of 59130 LinkedIn

Personalia 13-2017

De Algemene Rekenkamer benoemt per 1 juli Joost van Hofwegen en Mark Smolenaars tot directeur. Joost van Hofwegen en Mark Smolenaars zijn op dit moment nog manager binnen de Algemene Rekenkamer.

Reinie Melissant-Breine
Reinie Melissant-Breine

Reinie Melissant-Briene
In Gorinchem is Reinie Melissant-Briene benoemd tot burgemeester. De benoe ming gaat in op 28 augustus 2017. Melissant- Briene (52) is lid van het CDA. Ze is op dit moment directeur en loco-secretaris van Dordrecht. Vanaf 15 juni 2015 is Govert Veldhuijzen (CDA) waarnemend burgemeester van Gorinchem.

Ronald Wortelboer
In Stede Broek is Ronald Wortelboer benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 13 juli 2017. Wortelboer (53) is lid van de VVD. Hij is momenteel sectormanager Kabinet bij de provincie Noord-Holland. Op dit moment is Willem van Beek (CDA) waarnemend burgemeester van Stede Broec. Hij volgde Marian Goldschmeding- Vlaar (PvdA) op, die aftrad na haar eerste termijn als burgemeester.

Piet van Dijk
Met ingang van 14 september 2017 is Piet van Dijk benoemd tot burgemeester van Aa en Hunze. Van Dijk (54) is lid van de VVD. Hij is op dit moment wethouder in Opsterland. Op dit moment is Jan Hoekema (D66) waarnemend burgemeester in Aa en Hunze. Erik van Oosterhout (PvdA) werd in maart 2017 burgemeester van Emmen.

André van de Nadort
Met ingang van 5 september 2017 is André van de Nadort (PvdA, 54) benoemd tot burgemeester van Weststellingwerf. Van de Nadort is op dit moment burgemeester van Ten Boer. Eerder was hij wethouder in Steenwijkerland. Hij volgt Gerard van Klaveren (VVD) op, die op 1 juli 2017 met pensioen is gegaan.

Christiaan van der Kamp
Burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven- Reeuwijk is herbenoemd. Van der Kamp (CDA, 50) is sinds 1 juli 2011 burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Gerolf Bouwmeester
De gemeenteraad van Leusden heeft Gerolf Bouwmeester (D66, 45) voorgedragen als burgemeester. HIj is op dit moment voorzitter van het algemeen bestuur van het Amsterdamse stadsdeel West. Bouwmeester volgt waarnemend burgemeester Margreet Horselenberg (PvdA) op. Zij volgde Annemieke Vermeulen (VVD) op, die burgemeester van Zutphen werd.

Judith Keijzers-Verschelling
Met ingang van 2 oktober 2017 is Judith Keijzers-Verschelling benoemd tot burgemeester van Oirschot. Keijzers-Verschelling (39) is lid van het CDA. Zij is momenteel wethouder in Waalwijk. Ze volgt Ruud Severijns (PvdA) op.

Jan Geluk
Dijkgraaf Jan Geluk (VVD) gaat per 1 juli 2017 met pensioen. Hij is dan twaalf jaar dijkgraaf geweest bij waterschap Hollandse Delta. Hiervoor was hij onder andere lid van de Tweede Kamer en van de Provinciale Staten van Zeeland.

Barometer: Leeftijd ambtenaar
Stijging voorbij
De gemiddelde leeftijd van ambtenaren, werkzaam in gemeente, stijgt niet meer. In 2010 was de leeftijd 45,8, in 2015 48,3 en in 2016 ook 48,3. Bron: Personeeelsmonitor A+O fonds Gemeenten

Peter Noordanus
Burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus, heeft laten weten dat hij per 1 oktober 2017 stopt. Hij wordt in november 2018 70 jaar en wil vóór de gemeenteraadsverkiezingen plaats maken voor een nieuwe burgemeester. Noordanus (PvdA) is sinds 2010 burgemeester van Tilburg.

Corry van Rhee-Oud Ammerveld
In West Maas en Waal is Corry van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA, 60) benoemd tot waarnemend burgemeester. Ze volgt Thomas Steenkamp (CDA) op. Van Rhee is sinds november 2009 wethouder in Tiel. Voor haar wethouderschap was zij acht jaar actief als raadslid voor de PvdA in Tiel.

Raad van State
M.G.M. Schwengle wordt lid van de Raad van State van het Koninkrijk namens Aruba. N.J. Schrijver wordt staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Staatsraad N.S.J. Koeman wordt benoemd in de Afdeling advisering. Koeman is sinds 2010 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak.

Richard de Boer
De gemeenteraad van Simpelveld heeft burgemeester Richard de Boer voorgedragen voor herbenoeming. De eerste ambtstermijn van de burgemeester loopt op 1 december af. Na vier jaar als raadslid en bijna zes jaar als wethouder in trad De Boer (VVD) op 1 december 2011 aan als burgemeester van Simpelveld. Destijds was hij als 31 jarige de jongste burgemeester van het land.

Ingrid de Bondt
Per 1 juli 2017 is Ingrid de Bondt (VVD) benoemd tot dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. De Bondt was eerder gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en wethouder en raadslid in Utrecht. Zij volgt Jan Geluk op, die met pensioen gaat.

Frank Streng
Burgemeester Frank Streng is herbenoemd als burgemeester van Medemblik. Streng (VVD) vervult het ambt sinds juli 2011. De gemeente was toen net gefuseerd met Andijk en Wervershoof.

Burgemeesters vacature
Tilburg
Het burgemeesterschap van Tilburg is vacant per 1 oktober 2017. De gemeente heeft circa 212.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.520,48 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 1 augustus 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 4 juli 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Rheden
Het burgemeesterschap van Rheden is vacant per 31 december 2017. De gemeente heeft circa 43.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.540,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 12 augustus 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 10 juli 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Gert-Jan Kusters
In Sittard-Geleen wordt Gert-Jan Kusters de nieuwe gemeentesecretaris. Hij is nu gemeentesecretaris in Deurne. Hij begint in september zijn werkzaamheden in Sittard- Geleen. Voordat hij gemeentesecretaris in Deurne werd, was hij gemeentesecretaris in Beesel, afdelingshoofd in Stein en Vaals en was hij in dienst bij de provincie Limburg en de gemeente Grubbenvorst. Kusters volgt Coen Aalders op, die na het vertrek van Jan Höppener interim-gemeentesecretaris in Sittard- Geleen is.

Raad voor het Openbaar Bestuur
Bij de Raad voor het openbaar bestuur zijn vijf nieuwe leden benoemd: Frank van Ommeren, hoogleraar aan de Vrije Universiteit; Huri Sahin, projectleider ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat; Katrien Termeer, leerstoelhouder Bestuurskunde, Wageningen University; Kees Jan de Vet, vanaf 1 september dijkgraaf van Brabantse Delta en Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen. Verder werden Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda, voor een tweede termijn van vier jaar en Maarten Allers, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen voor een periode van twee jaar benoemd.
Han Polman, commissaris van de koning in Zeeland, wordt de nieuwe voorzitter. Op zijn verzoek blijft Albertine van Vliet als tijdelijk raadslid verbonden aan de Raad. Sarah de Lange, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, is bezig aan haar tweede termijn en maakt eveneens onderdeel uit van de vernieuwde Raad vanaf 1 juli 2017.

Erik van Steden
De huidige griffier van Barneveld, Erik van Steden, wordt met ingang van 1 januari 2018 gemeentesecretaris van Barneveld. Hij volgt Dick Bakhuizen op die in de loop van 2018 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Van Steden is sinds 2003 griffier van Barneveld. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Laren.

Petra van Wingerden– Boers
Burgemeester Petra van Wingerden– Boers gaat met ingang van 1 januari 2018 haar taak neerleggen als burgemeester van Rheden. Van Wingerden beëindigt hiermee een 44 jarige loopbaan in overheidsland. Ze begon haar politieke carrière in 1990 als fractievoorzitter voor de VVD in Borsele. In 1994 werd ze in dezelfde gemeente wethouder. In 1998 maakte ze de overstap naar het burgemeesterschap gemeente Groenlo. Sinds 2004 is zij burgemeester van Rheden. Vanaf juni 2006 is Van Wingerden ook lid van het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, en vanaf 2010 lid van het dagelijks bestuur van Euregio Rijn-Waal.

Maarten Hollander
De gemeenteraad van Winterswijk heeft Maarten Hollander benoemd tot nieuwe raadsgriffier. Hollander (35) is met ingang van 1 september benoemd tot plaatsvervangend raadsgriffier voor de periode van een maand en met ingang van 1 oktober tot raadsgriffier. Hij volgt Jan Eppinga op die per 1 oktober met pensioen gaat. Hollander is sinds 2012 werkzaam als plaatsvervangend raadsgriffier in Almelo. Op dit moment is hij ook nog actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in Hengelo. Deze functie legt hij neer na zijn benoeming

Ina Sjerps
In Rotterdam is Ina Sjerps met ingang van 1 september benoemd tot gemeentesecretaris. Zij volgt Philippe Raets op. Op dit moment is Sjerps gemeentesecretaris in Apeldoorn. Eerder was zij gemeentesecretaris in De ronde Venen en werkzaam voor de Drechtsteden en de VNG.

Eric Meurs.
In Zuid-Holland is Eric Meurs benoemd als nieuwe griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Op 1 oktober 2017 start Meurs met zijn werkzaamheden. Hij is nu nog griffier in Vlaardingen en was daarvoor griffier in Smallingerland.

Piet Wanrooij
In Sint Anthonis is Piet Wanrooij benoemd tot gemeentesecretaris. De afgelopen tien jaar heeft hij dezelfde functie vervuld in Neerijnen. Daarvoor was hij vier jaar gemeentesecretaris in Scherpenzeel.

Overleden
* Burgemeester Bert Swart van Zuidhorn is op 61-jarige leeftijd overleden. Swart (CDA) kreeg begin juni te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Swart was sinds 2011 burgemeester van Zuidhorn. In juli zou hij burgemeester van Midden-Drenthe worden.
* Wethouder Vincent Reus van Drechterland is op 63 jarige leeftijd overleden. Reus werd in 2012 wethouder van Drechterland namens Gemeentebelangen Drechterland. Eerder was hij lange tijd raadslid en fractievoorzitter.
* De Almelose oud-wethouder Bert Kuiper (PvdA) is overleden. De bevlogen PvdA-bestuurder is 65 jaar geworden. Maandag 16 juni 2008 werd de dag dat Bert Kuiper de wereld over ging, toen hij samen met vier ambtenaren vijf uur lang gegijzeld werd in het stadhuis. Kuiper was verdeeld over twee periodes zestien jaar lang wethouder.