of 59179 LinkedIn

Personalia 14-2016

Bruno Bruins en José Lazeroms, leden van de Raad van Bestuur van Uit voeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), worden herbenoemd. De herbenoeming gaat in per 1 januari 2017 en is voor een periode van vijf jaar.

Meryem Kilic-Karaaslan
Meryem Kilic-Karaaslan

Meryem Kilic-Karaaslan
Per 1 september wordt Meryem Kilic-Karaaslan de nieuwe gemeentesecretaris in Blaricum. Zij volgt daarmee Arie Hogendoorn op. Kilic heeft van 2001 tot 2015 als management consultant gewerkt bij Twynstra Gudde. Naast gemeentesecretaris is Kilic vanaf 1 september ook lid van de directieraad van de BEL Combinatie.

Jelmer Mulder
In Smallingerland wordt Jelmer Mulder de nieuwe gemeentesecretaris. Mulder is sinds 2010 gemeentesecretaris in Appingedam. Daarvoor werkte hij als waarnemend secretaris in Zuidhorn.

Sjaak van der Tak
In Westland is burgemeester Sjaak van der Tak (CDA) herbenoemd. Van der Tak is sinds 2004 burgemeester van Westland. Daarvoor was hij wethouder in Rotterdam.

Eberhard van der Laan
De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan (PvdA), is herbenoemd. Van der Laan begint aan zijn tweede termijn in Amsterdam.

Arco Hofland
Burgemeester Arco Hofland (CDA) van Rijssen-Holten is beedigd voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar. Hofland werd in juni 2010 burgemeester in Rijssen- Holten. Eerder was hij burgemeester van Zwartewaterland en wethouder in Dalfsen.

Alex ten Westeneind
In Berg en Dal is Alex ten Westeneind benoemd tot wethouder. Hij volgt wethouder Ria Barber, zoals werd afgesproken bij de vorming van de samenwerking tussen GJS, GVP en C’90 en het samenstellen van de coalitie in 2014.

Jos Wienen
De gemeenteraad van Haarlem draagt Jos Wienen voor als nieuwe burgemeester van Haarlem. Wienen (CDA, 55) is op dit moment burgemeester van Katwijk. Daarvoor was hij wethouder in Ridderkerk. Hij volgt in Haarlem Bernt Schneiders op.

Henk Staghouwer
De Groningse CU-gedeputeerde Henk Staghouwer is benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Hij volgt de Friese gedeputeerde Klaas Kielstra op, die aanblijft als lid van het dagelijks bestuur. Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de waddenprovincies Groningen, Friesland en Drenthe voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee.

Ingrid Geveke
In Zwolle is Ingrid Geveke benoemd tot gemeentesecretaris. Na het vertrek van gemeentesecretaris Regina Riemersma naar het Universitair Medisch Centrum Groningen per 1 januari van dit jaar, was Geveke tijdelijk de hoogste ambtenaar van Zwolle. Zij werkt sinds 2007 voor de gemeente Zwolle. In 2010 werd zij hoofd van de concernstaf, in mei 2015 trad ze toe tot het Management Team Zwolle.

Toine Poppelaars
Dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen wordt voorgedragen voor herbenoeming. De herbenoeming gaat in per 1 mei 2017 en geldt voor een periode van zes jaar. Poppelaars (CDA) werd op 1 mei 2011 officieel benoemd tot dijkgraaf van het pas ontstane waterschap Scheldestromen. Eerder was hij gedeputeerde bij de provincie Zeeland.

Margriet Veeger
In Bergen is Margriet Veeger benoemd tot griffier. Zij volgt met ingang van 1 september Ton Kooiman op. Veeger werkte hiervoor ruim twintig jaar bij de gemeente Amsterdam. Zij bekleedde diverse functies, waarvan elf jaar als griffier van de stadsdeelraad Amsterdam- Noord. Naast het griffierschap was zij acht jaar actief in het landelijk bestuur van de Vereniging van Griffiers.

Wies Vonck
Bij waterschap Scheldestromen wordt Wies Vonck de nieuwe secretaris- directeur. Vonck volgt Joan de Visser op, die per 1 april 2016 met pensioen ging. Vonck is nu nog programmadirecteur Sluizen bij Rijkswaterstaat. Daarvoor was hij directeur Water, Scheepvaart & Realisatie Infrastructuur eveneens bij Rijkswaterstaat.