of 59179 LinkedIn

Personalia 13-2016

In De Ronde Venen is een nieuw college aan de slag. CDA, VVD en Ronde Venen Belang vormen het nieuwe dagelijks bestuur. De nieuwe wethouders zijn: David Moolenburgh (CDA), Alberta Schuurs-Jensema (VVD) en Anco Goldhoorn (Ronde Venen Belang).

Paul Mengde
Paul Mengde

Paul Mengde
Eind dit jaar stopt Paul Mengde als burgemeester van Heumen. Mengde, die deze maand 65 wordt, gaat met pensioen. In maart 2011 werd Mengde (PvdA) aanvankelijk aangesteld als waarnemend burgemeester. In november van dat jaar werd hij benoemd als burgemeester. Eerder was hij burgemeester van Sevenum en waarnemend burgemeester van Meijel en Cuijk.

Otwin van Dijk
Met ingang van 8 juli is Otwin van Dijk is benoemd tot burgemeester van Oude IJsselstreek. Van Dijk (41) is lid van de PvdA. Vanaf 2012 is hij lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij wethouder in Doetinchem. Van Dijk volgt Hans Alberse (PvdA) op aan wie per 1 april 2015 ontslag is verleend. Sinds die datum is Steven de Vreeze (PvdA) waarnemend burgemeester van Oude IJsselstreek.

Frank van der Meijden
Met ingang van 27 juni 2016 is Frank van der Meijden benoemd tot burgemeester van Laarbeek. Van der Meijden (51) is lid van het CDA. Hij is wethouder van Bergeijk. Hij volgt waarnemend burgemeester Henk Willems op.

Jan de Ruiter
Met ingang van 1 september stopt Jan de Ruiter als burgemeester van Zevenaar. De Ruiter (63) zegt dat hij het tijd vindt om ruimte te maken voor iemand die het herindelingsproces met Rijnwaarden kan leiden. PvdA’er De Ruiter begon mei 2001 in Zevenaar. Hij was daarvoor wethouder in Almelo.

Erik Dahmen
Wethouder Erik Dahmen (BGL) van Steenwijkerland stopt met als wethouder. Eind vorig jaar legde hij zijn wethouderschap tijdelijk neer vanwege gezondheidsproblemen. Dahmen wordt sinds 9 februari van dit jaar vervangen door Bert Dedden.

Jakob Wedemeijer
In Eindhoven is Jakob Wedemeijer (SP) geïnstalleerd als wethouder. Hij volgt daarmee Bianca van Kaathoven op die in april ontslag nam als wethouder. Wedemeijer werkte 16 jaar als advocaat in Alkmaar.

Michiel Scheffer
Gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) van Gelderland is benoemd tot rapporteur van het Comité van de Regio’s. Hij gaat de Europese Unie, namens alle regio’s en steden, adviseren over oplossingen voor grensoverschrijdende wegen en spoorwegen.

Martin Broers
In Berkelland is Martin Broers benoemd tot gemeentesecretaris. Broers is nu nog gemeentesecretaris in Coevorden. Hij begint op 1 september. Voor Coevorden was hij gemeentesecretaris in Leusden. Daarvoor had hij onder andere leidinggevende functies in de gemeenten Tubbergen en Waterland.

Cees Bijl
Namens de provincie Drenthe treedt gedeputeerde Cees Bijl toe tot het IPO-bestuur. Hij volgt Ard van der Tuuk op. Van der Tuuk stapte enkele maanden geleden op als gedeputeerde in Drenthe en was daarmee ook IPO-bestuurslid af. Bijl (PvdA) was eerder gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Enkhuizen. Vervolgens was hij burgemeester van achtereenvolgens Leeuwarderadeel, Meppel en Emmen.

Wim van Esch
De gemeente Goeree-Overflakkee krijgt een nieuwe gemeentesecretaris. Wim van Esch treedt op 1 september in dienst van de gemeente. Van Esch is nu nog directeur bedrijfsvoering bij de Veiligheidsregio Haaglanden.

Kiesraad
Jan-Kees Wiebenga wordt voorzitter van de Kiesraad en Rudy Andeweg en Jacobine van den Brink worden leden van de Kiesraad. De benoemingen gaan in op 1 januari 2017. Wiebenga, Andeweg en Van den Brink volgen de huidige Kiesraadleden Kummeling (voorzitter), Leyenaar en Te Veldhuis op. Jan-Kees Wiebenga is sinds 2001 lid van de Raad van State. Voor 2001 was hij onder meer burgemeester en lid van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Rudy Andeweg is hoogleraar Empirische Politicologie aan de Universiteit Leiden. Jacobine van den Brink is universitair docent aan de Universiteit Leiden en vanaf 1 juli a.s. hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht.

Ilona Van Wamel
In Buren is Ilona van Wamel benoemd tot gemeentesecretaris. Van Wamel werkt sinds oktober 2001 bij Regio Rivierenland. Daar was ze hoofd van de beleidsafdeling Programma’s en Strategie en later directeur van de Bestuursdienst. Vanaf 2010 was zij secretaris van Regio Rivierenland. Van Wamel volgt Roland van der Starre op.

Burgemeesters vacature
Montferland
Het burgemeesterschap van Montferland is vacant per 1 januari 2017. De gemeente heeft circa 35.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 12 augustus 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 4 juli 2016 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer:
vaste en flexibele krachten
De verdeling tussen vaste en flexibele bezetting in gemeenten is 85 procent vast en 15 procent flexibel.
Bron: Personeelsmonitor Gemeenten 2015, A+O fonds

Bart Drewes
Per 5 september wordt Bart Drewes de nieuwe gemeentesecretaris van Bronckhorst. Hij volgt Arne van Hout op, die op 15 mei gemeentesecretaris van Nijmegen werd. Drewes is nu afdelingshoofd van het expertisecentrum Informatiebeleid bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarvoor werkte hij in verschillende beleidsfuncties bij de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.

Arie Hogendoorn
Directeur van de BEL Combinatie en gemeentesecretaris van Blaricum Arie Hogendoorn, gaat weg. Hij gaat als (juridisch) adviseur binnen het project Blaricummermeent aan het werk. Hogendoorn was sinds november 2008 werkzaam als gemeentesecretaris in Blaricum.

Rianne van den Berg
Per 1 september wordt Rianne van den Berg de nieuwe directeur van GGD IJsselland. Ze volgt Nicolette Rigter op, die op 1 mei de overstap naar GGD regio Utrecht heeft gemaakt. Van den Berg is nu nog werkzaam als gemeentesecretaris in Alblasserdam en is coördinerend gemeentesecretaris binnen de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid.

Alexander Meijer
In Amstelveen stopt Alexander Meijer als gemeentesecretaris. In de afgelopen periode is gebleken dat tussen Meijer, het college, directie en de organisatie onvoldoende chemie is ontstaan om de werkrelatie succesvol voort te kunnen zetten. Meijer is sinds september 2015 gemeentesecretaris in Amstelveen. Hiervoor was hij onder andere gemeentesecretaris in de Ronde Venen en Naarden.

Willem Jan Stegeman
Met ingang van 1 juni is Willem Jan Stegeman de nieuwe secretaris ad interim voor de Regio Rivierenland, het samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren. Hij volgt hiermee Ilona van Wamel op, die gemeentesecretaris van Buren wordt. Stegeman was namens D66 eerder wethouder in Culemborg en Alphen aan den Rijn.

Tineke Toren
De gemeente Kollumerland c.a. krijgt per 15 augustus 2016 een nieuwe raadsgriffier. Tineke Toren volgt Irene Rozemeijer op. Toren werkt op dit moment als directiesecretaris en plaatsvervangend griffier in Dongeradeel. Ook is ze plaatsvervangend griffier van Ameland. De plaatsvervangend griffier blijft Aukje Dijkstra. Zij is bij de gemeente werkzaam als ondersteunend beleidsmedewerker welzijn.