of 59179 LinkedIn

Personalia 11-2017

Naar het ambt van burgemeester in Reimerswaal hebben 11 personen gesolliciteerd, onder wie 3 vrouwen. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 48 en 62. De politieke overtuiging van de sollicitanten is: CDA: 5; VVD: 4; SGP: 1; lokale partij: 1.

Annelies van der Kolk
Annelies van der Kolk

Annelies van der Kolk
In Twenterand is Annelies van der Kolk (ChristenUnie, 64) benoemd tot waarnemend burgemeester. Van der Kolk was eerder al waarnemend burgemeester in Rensouwde, Westervoort en Hardewijk. Daarnaast is ze gedeputeerde geweest in de provincie Gelderland. Ze volgt Cornelis Visser op, die benoemd is tot burgemeester in Katwijk.

Sjaak van der Tak
Burgemeester Sjaak van der Tak (CDA) gaat Westland verlaten. Per 1 oktober 2017 wordt hij voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. Van der Tak is al ruim 12 ½ jaar burgemeester van Westland. Eerder was hij wethouder in Rotterdam.

André van de Nadort
De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft André van de Nadort (PvdA, 54) voorgedragen als burgemeester. Nadort is nu nog burgemeester in Ten Boer. Eerder was hij wethouder in Steenwijkerland.

Frans Backhuijs
Burgemeester Frans Backhuijs (VVD, 57) is herbenoemd tot burgemeester van Nieuwegein. Eerder was hij wethouder in Eindhoven en burgemeester van Oldenzaal. Sinds mei 2011 is hij burgemeester van Nieuwegein.

Hayo Apotheker
Burgemeester Hayo Apotheker (D66, 67) van Súdwest- Fryslân stopt per 1 januari 2018. Door de toevoeging van een deel van de gemeente Littenseradiel per 1 januari 2018 komen er gemeenteraadsverkiezingen en voor Apotheker is dat een mooi moment om afscheid te nemen. Apotheker is vanaf 1980 burgemeester geweest van zeven gemeenten: Muntendam, Veendam, Leeuwarden, Steenwijk, Steenwijkerland, Sneek en Súdwest-Fryslân.

Rein Munniksma
In Slochteren is Rein Munniksma benoemd tot waarnemend burgemeester. De huidige burgemeester van Slochteren, Geert Jan ten Brink, is benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa’s. Op 1 januari 2018 houdt de gemeente Slochteren op te bestaan en gaat deze op in de nieuwe gemeente Midden-Groningen, samen met Menterwolde en Hoogezand- Sappemeer. Munniksma (PvdA) is al waarnemend burgemeester van Menterwolde.

Burgemeesters kandidaten
Elburg
Voor de burgemeestersvacature in Elburg hebben zich 32 sollicitanten gemeld, onder wie 8 vrouwen. De leeftijd varieert van 33 tot 63 jaar. 10 sollicitanten zijn lid van de ChristenUnie, 7 van het CDA, 4 van de SGP, 3 van de VVD, twee van D66, twee van de PvdA en 1 sollicitant is lid van GroenLinks. Van 3 kandidaten is de politieke voorkeur onbekend.

Sluis
Voor de burgemeestersvacature in Sluis hebben zich 22 kandidaten gemeld, onder wie 6 vrouwen. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 36 en 64 jaar. Zes kandidaten zijn lid van de VVD, 4 van het CDA, 4 van D66, 4 van een lokale partij, 1 kandidaat is lid van de PvdA en 1 van GroenLinks. Van 1 kandidaat is de politieke voorkeur onbekend.

Burgemeesters vacature
Heemstede
Het burgemeesterschap van Heemstede is vacant per 1 januari 2018. De gemeente heeft circa 26.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 27 juni 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 juni 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant

Midden-Drenthe
Dit betreft een hernieuwde openstelling van de burgemeestersvacature Midden-Drenthe. Naar aanleiding van de openstelling van de vorige burgemeestersvacature in Midden-Drenthe was een burgemeester benoemd. Door gezondheidsredenen heeft de desbetreffende persoon af moeten zien van het aanvaarden van het ambt. Er ontstaat een nieuwe burgemeestersvacature in Midden-Drenthe.
Het burgemeesterschap van Midden-Drenthe is vacant per 7 januari 2015. De gemeente heeft circa 33.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 30 juni 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 9 juni 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer: Aantal uren aan het werk
2000: 27,8
2008: 26,6
2016: 27,8
Ambtelijke werkweek
Het aantal gewerkte uren per week bij medewerkers van openbaar bestuur en overheidsdiensten verandert door de jaren heen niet veel.
Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018

Freek Ossel
In Wijdemeren is Freek Ossel (PvdA, 62) benoemd tot waarnemend burgemeester. Voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, waaronder Wijdemeren is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature niet open gesteld en wordt gedurende de procedure een waarnemend burgemeester benoemd. Ossel was waarnemend burgemeester van Beverwijk. Daarvoor was hij wethouder van de gemeente Amsterdam. Hij volgt Martijn Smit op, die benoemd is tot burgemeester van Beverwijk.

Jan Hoekema
In Langedijk wordt Jan Hoekema (D66, 65) per 20 juli waarnemend burgemeester. De huidige burgemeester Hans Cornelisse treedt per 15 juni 2017 af. Gelet op de bestuurlijke toekomstverkenning van de gemeente Langedijk wordt de vacature voor een vaste kroonbenoemde burgemeester voorlopig niet opengesteld. Hoekema is vanaf maart dit jaar waarnemend burgemeester in Aa en Hunze en daarvoor was hij vanaf 2007 burgemeester van Wassenaar.

IJsselstein
In IJsselstein is een nieuwe coalitie ontstaan. D66 en CDA gaan verder met de SP en GroenLinks. Het college van burgemeester en wethouders viel over de kosten van de ambtelijke samenwerking met Montfoort. Eerder al stapte VVD-wethouder Huib Veldhuijzen op, vanwege diezelfde problemen. Wethouder s Vincent van den Berg (CDA) en Marijke van Beukering (D66) zouden terugkeren. Chris Baerveldt (SP) en Hans Lappee (Groen Links) zijn de nieuwe wethouders.

Joerie Minses
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) heeft Joerie Minses (36) benoemd tot bestuurslid. Hij volgt in het bestuur Renate Westerlaken op. Zij stopte per 1 maart, omdat zij afscheid nam als burgemeester van Lopik. Minses is sinds 2014 burgemeester van Alphen-Chaam. Daarvoor was hij wethouder en locoburgemeester in Leudal. Hij is partijonafhankelijk. Joerie Minses is het jongste NGB-bestuurslid dat het Genootschap in zijn bestaan kent.

Lia de Ridder
In Leidschendam- Voorburg is Lia de Ridder (D66) benoemd tot wethouder. Ze volgt Saskia Bruines op, die wethouder in Den Haag is geworden. De Ridder was eerder lid van Provinciale Staten in Groningen en wethouder in achtereenvolgens Oegstgeest, Blaricum en Bussum.

Marko Does
In Strijen wordt Marko Does de nieuwe gemeentesecretaris. Hij volgt Cors de Visser op die met ingang van 1 september aanstaande met pensioen gaat. Does is sinds 2009 gemeentesecretaris in Giessenlanden.

Toke Tom
In Utrecht is Toke Tom benoemd tot directeur sociaal. Tom was manager maatschappelijke ontwikkeling in Utrecht. Ze volgt José Manshanden op, die per 1 juli 2017 is benoemd als directeur GGD/ Publieke Gezondheid bij de gemeente Amsterdam.

Han Bekkers
Met ingang van 19 april 2017 is Han Bekkers gestart als interim gemeentesecretaris in Leudal. Bekkers is eerder gemeentesecretaris geweest in negen andere gemeenten, waaronder Nijmegen, Dordrecht en Amersfoort.

Guus Broos
In Zundert is Guus Broos benoemd tot gemeentesecretaris. In augustus 2016 volgde hij ad interim van Frank Priem op. Zundert zit tot 2019 in de bestuurlijke en ambtelijke doorontwikkeling van de organisatie. Het college vindt het verstandig om in deze fase van het proces een stabiele en stevige directie te hebben.

Pieter Jeroense
Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Pieter Jeroense benoemd tot plaatsvervangend algemeen directeur. Samen met Jantine Kriens vormt hij de VNG-directie. Jeroense is momenteel gemeentesecretaris in Alphen van den Rijn. Eerder werkte hij voor Rotterdam en Leiden.