of 59281 LinkedIn

Personalia 10-2018

Naar het ambt van burgemeester van Amsterdam hebben 29 mensen gesolliciteerd, onder wie 9 vrouwen. Van hen hebben 4 een functie in het openbaar bestuur, 18 een functie daarbuiten en 7 personen hebben geen functie of deze is onbekend.

Andries Heidema
Andries Heidema

Andries Heidema
Provinciale Staten van Overijssel willen dat burgemeester van Deventer Andries Heidema de nieuwe commissaris van de koning wordt. Heidema (ChristenUnie, 56) is sinds 2007 burgemeester van Deventer. Daarvoor was hij burgemeester van Neder-Betuwe. Hij is ook wethouder geweest in Zoetermeer en heeft als manager op ministeries gewerkt. Ank Bijleveld was tot vorig jaar cdk in Overijssel. Zij is de huidige minister van Defensie.

Adriaan Hoogendoorn
In Midden-Groningen is Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie, 60) voorgedragen als burgemeester. Hoogendoorn is burgemeester in Oldebroek. Daarvoor is hij gemeentesecretaris geweest in Waddinxveen en in Twenterand. Midden- Groningen is ontstaan uit een fusie van de gemeenten Hoogezand- Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Rein Munniksma (PvdA) is nu nog waarnemend burgemeester.

Jaap Melse
In Veere legt wethouder Jaap Melse zijn functie neer. Aanleiding is de uitkomst van een onderzoek naar de integriteit van Melse. De wethouder van SGP/ChristenUnie werd beschuldigd van belangenverstrengeling. Uit onderzoek naar zijn integriteit komt naar voren dat Melse niet heeft gehandeld zoals een goed wethouder betaamt. Daarop heeft Melse besloten zijn functie neer te leggen.

Ditta Cazemier
In De Fryske Marren wordt Ditta Cazemier de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur. Zij gaat per 1 juni 2018 aan de slag in haar nieuwe functie. Cazemier volgt Leendert Maarleveld op, die eind 2017 afscheid van de gemeente heeft genomen. Ze is nu nog concernmanager en loco-gemeentesecretaris in Steenwijkerland.

Simon de Leeuw
In Gorinchem is Simon de Leeuw benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris. Sinds het vertrek van Anita Vergouwe als gemeentesecretaris in januari van dit jaar, nam De Leeuw als loco-secretaris de taken waar.

Henk Brons
Met ingang van 5 april is Henk Brons benoemd tot kwartiermaker en beoogd directeur- generaal Koninkrijks relaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Brons zal het kwartiermaken van het DG Koninkrijksrelaties vooralsnog combineren met het waarnemend directeurschap Koninkrijksrelaties én met zijn functie als vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Cathelijn Peters
Bij de Unie van Waterschappen is Cathelijn Peters benoemd tot directeur. Samen met Albert Vermuë vormt zij vanaf 1 mei de directie van de Unie van Waterschappen. Peters was de afgelopen jaren al werkzaam bij de Unie van Waterschappen als programmaleider Moderne Overheid.

Anton van Aert
Burgemeester Anton van Aert (PvdA, 59) keert niet terug in Best. De gezondheidstoestand van Van Aert is verbeterd. Hij had eerder aangegeven af te zien van een tweede termijn. De waarnemend burgemeester van Best, Hans Ubachs (D66, 57), blijft in functie tot een nieuwe burgemeester benoemd is.


Barometer:
Kroonbenoemde burgemeesters: meer waarnemers
Het aantal kroonbenoemde burgemeesters was eind 2017 met 11 gedaald ten opzichte van eind 2016: 325 tegenover 336.

Bron: VNG Nieuws


Jan-Kees Goet
Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt Jan-Kees Goet secretaris-generaal. Goet is sinds 2014 directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (nu Justitie en Veiligheid). Daarvoor vervulde hij de functie van bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Eveline Aendekerk
Met ingang van 1 september treedt Eveline Aendekerk aan als directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Ze volgt Eppo van Nispen tot Sevenaer op. Aendekerk is nu directeur- bestuurder van Dance4Life, een organisatie die onveilige seks bestrijdt. Eerder was ze onder meer managementconsultant bij KPMG.

Wim van de Donk
Commissaris van de koning in Brabant, Wim van de Donk, wordt voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad, dat is ingericht om de samenwerking en prestaties van de verschillende partijen in de strafrechtketen te verbeteren. Van de Donk volgt als BKB-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten op. Zij is inmiddels minister van Defensie.

Henk de Jong
Het bestuur van PBLQ heeft Henk de Jong benoemd tot nieuwe algemeen directeur PBLQ. De Jong was eerder gemeentesecretaris in Amsterdam, directeur Strategie en Beleid en lid van de Korpsleiding van de Nationale Politie, en voorzitter van de colleges van bestuur van ROC Leiden en Helicon Opleidingen.


Burgemeesters vacature
Bunnik
Het burgemeesterschap van Bunnik is vacant per 5 september 2017. De gemeente heeft circa 15.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.348,73 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 4 juni 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 14 mei 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Enkhuizen
Het burgemeesterschap van Enkhuizen is vacant per 10 januari 2017. De gemeente heeft circa 18.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.348,73 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 4 juni 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 14 mei 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Veldhoven
Het burgemeesterschap van Veldhoven is vacant per 11 oktober 2017. De gemeente heeft circa 44.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.660,52 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 5 juni 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 15 mei 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Robbert Loos
Vanaf 15 mei 2018 is Robbert Loos directeur van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Hij volgt Dick Hoogendoorn op, die op 1 juni 2018 na ruim tien jaar afzwaait. Loos werkte als zelfstandig adviseur op het gebied van belangenbehartiging en positionering van organisaties.

Selie Weistra
Per 16 mei is Selie Weistra (63) benoemd tot interim- bestuurder van Stichting Jeugdhulp Friesland. Weistra was van 2012 tot 2018 gemeentesecretaris van Steenwijkerland en sindsdien werkt zij zelfstandig als coach en interimmanager.

Fleur Imming
Per 1 augustus treedt Fleur Imming aan als directeur van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland). Zij volgt hiermee Chantal Holtkamp op. Imming is nu nog wethouder in Amersfoort. Hier is zij verantwoordelijk voor de domeinen Zorg, Wonen en Wijkvoorzieningen.

Cor Trompetter
Demissionair wethouder Cor Trompetter (PvdA) heeft laten weten ontslag te nemen als wethouder van Weststellingwerf. Reden is dat bij de college onderhandelingen cruciale informatie over de financiële positie van de gemeente is achter gehouden.

Luc Winants
Oud-burgemeester Luc Winants van Brunssum is per 1 mei coördinator vluchtelingenopvang bij de Limburgse Regietafel. CDA’er Winants stapte begin december vorig jaar op als burgemeester van Brunssum. Hij wilde geen deel uitmaken van een college met de omstreden wethouder Jo Palmen.


Overleden
In Maastricht is op 1 mei wethouder André Willems overleden. Willems was van 2010 tot 2018 wethouder van Maastricht namens de Seniorenpartij. In 2016 legde hij zijn functie tijdelijk neer vanwege een medische ingreep. In de zomer van 2017 keerde hij terug op zijn post, maar dat bleek helaas niet voor lange duur. Na een kort ziekbed overleed hij op 59-jarige leeftijd.

Michael van der Vlis, oud-wethouder in Amsterdam, is op 73-jarige leeftijd overleden. Tussen 1978 en 1990 was Van der Vlis wethouder in Amsterdam voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de aanleg van de ringlijn en hij stond aan de basis van de stadsdelen. Tot 2010 was hij voorzitter van reizigersvereniging Rover.


Hanneke Schuiling
Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt Hanneke Schuiling directeur- generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018. Schuiling is sinds 2013 directeur- generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. Van 2007 tot 2013 vervulde ze de functie van hoofddirecteur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was zij onder andere directeur Uitvoeringsbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en directeur Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Henk Kamp
Bij het College financieel toezicht (Cft) Curaçao en Sint Maarten en het Cft BES is Henk Kamp is voorgedragen als collegelid. Kamp was achtereenvolgens minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2002-2003), van Defensie (2002- 2007), van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2010- 2012) en van Economische Zaken (2012-2017). Hij heeft van 1 januari 2009 tot oktober 2010 als commissaris gediend voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Momenteel is hij werkzaam als voorzitter van Actiz, de werkgeversorganisatie van verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Beide functies zal hij combineren.

Heerlen
Dorthe Schipperheijn is niet langer waarnemend gemeentesecretaris van Heerlen. Schipperheijns positie stond intern ter discussie na publicaties in NRC. Ze bleek de status te hebben van wizard, tovenaar, bij de Scientology- achtige beweging Avatar. Schipperheijn verspreidde dit gedachtegoed en stuurde in haar vorige baan als gemeentesecretaris van Vlissingen een ambtenaar op Avatar-cursus. Zij speelde ook een rol in de omstreden verkoop in 2012 van het voormalige kantoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Heerlen.

Marco Wilke
In Heerlen is Marco Wilke aangesteld als interim-gemeentesecretaris. Wilke werd hiervoor interim-gemeentesecretaris in Eindhoven in september 2016 aangesteld en trad in maart 2017 in vaste dienst.

Roger de Groot
In De Wolden is Roger de Groot (CDA, 51) herbenoemd tot burgemeester. Hij begint aan zijn tweede termijn. Hij was eerder raadslid en wethouder in Raalte.


Burgemeesters vacature
Amsterdam:
hernieuwde openstelling
De burgemeestersvacature Amsterdam is eerder in de Staatscourant van 16 april 2018 gepubliceerd. De publicatie van de burgemeestersvacature van Amsterdam vindt nu nogmaals plaats. Degenen die al eerder hebben gereageerd op deze vacature, hoeven niet opnieuw te reageren, tenzij zij zelf kenbaar willen maken af te zien van verdere deelname aan deze procedure. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. Het burgemeesterschap van Amsterdam is vacant per 5 oktober 2017. De gemeente heeft circa 845.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 11.427,98 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 2 juni 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 23 mei 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Marc van der Veer
Per 7 mei is Marc van der Veer als interim gemeentesecretaris in Montfoort en directeur van UW Samenwerking begonnen. Hij volgt gemeentesecretaris Marjon Gadella-van Gils op. Van der Veer was eerder gemeentesecretaris in Abcoude, Nieuwerkerk aan den IJssel en Voorschoten en concerndirecteur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Co Verdaas
De faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft heeft Co Verdaas benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling. Verdaas was onder andere lid van de Tweede Kamer en gedeputeerde in Gelderland. Op dit moment werkt hij ook als adviseur bij Over Morgen. Daarnaast is hij lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Roelof Bleker
Met ingang van 1 september 2018 is Roelof Bleker benoemd tot voorzitter college van bestuur van de HKU, de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Bleker stopt dan als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Bleker is sinds 2010 dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Tussen 2001 en 2010 was hij wethouder in Enschede.

Lutz Jacobi
Voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA Lutz Jacobi is vanaf 1 mei directeur van de Waddenvereniging. Jacobi was van 2007 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Ze is raadslid in Leeuwarden. Jacobi zette zich als Kamerlid ook regelmatig in voor het gebied, zo streed ze bijvoorbeeld tegen gasboringen onder de Waddenzee en voor één beheerder in het gebied.

Piet Hein Donner
Bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) wordt Piet Hein Donner de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Donner was voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en minister: van Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van BZK Hij is nu nog vicepresident van de Raad van State.

Wilko Mol
Met ingang van 1 september 2018 is Wilko Mol de nieuwe directeur OV-bureau Groningen Drenthe. Mol is nu nog mededirecteur van het adviesbureau inno-V. Dit bureau ondersteunt overheden in Nederland bij het aanbesteden en doorontwikkelen van het openbaar vervoer. Mol volgt Erwin Stoker op die de functie waarnam sinds het vertrek van Jan van Selm in februari.