of 59250 LinkedIn

Personalia 11-2015

Naar de vacature van burgemeester in Noordenveld hebben bij de commissaris van de koning van Drenthe 43 kandidaten gesolliciteerd. Het gaat om 34 mannen en 9 vrouwen. De vacature ontstaat door het vertrek van burgemeester Hans van der Laan.

Jacqueline Koops-Scheele
Jacqueline Koops-Scheele

Jacqueline Koops-Scheele
In Stichtse Vecht is Jacqueline Koops-Scheele (ChristenUnie, 45) benoemd tot wethouder. Zij neemt de portefeuille van wethouder Henk van Rhee over, die in februari onverwacht overleed. Eerder was zij wethouder in Amstelveen.

Jeroen Nobel
In Aalsmeer is Jeroen Nobel benoemd tot waarnemend burgemeester. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft haar werkzaamheden neergelegd per 1 mei 2015. Nobel was eerder wethouder in Haarlemmermeer. Hij is 55 jaar en lid van de PvdA.

Leontien Kompier
De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft besloten om Leontien Kompier aan te bevelen voor herbenoeming van haar tweede termijn als burgemeester van Vlagtwedde.

Erik Boog
Met ingang van 19 mei is Erik Boog benoemd tot burgemeester van Diemen. Boog (43) is lid van D66. Hij is voormalig wethouder van Hilversum. Hij volgt Amy Koopmanschap (GroenLinks) op, die had aangegeven niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Boog was eerder wethouder in Hilversum.

Henk Heijman
In Bussum legt burgemeester Henk Heijman tijdelijk zijn functie neer. De provincie laat een onafhankelijk onderzoek verrichten naar het declaratiegedrag van de burgemeester. Locoburgemeester Adriana van den Berg vervangt Heijman. Het onderzoek vindt plaats op Heijmans eigen verzoek.

Leo Scharenborg
In de gemeente Berkelland stopt wethouder Leo Scharenborg per direct. De CDA-politicus heeft aangegeven wegens fouten in een negental procedures in de afgelopen drie jaar niet langer integer door te kunnen als wethouder. Scharenborg was tien jaar wethouder in Berkelland.

Sjef Evers
De gemeenteraad van Maassluis heeft Sjef Evers (VVD, 65) benoemd tot wethouder. Evers volgt de in december afgetreden Huub Eitjes. Evers is eerder acht jaar raadslid geweest in Maassluis. Hij was eerder werkzaam bij de gemeente Vlaardingen en op het ministerie van Financiën.

Yvonne Kemmerling
De fractie van D66 Amersfoort draagt Yvonne Kemmerling voor als nieuwe wethouder. Momenteel is Kemmerling wethouder in Soest. De fractie komt met deze voordracht nadat Pim van den Berg is geïnstalleerd als gedeputeerde bij de provincie Utrecht.

Paul van Ruitenbeek
De gemeenteraad Hilversum heeft Paul van Ruitenbeek per 1 mei 2015 benoemd tot griffier. Van Ruitenbeek is sinds 2003, toen de functie van griffier binnen de Nederlandse gemeenten werd geïntroduceerd, actief als raadsgriffier. Hij was griffier in Winsum en Houten. In januari 2013 ging hij aan de slag als kwartiermaker/beoogd griffier voor de herindelingsgemeente Alphen aan den Rijn. Sinds januari 2015 is hij griffier ad interim bij de gemeente Neder-Betuwe.

Hans Bekke
In Oldenzaal heeft wethouder Hans Bekke zijn functie neergelegd. Bekke trad na de verkiezingen, in mei 2014 aan als nieuwe wethouder in het college. Nu trekt hij de conclusie dat het wethouderschap hem in Oldenzaal niet gebracht heeft wat hij en zijn collega’s ervan hadden verwacht. Bekke was eerder wethouder in Wierden.

Erwin van der Neut
De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft besloten om Erwin van der Neut per 1 september aanstaande tot griffier te benoemen. Van der Neut werkt momenteel als directieadviseur in Neder-Betuwe. Daarnaast werkt hij ook voor Regio Rivierenland. Voor de periode 1 mei tot 1 september benoemde de raad Bart van Asperdt tot interim-griffier. Van Asperdt volgt Paul van Ruitenbeek op die de functie van raadsgriffier tijdelijk waarnam.

Johan Remkes
Met ingang van 1 juli 2015 wordt Johan Remkes benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum. Hij volgt Noé van Hulst op. Remkes is sinds 2010 commissaris van de koning in Noord-Holland. Daarvoor was hij onder ander staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister van Binnenlandse Zaken.

Caroline Mouwen
In Maassluit wordt Caronline Mouwen de nieuwe stadspromotor. Het bestuur van de Stichting Promotie Maassluis (SPM) heeft besloten haar te benoemen als opvolger van Jildou Huisman. Mouwen heeft marketingfuncties vervuld bij enkele grote bedrijven en is ook betrokken geweest bij de campagne voor KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij).

Cees Kortleve
Het Actieplan Economische Structuurversterking zal worden aangejaagd door Cees Kortleve. Kortleve was eerder plaatsvervangend directeur Regio & Ruimtelijke Economie van het ministerie van Economische Zaken. Het actieplan is onder voorzitterschap van de provincie Noord-Brabant.

Kandidaten vacatures:
Er zijn 28 sollicitaties naar het ambt van burgemeester van de gemeente Steenbergen ontvangen. Onder de sollicitanten zijn 5 vrouwen en 23 mannen. Tien sollicitanten zijn lid van de VVD, zes van het CDA, vier van de PvdA, twee van D66, één van de SP, één van een lokale partij en van vier sollicitanten is de politieke kleur niet bekend.

Voor het burgemeesterschap van Krimpen aan den IJssel hebben 30 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind 2015 in functie treden. De sollicitanten, 25 mannen en 5 vrouwen, variëren in leeftijd van 29 tot en met 60 jaar. Van hen zijn er 8 lid van de VVD, 7 van het CDA, 5 van de SGP, 3 van de ChristenUnie, 2 van de PvdA, 1 van D66, 2 zijn lid van een lokale partij en 2 sollicitanten zijn niet aan een politieke partij verbonden.

Burgemeestersvacature
Het burgemeesterschap van De Friese Meren is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2014 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2014 vacant. De gemeente heeft circa 51.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.018,17 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 18 juni 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 27 mei 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.