of 59250 LinkedIn

Personalia 13-2015

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Heerlen hebben bij de commissaris van de koning in Limburg 22 kandidaten gesolliciteerd. Onder de sollicitanten zijn twee vrouwen. De meeste sollicitanten komen van CDA en VVD.

Lidewijde Ongering
Lidewijde Ongering

Lidewijde Ongering
Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt Lidewijde Ongering secretaris-generaal. De benoeming gaat in op 15 juni 2015. Ongering volgt Siebe Riedstra op die vorige maand werd benoemd als secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ongering werkte vanaf 2008 als loco-secretaris- generaal bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Momenteel is zij directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Pieter van Veen
In de gemeente Haren is wederom een waarnemend burgemeester benoemd. Per 1 mei is Pieter van Veen (VVD) benoemd tot waarnemend burgemeester Hij volgt waarnemend burgemeester Janny Vlietstra op. Vanaf 1987 was Van Veen burgemeester van diverse gemeenten in Gelderland, Drenthe en Overijssel.

Albert Rodenboog
De burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog is door de commissaris van de koning Max van den Berg beëdigd voor een derde ambtstermijn. De gemeenteraad heeft in februari van dit jaar unaniem positief geadviseerd over de herbenoeming.

Gerrit Jan Kok
In Haaksbergen is Gerrit Jan Kok benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij zal op 15 juni met zijn werkzaamheden beginnen. Kok was gedeputeerde in Overijssel en daarvoor burgemeester van Ommen.

Sjoerd Tolsma
Per 1 juli wordt Sjoerd Tolsma directeur Wonen Welzijn Zorg van de Kwadrant- Groep. Tolsma is nu wethouder in Súdwest-Fryslân. Van 1991 tot 2011 was hij raadslid in Sneek en Súdwest- Fryslân. Eerder werkte hij voor Sneek en Leeuwarden.

Pieter Zondervan
Per 1 september 2015 wordt Pieter Zondervan benoemd tot gemeentesecretaris van Súdwest-Fryslân. Hij werkt nu nog als directielid van OSGMetrium. De organisatie OSGMetrium werkt met circa 350 medewerkers als dienstverlener in de bedrijfsvoering voor het onderwijs.

Pieter van de Stadt
De gemeenteraad van Lansingerland heeft Pieter van de Stadt voorgedragen als burgemeester. Van de Stadt is sinds 2006 wethouder in Heemstede.

Franc Weerwind
De gemeenteraad van Almere heeft besloten Frank Weerwind voor te dragen voor benoeming tot burgemeester. Weerwind is momenteel burgemeester van Velsen. Daarvoor is hij burgemeester geweest in Niedorp.

Merel van Hall
De gemeenteraad van Utrecht heeft Merel van Hall voorgedragen als nieuwe raadsgriffier. De benoeming gaat in per 15 augustus 2015.Van Hall was de afgelopen zes jaar griffier in Dordrecht en had daarvoor diverse banen bij andere (semi-)overheden en organisaties. In Utrecht volgt zij Ad Smits op die na het zomerreces afscheid neemt als griffier.

Henk Heijman
De burgemeester van Bussum, Henk Heijman, heeft ontslag genomen. Heijman ligt onder vuur vanwege zijn declaratiegedrag en was al tijdelijk weg. Heijman zou tienduizenden euro’s te veel hebben gekregen van de gemeente. Daar loopt een onderzoek naar. De CDA’er zegt dat hij ervan overtuigd is dat hij ‘altijd integer’ heeft gehandeld, maar dat de beeldvorming zijn werk onmogelijk maakt.

Willem Van Rosmalen
Per 1 september vertrekt Willem van Rosmalen als gemeentesecretaris van Schijndel. Van Rosmalen heeft besloten niet te solliciteren naar de functie van gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Meierijstad, die ontstaat door een bestuurlijke fusie tussen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Van Rosmalen treedt in dienst als interim-manager bij POSG.

Remco Nehmelman
De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten Remco Nehmelman voor te dragen voor benoeming in de Kiesraad. Nehmelman is hoogleraar Publiek organisatierecht aan de Universiteit Utrecht. Hij volgt Anneke van Dijk op. Haar zittingstermijn als lid van de Kiesraad is per 1 april geëindigd.

Boris van der Ham
De nieuwe voorzitter van de Stichting Werelderfgoed is Boris van der Ham. In de stichting werken de tien werelderfgoederen in Nederland samen aan onder andere beheer en behoud en promotie van het werelderfgoed. Van der Ham was lid van de Tweede Kamer. Hij neemt het voorzitterschap over van Harry Brinkman, voormalig burgemeester van gemeente Beemster.

Kandidaten burgemeestersvacatures:
Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Bronckhorst hebben zich 61 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 61 sollicitanten bevinden zich 18 vrouwen. De leeftijd varieert van 26 tot en met 62 jaar. 21 kandidaten zijn lid van de VVD, 8 van de PvdA, 6 van het CDA, 4 van D66, één kandidaat is lid van de ChristenUnie en één kandidaat is lid van een lokale partij. Van 20 sollicitanten is de politieke voorkeur onbekend. Helmi Huijbregts-Schiedon is waarnemend burgemeester van Bronckhorst sinds de ziekte en het overlijden van burgemeester Henk Aalderink.

Voor het burgemeesterschap van Brielle hebben negen kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind oktober 2015 in functie treden. De sollicitanten - 7 mannen en 2 vrouwen - variëren in leeftijd van 48 tot 58 jaar. Drie van hen zijn lid van het CDA, twee van de VVD, een van de PvdA, een van D66, een van een lokale partij en een sollicitant is niet aan een politieke partij verbonden. Een sollicitant is nu al burgemeester, en 5 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder.

Burgemeesters vacature Texel
Het burgemeesterschap van Texel is vacant per 20 november 2015. De gemeente heeft circa 13.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.323,09 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 29 juni 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 8 juni 2015 op www. overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.