of 59281 LinkedIn

Personalia 12-2018

Naar het ambt van burgemeester van Enkhuizen hebben 34 personen gesolliciteerd, onder wie 11 vrouwen. 27 personen hebben een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 7 personen hebben een functie daarbuiten.

Rika Pot
Rika Pot

Rika Pot 
Vanwege het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit is Rika Pot benoemd tot waarnemend burgemeester van Oldambt. Pot (PvdA, 68) was van 2009 tot 2017 burgemeester van Appingedam. Daarvoor was zij vanaf 2002 burgemeester van Ten Boer.

Piet-Hein Daverveldt 
Met ingang van 1 juni 2018 is Piet- Hein Daverveldt benoemd tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Daverveldt was voorheen werkzaam als vice-president technical management bij de International Organisation for Standardisation ISO. Daarvoor heeft hij gewerkt bij het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut NEN en bij Shell. Hij volgt Michiel van Haersma Buma op.

Bob Ruers
Provinciale Staten van Limburg hebben Bob Ruers (SP) benoemd tot nieuwe gedeputeerde. Hij volgt de onlangs opgestapte SP-gedeputeerde Daan Prevoo op. Ruers verwierf als advocaat in Utrecht bekendheid in het bijstaan van asbestslachtoffers. Ruers is lid van de Eerste Kamer. Daarvoor was hij raadslid in Utrecht. Prevoo en vijf SP-Statenleden stapten op na een conflict met het SP-bestuur.

Jan de Reus
In Flevoland is Jan de Reus (VVD) benoemd tot gedeputeerde. Hij volgt Jaap Lodders op die wethouder in Almere is geworden. De Reus is de derde nieuwe Flevolandse gedeputeerde in korte tijd. Onlangs traden al Jop Fackeldey (PvdA) en Harold Hofstra (CU) toe tot het college van Gedeputeerde Staten. Zij vullen de plek in van SP-gedeputeerde Ad Meijer.

Ron König
In Deventer wordt Ron König (53) benoemd tot waarnemend burgemeester. De burgemeestersfunctie is vacant vanwege het vertrek van huidig burgemeester Andries Heidema. Hij is per 11 juli benoemd tot commissaris van de Koning in Overijssel. König was voor D66 wethouder in Rheden en Arnhem. König begon zijn loopbaan als organisatieadviseur en interim manager.

Otwin van Dijk
De burgemeester van Oude IJsselstreek, Otwin van Djk, wordt ambassadeur voor het VNG-project VN-Verdrag Handicap. De VNG is een project gestart waardoor gemeenten van elkaar kunnen leren bij het invoeren van dit verdrag. Van Dijk, ervaringsdeskundige en betrokken bij het VN-verdrag, zal als ambassadeur gemeenten aansporen en helpen te veranderen naar een echt inclusieve samenleving.


Komen & gaan:

Peter Drenth
In Gelderland is Peter Drenth (CDA) benoemd tot gedeputeerde. Drenth volgt Jan Jacob van Dijk op. Drenth (50) was twaalf jaar lang CDA-wethouder in Doetinchem. Van Dijk is nu bestuurder van Christelijke Onderwijs Groep. Hij was gedeputeerde namens het CDA vanaf 2011.

Jan Goedegebure
Na 50 jaar in dienst te zijn geweest van de lokale overheid neemt Jan Goedegebure afscheid van Kampen. Hij begon in 1968 bij de griffie in Zeeland. Na werkzaam te zijn geweest in zes verschillende gemeenten kwam Goedegebure in 2003 terecht in Kampen, waar hij gemeentesecretaris is.


Barometer: Openstaande vacatures
Het aantal vacatures steeg van 3600 in 2016 naar 4200 in 2017 (peildatum 31- 12). Het percentage van moeilijk vervulbare vacatures steeg daarbij van 6,5% in 2016 naar bijna 11 procent.
Bron: A+O Fonds gemeenten


Henriëtte de Vos
Met ingang van 18 juni is Henriëtte de Vos gemeentesecretaris van Heemstede. Ze volgt Willem van den Berg op. De Vos werkt sinds 2002 bij de gemeente Amsterdam waar ze sinds 2016 programmadirecteur Slagvaardig werken in de openbare ruimte is. Eerder maakte ze daar deel uit van de directie Stadsdeel Zuid.

Barbera Silvis
Vanaf 1 september gaat Barbera Silvis- de Heer aan de slag als kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de fusiegemeente Hoeksche Waard. Silvis gaat de ambtelijke organisatie leiden in de voorbereidingen op de bestuurlijke fusie. Als de nieuwe gemeente op 1 januari 2019 een feit is, wordt zij benoemd als gemeentesecretaris. Silvis is nu nog gemeentesecretaris in Etten-Leur.

Rolf Willemsen
Met ingang van 1 mei is Rolf Willemsen de nieuwe gemeentesecretaris van Hellendoorn. Hij volgt gemeentesecretaris Fokke Dijkstra op. Hiervoor was Willemsen clustermanager grondgebied bij dezelfde gemeente.

Arthur van Hoorik
Winsum krijgt nog voor de herindeling van volgend jaar een nieuwe interim-gemeentesecretaris. Arthur van Hoorik is in die functie benoemd. Hij volgt Frank Wiertz op, die ruim een jaar fungeerde als interimgemeentesecretaris. Van Hoorik is sinds 2008 werkzaam in Winsum. Eerst als hoofd Middelen en sinds 2014 als directeur Bedrijfsvoering. Hij behoudt deze functie naast de taken van gemeentesecretaris.

Kandidaten burgemeestersvacature
Amsterdam
Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Amsterdam hebben in de tweede ronde 85 personen gesolliciteerd, van wie 16 vrouwen. Van deze kandidaten hebben of hadden 14 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 50 personen hebben een functie daarbuiten en 21 personen hebben geen functie of deze is onbekend.

Bunnik
Er zijn 53 mensen die gesolliciteerd hebben op de functie van burgemeester van Bunnik, onder wie 13 vrouwen. 29 kandidaten hebben ervaring in het openbaar bestuur. De sollicitanten die zijn aangesloten bij een politieke partij komen van de VVD (16), CDA (11), D66 (11), ChristenUnie (5), GroenLinks (3), PvdA (2) en twee van een lokale partij. Twee sollicitanten zijn niet aangesloten bij een politieke partij en van één sollicitant is deze informatie niet bekend.

Toon van Asseldonk
Burgemeester Toon van Asseldonk van Overbetuwe is niet beschikbaar voor herbenoeming in april 2019. Van Asseldonk (D66, 64) werd in 2013 burgemeester van Overbetuwe. Het was zijn eerste burgemeestersbaan. Eerder werkte Van Asseldonk, opgeleid tot economisch geograaf, onder andere voor de Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland en voor een adviesbureau op het gebied van Business Development.

Tjeerd Herrema
Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) van Almere is afgetreden om een beschuldiging van seksuele intimidatie. Herrema, eerder wethouder in Amsterdam, stelde in een verklaring dat hij het gevoel had dat hij geen vertrouwen meer krijgt. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen, behalve de PvdA, hadden het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een klacht wegens seksuele intimidatie die een journaliste van een lokale krant tegen hem indiende om wat Herrema noemt een ‘broekzakgesprek’.

Jan Herman de Baas
In de provincie Utrecht is Jan Herman de Baas benoemd tot waarnemend provinciesecretaris/ algemeen directeur. Hij was tot voor kort interim provinciesecretaris van Zuid-Holland, een functie die hij drie jaar vervulde. Hij werkte van 2009- 2010 al als interim directeur strategie voor de provincie Utrecht. De Baas was eerder ook gemeentesecretaris.

Overleden
Jo Matti, oud-burgemeester van Weert, is op 92-jarige leeftijd overleden. Matti was van 1979 tot 1991 burgemeester van Weert. Daar was hij de opvolger van burgemeester Frans Breekpot. Na zijn pensioen was Matti vanaf april 1993 nog een jaar waarnemend burgemeester in Brunssum. Eerder was hij onder andere griffier van de provincie Limburg.

Henk Mensink
In Oss is Henk Mensink met ingang van 25 juni benoemd tot gemeentesecretaris. Hij volgt hiermee Marie-Louise van Schaijk op. Mensink was sinds 1 januari 2017 secretarisdirecteur van het waterschap Limburg. Daarvoor was hij van 2008 tot 2017 gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Peel en Maas en directeur- secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord.

Herman Zwart
Westerwolde en haar gemeentesecretaris Herman Zwart hebben besloten hun samenwerking te beëindigen. Zwart werd per 1 mei 2017 beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Westerwolde, die op 1 januari 2018 ontstond door samenvoeging van Bellingwedde en Vlagtwedde. Hij was eerder interim-gemeentesecretaris in Reusel-De Mierden en gemeentesecretaris in Dalfsen en Súdwest-Fryslân.

Jeroen Broeders
In Heemskerk is Jeroen Broeders gestopt als griffier. Hij is benoemd tot wethouder in Drechterland. Broeders was eerder onder andere stadsdeelvoorzitter van het stadsdeel Bos en Lommer in Amsterdam.

Commissaris van de koning vacature
Het ambt van commissaris van de koning in de provincie Utrecht is per 1 februari 2019 vacant. De bezoldiging behorende bij het ambt van commissaris van de Koning bedraagt € 11.427,98 bruto per maand. U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van de afdeling politieke ambtsdragers en weerbaarheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt solliciteren op deze vacature tot 16 juli 2018. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 12 juni 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Burgemeesters vacature
Best
Het burgemeesterschap van Best is vacant per 1 september 2018. De gemeente heeft circa 29.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.988,49 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 3 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 12 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Bladel
Het burgemeesterschap van Bladel is vacant per 7 augustus 2017. De gemeente heeft circa 20.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.348,73 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 5 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 14 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Dalfsen
Het burgemeesterschap van Dalfsen is vacant per 1 december 2018. De gemeente heeft circa 28.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.988,49 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 12 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 21 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant

Hollands Kroon
Het burgemeesterschap van Hollands Kroon is vacant per 1 september 2018. De gemeente heeft circa 47.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.660,52 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 13 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 22 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Nissewaard
Het burgemeesterschap van Nissewaard is vacant per 1 september 2018. De gemeente heeft circa 85.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.390,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 6 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 15 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Oldenzaal
Het burgemeesterschap van Oldenzaal is vacant per 1 juli 2018. De gemeente heeft circa 31.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.988,49 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 29 juni 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 8 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Uithoorn
Het burgemeesterschap van Uithoorn is vacant per 1 maart 2018. De gemeente heeft circa 29.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.988,49 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 10 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 19 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Veenendaal
Het burgemeesterschap van Veenendaal is vacant per 13 september 2017. De gemeente heeft circa 65.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.390,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 11 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 20 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Waadhoeke
Het burgemeesterschap van Waadhoeke is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2018 vacant. De gemeente heeft circa 46.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.660,52 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 27 juni 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 juni 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Westland
Het burgemeesterschap van Westland is vacant per 1 oktober 2017. De gemeente heeft circa 106.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.955,80 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 9 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 18 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Zevenaar
Het burgemeesterschap van Zevenaar is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarde en Zevenaar. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2018 vacant. De gemeente heeft circa 44.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.660,52 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 16 juli 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 18 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.