of 59250 LinkedIn

Personalia 14-2015

Twintig sollicitanten hebben zich gemeld voor het burgemeesterschap van de De Friese Meren. Van de achttien mannen en twee vrouwen zijn de meesten lid van de VVD (8) of het CDA (6).

Jan Lonink
Jan Lonink

Jan Lonink

Bij Koninklijk besluit is Jan Lonink opnieuw benoemd tot burgemeester van Terneuzen. Zijn derde ambtsperiode in Terneuzen begint op 1 juli. Lonink (PvdA) werd op 1 juli 2003 geïnstalleerd als burgemeester van Terneuzen.

Piet Bruinooge
De gemeenteraad van Alkmaar heeft Piet Bruinooge (CDA) voorgedragen als burgemeester. Bruinooge is al sinds januari 2007 burgemeester van Alkmaar. Na de fusie van Alkmaar met de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer, in januari, moest opnieuw een burgemeester worden gekozen. Eerder was hij wethouder en loco-burgemeester van Middelburg en burgemeester van Renkum.

Geurt Visser
In Den Helder is wethouder Geurt Visser ontslagen nadat hij in opspraak was geraakt omdat hij seksueel getinte berichten aan vrouwelijke collega’s had gestuurd. Visser van de Stadspartij werd in een speciaal ingelaste raadvergadering weggestemd.

Theo Segers
De gemeenteraad van Staphorst heeft besloten Theo Segers (ChristenUnie, 55) aan te bevelen als nieuwe burgemeester. Segers is op dit moment directeur bestuurder van de PCPO Krimpenerwaard, een vereniging van 8 basisscholen. Tot 1 januari 2015 was hij tevens wethouder in Ouderkerk. De huidige burgemeester van Staphorst, Joop Alssema, gaat na een ambtsperiode van veertien jaar, per 1 september met pensioen.

Marcel Adriani
In Soest is Marcel Adriani (D66, 52) voorgedragen als wethouder. Adriani is op dit moment nog wethouder in Naarden. Hij volgt in Soest Yvonne Kemmerling op, die wethouder in Amersfoort is geworden.

Govert Veldhuijzen
In de gemeente Gorinchem is Govert Veldhuijzen (CDA, 59) benoemd tot waarnemend burgemeester. Aan de burgemeester van Gorinchem, Anton Barske, is per 8 juni 2015 eervol ontslag verleend op eigen verzoek. Veldhuijzen was eerder wethouder in Dordrecht en gedeputeerde in Zuid-Holland.

Wilbert Seuren
In Eindhoven is Wilbert van Seuren (D66) voorgedragen als wethouder. Hij is de beoogde opvolger van Marco van Dorst. Seuren was eerder wethouder in Vught.

Henk de Jong
Per 1 juni 2015 wordt Henk de Jong benoemd tot programmadirecteur Strategie en Regie van de politie. De aanstelling van De Jong valt samen met de herijking van het Realisatieplan voor de vorming van het nationale korps. Het betreft een nieuwe functie die de komende tijd nog nader vorm zal krijgen. De Jong was eerder consultant, directeur Beleid bij de gemeente Rotterdam en gemeentesecretaris in Amsterdam.

Alexander iIalianer
Bij de Europese Commissie in Brussel wordt Alexander Italianer de hoogste ambtenaar. Hij volgt Catherine Day op, die het secretariaat-generaal van de Europese instelling sinds 2005 leidt. Italianer was vanaf begin 2010 hoofd van de afdeling van de commissie die zich met concurrentie bezighoudt (directoraat-generaal Mededinging).

Annemieke Nijhof
In de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) is Annemieke Nijhof benoemd tot overheidscommissaris. De commissaris van overheidswege vormt de verbindingsschakel tussen DNB en de minister van Financiën. Nijhof is sinds 2012 werkzaam bij Tauw Group BV, een internationaal actief advies- en ingenieursbureau. Daarvoor was ze onder andere werkzaam als directeur-generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Ron Jeltema
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het contract met Ron Jeltema in zijn functie als interim-gemeentesecretaris per 1 juli aanstaande te verlengen. Jeltema werkt sinds 1 oktober 2014 als interim secretaris in Heeze-Leende. Ook in de periode 2011-2012 vervulde hij deze functie.

Mark Pol
Met ingang van 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport van kracht. Gekoppeld aan de inwerkingtreding ervan wordt een Commissie Regionaal Overleg Lelystad (CROL) ingesteld. Voor de gemeente Almere zal wethouder Mark Pol aan dit overleg deelnemen.

Olaf Prinsen
Vanaf 1 juli gaat wethouder Olaf Prinsen van Apeldoorn aan de slag als de nieuwe directeur van de NVRD, de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement. Prinsen was sinds 2010 wethouder in Apeldoorn voor D66.

Albertine van Vliet-Kuiper
In Bussum is Albertine van Vliet-Kuiper (D66) benoemd tot waarnemend burgemeester. Van Vliet volgt Henk Heijman op, die zijn ontslag heeft ingediend. Eerder was ze dijkgraaf van het waterschap Velt en Vecht, waarnemend burgemeester van De Ronde Venen en burgemeester van Amersfoort.

Milène Junius
De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft Milène Junius (CDA, 54) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Junius is oud-wethouder van Delft en ze is daar op dit moment raadslid. Ze volgt in Hellevoetsluis waarnemend burgemeester Wubbo Tempel op.

Jolien Houtman
In Nieuwegein is Jolien Houtman voorgedragen als nieuwe griffier. Zij is nu griffier in Leusden. Houtman volgt Ferdinand Contant op, die als gemeentesecretaris is gaan werken in Putten.

Annemarie Jorritsma
De nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) is Annemarie Jorritsma. Zij vervangt Clemens Cornielje na acht jaar voorzitterschap. Jorritsma is nu nog burgemeester van Almere en was tot voor kort voorzitter van de VNG.

Burgemeestersvacatures

Drechterland
Het burgemeesterschap van Drechterland is vacant per 1 maart 2016. De gemeente heeft circa 20.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.949,31 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 3 augustus 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 29 juni 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Nissewaard
Het burgemeesterschap van Nissewaard is vacant per 1 januari 2015. De gemeente heeft circa 85.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.879,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 21 juli 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 30 juni 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer: Vrouwen in de politiek 2015
Een evenredige vertegenwoordiging van 50% vrouwen is nog lang niet in zicht. Sterker nog, de politieke participatie van vrouwen stagneert.
Provinciale Staten                          35%
Gemeenteraden                             28%
Gedeputeerden                              24%
Burgemeesters                              22%
Waterschapsbesturen                   22%
Wethouders                                   21%
DB Waterschappen                       18%
Dijkgraven                                      17%
Commissarissen van de Koning   8%