of 59250 LinkedIn

Personalia 12-2015

Eric Daalder wordt staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daalder (58) is partner bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. Tevens is hij plaatsvervangend Landsadvocaat.

Wim van de Donk
Wim van de Donk

Wim van de Donk
De commissaris van de koning van Brabant, Wim van de Donk, is beëdigd voor een nieuwe ambtsperiode van 6 jaar. Eerder stemde PS unaniem in met een voordracht voor herbenoeming.

Pieter Dijkman
In Alkmaar is Pieter Dijkman (VVD, 55) benoemd tot wethouder. Hij volgt daarmee zijn partijgenoot Peter de Baat op. De Baat trad begin mei af. Dijkman was eerder wethouder in Graft-De Rijp.

Ron König
De 50-jarige Ron König wordt de nieuwe wethouder voor D66 in Arnhem. Hij volgt Hans Giesing op die onverwacht besloot op te stappen. König was van 2010 tot 2014 wethouder in Rheden.

Hans Gerritsen
Het fatale ongeluk met een monstertruck in Haaksbergen heeft burgemeester Hans Gerritsen (PvdA, 57) van die gemeente de kop gekost. Hoewel hij zelf niet van plan was af te treden, raadden alle raadsfracties hem dat sterk aan tijdens een vergadering woensdagavond. Gerritsen constateerde na een door hem gevraagde schorsing dat de raad onvoldoende vertrouwen in hem had en legde zijn functie neer.

Pieter Hilhorst
GS van Gelderland heeft met ingang van 1 juli 2015 Pieter Hilorst benoemd tot de nieuwe provinciesecretaris. Hij is op dit moment concern directeur bij de provincie en volgt hiermee Paul van Kalmthout op.

Wilma Atsma
Vanaf 1 augustus start Wilma Atsma als nieuwe gemeentesecretaris in Bloemendaal. Zij volgt interim gemeentesecretaris Quint Meijer op. Atsma werkt vijf jaar als gemeentesecretaris in Wassenaar. Daarvoor was ze secretaris van Voorschoten.

Harmen Jan Jonker
Met ingang van 1 juni 2015 is Harmen Jan Jonker benoemd tot gemeentesecretaris van Kollumerland. Hij volgt Ruthger Schoonderbeek op die per 1 juni 2015 benoemd is als directeur van de Werkorganisatie DDFK-gemeenten (in oprichting). Op 1 januari 2016 moet de fusieorganisatie van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland van start gaan.

Mark Slinkman
De gemeenteraad van Groesbeek heeft besloten de huidige burgemeester van Rijnwaarden, Mark Slinkman (CDA, 41), voor te dragen als nieuwe burgemeester van Groesbeek. Slinkman was eerder kandidaat-notaris en griffier. Ook was hij namens het CDA lid van Provinciale Staten Gelderland. In Groesbeek volgt hij Harry Keereweer op, die sinds 1 januari 2015 waarnemend burgemeester is in de gemeente Groesbeek. De naam van de herindelingsgemeente verandert op 1 januari 2016 in Berg en Dal.

Huub Hannen
Bij het pensioenfonds ABP is Huub Hannen benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Hannen was 38 jaar lang actief in de coöperatieve verzekeringswereld, eerst bij Interpolis en later bij Achmea. In de Raad van Toezicht hebben naast de voorzitter vier onafhankelijke deskundigen zitting. De samenstelling per 1 april is als volgt: Huub Hannen (voorzitter); Kitty Roozemond; Anneke van der Meer; Nicolette Loonen en Peter de Groot.

Joyce Sylvester
De Naardense burgemeester Joyce Sylvester wordt de nieuwe voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), die de acties van Giro555 organiseert. Sylvester wil het publiek meer bij acties betrekken.

Danny Broere
Met ingang van 1 juli 2015 zal Danny Broere niet meer werkzaam zijn bij de gemeente Waterland als gemeentesecretaris. De aanstelling is op zijn verzoek beëindigd. Hij begint een eigen bedrijf. Eerder was Broere directeur bedrijfsvoering in Waterland. Nico van Ginkel zal op interim basis de functie waarnemen.

Marleen Tent
In de gemeente Aa en Hunze is Marleen Tent benoemd tot gemeentesecretaris. Op 1 oktober 2015 volgt ze Fred Snoep op. Hij is sinds 1998 werkzaam bij de gemeente Aa en Hunze en gaat vanaf 1 oktober met pensioen. Tent is sinds 2012 gemeentesecretaris in Zuidhorn. Daarvoor was ze onder andere werkzaam in Slochteren als directeur van de dienst Dienstverlening.

Yvonne van Stiphout
Per 1 juni is Yvonne van Stiphout benoemd als kwartiermaker/beoogd directeur Producten en Diensten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van Stiphout is nu nog concerndirecteur Dienstverlening in de gemeente Rotterdam.

Rob van der Riet
De burgemeester van Drechterland, Rob van der Riet, gaat in 2016 met pensioen. Hij heeft dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Sinds 2006 is hij burgemeester van Drechterland. Daarvoor was hij onder andere wethouder in de gemeente Haarlemmermeer.

Marjon de Hoon-Veelenturf
Per 1 juni 2015 is Marjon de Hoon-Veelenturf benoemd tot burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau. De Hoon-Veelenturf (54 jaar) is lid van het CDA. Zij is wethouder van de gemeente Zundert. Op dit moment is Vincent Braam (VVD) waarnemend burgemeester in Baarle-Nassau.

Jaap Paans
In Alblasserdam is Jaap Paans (VVD, 47) benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 1 juli 2015. Hij is nu nog griffier van de gemeenteraad van Rotterdam. Paans volgt Bert Blase (PvdA) op die per 4 augustus 2014 is aangesteld tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Sinds 1 september 2014 is Jaap Heijkoop (CDA) waarnemend burgemeester van Alblasserdam.

Annemarie Penn-te Strake
In Maastricht is per 1 juli 2015 Annemarie Penn-te Strake (61) benoemd tot burgemeester. Penn is lid van het College van Procureurs-Generaal bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Zij is geen lid van een politieke partij. Penn volgt Onno Hoes (VVD) op.

Ralf Krewinkel
De gemeenteraad van Heerlen draagt Ralf Krewinkel voor als nieuwe burgemeester. Krewinkel volgt Paul Depla op, die is vertrokken naar de burgemeesterspost in Breda. De PvdA’er Krewinkel is nu nog burgemeester van het Limburgse Beek. Daarvoor was hij wethouder in Kerkrade.

Anton Barske
In Gorinchem heeft burgemeester Anton Barske (GroenLinks) zijn ontslag ingediend. Barske heeft dat gedaan omdat de verhoudingen binnen de gemeenteraad en de relatie tussen de raad en hem de laatste tijd sterk verslechterd zijn. Barske was sinds april 2013 burgemeester van Gorinchem.

Barometer: Ziek
55,1 % van de werknemers in het openbaar bestuur en bij de overheidsdiensten heeft zich in 2013 ziek gemeld. Men was gemiddeld 9,7 dagen ziek.

Overleden
Oud-wethouder Gerrit-Jan Swinkels uit Best is overleden na een val van zijn paard. Swinkels (67) was voorzitter van Indoor Brabant en informateur van het onlangs tot stand gekomen Brabantse college. Van 1982 tot 1998 was Swinkels wethouder in Best voor de VVD. Hij was sinds 1974 lid van de gemeenteraad. Verder was Swinkels onder meer commissaris van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en president-commissaris van de BHB (herstructurering bedrijventerreinen). Hij was ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad Brabant.

Voormalig politica Dien Cornelissen is overleden. De Brabantse KVP- en CDA-politica is 91 geworden. Cornelissen was lid van de Eerste Kamer van 1969 tot 1971. In de Tweede Kamer zat ze van 1973 tot 1986. Van 1962 tot 1978 zat ze in de Provinciale Staten.

Kandidaten vacatures
Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Bergeijk zijn 35 sollicitatiebrieven binnengekomen. Er hebben 15 vrouwen en 20 mannen gesolliciteerd. De meeste sollicitanten zijn uit het openbaar bestuur afkomstig.

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Doesburg (ca 11.500 inwoners) hebben zich 53 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 53 sollicitanten bevinden zich 16 vrouwen. 18 sollicitanten zijn lid van de VVD, 8 8 van D66, 7 van het CDA, 7 van de PvdA, vier van GroenLinks, 4 sollicitanten zijn lid van een lokale partij en 1 sollicitant is lid van de SGP. Van 4 kandidaten is de politieke voorkeur onbekend.