of 59345 LinkedIn

Personalia 13-2018

Sybilla Dekker, Winnie Sorgdrager en Jaap de Hoop Scheffer krijgen de titel ‘minister van Staat’. De andere ministers van staat zijn: Wim Kok, Hans van den Broek, Jos van Kemenade, Frits Korthals Altes en Herman Tjeenk Willink.

Adriaan Hoogendoorn
Adriaan Hoogendoorn

Adriaan Hoogendoorn
Met ingang van 9 juli 2018 is Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie, 60) benoemd tot burgemeester van Midden- Groningen. Hij is vanaf 2011 burgemeester van Oldebroek. Daarvoor is hij gemeentesecretaris geweest in Waddinxveen en in Twenterand. Hij wordt de eerste Kroonbenoemde burgemeester van Midden-Groningen. Tot op heden is Rein Munniksma (PvdA) waarnemend burgemeester.

Froukje de Jonge
Met ingang van 1 september 2018 is Froukje de Jonge (CDA, 53) benoemd tot waarnemend burgemeester van Stadskanaal. De benoeming geldt voor onbepaalde tijd zolang het proces van gemeentelijke herindeling duurt. De Jonge volgt Baukje Galama (VVD, 61) op, die half februari opstapte. De Jonge was wethouder in Almere en daarvoor was zij leidinggevende in het Flevoziekenhuis.

Jan Pommer
Burgemeester Jan Pommer (CDA, 66) van Sint Michielsgestel gaat in de zomer van 2019 met pensioen. Zijn eerste burgemeesterspost was in Ammerzoden. Toen deze gemeente op 1 januari 1999 opging in de gemeente Maasdriel, werd hij de burgemeester van die gemeente. In het voorjaar van 2003 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Sint-Michielsgestel.

Aat De Jonge
Burgemeester Aat de Jonge (partijloos, 65) van Dronten heeft met ingang van 1 november 2018 zijn ontslag ingediend bij de koning. De Jonge werd in 1981 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Vanaf 1986 was hij burgemeester: in Nieuwleusen, Houten en Woudenberg, waar hij eerder waarnemend burgemeester was. Ook in Maarn was hij waarnemend burgemeester. In 2004 volgde De Jonge Toine Gresel op als burgemeester van Dronten.

Femke Halsema
De gemeenteraad van Amsterdam heeft Femke Halsema (GroenLinks, 52) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ze volgt Eberhard van der Laan (PvdA) op, die in oktober vorig jaar overleed. Tot de beëdiging blijft Jozias van Aartsen (VVD) aan als waarnemer. Halsema zat vanaf 1998 in de Tweede Kamer voor Groen- Links. Ze werd in 2002 lijsttrekker en fractievoorzitter van de partij. In 2011 verliet Halsema de politiek.

Frans van der Heide
In Leeuwarden is Frans van der Heide voorgedragen als raadsgriffier. Hij bekleedt op dit moment dezelfde functie in Smallingerland. Daarvoor was hij griffier in Littenseradiel, vervulde hij managementfuncties bij de gemeenten Zwolle en Sneek en werkte hij als beleidsmedewerker in Franekeradeel. Hij start naar verwachting per 1 september 2018. Van der Heide wordt de opvolger van Lia Randsdorp.


Komen & gaan:
Milan Lucassen
In Montfoort is Milan Lucassen op 1 juni 2018 begonnen als raadsgriffier. Hij was plaatsvervangend griffier in Alkmaar, daarvoor vervulde hij dezelfde functie in Woerden. Hij is de opvolger van Cecile Bus die is benoemd tot griffier in Papendrecht.

Hans Wagner
Burgemeester Hans Wagner (PvdA, 53) van Albrandswaard heeft bekend gemaakt dat hij niet voor een tweede ambtstermijn beschikbaar is. Zijn eerste termijn eindigt op 17 juni 2019. Eerder was Wagner onder meer raadslid in Voorburg- Leidschendam en Tweede Kamerlid.


Barometer: Garantiebanen bij de provincies
Tot en met 2017 hebben de provincies 197 garantiebanen gerealiseerd. Dat is ruim 45 procent boven de doelstelling van 136 garantiebanen.
Bron: A&O fonds Provincies


Ronald Vennik
In Heiloo is Ronald Vennik de nieuwe raadsgriffier. Hij volgt Gerda Beeksma op, die bestuursadviseur werd bij de werkorganisatie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). Eerder was Vennik van 2002 tot 2005 raadslid voor Velsen Lokaal. Daarna stapte hij over naar de PvdA, waarvoor hij van 2006 tot 2010 in de gemeenteraad zat. Tot zijn benoeming als griffier was Vennik, sinds 2014, wethouder in Velsen.

Simone Roos
Met ingang van 11 juni 2018 is Simone Roos benoemd tot griffier van de Tweede Kamer. Roos is directeur-generaal, tevens locosecretaris- generaal, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder werkte ze bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van SZW en OCW, onder meer als plaatsvervangend secretaris- generaal bij het ministerie van OCW. Ook was zij lid van de Raad voor de rechtspraak.

Jan Hoek
In Bloemendaal is Jan Hoek gestopt als griffier. Hij is sinds kort benoemd tot wethouder in Almere. Hoek (Groen- Links) was eerder onder meer stadsdeelwethouder in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg en bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Hans Aussems
In Landgraaf is Hans Aussems benoemd tot griffier. Hij is de opvolger van Frans Aerts, die met pensioen gaat. Aussems werkt momenteel als senior beleidsadviseur ruimtelijke ordening in Voerendaal.

Overleden:
Oud-burgemeester Piet Rossou (CDA) is op 78-jarige leeftijd overleden. Rossou was burgemeester van Oud- en Nieuw Gastel. Ook was hij waarnemend burgemeester van Ossendrecht, Thorn en Waalre. Voor zijn burgemeesterschap was hij wethouder in Vught.


Burgemeesters vacature
Oosterhout
Het burgemeesterschap van Oosterhout is vacant per 20 februari 2018. De gemeente heeft circa 54.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.660,52 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 20 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 22 juni 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Beuningen
Het burgemeesterschap van Beuningen is vacant per 11 januari 2018. De gemeente heeft circa 25.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.988,49 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 25 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 27 juni 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Kapelle
Het burgemeesterschap van Kapelle is vacant per 22 december 2017. De gemeente heeft circa 12.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.740,00 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 20 augustus 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 juli 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Jaap Nawijn
Jaap Nawijn zwaait niet per 1 september af als burgemeester van Hollands Kroon, maar blijft aan als waarnemend burgemeester. Nawijn (VVD, 66) was eerder burgemeester van Ouder- Amstel en Heemskerk. Daarvoor was hij raadslid in Heemstede en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Eind 2017 gaf hij aan geen tweede termijn te ambiëren in Hollands Kroon.

Ahmed Kansouh
Baanbrekers, de publieke onderneming voor participatie, werk en inkomen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, krijgt met Ahmed Kansouh een nieuwe directeur. Hij volgt interim directeur Walter Bak op. Eerder was hij werkzaam bij de sociale dienst van Amsterdam en bij de IND, CNV, de douane en de belastingdienst.

Herman Sietsma
Met ingang van 28 juni is Herman Sietsma aangesteld als Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen. Sietsma volgt Hans Alders op. Sietsma heeft 45 jaar ervaring in het openbaar bestuur op lokaal, provinciaal en regionaal niveau. Zo was hij eerder secretarisdirecteur bij het Bestuur Regio Utrecht en algemeen directeur van de provincie Utrecht.

David van Maanen
Het Drechtstedenbestuur heeft David van Maanen benoemd tot directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden. Van Maanen volgt Yvonne Bieshaar op, die naar Eindhoven ging. Hij werkt nu nog als directeur van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, de sociale dienst van De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Kiesraad
Ronald Prins en Hestia Reukema-Gevers worden lid van de Kiesraad. De benoeming gaat in per 1 oktober 2018. Ze volgen de huidige Kiesraadleden Trudy Blokdijk- Hauwert en Willem Stoker op. Prins is mede-oprichter van en tot 2017 non-executive board member bij cybersecurity-bedrijf Fox-IT. Hij is lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en buitengewoon raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Reukema-Gevers is directeur dienstverlening in Rotterdam.

Juul Cornips
De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft Juul Cornips voorgedragen als nieuwe griffier. Cornips is sinds april 2018 al interim griffier, als opvolger van Nicole Collombon. Cornips is bestuurskundige en werkte als onderzoeker/adviseur bij verschillende bureaus. De afgelopen jaren werkte hij onder andere in Ermelo en Renkum als interim-raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier.

Thom de Graaf
Met ingang van 1 november 2018 wordt Thom de Graaf benoemd tot vice-president van de Raad van State. De Graaf (D66, 61) was eerder onder andere werkzaam op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid van de Tweede Kamer, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en burgemeester van Nijmegen. Hij volgt Piet Hein Donner op.

Ton Baas
In Aa en Hunze is Ton Baas (VVD, 71) benoemd tot waarnemend burgemeester. Baas neemt de zaken waar zolang burgemeester Piet van Dijk (VVD, 55) ziek is. Baas was gedeputeerde en Statenlid in Friesland. Daarnaast is hij waarnemend burgemeester geweest in Opsterland, Dongeradeel en Boarnsterhim. Vorig jaar december nam hij afscheid als waarnemer van Midden- Drenthe.

Kandidaten burgemeesters vacature
Westerwolde
Er hebben vijftien personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Westerwolde, onder wie drie vrouwen. De vacature is ontstaan na een fusie van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot de gemeente Westerwolde, met ingang van 1 januari 2018. Leendert Klaassen is op dit moment waarnemend burgemeester. Vier sollicitanten zijn lid van D66, drie van GroenLinks, drie van de VVD, twee van de ChristenUnie, één van de PvdA en twee sollicitanten zijn partijloos.

Noordoostpolder
21 mensen hebben zich aangemeld om burgemeester van Noordoostpolder te worden, onder wie vijf vrouwen. Vier kandidaten zijn lid van het CDA, 2 van de PvdA, 2 van de ChristenUnie, 2 van D66, 1 van de VVD, 1 van een lokale partij en 1 van de SGP. Acht sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven.

Heusden
De vacature voor burgemeester van de gemeente Heusden heeft 21 sollicitaties opgeleverd. Onder hen zijn 4 vrouwen en 17 mannen. Van de 21 sollicitanten zijn er 9 op dit moment burgemeester of hebben dat ambt in het verleden bekleed. Zeven sollicitanten hebben ervaring als wethouder. Twee sollicitanten zijn in een andere functie werkzaam bij de overheid en drie werken momenteel in de particuliere sector. Van deze laatste vijf sollicitanten bekleedt een groot deel momenteel een of meerdere politiek/bestuurlijke nevenfuncties.