of 59130 LinkedIn

Personalia 12-2017

Naar het ambt van burgemeester in Ouder-Amstel hebben 42 personen gesolliciteerd, onder wie 16 vrouwen. De politieke overtuiging is: VVD: 11, PvdA: 8, CDA: 5, D66: 5, lokale partij: 2, SP: 1en CU:1. Van 9 mensen is de politieke voorkeur onbekend.

Theo Bovens
Theo Bovens

Theo Bovens 
Gouverneur Theo Bovens van Limburg is beëdigd voor een nieuwe termijn van zes jaar. De CDA’er trad op 1 oktober 2011 aan als gouverneur. Eerder was hij wethouder in Maastricht en voorzitter van de Open Universiteit. 

René Verhulst
Met ingang van 8 september 2017 is René Verhulst benoemd tot burgemeester van Ede. Verhulst (56) is lid van het CDA. Hij is sinds 2010 burgemeester van Goes. Eerder was hij onder andere wethouder in Utrecht. Verhulst volgt Cees van der Knaap (CDA) op.

Reinie Melissant -Briene
De gemeenteraad van Gorinchem heeft Reinie Melissant- Briene (CDA, 52) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op dit moment is Melissant- Briene directeur en loco-secretaris in Dordrecht. Daarvoor was zij onder andere burgemeester van Korendijk en gemeente - secretaris in Woudrichem.

Piet van Dijk
De gemeenteraad van Aa en Hunze draagt Piet van Dijk (54) voor als burgemeester. Sinds 2012 is hij wethouder in Opsterland voor Opsterlands Belang. Ook heeft Van Dijk ervaring als lobbyist voor Flevoland in Den Haag en als leidinggevende bij de gemeente Zwolle. Hij volgt Eric van Oosterhout (PvdA, 56) op, die sinds maart van dit jaar burgemeester van Emmen is. Jan Hoekema is op dit moment waarnemend burgemeester in Aa en Hunze.

Ronald Wortelboer
De gemeenteraad van Stede Broec heeft Ronald Wortelboer voorgedragen als burgemeester. Wortelboer is kabinetschef in Noord-Holland. Daarvoor was hij senior beleidsadviseur en beleidsmedewerker. Wortelboer noemt zichzelf ‘liberaal’ en voelt zich thuis bij de VVD. In Stede Broec volgt hij interim-burgemeester Willem van Beek (CDA) op, die waarneemt voor Marian Goldschmeding (PvdA) die in december vorig jaar stopte.

Bianca Bremer
In Leidschendam- Voorburg is Bianca Bremer benoemd tot wethouder. Ze volgt Frank Rozenberg op, die eerder opstapte. Bremer was tot haar benoeming wethouder in Voorschoten.

Remco van der Laan
De gemeenteraad heeft Remco van der Laan benoemd als griffier van Purmerend. De huidige griffier Jelly Kamminga bereikt dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd en legt per 1 augustus haar functie als griffier neer. Van der Laan werkt nu nog als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier in Zaanstad.

Hans Martijn Ostendorp
Burgemeester Hans Martijn Ostendorp verlaat Bunnik om in september algemeen directeur bij profvoetbalclub De Graafschap te worden. Hij volgt op 1 september Hans Veldhorst op. Ostendorp is sinds 2009 burgemeester van Bunnik. Daarvoor was hij onder andere wethouder in Aalten.

Barometer: Vertrouwen
Overheidsmedewerkers zijn iets optimistischer over de toekomst. Vreesde in 2013 nog 31 procent van de ambtenaren zijn baan kwijt te raken, in 2016 was het percentage gezakt naar 23 procent.
Bron: CBS

Marc Knaapen
In Reusel-de Mierden is Marc Knaapen gestart in de functie van interim gemeentesecretaris. Hij nam de werkzaamheden over van Herman Zwart die beoogd gemeentesecretaris is geworden in Westerwolde. Knaapen was eerder directeur recht en veiligheid in Gouda en gemeentesecretaris in Weert.

Michel Tromp
De stuurgroep herindeling van Rijnwaarden en Zevenaar benoemt Michel Tromp als kwartiermaker/ beoogd gemeentesecretaris. Per 1 september 2017 treedt hij Tromp in dienst als algemeen projectleider herindeling. Tromp is nu nog gemeentesecretaris in Goirle en was eerder gemeentesecretaris in Baarle-Nassau.

Venlo
Twee wethouders van Venlo, Vera Tax (PvdA, Welzijn) en Wim van den Beucken (VVD, financiën) zijn afgetreden. Aanleiding is een gat van bijna 12 miljoen euro in de begroting voor zorg, met name veroorzaakt door een groot tekort bij Jeugdzorg.

Jan Verheugt
Met het oog op zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd legt Jan Verheugt na ruim 15 jaar zijn functie als raadsgriffier van Eindhoven per 1 september neer.

Burgemeesters vacature
Etten-Leur
Het burgemeesterschap van Etten-Leur is vacant per 1 december 2017. De gemeente heeft circa 42.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.540,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 4 juli 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 13 juni 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Ommen
Het burgemeesterschap van Ommen is vacant per 12 oktober 2015. De gemeente heeft circa 17.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 6 juli 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 15 juni 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

West Maas En Waal
Het burgemeesterschap van West Maas en Waal is vacant per 16 juni 2017. De gemeente heeft circa 18.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 12 augustus 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 26 juni 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Patrick Nap
Voor de gemeente Westerwolde is Patrick Nap voorgedragen als beoogd griffier. Nap is vanaf 2011 griffier in Bellingwedde. Westerwolde is de nieuwe gemeente, die per 1 januari 2018 ontstaat uit de samenvoeging van de gemeenten Vlagt - wedde en Bellingwedde.

Annet Bertram
Met ingang van 15 november 2017 is Annet Bertram benoemd tot directeur- generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk, tevens directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van BZK. Bertram is sinds 2007 gemeentesecretaris in Den Haag. Sinds 1 april 2015 combineerde zij haar functie in Den Haag met de SG-functie van de metropoolregio Rotterdam- Den Haag.

Sherida Pengel
In Landsmeer is Sherida Pengel benoemd tot afdelingshoofd Sociaal Domein en Publiekszaken. Pengel was eerder hoofd van de afdeling Onderwijs en Doelgroepenvervoer bij de gemeente Hoorn.

Barbera Wolfensberger
Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt Barbera Wolfensberger benoemd tot directeur- generaal Cultuur en Media. De benoeming gaat in op 1 juli 2017. Wolfensberger was sinds oktober 2015 Chief Marketing Officer bij de Telegraaf Mediagroep.

Rob van Lint
Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt Rob van Lint inspecteur- generaal. De benoeming gaat in op 1 juli 2017. Van Lint is sinds 2009 hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Commissaris van de Koning vacature
Het ambt van commissaris van de koning in de provincie Drenthe is per 10 maart 2017 vacant. U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van de afdeling politieke ambtsdragers/kabinet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt solliciteren op deze vacature tot 10 augustus 2017. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 22 juni 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Harry Webers
Voor de SER Overijssel is Harry Webers voorgedragen als nieuwe voorzitter van SER Overijssel per 1 juli 2017. De Sociaal Economische Raad Overijssel is het overleg- en adviesorgaan van werkgevers en werknemers in Overijssel en adviseert Gedeputeerde Staten.

Teun de Jong
In Dantumadiel is Teun de Jong voorgedragen als nieuwe griffier. De Jong is op dit moment nog wethouder van de gemeente Terschelling. Hij volgt Ronald Dijksterhuis op die per 1 juni 2017 is benoemd als gemeentesecretaris van Dantumadiel.

Tjeerd van Bekkum
Burgemeester Tjeerd van Bekkum heeft zijn vertrek aangekondigd als burgemeester van Smallingerland. Hij wordt de nieuwe algemeen directeur van Stichting Kulturele Haadsted 2018. De burgemeester vertrekt per 15 juli aanstaande.

Dinkelland
25 personen hebben hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Dinkelland. Er hebben vijf vrouwen en twintig mannen gesolliciteerd. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 37 en 62 jaar. 3 kandidaten zijn lid van het CDA, 1 van D66, 1 van GroenLinks, 5 van een lokale politieke partij en 12 van de VVD. Van 3 kandidaten is de politieke kleur niet bekend danwel zijn zij niet aangesloten bij een partij.

Rob Bats
De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft Rob Bats (VVD, 55) voorgedragen als burgemeester. Bats was eerder burgemeester van Haren en waarnemend burgemeester op Terschelling. Verder was hij gedeputeerde in Drenthe. Sinds september 2016 was hij al waarnemend burgemeester van Steenwijkerland.

Judith Keijzers
De gemeenteraad van Oirschot draagt Judith Keijzers-Verschelling (CDA, 38) voor als nieuwe burgemeester. Zij volgt Ruud Severijns (PvdA) op. Keijzers is nu nog wethouder in Waalwijk. Eerder was zij onder meer werkzaam bij Price- WaterhouseCoopers als belastingadviseur en wethouder in Son en Breugel. 


Overleden
Frans Ronnes, oud-burgemeester van Haaren, is op 68-jarige leeftijd overleden. Ronnes was burgemeester van Haaren van 2001 tot 2013. Daarvoor is hij wethouder in Bernheze geweest. Sinds oktober 2014 was hij waarnemend burgemeester in Laarbeek, nadat burgemeester Hans Ubachs zich tijdelijk had teruggetrokken.

Oud-burgemeester van Maastricht, Philip Houben, is op 76-jarige leeftijd overleden. Houben was van 1985 tot 2002 burgemeester van Maastricht. Daarvoor was hij burgemeester van de toenmalige Friese gemeente Haskerland.

Peter Thomassen is op 73-jarige leeftijd overleden. Thomassen was van 1986 tot 2005 gemeentesecretaris van Bergen op Zoom. Eerder was hij beleidsmedewerker bij de VNG, adjunct gemeentesecretaris in Delft en staffunctionaris bij de provincie Limburg.