of 59185 LinkedIn

Personalia 11-2016

Naar het ambt van burgemeester van Zaanstad hebben twaalf personen gesolliciteerd, onder wie vier vrouwen. Van de kandidaten zijn er zes lid van de PvdA, twee van de VVD en één van de SP. Van drie kandidaten is de politieke voorkeur onbekend. Van deze kandidaten hebben of hadden er zeven een fulltime functie in het openbaar bestuur, drie een functie daarbuiten en twee geen functie of is deze onbekend.

Otwin van Dijk
Otwin van Dijk

Otwin van Dijk
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek wil graag dat Otwin van Dijk (PvdA, 41) burgemeester wordt. Van Dijk is nu voor de PvdA lid van de Tweede Kamer. Hij is woordvoerder langdurige zorg. Daarvoor was hij wethouder in Doetinchem.

Guy Heemskerk
In Heiloo is Guy Heemskerk de nieuwe gemeentesecretaris. Hij was voorheen adjunct-secretaris/ directeur bedrijfsvoering in Hoorn. Heemskerk vervangt in Heiloo Hetty van der Meent die eind 2015 met vervroegd pensioen is gegaan.

Richard Korteland
De gemeenteraad van Meppel heeft Richard Korteland aanbevolen als nieuwe burgemeester. Korteland (VVD, 37) begon zijn politieke loopbaan als raadslid voor de VVD in Papendrecht. Sinds 2010 is hij in die gemeente wethouder.

Klaas Tigelaar
Met ingang van 5 september 2016 wordt Klaas Tigelaar de nieuwe burgemeester van Leidschendam- Voorburg. Tigelaar (49) is lid van de ChristenUnie. Hij is vanaf 2007 burgemeester van Oud-Beijerland. Daarvoor was hij wethouder in Alphen aan den Rijn. Hij volgt Hans van der Sluis (VVD) op. 

Buren
In Buren is een nieuw college aangetreden. De coalitie wordt gevormd door de fracties van de VVD, PCG en PvdA. Wethouders zijn respectievelijk Sietske Klein, Henk de Ronde en Annie Benschop. Begin januari 2016 boden alle wethouders hun portefeuille aan. Reden daarvoor waren de problemen bij de klimaatinstallatie van de Brede School Maurik.

Frank van der Meijden
De gemeenteraad van Laarbeek heeft besloten Frank van der Meijden (CDA, 51) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester. Van der Meijden is werkzaam geweest in diverse functies bij defensie. Sinds 2010 is hij wethouder in Bergeijk.

Kees de Jong
Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft Kees de Jong benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Hij is door de fractie ongebouwd in het algemeen bestuur voorgedragen als vervanger van Kees Coppens die terug is getreden uit het bestuur.

Jan Traats
Vanaf 1 mei is Jan Traats begonnen als binnenstadsmanager voor Vlaardingen. Hij is als binenstadsmanager het centrale aanspreekpunt voor de binnenstad; voor ondernemers, gemeenten en vastgoedeigenaren.

Mark Dierikx
De ministerraad heeft besloten Mark Dierikx voor te dragen als consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De voordracht is gedaan door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming gaat in op 1 juli 2016. Dierikx is sinds 2011 directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken.

Burgemeesters vacature
Gooise Meren
Het burgemeesterschap van Gooise Meren is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2016 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2016 vacant. De gemeente heeft circa 56.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.540,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 21 juni 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 31 mei 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Zutphen
Het burgemeesterschap van Zutphen is vacant per 1 februari 2016. De gemeente heeft circa 46.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.540,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 21 juni 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 31 mei 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Pieter Smit
De gemeenteraad van Oldambt heeft burgemeester Pieter Smit voorgedragen voor herbenoeming. De eerste ambtstermijn van de burgemeester loopt op `1 september af.

Henk Robben
De burgemeester van Wierden, Henk Robben, is herbenoemd. Het is zijn tweede ambtstermijn als burgervader. Hij was eerder onder andere raadslid in Raalte.

Frank de Wit
Wethouder Frank de Wit verlaat het Leidse college van burgemeester en wethouders. Na een periode van zes jaar in het openbaar bestuur, start De Wit per 1 juni 2016 als voorzitter van het college van bestuur van het Scala College in Alphen aan den Rijn.

Arthur Gleijm
Bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is Arthur Gleijm sinds 19 mei aan de slag als interim-directeur Vervoersautoriteit. In de MRDH werken 23 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Rotterdam Den Haag.

Wim Geerts
Bij het ministerie van Defensie wordt Wim Geerts secretaris- generaal. Geerts volgt Erik Akerboom op, die sinds 1 maart korpschef is van de Nationale Politie. De benoeming gaat in op 15 juni 2016. Geerts vervult sinds 2013 de functie van directeur- generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Noordelijke Rekenkamer
De programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer draagt Margreeth Smilde voor als nieuwe voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer (NRK). Peter Polhuis wordt voorgedragen als nieuw collegelid. Smilde is historica en juriste en was in het verleden onder andere lid van Provinciale Staten Drenthe en lid van de Tweede Kamer. Polhuis is politicoloog en was in het verleden onder ander werkzaam als gemeentesecretaris en secretaris- directeur van Wetterskip Fryslân.

Herman Dijk
Bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta is Herman Dijk benoemd tot dijkgraag. De benoeming geldt voor zes jaar. Dijk was vanaf februari 2010 tot en met december 2015 dijkgraaf van Waterschap Groot Salland. Dit waterschap fuseerde op 1 januari 2016 met Waterschap Reest en Wieden tot Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dijkgraaf Dijk was vanaf dat moment interim-voorzitter van dit nieuwe waterschap.

Jan Hamming
Per 1 juli 2016 is Jan Hamming, burgemeester van Heusden, benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Movisie, het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor de aanpak van sociale vraagstukken. Hamming volgt waarnemend voorzitter Greetje Willemsma op. De Raad van Toezicht kent nog een nieuw lid: Frans van Steenis, directievoorzitter van de Staatsloterij. Halleh Ghorashi, Corrie Noom, Stanley Ramkhelawan, Cees van Tiggelen en Kees Vrolijk maken al langere tijd deel uit van de Raad van Toezicht van Movisie.

Han Hefting
Per 1 september 2016 stop Han Hefting als wethouder van Beemster. Hefting werd 10 jaar geleden wethouder in de gemeente Beemster namens de Beemster Polder Partij. Hij wil zich vestigen als zelfstandig adviseur, interimmanager en coach.

Robert Reus
Met ingang van 1 juli is Robert Reus de nieuwe gemeentesecretaris van Den Helder. Op dit moment is hij gemeentesecretaris van Enkhuizen en algemeen directeur van de SED-organisatie (ambtelijke organisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland). Daarvoor was hij gemeentesecretaris in de gemeente Ouder- Amstel.

Ina Adema
De gemeenteraad van Lelystad draagt Ina Adema (VVD, 47) voor als nieuwe burgemeester. Adema is sinds 2009 burgemeester van Veghel. Ze is haar politieke loopbaan gestart in Deventer als raadslid waarna ze in diezelfde gemeente ruim zeven jaar wethouder is geweest. Adema zal Margreet Horselenberg opvolgen, die in oktober 2015 bekendmaakte per september 2016 haar functie neer te leggen. Margreet Horselenberg is tien jaar burgemeester van Lelystad geweest.

Mira Vendrig
Eerder dit jaar is Mira Vendrig als ideeënmakelaar bij de gemeente Lelystad aan de slag gegaan. Met de komst van een ideeënmakelaar wil de gemeente de ideeën en het enthousiasme dat in de samenleving is, verder helpen. De ideeënmakelaar maakt deel uit van Mensen Maken de Buurt, waarbij de gemeente initiatieven ondersteunt van bewoners die een actieve rol spelen in het verbeteren van de eigen woon- of leefomgeving.

Jan Mastwijk
De gemeenteraad van Meppel heef besloten een nieuwe voorzitter voor de Rekenkamercommissie te benoemen. Jan Mastwijk is de komende vier jaar voorzitter van de Rekenkamercommissie. Voor de Rekenkamercommissie wordt samengewerkt met de gemeenteraden van Steenwijkerland en Westerveld. Mastwijk is werkzaam geweest bij verschillende gemeenten en de provincie Zuid-Holland vooral op het gebied van financiën. In de periode 2002-2010 is Mastwijk lid geweest van de Tweede Kamer.

Robin Blokland

In Zoetermeer is Robin Blokland de nieuwe griffier. Blokland gaat vanaf 1 juli aan de slag in zijn nieuwe functie. Hij volgt Katja Bolt op die per 1 februari is gaan werken als Statengriffier van de provincie Noord- Holland. Sindsdien wordt het raadsgriffierschap waargenomen door Jaap Kleinhesselink. Blokland heeft ervaring als griffier in de Rotterdamse deelgemeenten Feijenoord en Charlois. Tot voor kort werkte hij als strategisch bestuursadviseur van de bestuurlijke driehoek bij de gemeente Schiedam.

Aleid Wolfsen
Met ingang van 1 augustus 2016 wordt Aleid Wolfsen voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wolfsen was eerder rechter in Amsterdam, vicepresident van de rechtbank Haarlem, Tweede Kamerlid voor de PvdA en burgemeester van Utrecht. Hij volgt Jacob Kohnstamm op, die twee volle termijnen voorzitter is geweest bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Barometer: Wethouder somber over nieuwe baan
Uit een door de Wethoudersvereniging uitgevoerde enquête blijkt dat 70 procent van de wethouders verwacht dat het moeilijk zal zijn om een nieuwe baan te vinden na het wethouderschap.