradiel fuseert op 1 januari met Franekeradeel, Het Bildt en een deel van Littenseradiel tot de gemeente Waadhoeke. Van Mourik volgt Tjeerd van Bekkum (VVD) op, die directeur van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt.

Jeannette Baljeu
De VVD-Statenfractie in Zuid- Holland draagt Jeannette Baljeu voor als nieuwe gedeputeerde. Zij volgt Rogier van der Sande op, die benoemd is tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Baljeu was wethouder in Rotterdam. Op dit moment is zij directeur van een kennisinstelling.

Mirjam van ‘t Veld
Burgemeester Mirjam van ‘t Veld van Amstelveen wordt per 1 oktober voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Van ‘t Veld begon haar loopbaan als verpleegkundige. Eerder was zij wethouder in Amersfoort en burgemeester van Maarssen/Stichtse Vecht.

Theunis Piersma
In Menameradiel is Theunis Piersma (FNP, 65) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij volgt Tom van Mourik op. Piersma blijft tot 1 januari 2018 waarnemend burgemeester. Dan gaat Menameradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Piersma was eerder burgemeester van Wonseradeel.

Annegien Wijnands
In Best is Annegien Wijnands (PvdA) benoemd tot wethouder. Zij was eerder wethouder in Nuenen en Dongen en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ze volgt Bert van Drunen op, die stopte als wethouder vanwege een relatie met een collega-wethouder.

Andy de Vos
De gemeentesecretaris van Vlagtwedde, Andy de Vos, verruilt de gemeente voor de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND). De Vos wordt manager asiel en bescherming in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vlagtwedde gaat in 2018 samen met Bellingwedde op in de nieuwe gemeente Westerwolde.

Leon van Noort
In Binnenmaas is Leon van Noort (VVD) benoemd tot wethouder. Hij volgt Wouter Joosten op. Van Noort was eerder wethouder in Barendrecht.

Wabe Wieringa
In Zaltbommel is WabeWieringa vanaf mei 2017 de interim gemeentesecretaris. Daarbij is hij interim algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie en directielid van de bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Hij volgt Huug Derksen op. Wieringa was hiervoor interim gemeentesecretaris in Vianen en Woerden.

Wouter Kolff
De gemeenteraad van Dordrecht heeft Wouter Kolff (VVD, 40) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Kolff is op dit moment burgemeester in Veenendaal. Eerder was hij wethouder in Nieuwegein. Kolff is de beoogde opvolger van Arno Brok (VVD), die commissaris van de koning in Friesland is geworden.

Burgemeesters kandidaten
Ommen
42 personen hebben hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Ommen. Tussen de sollicitanten bevinden zich 14 vrouwen en 28 mannen. De leeftijd van de kandidaten varieert van 37 tot en met 65 jaar. 10 kandidaten zijn lid van het CDA, 3 van de CU, 5 van D66, 2 van Groen- Links, 2 van een lokale partij, 4 van de PvdA, 1 van de SGP, 11 van de VVD en 1 van 50Plus. Van 3 kandidaten is de politieke kleur niet bekend.

Midden-Drenthe
Twintig belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in Midden-Drenthe. Het gaat om twaalf mannen en acht vrouwen. In leeftijd variëren de sollicitanten van 39 tot 62 jaar. Hiervan zijn vijf personen lid van de VVD, drie van het CDA, drie van D66, twee van PvdA, twee van een lokale partij, een van de ChristenUnie en twee van GroenLinks. Twee sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven. Achttien sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, een uit het bedrijfsleven en een uit een non-profitorganisatie.

Ziekteverzuim openbaar bestuur hoogst

Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest.
Bron: CBS


Openbaar bestuur: 5,3 %
Gezondheids- en welzijnszorg: 5,1 %
Bouwnijverheid: 3,7%
Financiële instellingen: 3%
Landbouw en visserij: 2,5%
Horeca: 2,2 %

Peter Rehwinkel
In Zaltbommel is Peter Rehwinkel (PvdA, 52) waarnemend burgemeester. Hij neemt waar voor Albert van den Bosch (VVD), die lid van de Tweede Kamer is geworden. Rehwinkel was eerder burgmeester van Groningen en Naarden.

Sophie van der Lugt
De gemeenteraad van Druten heeft Sophie van der Lugt per 1 juli 2017 benoemd tot griffier. Dit is na haar studie haar eerste functie als griffier. Zij volgt interim-griffier Henk Vreman op.

Nuenen en Geldrop
De gemeentesecretarissen van Nuenen en Geldrop-Mierlo ruilen van organisatie. Ze zijn op 1 juli 2017 aan de slag gegaan in hun nieuwe functie. Jan van Vlerken begint dan in Nuenen, Nick Scheltens in Geldrop-Mierlo. De secretarissen hebben vanuit hun persoonlijke ambities onderling geruild. De functieruil wordt als positief gezien vanuit de mobiliteitsgedachte die beide organisaties nastreven en past in de onderlinge samenwerking van Nuenen en Geldrop-Mierlo, samen met Son en Breugel, in het Dommelvallei- verband.

Martien Brander
In Woerden is Martien Brander benoemd tot locogemeentesecretaris. De organisatie van Woerden werkt voor de gemeenten Woerden en Oudewater. Hij werkt nu nog als clustermanager in de Haarlemmermeer.

Yarka Dreessen
De nieuwe raadsgriffier in Meerssen is Yarka Dreessen. Zij volgt Jack Willems op, die een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie heeft gekregen. Dreessen was eerder plaatsvervangend griffier.

Jeanine Vonk
Met ingang van 1 april is Jeanine Vonk-van Meteren de nieuwe gemeentesecretaris van Neerijnen. Vonk is sinds 2003 werkzaam voor de gemeente en was manager dienstverlening en beleid. Ze volgt Piet Wanrooij op.

Arend Castelein
In Appingedam is Arend Castelein de nieuwe gemeentesecretaris. Castelein was hiervoor zes jaar gemeentesecretaris in Veendam en onder andere bestuursadviseur bij de gemeente Groningen. Castelein volgt Henk de Vries op.

Coen Boode
In Landerd is Coen Boode benoemd tot gemeentesecretaris. Hij vervangt interim- secretaris Theo Hoex. Boode was eerder gemeentesecretaris in Mill en Sint Hubert. Daarvoor was hij zeven jaar werkzaam in Veghel.

Joyce Langenacker
Bij de Wethoudersvereniging is Joyce Langenacker (PvdA, wethouder Haarlem) de nieuwe voorzitter. Zij maakt sinds juli 2014 deel uit van het bestuur en volgt Arne Weverling op die verkozen is tot Tweede Kamerlid voor de VVD. Eerdere voorzitters: Jacques Niederer (2004-2006), Paul Depla (2006-2010), Saskia Bolten (2010- 2012), Edo Haan (2012-2014) en Arne Weverling (2014-2017).

Gerda Blom
In Purmerend is Gerda Blom benoemd tot gemeentesecretaris. Zij volgt per 18 september Joost Cox op, die eind maart dit jaar zijn werkzaamheden vanwege gezondheidsredenen neerlegde. Blom werkt sinds 2001 in Almere in meerdere functies. Haar huidige functie in Almere is directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

Randy Wanten
In Meerssen is Randy Wanten aangesteld als griffiemedewerker. Hij was eerder in dienst bij de rechtbank Limburg als griffier voor het team toezicht.

Douwe Oosterveen
In Steenwijkerland is Douwe Oosterveen (Christelijke Partij Burgerbelangen) benoemd tot wethouder. Hij volgt Jacques Wagteveld op, die om gezondheidsredenen moest aftreden. Oosterveen was raadslid in De Wolden en lid van Provinciale Staten Drenthe voor de fractie Sterk Lokaal.

Martin Frensel
In Leek is Martin Frensel benoemd tot interim-griffier. Hij vervult deze functie tot aan de beoogde gemeentelijke herindeling van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn per 1-1-2019. Frensel was voorheen (interim-) griffier bij diverse gemeenten, meest recentelijk in Beverwijk. Hij volgt Mieke Bouwman op.

Bert Otten
In Hoogeveen is Bert Otten (CDA) benoemd tot wethouder. Hij volgt Anno Wietze Hiemstra op. Otten zit 15 jaar in de raad en is sinds 3 jaar fractievoorzitter van het CDA.

Tijs van Lieshout
Bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is Tijs van Lieshout benoemd tot algemeen directeur. Hij volgt Nico van Mourik op. Van Lieshout was algemeen directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Robert Simons
In Rotterdam is Robert Simons benoemd tot wethouder namens Leefbaar Rotterdam. Hij volgt zijn partijgenoot Ronald Schneider op, die onlangs opstapte na een kritisch rapport over zijn betrokkenheid bij een miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront. Simons zat van 2006 tot 2014 voor Leefbaar in de gemeenteraad. In 2015 werd hij partijvoorzitter.

Ameland
Voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn in Ameland Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland) en Peter Pot (Ameland’82) tot wethouders benoemd. Pot was eerder onder andere gemeenteraadslid en wethouder in Zwolle voor Groen Links/De Groenen. IJnsen is zelfstandig ondernemer en raadslid voor Algemeen Belang Ameland. Hij was al eerder wethouder. Aan wethouders Nico Oud (CDA) en Linda van der Deen (VVD) werd eervol ontslag verleend. Van der Deen vond een nieuwe baan buiten het openbaar bestuur en Oud neemt ontslag omdat er een nieuwe coalitie is gevormd. Eerder al nam wethouder Will Bakema (Ameland’82) ontslag naar aanleiding van een kwestie rondom een bestemmingsplan.

Overleden:
Op 91-jarige leeftijd is oud-KVP-voorzitter Wim Vergeer overleden. Hij leidde die partij in de jaren 1975-1979. Vergeer was lange tijd actief in de Utrechtse gemeentepolitiek als raadslid en wethouder. In 1971 werd hij Eerste Kamerlid voor de KVP, en later voor het CDA. Hij bleef dat tot en met 1979. In dat jaar behoorde hij tot de eerste direct gekozen leden van het Europees Parlement.